Kompatibilitetsändringar mellan versioner

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kompatibilitetskontroll visar element i Word 2013 eller 2016-dokument som inte stöds eller som fungerar annorlunda i tidigare versioner av Word. Några av de här funktionerna ändras permanent om du konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013-formatet.

Om du vill köra kompatibilitetskontrollen klickar du på Arkiv > Info, klicka på Felsök > Kontrollera kompatibilitet och granska alla kompatibilitet problem List under Sammanfattning.

Tillgängliga funktioner i olika lägen

Funktion

97-2003

2007

2010

2013 och 2016

Webbvideo

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Appar för Office

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Innehållskontroll för upprepande avsnitt

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Anpassade fotnotsspalter

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Rubriker som komprimeras som standard

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Markera kommentarer som klara

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Nya talformat

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Nya figurer och textrutor

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Texteffekter

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Alternativtext för tabeller

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

OpenType-funktioner

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Blockering av författare

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Nya WordArt-effekter

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Nya innehållskontroller

Rött kryss

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Innehållskontroller i Word 2007

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Teman

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Primära/sekundära teckensnitt

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Spårade flyttningar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Marginaltabbar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

SmartArt-grafik

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Office 2007-diagram

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Open XML-inbäddade objekt

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Byggblock

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Litteraturförteckning och källhänvisningar

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Ekvationer

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

Relativa textrutor

Rött kryss

Grön bock

Grön bock

Grön bock

WordArt från en tidigare version

Grön bock

Grön bock

Rött kryss

Rött kryss

Diagram från en tidigare version

Grön bock

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss

Scheman från en tidigare version

Grön bock

Rött kryss

Rött kryss

Rött kryss


Överst på sidan

Framtida beteendeändringar

Markera kommentarer som klara

Det går bara att markera kommentarer som klara i Word 2013 och 2016-filformat. Så länge kommentar eller svar inte redigeras i en tidigare version av Word, visas kommentar eller svar samma när filen öppnas igen i Word 2013 eller 2016.

Svar på kommentarer ser inte ut som svar i tidigare versioner av Word.

Byggblock

Byggblock och autotextposter kan förlora information.

Mallar ger innehåll som visas i byggblocksgallerier i Word 2016, 2013, 2010 och 2007. När du sparar en mall i Word 97-2003-format konverteras innehåll från byggblocksgallerier permanent till statisk autotextposter. Du kan inte konvertera AutoText tillbaka till Building Blocks även om du senare konverterar dokumentet till Word 2013 eller 2016 format.

Innehållet i följande byggblocksgallerier konverteras till autotext:

 • Tabeller

 • Rubriker

 • Sidfötter

 • Sidnummer

 • Textrutor

 • Ekvationer

 • Innehållsförteckning

 • Litteraturförteckningar

 • Vattenstämplar

 • Anpassade gallerier

Litteraturförteckningar och källhänvisningar

Källhänvisningar och litteraturförteckningar konverteras till statisk text och uppdateras inte längre automatiskt.

I Word 2016 och 2013 uppdateras källhänvisningar och litteraturförteckningar automatiskt när du ändar deras källor eller använder en ny dokumentformatmall.

När du sparar ett Word 2016 eller 2013-dokument i Word 97-2003-format, källhänvisningar och litteraturförteckningar konverteras till statisk text som inte uppdateras automatiskt och deras källor är inte tillgänglig.

Om du senare konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013 uppdateras källhänvisningar och litteraturförteckningar inte automatiskt. För källhänvisningar och litteraturförteckningar automatiskt uppdaterar måste du återskapa källor i dokumentet eller kopiera dem till Aktuell lista i rutan Källhanteraren, och sedan ersätta statiska källhänvisningar och litteraturförteckningar med nyligen skapad sådana.

Mer information om källhänvisningar och litteraturförteckningar finns i Skapa en litteraturförteckning.

Innehållskontroller

Innehållskontroller konverteras till statiskt innehåll.

Om du sparar ett dokument i Word 97 – 2003-format kan alla innehållskontroller konverteras till vanlig text och tillhörande egenskaper försvinner permanent även om du senare konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013-filformatet.

Till exempel kan Word 97–2003-användarna inte se elementen i listrutor. Regioner som inte kan ändras eller tas bort har inte längre något skydd och användarna kan ta bort dem och ändra innehållet i kontrollerna.

Inbäddade objekt

Ett inbäddat objekt i det här dokumentet skapades i en senare version av Office. Du kan inte redigera den i en tidigare version av Word.

Du kan konvertera inbäddade Open XML-objekt så att de går att redigera i tidigare versioner av Word.

Konvertera inbäddade Excel 2013 och 2016 objekt

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Kalkylbladsobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft Excel 97-2003-kalkylblad i listan Objekttyp.

Konvertera inbäddade PowerPoint 2013 eller 2016 bildobjekt

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Bildobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft PowerPoint 97-2003-bild i listan Objekttyp.

Konvertera inbäddade PowerPoint 2013 eller 2016 Presentationsobjekt

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Presentationsobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft PowerPoint 97-2003-presentation i listan Objekttyp.

Konvertera inbäddade Word 2013 eller 2016 objekt

Du kan konvertera inbäddade objekt så att de går att redigera i tidigare versioner av Word.

 1. Högerklicka på det inbäddade objektet.

 2. Peka på Dokumentobjekt och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på Konvertera till i dialogrutan Konvertera.

 4. Välj Microsoft Word 97-2003-dokument i listan Objekttyp.

Ekvationer

Ekvationer konverteras till bilder. Du kommer inte att kunna redigera ekvationerna förrän dokumentet konverteras till ett nytt filformat. Eventuella kommentarer, slutkommentarer eller fotnoter i ekvationerna kommer att gå förlorade sparas.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format, konverteras ekvationer till bilder som inte kan redigeras. Om du senare konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013 filformat och inga ändringar har gjorts i ekvationen bilder i en tidigare version, ekvationerna blir text och du kommer att kunna redigera delarna.

SmartArt-grafik

SmartArt-grafik konverteras till ett enda objekt som inte kan redigeras i tidigare versioner av Word.

När du sparar ett dokument som innehåller SmartArt-grafik i Word 97-2003-format konverteras grafiken till statiska bilder. Det går inte att redigera text inuti en bild, ändra layouten eller på annat sätt ändra dess utseende.

Om du senare konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013-formatet och inga ändringar har gjorts i bilder i en tidigare version, ändras bilden tillbaka till ett SmartArt-objekt.

Marginaltabbar

Justeringstabbar konverteras till vanliga tabbar.

I Word 2016 och 2013 används Justeringstabbar för att placera text i förhållande till marginalerna i dokumentet eller en del av dokumentet och Tabbarnas placering justeras automatiskt när du ändrar marginalerna.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format ersätts justeringstabbarna med vanliga tabbar och deras placering justeras inte längre automatiskt om du ändrar marginalerna. Om du har använt justeringstabbar för att skapa en komplicerad layout kan tabbarna flyttas vid konverteringen, vilket ändrar dokumentets utseende.

Textrutor

Viss text i textrutor ändras.

I textrutor justeras text som centreras lodrätt eller justeras mot nederkanten till upp även om du senare konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013-formatet.

Spårade flyttningar

Spårade flyttningar konverteras till borttagningar och infogningar.

Om du sparar dokumentet i Word 97-2003-format blir Spårade flyttningar spårade borttagningar och infogningar. Om du senare konverterar dokumentet till Word 2016 eller 2013 format konverteras spårade infogningar och borttagningar inte till Spårade flyttningar.

Nya talformat

Nya numreringsformat konverteras till arabiska siffror (1, 2, 3, 4,...).

Listor som formaterats med de nya talformaten (0001, 0002, 0003, 0004, ...) konverteras till standardformatet för arabiska siffror (1, 2, 3, 4, ...).

Nya figurer och textrutor

Figurer och textrutor konverteras till effekter som finns tillgängliga i det här formatet.

Figurer och textrutor som skapas i Word 2016 eller 2013 kan formateras med en mängd nya effekter, till exempel fasning och 3D-Rotation som inte finns tillgängliga i tidigare versioner av Word. I tidigare versioner av Word konverteras effekterna till effekter som finns i dessa versioner.

Texteffekter på fliken Start

Texteffekter tas bort

Alla texteffekter tas bort utom texteffekter från egna formatmallar.

Om texteffekterna används med en anpassad stil visas de igen när dokumentet öppnas igen i Word 2016 eller 2013.

Alternativtext för tabeller

Tabellerna förlorar information om alternativ text.

Alternativ text visas när ett dokument finns på webben. Om den alternativa texten är i Word 97-2003-format tas den permanent bort från staplar.

Blockering av författare

All information om var andra författare redigerar i det här dokumentet tas bort permanent.

Författarblock tas bort från alla regioner där de använts och hela dokumentet finns tillgängligt för redigering.

WordArt

Texteffekter tas bort.

WordArt konverteras till statisk text.

Scheman och diagram

Ett diagram i det här dokumentet kan innehålla data i celler utanför rad- och kolumngränsen för det valda filformatet. Data utanför 256 (IV) kolumner och 65 536 rader kan inte sparas.

Vissa scheman och diagram konverteras till bilder som inte kan ändras. Om diagrammen baseras på data utanför de rader och staplar som stöds av Word 97-2003 förloras dessa data.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders