Kommandot UPDATE

Skapar en uppdateringsfråga som ändrar värden i fält i en viss tabell baserat på angivna villkor.

Syntax

UPDATE tabell
SET nytt_värde
WHERE villkor;

UPDATE-instruktionen består av följande element:

Element

Beskrivning

tabell

Namnet på tabellen som innehåller de data du vill ändra.

nytt_värde

Ett uttryck som anger det nya värde som ska infogas i ett visst fält i de uppdaterade posterna.

villkor

Ett uttryck som anger vilka poster som ska uppdateras. De poster som inte uppfyller villkoret påverkas inte.


Kommentarer

UPDATE är särskilt användbart om du vill ändra många poster samtidigt, eller om posterna du vill ändra finns i flera olika tabeller.

Du kan ändra flera fält samtidigt. I följande exempel ökas värdet i fältet Order Amount med 10 procent och värdet i fältet Freight med 3 procent för alla speditörer i Storbritannien:

UPDATE Orders
SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,
Freight = Freight * 1.03
WHERE ShipCountryRegion = 'UK';

Viktigt!: 

  • UPDATE genererar inte någon resultatuppsättning. När du har uppdaterat poster med en uppdateringsfråga kan du heller inte ångra åtgärden. Om du vill veta vilka poster som uppdaterades får du först undersöka resultatet av en välj fråga med samma villkor och sedan köra uppdateringsfrågan.

  • Se till att alltid ha säkerhetskopior av dina data. Om du uppdaterar fel poster kan du hämta dem från dina säkerhetskopior.Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×