Kommandot TRANSFORM

Skapar en korsfråga.

Syntax

TRANSFORM mängdfunktion
select-uttryck
PIVOT pivotfält [IN (värde1[, värde2[, ...]])]

TRANSFORM-uttrycket består av följande delar:

Element

Beskrivning

mängdfunktion

En SQL-mängdfunktion som fungerar på den markerade informationen.

select-uttryck

Ett SELECT-uttryck

pivotfält

Fält eller uttryck som du vill använda till att skapa kolumnrubriker i frågans resultatuppsättning.

värde1, värde2

Fasta värden som används för att skapa kolumnrubriker.


Kommentarer

När du sammanfattar data med hjälp av en korsfråga väljer du värden från angivna fält eller uttryck som kolumnrubriker. Du kan då visa data i ett mer kompakt format än med en välj fråga.

TRANSFORM är valfritt men är den första satsen i en SQL-sträng när det ingår. Det föregår ett SELECT-uttryck som anger fält som används som radrubriker och en GROUP BY-sats som anger radgruppering. Om du vill kan du kan ta med andra satser, till exempel WHERE, som anger ytterligare villkor för urval och sortering. Du kan också använda underfrågor som predikat – specifikt de i WHERE-satsen – i en korsfråga.

De värden som returneras i pivotfield används som kolumnrubriker i frågans resultatuppsättning. Om du till exempel pivoterar försäljningssiffrorna efter försäljningsmånaden i en korsfråga skapas 12 kolumner. Du kan begränsa pivotfield för att skapa rubriker från fasta värden (value1, value2 ) som finns i den valfria IN-satsen. Du kan också ta med fasta värden som det inte finns några data för, för att skapa ytterligare kolumner.Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×