Kommandot SELECT...INTO

Skapar en tabellfråga.

Syntax

SELECT fält1[, fält2[, ...]] INTO nytabell [IN externdatabas]
FROM källa

SELECT...INTO-uttrycket består av följande delar:

Element

Beskrivning

fält1, fält2

Namn på de fält som ska kopieras till den nya tabellen.

nytabell

Namnet på tabellen som ska skapas. Om nytabell har samma värde som namnet på en befintlig tabell uppstår ett trap-fel.

externdatabas

Sökväg till en extern databas. En beskrivning av sökvägen finns i IN-satsen.

källa

Namnet på den befintliga tabell från vilken posterna väljs. Det kan vara en eller flera tabeller eller en fråga.


Kommentarer

Med tabellfrågor kan du att arkivera poster, göra säkerhetskopior av tabeller och göra kopior som du exporterar till en annan databas. Du kan också använda dem som grund för rapporter som visar data för en viss tidsperiod. Du kan till exempel köra samma tabellfråga varje månad och skapa en rapport om månadsförsäljning per region.

Obs!: 

  • Du kan vilja ange en primärnyckel för den nya tabellen. När du har skapar tabellen ärver fälten i den nya tabellen datatyp och fältstorlek för varje fält i frågans underliggande tabeller. Inga andra fält eller egenskaper överförs.

  • Om du vill lägga till data i en befintlig tabell använder du uttrycket INSERT INTO i stället skapa en lägg till fråga.

  • Om du vill ta reda på vilka poster som väljs innan du kör tabellfrågan kan du först undersöka resultatet av ett SELECT-uttryck som använder samma villkor i markeringen.Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×