Kommandot DELETE

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapar en ta bort fråga som tar bort poster från en eller flera av tabellerna i FROM-satsen som uppfyller WHERE-satsen.

Syntax

DELETE [tabell. *]
FRÅN tabell
WHERE- kriterier

DELETE-instruktionen består av följande element:

Element

Beskrivning

tabell

Det frivilliga namnet på den tabell från vilken posterna ska tas bort.

tabell

Namnet på den tabell från vilken posterna ska tas bort.

villkor

uttryck som avgör vilka poster som ska tas bort.

Kommentarer

DELETE är särskilt användbart när du vill ta bort många poster.

Om du vill ta bort en hel tabell från databasen kan du använda en körmetod med en DROP-instruktion Observera att strukturen går förlorad om du tar bort tabellen. Om du däremot använder DELETE tas endast data bort. Tabellens struktur och alla tabellegenskaper, till exempel fältattribut och index, förblir intakta.

Du kan använda DELETE om du vill ta bort poster från tabeller som har en en-till-många-relation till andra tabeller. Sammanhängande borttagningsåtgärder gör att poster i de tabeller som är på många-sidan i relationen tas bort när motsvarande post på en-sidan tas bort i frågan. I relationen mellan tabellerna Kunder och Order är tabellen Kunder exempelvis på en-sidan och tabellen Order på många-sidan i relationen. Om du tar bort en post i Kunder tas motsvarande poster bort i Order om sammanhängande borttagning har specificerats.

En borttagningsfråga tar bort hela poster, inte bara data i vissa fält. Om du vill ta bort värdena i ett visst fält kan du skapa en uppdateringsfråga som ändrar värdena till Null.

Viktigt!: 

  • När du har tagit bort poster med en borttagningsfråga kan du inte ångra åtgärden. Om du vill veta vilka poster som tas bort får du först undersöka resultatet av en välj fråga med samma villkor och sedan köra borttagningsfrågan.

  • Se till att alltid ha säkerhetskopior av dina data. Om du tar bort fel poster kan du hämta dem från dina säkerhetskopior.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders