Kommandot CREATE PROCEDURE

Skapar en lagrad procedur.

Obs!: Microsoft Access-databasmotorn stöder inte användningen av CREATE PROCEDURE, eller någon av DDL-satserna, med andra databaser än Microsoft Access-databaser.

Syntax

CREATE PROCEDURE procedur (param1 datatyp[, param2 datatyp][, ...]) AS sql-instruktion

CREATE PROCEDURE-instruktionen består av följande element:

Element

Beskrivning

procedur

Ett namn för proceduren.

param1, param2

Från ett till 255 fältnamn eller parametrar.

datatyp

En av de primära SQL-datatyperna i Microsoft Access eller en synonym.

sql-instruktion

En SQL-instruktion som SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, CREATE TABLE, DROP TABLE och så vidare.


Exempel

CREATE PROCEDURE Sales_By_CountryRegion ([Beginning Date] DateTime, [Ending Date] DateTime) AS SELECT Customer, [Ship Address] WHERE [Shipped Date] Between [Beginning Date] And [Ending Date]

Kommentarer

En SQL-procedur består av en PROCEDURE-sats som anger namnet på proceduren, en valfri lista med parameterdefinitioner och en enda SQL-instruktion.

Procedurnamn kan inte vara samma som namnet på en befintlig tabell.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders