Kommandoradsväxlar i Microsoft Office OneNote 2007

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs de kommandoradsväxlar som du kan starta Microsoft Office OneNote 2007 med.

Artikelinnehåll

Använda en växel en gång genom att lägga till den i kommandot Kör

Skapa en genväg så att en växel kan användas igen

Startväxlar för OneNote

Använda en växel en gång genom att lägga till den i kommandot Run

 1. Gör något av följande:

  • I Windows Vista   

   • Klicka på Start-knappen Bild av knapp , och i rutan Starta sökningen skriver du Köroch tryck sedan på RETUR.

  • I Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003   

   • Klicka på knappen Start och sedan på Kör.

 2. Klicka på Bläddra och leta reda på filen Onenote.exe.

  Onenote.exe för Office OneNote 2007 finns vanligtvis i följande mapp:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12.

 3. Klicka på filen Onenote.exe och sedan på Öppna.

 4. Placera markören till höger om det avslutande citattecknet i slutet av sökvägen.

  Obs!: Omslut sökvägen med citattecken om det inte redan är gjort.

 5. Skriv ett blanksteg följt av den växel som du vill använda.

  Om du till exempel vill starta Office OneNote 2007 men inte vill att välkomstskärmen ska visas skriver du följande i rutan Öppna:

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" /nologo

 6. Klicka på OK.

  Obs!: Om du placerar växeln innanför citattecknen och sedan klickar på OK visas ett felmeddelande som anger att filen inte går att hitta.

Överst på sidan

Återanvända en växel genom att skapa en genväg

Så här skapar du en genväg som startar OneNote från skrivbordet i Windows:

 1. Högerklicka på Windows-skrivbordet, peka på Nytt och klicka sedan på Genväg.

 2. Klicka på Bläddra och leta reda på filen OneNote.exe.

  OneNote.exe för Office OneNote 2007 finns vanligtvis i följande mapp:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

 3. Klicka på filen OneNote.exe och sedan på OK.

 4. Placera markören till höger om det avslutande citattecknet i slutet av sökvägen.

  Obs!: Omslut sökvägen med citattecken om det inte redan är gjort.

 5. Skriv ett blanksteg följt av den växel som du vill använda.

  Om du till exempel vill starta Office OneNote 2007 men inte vill att välkomstskärmen ska visas skriver du följande i rutan Ange platsen för objektet du vill skapa en genväg till:

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" /nologo

 6. Klicka på Nästa i dialogrutan Skapa genväg.

  Obs!: Om du placerar växeln innanför citattecknen och sedan klickar på Nästa visas ett felmeddelande som anger att filen inte går att hitta.

 7. Skriv namnet på den nya genvägen i rutan Ange namnet på den här genvägen och klicka på Slutför.

Överst på sidan

Startväxlar för OneNote

Växel

Beskrivning

"filnamn"

Öppnar en fil, där filnamn är ett fullständigt filnamn, inklusive disk och mappsökväg och filnamnstillägget .one.

/ nya

Skapar ett nytt avsnitt i anteckningsboken som för närvarande visas.

/import "filnamn"

Importerar data från en XML-fil som anges av parametern filnamn i OneNote. Den här kommandoradsväxeln stöder OneNote 2003 SimpleImporter XML samt OneNote 2007 XML. Mer information om formatet som krävs av XML-filer som stöds finns på Microsoft Developer Network (MSDN).

/paste

Klistrar in innehållet från Urklipp.

/notebookpath "sökväg"

Åsidosätter standardsökvägen till mappen OneNote-anteckningsböcker som anges i Spara (dialogrutan Alternativ, Verktyg-menyn).

/backuppath "sökväg"

Åsidosätter standardsökvägen till mappen OneNote-säkerhetskopia som anges i Spara (dialogrutan Alternativ, Verktyg-menyn).

/openro "filnamn"

Öppnar en fil som skrivskyddad, där filnamn är ett fullständigt filnamn, inklusive disk och mappsökväg och filnamnstillägget .one.

/print "filnamn"

Skriver ut en fil, där filnamn är ett fullständigt filnamn, inklusive disk och mappsökväg och filnamnstillägget .one.

/sidenote

Startar OneNote i ett miniatyrfönster och öppnar avsnittet Osorterade anteckningar. Om det här avsnittet inte finns i den aktuella anteckningsboken skapas det.

/audionote

Börjar spela in ljud på den aktuella sidan.

/videonote

Börjar spela in video på den aktuella sidan. Om ingen videoinspelningsenhet har angetts under en tidigare OneNote-session, används datorns standardutrustning.

/pauserecording

Gör en paus i ljud- eller videoinspelningen. När den här kommandoradsväxeln körs startar ingen ny instans av OneNote, utan det blir bara en paus i den aktiva inspelningssessionen. Du återupptar inspelningen genom att köra /pauserecording en gång till.

/stoprecording

Stoppar ljud- eller videoinspelningen. När den här kommandoradsväxeln körs startar ingen ny instans av OneNote, utan bara den aktiva inspelningssessionen stoppas.

/startsharing "lösenord" "filnamn"

Startar en realtidsdelad session för angivet OneNote-avsnitt, där filnamn är det fullständiga filnamnet, inklusive disk och mappsökväg och filnamntillägget .one. Sidan som senast valdes i OneNote-avsnittet används som delad sida. Ange en textsträng för parametern lösenord. Använd inte samma lösenord som när du loggar in till datorn eller något annat lösenord som du använder för personlig information.

/joinsharing "server" "lösenord" "filnamn"

Ansluter till en realtidsdelad session, där server är IP-adressen eller domännamnet på datorn som är värd för sessionen. För parametern lösenord ska du använda lösenordet som du får från personen som är värd för sessionen. Filnamn är namnet på OneNote-avsnittsfilen som innehåller den sida som delas.

/hyperlink "sidmål"

Startar OneNote och öppnar sidan som anges med parametern sidmål. Om du vill använda hyperlänken för en sida i en OneNote-anteckningsbok, högerklickar du på sidfliken och klickar på Kopiera hyperlänk till den här sidan.

/safeboot

Startar OneNote i säkert läge. En dialogruta med startalternativ visas.

/stationerytaskpane

Visar åtgärdsfönstret Mallar.

/applystationery "mall"

Använder angiven mallfil på den aktuella sidan.

/sendto "filnamn1" "filnamn2"

Infogar innehållet i filerna som anges med parametrarna filnamn1 och filnamn2 på den aktuella sidan.

/insertdoc "filnamn" "tid"

Infogar innehållet i filen som anges med parametern filnamn som en utskrift på den aktuella sidan och lägger till en tidstämpel med tiden som anges med den valfria parametern tid.


Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×