Kommandoradsväxlar i Microsoft Office OneNote 2007

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs kommando rads växlar som du kan använda för att starta Microsoft Office OneNote 2007.

Artikelinnehåll

Använda en växel en gång genom att lägga till den i kommandot Kör

Gör en växel tillgänglig för åter användning genom att skapa en genväg

Start växlar för OneNote

Använda en växel en gång genom att lägga till den i kommandot Kör

 1. Gör något av följande:

  • I Windows Vista    

   • Klicka på knappen Start - Knappbild och skriv Köri rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.

  • I Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    

   • Klicka på knappen Start och sedan på Kör.

 2. Klicka på Bläddra och leta reda på filen OneNote. exe.

  OneNote. exe-filen i Office OneNote 2007 är som standard placerad i följande mapp:

  C:\Program\Microsoft Office\Office12.

 3. Klicka på OneNote. exe-filen och sedan på Öppna.

 4. Placera markören till höger om det avslutande citat tecknet i slutet av sökvägen.

  Obs!: Omge uttrycket med citat tecken om de inte redan finns där.

 5. Skriv ett blank steg följt av den växel du vill använda.

  Om du till exempel vill starta Office OneNote 2007 och förhindra att start skärmen visas skriver du följande i rutan Öppna :

  "C:\Program\Microsoft Office\Office12"/nologo

 6. Klicka på OK.

  Obs!: Om du placerar växeln inuti det avslutande citat tecknet och sedan klickar på OKvisas ett fel meddelande som anger att filen inte kan hittas.

Överst på sidan

Gör en växel tillgänglig för åter användning genom att skapa en genväg

Om du vill skapa en genväg för att starta OneNote från Skriv bordet i Windows gör du så här:

 1. Högerklicka på Windows-skrivbordet, peka på nyttoch klicka sedan på genväg.

 2. Klicka på Bläddra och leta reda på filen OneNote. exe.

  OneNote. exe-filen i Office OneNote 2007 är som standard placerad i följande mapp:

  C:\Program\Microsoft Office\Office12

 3. Klicka på OneNote. exe-filen och sedan på OK.

 4. Placera markören till höger om det avslutande citat tecknet i slutet av sökvägen.

  Obs!: Omge uttrycket med citat tecken om de inte redan finns där.

 5. Skriv ett blank steg följt av den växel du vill använda.

  Om du till exempel vill starta Office OneNote 2007 och förhindra att start skärmen visas skriver du följande i rutan Ange platsen för objektet :

  "C:\Program\Microsoft Office\Office12"/nologo

 6. Klicka på Nästai dialog rutan Skapa genväg .

  Obs!: Om du placerar växeln inuti det avslutande citat tecknet och sedan klickar på Nästavisas ett fel meddelande som anger att filen inte kan hittas.

 7. I rutan Ange ett namn för den här genvägen skriver du namnet på den nya genvägen och klickar sedan på Slutför.

Överst på sidan

Start växlar för OneNote

Växel

Beskrivning

"filnamn"

Öppnar en fil, där fil namnet är ett fullständigt fil namn, inklusive disk-och mappsökväg och. One fil namns tillägg.

/new

Skapar ett nytt avsnitt i den aktuella antecknings boken.

/import "fil namn"

Importerar data från en XML-fil som anges av parametern filename till OneNote. Den här kommando rads växeln har stöd för OneNote 2003 SimpleImporter XML och OneNote 2007 XML. Mer information om det format som stöds för XML-filer finns på MSDN (Microsoft Developer Network).

/paste

Klistrar in innehållet i Urklipp.

/notebookpath "Path"

Åsidosätter standard Sök vägen till mappen för antecknings böcker i OneNote som anges i dialog rutan arkivering (alternativ - menyn).

/backuppath "Path"

Ersätter standard Sök vägen till den mapp för OneNote-säkerhetskopiering som är angiven i dialog rutan arkivering (alternativ -menyn ).

/openro "fil namn"

Öppnar en fil som skrivskyddad, där fil namnet är ett fullständigt fil namn, inklusive disk-och mappsökväg och. One fil namns tillägg.

/Print "fil namn"

Skriver ut en fil, där fil namnet är ett fullständigt fil namn, inklusive disk-och mappsökväg och fil namns tillägg.

/sidenote

Startar OneNote i ett miniatyr fönster och öppnar avsnittet Osorterade anteckningar. Om det här avsnittet inte finns i den aktuella antecknings boken skapas det.

/audionote

Startar inspelning av ljud på den aktuella sidan.

/videonote

Startar inspelning av video på den aktuella sidan. Om du inte har angett någon videoinspelnings enhet i en tidigare OneNote-session används datorns standardenhet för videoinspelning.

/pauserecording

Pausar ljud-eller videoinspelning. När den här kommando rads växeln körs startar inte en ny instans av OneNote; den pausar bara en pågående inspelnings session. En pausad inspelning kan återupptas genom att köra /pauserecording en andra gång.

/stoprecording

Stoppar inspelning av ljud eller video. När den här kommando rads växeln körs startar inte en ny instans av OneNote; den stoppar bara en pågående inspelning.

/startsharing "lösen ord" "filename"

Startar en realtidsdelad session från för OneNote-avsnitts filen, där fil namnet är ett fullständigt fil namn, inklusive disk och mappsökväg och. One fil namns tillägg. Sidan som senast valdes i avsnitts filen för OneNote används som den delade sidan. Ange en text sträng för parametern lösen ord . Använd inte samma lösen ord som du använder för att logga in på din dator eller andra personliga lösen ord som du använder för att komma åt din personliga information.

/joinsharing "Server" "lösen ord" "filename"

Ansluter till en realtidsdelad session, där Server är IP-adressen eller domän namnet på den dator som är värd för realtidsdelad session. För parametern lösen ord använder du lösen ordet som tillhandahölls av den person som är värd för sessionen. Fil namn är namnet på OneNote-filfilen som sidan delas från.

/hyperlink "pagetarget"

Startar OneNote och öppnar den sida som anges av parametern pagetarget . Om du vill hämta hyperlänken till en sida i en OneNote-anteckningsbok högerklickar du på dess sidflik och klickar sedan på Kopiera hyperlänk till den här sidan.

/safeboot

Startar OneNote i säkert läge. En dialog ruta med start alternativ visas.

/stationerytaskpane

Visar åtgärds fönstret mallar.

/applystationery "mall"

Använder den angivna mallfilen på den aktuella sidan.

/SendTo "filnamn1" "filnamn2"

Infogar innehållet i de filer som anges av parametrarna filnamn1 och filnamn2 på den aktuella sidan.

/insertdoc "filnamn" "Time"

Infogar innehållet i filen som anges i parametern filename som en utskrift på den aktuella sidan och lägger till en tidsstämpel med den tid som anges i parametern för valfri tid .


Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×