Kommandoradsväxlar för Publisher

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill ändra hur Microsoft Publisher startas kan du lägga till växlar och parametrar till startkommandot. Du kan till exempel starta Publisher med en tom publikation, en befintlig publikation eller en specifik mall.

Om du vill använda en växel och alla associerade parametrar endast en gång kan du lägga till växlar till kommandot Kör Microsoft Windows (Start-menyn). Om du planerar att använda en anpassad startmetod ofta kan skapa du en genväg på skrivbordet.

En tabell med de vanligaste växlar och parametrar som finns tillgängliga i Publisher.

I den här artikeln

Introduktion till kommandon, växlar och parametrar

Använda en växel en gång genom att lägga till den i kommandot Kör

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Tillgängliga växlar och parametrar

Introduktion till kommandon, växlar och parametrar

Varje gång du startar Publisher körs du faktiskt kommandot MSPUB.exe även om du vanligtvis inte skriver kommandot eller till och med se den. Du kan ändra vissa aspekter av hur Publisher startas genom att lägga till kommandon som heter växlar till kommandot MSPUB.exe.

En växel uppmanas program att göra något som öppna en fil eller det gör programmet fungerar i ett visst läge. En växel visas efter kommandot huvudsakliga följa ett blanksteg och ett snedstreck (/). Ibland följt växeln av ett blanksteg och sedan en eller flera specifika instruktioner som heter parametrar. Parametrar ge programmet ytterligare information om hur du kör kommandot MSPUB.exe.

Följande kommando instruerar exempelvis Publisher att starta och öppnar omedelbart mall med namnet Contoso Business Card.pub.

MSPUB.exe /o "Contoso Business Card.pub"

Överst på sidan

Använda en växel en gång genom att lägga till den i kommandot Kör

Först måste du kontrollera var filen MSPUB.exe på datorn. Om du accepterar mapp standardplatser när du installerade Publisher hittas MSPUB.exe fil i programmet c:\Program\Microsoft Office.

Fullständig standardkatalog kan variera beroende på flera faktorer, som om du har a:

 • 32-bitars eller 64-bitars version av Publisher.

 • 32-bitars eller 64-bitars version av Windows.

 • Prenumerationsversion av Publisher.

Om du är osäker på om du har installerat Publisher kan du söker i programfiler eller Program filer (x86) huvudsakliga mappar. Om du använder en prenumerationsversion av Publisher installeras vanligtvis filen MSPUB.exe i undermappen rot följt av undermappen version.

Här följer exempel på var du kan hitta Publisher men sökvägen varierar beroende på din specifika installation och konfiguration:

 • Publisher 2016    C:\Program filer (x86) \Microsoft Office\root\Office16\MSPUB.exe

 • Publisher 2013    C:\Program filer (x86) \Microsoft Office\root\Office15\MSPUB.exe

 • Publisher 2010    C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSPUB.exe

 • Publisher 2007    C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

 1. Gör något av följande:

  • Windows 8 eller 10    Klicka på Start, Skriv Kör i sökrutan i Windows och klicka sedan på Kör under Bästa matchning.

  • Windows Vista    Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör och klicka sedan på Kör.

  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    Klicka på Start och klicka sedan på Kör.

 2. Skriv den fullständiga sökvägen till filen MSPUB.exe (inklusive filnamnet) i dialogrutan Kör eller klicka på Bläddra om du vill leta reda på filen.

 3. Skriv ett blanksteg i slutet av sökvägen och Skriv över och parametrar. Skriv till exempel:"c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o "Contoso Business Card.pub"

Nästa gång du startar Publisher returnerar programmet till standardinställningarna föregående. Om du vill göra din anpassade start tillgänglig för upprepad användning finns i nästa avsnitt.

Meddelanden: 

 • Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel /A är det samma som / en.

 • Kom ihåg att infoga ett blanksteg före växeln och ett före varje parameter.

 • Om sökvägen eller filnamnet innehåller blanksteg omger du hela namnet inom citattecken, till exempel ”Contoso Business Card.pub”.

Överst på sidan

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Först måste du kontrollera var filen MSPUB.exe på datorn. Om du accepterar mapp standardplatser när du installerade Publisher hittas MSPUB.exe fil i programmet c:\Program\Microsoft Office.

Fullständig standardkatalog kan variera beroende på flera faktorer, som om du har a:

 • 32-bitars eller 64-bitars version av Publisher.

 • 32-bitars eller 64-bitars version av Windows.

 • Prenumerationsversion av Publisher.

Om du är osäker på om du har installerat Publisher kan du söker i programfiler eller Program filer (x86) huvudsakliga mappar. Om du använder en prenumerationsversion av Publisher installeras vanligtvis filen MSPUB.exe i undermappen rot följt av undermappen version.

Här följer exempel på var du kan hitta Publisher men sökvägen varierar beroende på din specifika installation och konfiguration:

 • Publisher 2016    C:\Program filer (x86) \Microsoft Office\root\Office16\MSPUB.exe

 • Publisher 2013    C:\Program filer (x86) \Microsoft Office\root\Office15\MSPUB.exe

 • Publisher 2010    C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSPUB.exe

 • Publisher 2007    C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

 1. Högerklicka på Windows-skrivbordet, peka på Nytt och klicka sedan på Genväg på snabbmenyn.

 2. Skriv den fullständiga sökvägen till filen MSPUB.exe (inklusive filnamnet) eller klicka på Bläddra om du vill leta reda på filen i rutan Ange platsen för objektet.

 3. Skriv ett blanksteg i slutet av sökvägen och Skriv över och parametrar. Skriv till exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o c:\MyPublication.pub

 4. Klicka på Nästa.

 5. Skriv ett namn för genvägen i rutan Skriv ett namn på den här genvägen och klicka sedan på Slutför.

  Genvägen visas på skrivbordet.

 6. Dubbelklicka på genvägen när du vill starta Publisher i det här anpassade sättet.

 7. Om du vill lägga till skrivbordsgenvägen på Start-menyn i Windows högerklickar du på genvägen och klicka sedan på Fäst på Start.

Du kan skapa en rad olika genvägar som kan koppla olika växlar och parametrar till programmet när du startar det.

Meddelanden: 

 • Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel /A är det samma som / en.

 • Kom ihåg att infoga ett blanksteg före växeln och ett före varje parameter.

 • Om sökvägen eller filnamnet innehåller blanksteg omger du hela namnet inom citattecken, till exempel ”Contoso Business Card.pub”.

Överst på sidan

Tillgängliga växlar och parametrar

Växlar och parametrar

Beskrivning

/safe

Publisher startar i felsäkert läge.

Exempel    Om du vill starta Publisher i felsäkert läge när den har det gick inte att starta normalt, skriver du följande i Kommandotolken:

/safe

/b

Startar Publisher med en tom publikation öppen.

Exempel    Om du vill starta Publisher med en tom publikation Öppna skriver du följande i Kommandotolken:

/b

/t filename

Starta Publisher och öppna en befintlig fil som en mall.

Exempel    Om du vill starta Publisher med hjälp av en fil som en mall, skriver du följande i Kommandotolken:

/t filename

Obs!: Variabeln filnamn kan identifiera filen genom att sökvägen till filen, en URL eller sökvägen till filen i Utforskaren i Windows-genväg (*. LNK) till filen eller URL: en. Om filnamnet innehåller blanksteg omger du hela namnet med citattecken. Skriv till exempel /t ”Contoso Business Card.pub”

/o filename

Starta Publisher och öppna en befintlig fil.

Exempel    Om du vill öppna en fil, skriver du följande i Kommandotolken:

/o filename

Obs!: Variabeln filnamn kan identifiera filen genom att sökvägen till filen, en URL eller sökvägen till filen i Utforskaren i Windows-genväg (*. LNK) till filen eller URL: en. Om filnamnet innehåller blanksteg omger du hela namnet med citattecken. Till exempel /t ”Contoso Business Card.pub”

/w

Startar Publisher med publikationstyper produktkatalog öppna, även om alternativet Visa publikationstyper när du startar Publisher inte markeras.

Exempel    Om du vill starta Publisher med publikationstyper produktkatalog Öppna skriver du följande i Kommandotolken:

/w

/p filename

Skriver ut filen som du namnger och stängs sedan Publisher.

Exempel    Om du vill skriva ut en fil och stäng sedan Office Publisher 2007, skriver du följande i Kommandotolken:

/p filename

Obs!: Variabeln filnamn kan identifiera filen genom att sökvägen till filen, en URL eller sökvägen till filen i Utforskaren i Windows-genväg (*. LNK) till filen eller URL: en. Om filnamnet innehåller blanksteg omger du hela namnet med citattecken. Till exempel /t ”Contoso Business Card.pub”

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×