Kommandoradsväxlar för Microsoft Office Project

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan anpassa hur den Microsoft Office Project 2007 startas genom att lägga till växlar och parametrar till kommandot Start . Du kan till exempel har projekt öppet ett visst projekt vid start.

I den här artikeln

Få mer information om kommandon, växlar och parametrar

Använda en växel en gång genom att lägga till den i kommandot Kör

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Tillgängliga växlar och parametrar

Få mer information om kommandon, växlar och parametrar

Varje gång du startar Project klickar körs du faktiskt kommandot winproj.exe även om du inte gör vanligtvis typ kommandot eller till och med se den. Du kan ändra vissa aspekter av hur programmet som ska startas genom att lägga till kommandon som heter växlar till kommandot winproj.exe .

En växel visas som ett blanksteg efter kommandot huvudsakliga (winproj), följt av namnet på växeln och ibland följt av ett blanksteg och sedan en eller flera specifika instruktioner som heter parametrar som ger programmet ytterligare information om hur du Kör kommandot winproj.exe .

Följande kommando instruerar till exempel Project att starta och därefter omedelbart visa dialogrutan Project Server-konton:

Winproj - ProjectProfiles

Obs!: Om du inte kan komma åt projekt genom att skriva winproj i dialogrutan Kör, Skriv in den fullständiga sökvägen till filen winproj.exe följt av växeln som du vill använda.

Överst på sidan

Använda en växel en gång genom att lägga till den i kommandot Kör

 1. Anteckna den fullständiga sökvägen till filen winproj.exe på din dator. Om du accepterar mapp standardplatser när du installerade Office Project 2007 finns filen på följande:

  c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\winproj.exe

 2. Gör något av följande:

  • I    Windows Vista

   • Klicka på knappen Starta Bild av knapp , peka på Alla program, Tillbehör och klicka sedan på Kör.

  • I Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003:   

   • Klicka på knappen Start och sedan på Kör.

 3. I dialogrutan Kör skriver du ett citattecken (”), Skriv den fullständiga sökvägen för filen winproj.exe och skriv sedan en annan citattecken (”).

  eller

  Klicka på Bläddra om du vill leta reda på och markera filen. I det här fallet anges citattecknen automatiskt.

 4. Anger du ett blanksteg efter avslutande citattecken, och Skriv över. Du kanske till exempel skriver följande:

  ”c:\program files\microsoft office\office12\winproj.exe” [enhet: ] [ sökväg] FileName.mpp

 5. Klicka på OK. Office Project 2007 börjar med de villkor som anges i dialogrutan Växla.

Nästa gång du startar Office Project 2007 öppnas normalt. Om du vill göra din anpassade start tillgänglig för upprepad användning finns i nästa avsnitt.

 • Växlar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel filnamn. MPP fungerar på samma sätt som filename.mpp.

 • Kom ihåg att ett blanksteg alltid måste infogas före växeln och före varje parameter.

Överst på sidan

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

 1. Högerklicka på skrivbordet, peka på Nytt och klicka på Genväg på snabbmenyn.

 2. Skriv winproj, följt av ett blanksteg, och skriv sedan växeln och parametrar i guiden Skapa genväg, i rutan Ange platsen för objektet. Du kanske till exempel skriver följande:

  ”c:\program \Program\ Microsoft office\office12\winproj.exe ”[enhet: ] [ sökväg] FileName.mpp

 3. Klicka på Nästa.

 4. Ange ett namn på genvägen i rutan Ange namnet på den här genvägen och klicka sedan på Slutför.

  En genväg skapas och placeras på skrivbordet.

 5. Dubbelklicka på genvägen när du vill öppna Project på det här anpassade sättet.

 6. Om du vill lägga till genvägen på Start-menyn i Windows högerklickar du på genvägen och klickar sedan på Fäst på Start-menyn på snabbmenyn.

Du kan skapa många olika genvägar som var och en utnyttjar olika växlar och parametrar i programmet vid start.

Meddelanden: 

 • Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga.

 • Glöm inte att ange ett mellanslag före växeln och före varje parameter.

Överst på sidan

Tillgängliga växlar och parametrar

Växel och parameter

Beskrivning

/s ”URL”

Använd den här växeln om du vill öppna Project och ange Project Server-URL:en för företagsprojekt.

Exempel:

/s ”http://<ServerName>/projectserver”

/u ”användarnamn”

Använd den här växeln att starta Project och ange ett användarnamn för någon med behörighet att logga in på Project Server som anges i /s kommandoradsalternativ. Det kan vara ett användarkonto i Microsoft Windows NT autentiserade eller ett användarkonto för Project Server.

Till exempel:

/u ”ProjectServerUserName”

/u ”domän\konto”

/p ”lösenord”

Använd den här växeln för att starta Office Project Professional 2007 och anger du lösenordet för den användare som har angetts i /u kommandoradsalternativ. Det här är inte obligatoriska för användare med en Windows NT autentiserade användarkonto.

filnamn

Använd den här växeln om du vill starta Office Project Professional 2007 och öppna ett visst projekt.

-ProjectProfiles

Använd den här växeln för att starta Office Project Professional 2007 och visa dialogrutan Project Server-konton.

Obs!: Om du inte anger växlarna /u och /pförutsätts att användare inloggade använder Windows NT-verifiering.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×