Kommandoradsväxlar för Microsoft Office-produkter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du startar ett Microsoft Office-produkten körs startprocessen på normalt sätt. Microsoft Word, till exempel visar välkomstskärmen för Word och läser in mallen Normal. Men anta att du vill att Word ska starta utan dess skärmbilden och sedan hämta en mall än mallen Normal. Eller du vill anpassa processen ännu mer genom att läsa in ett tillägg eller köra ett makro vid starten. Du kan lägga till alternativ sådan med hjälp av kommandon som heter kommandoradsväxlar till ett Office-program startkommandot.

Om du vill använda för anpassning av bara en gång du skriver du kommandot och växla i dialogrutan Kör (Start-menyn) i Microsoft Windows. Om du vill använda en viss växel många gånger eller varje gång du startar programmet kan du skapa en genväg som startar programmet genom att använda samma växel och parametrar. I den här artikeln beskrivs hur du gör. Den innehåller också en tabell som innehåller alla växlar och parametrar som är tillgängliga i Office-skrivbordsprogram.

Med hjälp av en kommandoradsväxeln innebär inte du skriva hela startkommandot i Kommandotolken. Du kan starta Office-program som vanligt genom att klicka på programikonen på skrivbordet eller genom att klicka på programnamnet på Start -menyn. Alla startmetoder princip gör samma sak: de körs på appens .exe-fil, även om du inte faktiskt skriver kommandot eller till och med se den.

En kommandoradsväxeln är en ändringstangent som läggs till i .exe-filen. En startfil med en växel ser ut så här.

 outlook.exe /nopreview

I det här exemplet har en kommandoradsväxeln lagts till .exe-filen för Microsoft Outlook. Växeln består av ett snedstreck och ett ord eller en förkortning som anger i växeln åtgärd. Den här växeln anger att starta utan att visa läsfönstret.

En växel följt ibland av en eller flera specifika instruktioner som heter parametrar som ger programmet ytterligare information om hur du kör kommandot .exe. Till exempel anger följande kommando att läsa in en viss profilnamn vid starten.

outlook exe /profile profilename

Byta namn förkortas inte och är inte skiftlägeskänsliga. Deras parametrar är dock ibland skiftlägeskänsliga.

Här är namnet på startkommandon för Office-produkter Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint viewer, Outlook och Access.

Word

Winword.exe

Excel

Excel.exe

PowerPoint

Powerpnt.exe

PowerPoint Viewer

Pptview.exe

Outlook

Outlook.exe

Access

Msaccess.exe

När du använder något av kommandona Office Start måste du ange den fullständiga sökvägen till den produkten .exe-fil. Kontrollera platsen för den här filen på datorn. Den här tabellen visar placeringen av .exe-filer om du accepterar standardplatser för mapp under installationen.

I Office 2007

32-bitars Windows: C:\Program filer (x86) \Microsoft Office\Office12\

64-bitars Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

I Office 2010

32-bitars Windows: C:\Program filer (x86) \Microsoft Office\Office14\

64-bitars Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

I Office 2013

32-bitars Windows: C:\Program filer (x86) \Microsoft Office\Office15\

64-bitars Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

I Office 2016

32-bitars Windows: C:\Program filer (x86) \Microsoft Office\Office16\

64-bitars Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

 1. I Windows 10, klickar du på ikonen Sök eller Cortana i Aktivitetsfältet, Skriv Köroch klicka sedan på Kommandotolken i resultatet.

  I Windows 8 trycker du på Windows-tangenten, Skriv Kör och tryck sedan på RETUR.

  I Windows 7, klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör och klicka sedan på Kör.

 2. I dialogrutan Kör skriver du ett citattecken, ange den fullständiga sökvägen för den app .exe-filen och skriv sedan en annan citattecken. Du kan också klicka på Bläddra om du vill leta reda på och markera filen. I det här fallet anges citattecknen automatiskt.

 3. Efter det sista citattecknet skriver du ett blanksteg och sedan växeln.

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Nästa gång du startar programmet öppnas som vanligt. Om du vill göra din anpassade start tillgänglig för upprepad användning finns i nästa avsnitt.

Observera följande om hur du använder kommandoradsväxlar:

 • Du kan använda endast en växel i taget. Starta ett Office-program med flera växlar stöds inte.

 • Om parametern är en sökväg till en plats på datorn eller ett filnamn med blanksteg måste den omges av dubbla citattecken – till exempel /t ”månatliga Report.dotx”.

 • Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel fungerar /RO på samma sätt som /ro.

 • Inkludera ett tomt utrymme före varje växel och föregående varje parameter.

 1. Högerklicka på Windows-skrivbordet, peka på Nytt och klicka sedan på Genväg på snabbmenyn.

 2. I Guiden Skapa genväg i rutan Ange platsen för objektet skriver du dubbla citattecken (”), ange den fullständiga sökvägen för den app .exe-fil (inklusive filnamnet) och skriv sedan en annan dubbla citattecken. (Du kan också klicka på Bläddra om du vill leta reda på och markera filen. I det här fallet läggs citattecknen automatiskt.)

 3. Efter det avslutande citattecknet anger du ett blanksteg, sedan växeln och slutligen eventuella parametrar. Om parametern är en sökväg till en plats på datorn och om den sökvägen innehåller ett blanksteg måste även blanksteget anges inom citattecknen. Till exempel:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Klicka på Nästa.

 5. Ange ett namn på genvägen i rutan Ange namnet på den här genvägen och klicka sedan på Slutför.

  I guiden skapas genvägen och den placeras därefter på skrivbordet.

När du vill använda kortkommandot för att starta programmet dubbelklickar du på den.

Om du vill lägga till skrivbordsgenvägen på Start-menyn i Windows högerklickar du på genvägen och klickar sedan på Fäst på Start-menyn på snabbmenyn.

Lista över kommandoradsväxlar för Office-produkter

Varje Office-produkten har en unik uppsättning kommandoradsväxlar.

Anteckning: Dessa listor innehåller inte alla växlar lagts sedan Office 2007. Om du använder kommandoradsväxlar och vill ha information om nyare växlar som är tillgängliga kan svara Ja eller Nej till ”var den här informationen till någon hjälp” fråga i slutet av det här avsnittet. Sedan, i rutan som visas berätta för oss vilka Office-produkten och version som du är intresserad av.

Växel och parameter

Beskrivning

/safe

Starta Word i felsäkert läge.

/q

Starta Word utan att välkomstskärmen för Word.

/ttemplatename

Starta Word med ett nytt dokument baserat på en mall än mallen Normal.

Exempel    Om du vill starta Word med ett dokument baserat på en mall med namnet Myfax.dotx lagras på enhet C skriver du följande i Kommandotolken:

/tc:\Myfax.dotx

Obs!: Ta inte med ett blanksteg mellan växeln och namnet på mallfilen.

Säkerhetsmeddelande: Eftersom mallar kan innehålla makrovirus bör vara försiktig när du öppnar dem eller skapa filer som bygger på nya mallar. Utför följande åtgärder: kör antivirusprogram på datorn, ange makrosäkerhetsnivån till hög, avmarkera kryssrutan alla installerade tillägg och mallar, Använd digitala signaturer och underhålla en lista med betrodda källor.

/t filename

Starta Word och öppna en befintlig fil.

Exempel    Om du vill starta Word och öppna mallfilen Myfax.dotx, lagras på enhet C skriver du följande i Kommandotolken:

/t c:\Myfax.dotx

Exempel    Om du vill starta Word och öppna flera filer, till exempel MyFile.docx och MyFile2.docx, var och en lagras på enhet C skriver du följande i Kommandotolken:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Starta Word med ett nytt dokument baserat på en befintlig fil.

Exempel    Om du vill starta Word och skapa ett nytt dokument baserat på filen MyFile.docx, som lagras på skrivbordet, skriver du följande i Kommandotolken:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Starta Word och öppna en skrivskyddad kopia av ett dokument som lagras på en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats. Webbplatsen måste finnas på en dator med Word 2007 eller senare eller Windows SharePoint Services 2.0 eller senare.

Exempel    Om du vill starta Word och öppna en kopia av filen MyFile.docx, som lagras i ett dokumentbibliotek på URL-http://MySite/Documents skriver du följande i Kommandotolken:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Obs!: Om dokumentet har checkats ut för dig, har /h växeln ingen effekt. Word öppnas filen så att du kan redigera den.

/pxslt

Starta Word och öppna ett befintligt XML-dokument baserat på angiven Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT).

Exempel    Om du vill starta Word och använda XSLT MyTransform, lagras på enhet C på XML-filen Data.xml, som lagras på enhet C skriver du följande i Kommandotolken:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Starta Word och förhindrar att tillägg och globala mallar (inklusive mallen Normal) laddas automatiskt. Växeln /a låser också inställningen-filer.

/ladd-in

Starta Word och sedan läser in ett visst Word-tillägg.

Exempel    Om du vill starta Word och sedan hämta Lägg till-Sales.dll, lagras på enhet C skriver du följande i Kommandotolken:

/lc:\Sales.dll

Obs!: Ta inte med ett blanksteg mellan växeln och tilläggets namn.

Säkerhetsmeddelande: Var försiktig när du använder körbara filer eller koder i makron eller program. Körbara filer och kod kan användas till att utföra åtgärder som kan försämra säkerheten för datorn och din information.

/m

Starta Word utan att köra några automatiska makron.

/mmacroname

Starta Word och kör ett visst makro. Växeln förhindrar också att Word kör AutoExec-makron.

Exempel    Om du vill starta Word och sedan kör makrot Salelead, skriver du följande i Kommandotolken:

/mSalelead

Obs!: Ta inte med ett blanksteg mellan växeln och makronamnet.

Eftersom makron kan innehålla virus, vara försiktig när du kör dem. Utför följande åtgärder: kör antivirusprogram på datorn. skall vara makrosäkerhetsnivån hög. Avmarkera kryssrutan lita på alla installerade tillägg och mallar. Använd digitala signaturer. underhålla en lista över betrodda utgivare.

/n

Starta en ny instans av Word utan något öppet dokument. Dokument som öppnats i varje instans av Word visas inte som alternativ i listan Växla fönster i andra instanser.

/w

Starta en ny instans av Word med ett tomt dokument. Dokument som öppnats i varje instans av Word visas inte som alternativ i listan Växla fönster i andra instanser.

/r

Registrerar om Word i Windows-registret. Den här växeln startar Word, kör installationsprogrammet för Office, uppdaterar Windows-registret och sedan stängs.

/x

Starta Word från operativsystemets skal så att Word svarar på endast en Dynamic Data Exchange (DDE) begäran (till exempel att skriva ut ett dokument med hjälp av programmering).

/ztemplatename

Synligt fungerar exakt som växeln /t . Du kan emellertid använda växeln /z med Word för att generera en start- och en ny händelse medan växeln /t genererar endast en Starthändelse.

Växel och parameter

Beskrivning

arbetsbokens sökväg | filnamn

För den här parametern måste ingen växel anges.

Excel startar och den angivna filen öppnas.

Exempel

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r arbetsbokens sökväg | filnamn

En särskild arbetsbok i skrivskyddat läge öppnas.

Exempel

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t arbetsbokens sökväg | filnamn

Excel startar och den angivna filen öppnas som en mall.

Exempel

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

eller

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n arbetsbokens sökväg | filnamn

På samma sätt som för /t startar Excel och den angivna filen öppnas som en mall.

Exempel

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

eller

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e eller /embed

Gör så att startskärmen inte visas och att en ny, tom arbetsbok inte öppnas när Excel startar.

Exempel

excel.exe /e

/p arbetsbokens sökväg

Anger att mappen används som en aktiv arbetsmapp (till exempel mappen som markeras i dialogrutan Spara som).

Exempel

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s eller /safemode

Tvingar Excel att förbigå alla filer som sparas i startkataloger, till exempel standardmappen XLStart som finns i katalogen där Excel eller Microsoft Office har installerats.

Exempel

excel.exe /s

/m

En ny arbetsbok som innehåller ett XLM-makroblad skapas.

Exempel

excel.exe /m

/a progID

Excel startar och automatiseringstillägget, som anges utifrån tilläggets progID, läses in.

Exempel

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Starta en ny instans (en separat process) av Excel.

Exempel

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Här är kommandoradsväxlar för PowerPoint.

Växel eller parameter

Åtgärd

/B

Startar PowerPoint med en ny tom presentation.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /B

/C

Startar PowerPoint den angivna filen är öppen och även startar Microsoft Windows NetMeeting konferens med uppringning.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /C NetMeetingPresentation.pptx

Obs!: Om du använder den här växeln utan att ange en fil PowerPoint startar inga presentationen är öppen och NetMeeting konferens med uppringning startas inte.

/EMBEDDING

Startar PowerPoint utan att visa Office PowerPoint 2007-programfönstret. Utvecklare använder den här växeln vid testning av tillägg.

Exempel ”: c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe ”/ bädda in

/M MACRO

Kör ett makro i en viss presentation.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /M myfile.pptm ”MyMacro”

”MyMacro” är ett makro i filen myfile.pptm.

/N

Startar PowerPoint och skapar en ny presentation.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /N ”sökvägen\templatename.potx”

Det här exemplet anger namnet på den mall som den nya presentationen baseras på: templatename.potx.

Om ett mallnamn anges startar PowerPoint en ny presentation som bygger på mallen tom (i effekt lika med växeln /N utan ett mallnamn).

/O

Starta PowerPoint och anger en lista över filer för att öppna.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /O fil name1.pptx, arkivera name2.pptx

/P

Skriver ut presentationen till standardskrivaren genom att använda standardinställningarna.

När du använder växeln /P visar dialogrutan Skriv ut innan du skriver ut i PowerPoint. När du väljer alternativ och klicka på OK i dialogrutan stängs och PowerPoint skrivs ut filen och stänger sedan. Om du inte vill att se PowerPoint alls, Använd växeln Setup32.exe (Skriv till) i stället.

Exempel: ”c:\program files\micromjuka office\office12\POWERPNT.exe” /P ”MyFile.pptx”

/PT

Skriver ut presentationen till den angivna skrivaren genom att använda standardinställningarna.

Om du inte vill att se PowerPoint alls, Använd växeln Setup32.exe (Skriv till).

Exempel: ”c:\program files\microsoft avfice\office12\POWERPNT.exe” Setup32.exe ”skrivare” ”” ”” ”MyFile.pptx”

"Skrivarnamn" är namnet på den skrivare som visas i rutan Namn under Skrivare i dialogrutan Skriv ut. De tomma citattecknen är nödvändiga. Citattecknen kring Skrivarnamn och sökvägen till PPTX-filen behövs bara om det finns blanksteg i något av namnen. Men det är alltid en bra idé att använd dem.

/ PWO

Skriver ut den angivna filen, men visa dialogrutan Skriv ut.

När du använder växeln /P visar dialogrutan Skriv ut innan du skriver ut i PowerPoint. När du väljer alternativ och klicka på OK i dialogrutan stängs och PowerPoint skrivs ut filen och stänger sedan. Om du inte vill att se PowerPoint alls, Använd växeln Setup32.exe (Skriv till) i stället.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /PWO ”MyFile.pptx”

/RESTORE

Återställer PowerPoint på samma sätt som den såg ut tidigare programmet stängt ett felaktigt sätt. När PowerPoint startas om försöker återställa och återställa vissa aspekter av status för program och presentationer innan den stängs.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” / ÅTERSTÄLLA

/S

Öppnar den angivna presentationsfilen som ett bildspel.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe” /S ”presenteraation1.pptx”

Här är kommandoradsväxlar för PowerPoint Viewer.

Växel eller parameter

Åtgärd

/D

Visar dialogrutan Öppna när presentationen går ut.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /D

/L

Läser en spelningslista med PowerPoint-presentationer som finns i en textfil.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” l ”Your_Play_List.txt”

Obs!: Spellistfilen är en lista över presentationsfilnamn (som föregås av sökvägen efter behov). Det går inte att lägga till ytterligare kommandoradsväxlar för enskilda presentationer i spellistan.

/N#

Öppnar presentationen med ett visst bildnummer i stället för bild 1.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /N5 ”Presentation.pptx”

I det här exemplet öppnas Presentation.pptx med bild 5.

/S

Startar visningsprogrammet utan att visa startfönstret.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /S

/P

Skickar presentationen till en skrivare och Skriv ut filen.

Exempel: ”c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe” /P ”Presentation.pptx”

I det här exemplet skrivs filen Presentation.pptx ut.

Växel

Beskrivning

/a

Skapar ett objekt med den angivna filen som en bifogad fil.

Exempel:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\mina dokument\labels.doc"

Om du inte anger en objekttyp antas objektets typ vara IPM.Note. Kan inte användas med meddelandeklasser som inte är baserade på Outlook.

/altvba otmfilnamn

Öppnar det VBA-program som parametern otmfilnamn anger, i stället för %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c meddelandeklass

Skapar en ny instans av den angivna meddelandeklassen (Outlook-formulär eller andra giltiga MAPI-formulär).

Exempel:

 • /c ipm.activity skapar en Journal-post

 • /c ipm.appointment skapar en avtalad tid

 • /c ipm.contact skapar en kontakt

 • /c ipm.note skapar ett e-postmeddelande

 • /c ipm.stickynote skapar en anteckning

 • /c ipm.task skapar en uppgift

/checkclient

Frågar efter standardhanterare för e-post, diskussionsgrupper och kontakter.

/cleanautocompletecache

Tar bort alla namn och e-postadresser från listan Komplettera automatiskt. (Outlook 2013 och 2016 endast)

/cleancategories

Tar bort alla anpassade kategorinamn som du har skapat. Återställer kategorier till standardnamnen.

/cleanclientrules

Startar Outlook och tar bort klientbaserade regler.

/cleanconvongoingactions

Tar bort tabellen konversationer åtgärder (katt). KATT förekomster av en konversation giltighetstid vanligtvis 30 dagar efter någon aktivitet. Kommandoradsväxeln rensar alla konversation märkning, Ignorera och flytta regler omedelbart stoppa eventuella ytterligare åtgärder. (Outlook 2013 och 2016 endast)

/cleandmrecords

Tar bort loggningsposter som sparas när en hanterare eller ett ombud tackar nej till ett möte.

/cleanfinders

Återställer alla sökmappar i Microsoft Exchange-postlådan för den första profilen som öppnas.

/cleanfromaddresses

Tar bort alla manuellt tillagda Från-poster i profilen.

/cleanmailtipcache

Tar bort alla e-posttips från cachen. (Outlook 2013 och 2016 endast)

/cleanreminders

Rensar och återskapar påminnelser.

/cleanroamedprefs

Alla tidigare centrala inställningar tas bort och kopieras igen från de lokala inställningarna på datorn där växeln används. Dessa omfattar centrala inställningar för påminnelser, rutnät för ledig/upptagen tid, arbetstid, kalenderpublicering och RSS-regler.

/cleanrules

Startar Outlook och tar bort klient- och serverbaserade regler.

Viktigt Om du har flera eller postlådor i din Outlook-profil, kör kommandoraden /cleanrules växla tar du bort reglerna från alla anslutna postlådor. Därför rekommenderar att du endast kör det här kommandot när din Outlook-profil innehåller endast en måladress postlåda.

/cleanserverrules

Startar Outlook och tar bort serverbaserade regler.

/cleansharing

Tar bort alla prenumerationer på RSS, Internetkalendrar och SharePoint från kontoinställningarna, men lämnar kvar tidigare hämtat innehåll på datorn. Detta är användbart om du inte kan ta bort dessa prenumerationer via Outlook 2013.

/cleansniff

Åsidosätter programlåsningen som avgör vilken dator som hanterar mötesobjekt (när du kör Outlook samtidigt). Låsningen förhindrar att dubbla påminnelser skapas. Den här växeln tar bort låsningen på datorn där den används. Detta möjliggör hantering av mötesobjekt i Outlook.

/cleansubscriptions

Tar bort prenumerationsmeddelanden och egenskaper för prenumerationsfunktioner.

/cleanweather

Tar bort städer som har lagts till i fältet Väder.

/cleanviews

Återställer standardvyer. Alla egendefinierade vyer som du skapat själv kommer att försvinna.

/embedding

Används utan parametrar för ett vanligt OLE-anrop till CoCreate.

/f filnamn

Öppnar en angiven meddelandefil (.msg) eller sparad Microsoft Office-sökning (.oss).

/finder

Öppnar dialogrutan Avancerad sökning.

/hol holfilnamn

Öppnar den angivna HOL-filen.

/ical icsfilnamn

Öppnar den angivna ICS-filen.

/importNK2

Importerar innehållet i en .nk2-fil som innehåller listan med smeknamn som används av funktionerna Kontrollera namn automatiskt och Komplettera automatiskt.

/importprf prffilnamn

Startar Outlook och öppnar/importerar den definierade MAPI-profilen (*.prf). Om Outlook redan är öppet ställs profilen i kö så att den importeras vid nästa start.

/launchtraininghelp resursid

Öppnar ett Hjälp-fönster med det hjälpavsnitt som anges av resursid.

/m epostnamn

Används för att lägga till ett e-postnamn i objektet. Fungerar endast tillsammans med kommandoradsväxeln /c.

Exempel:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m epostnamn

/noextensions

Både ursprungliga och hanterade COM-tillägg (Component Object Model) stängs av.

/nopreview

Startar Outlook utan läsfönster.

/p meddelandefilnamn

Skriver ut det angivna meddelandet (.msg).

/ profile Profilnamn

Läser in den angivna profilen. Om profilens namn innehåller ett blanksteg skriver du profilnamnet inom citattecken (" ").

/profiles

Öppnar dialogrutan Välj profil oavsett inställningen i dialogrutan AlternativVerktyg-menyn.

/promptimportprf

Samma som /importprf, med skillnaden att en fråga visas och användaren kan avbryta importen.

/recycle

Startar Outlook genom att använda ett befintlig Outlook-fönster, om det finns ett. Används tillsammans med växlarna /explorer eller /folder.

/remigratecategories

Startar Outlook och startar följande kommandon för standardpostlådan:

 • Uppgraderar färgade För uppföljning-flaggor till färgkategorier som gäller i Outlook 2013.

 • Uppgraderar kalenderetiketter till färgkategorier som gäller i Outlook 2013.

 • Lägger till alla kategorier som används för andra objekt än postobjekt i huvudkategorilistan

Obs!: Det här är samma kommando som Uppgradera till färgkategorier i varje egenskapsdialogruta i Outlook-postlådan.

/resetfolders

Återställer mappar som saknas för standardleveransplatsen.

/resetfoldernames

Återställer namnen på standardmappar (till exempel Inkorgen och Skickat) till de standardnamn som är definierade i den aktuella språkversionen av Office.

Om du till exempel först ansluter till din postlåda med en ryskspråkig version av Outlook går det inte att ändra de ryska standardnamnen på standardmapparna. Om du vill ändra namnen på standardmapparna till ett annat språk, till exempel japanska eller engelska, kan du använda den här växeln för att återställa standardnamnen efter att du har ändrat språket i användargränssnittet eller installerat en annan språkversion av Outlook.

/resetformregions

Tömmer formulärområdenas cache och läser in formulärområdesdefinitioner på nytt från Windows-registret.

/resetnavpane

Rensar och omgenererar Mappfönster för den aktuella profilen.

/resetquicksteps

Återställer standardsnabbstegen. Alla snabbsteg som användare skapat tas bort.

/resetsearchcriteria

Återställer alla snabbsökningskriterier så att standarduppsättningen kriterier visas i alla moduler.

/resetsharedfolders

Tar bort alla delade mappar från Mappfönster.

/resettodobar

Rensar och återskapar uppgiftslistan för att göra-fältet för den aktuella profilen.

/restore

Försöker öppna samma profil och mappar som var öppna innan en avvikande Outlook avstängning. (Outlook 2013 och 2016 endast)

/rpcdiag

Öppnar Outlook och visar statusdialogrutan för RPC-anslutningen (Remote Procedure Call).

/safe

Startar Outlook utan läsfönstret eller anpassningar av verktygsfält. Både ursprungliga och hanterade COM-tillägg (Component Object Model) stängs av.

/safe:1

Startar Outlook utan läsfönster.

/safe:3

Både ursprungliga och hanterade COM-tillägg (Component Object Model) stängs av.

/select mappnamn

Startar Outlook och öppnar den angivna mappen i ett nytt fönster. Om du till exempel vill starta Outlook och visa standardkalendern använder du: "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL/filename

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

Anger en delnings-URL som kopplas till Outlook. Använd till exempel stssync://URL om du vill koppla en SharePoint-lista till Outlook.

/sniff

Startar Outlook och tvingar fram identifiering av nya mötesförfrågningar i inkorgen och lägger sedan till dem i kalendern.

/t oftfilnamn

Öppnar den angivna OFT-filen.

/v vcffilnamn

Öppnar den angivna VCF-filen.

/vcal vcsfilnamn

Öppnar den angivna VCS-filen.

Switch

Parameter

Beskrivning

Ingen

databas

Öppnar den angivna databasen eller Microsoft Access-projekt. Du kan inkludera en sökväg om det behövs. Om sökvägen innehåller blanksteg måste den omges av citattecken.

/ excl

Inga

Öppnar den angivna Access-databasen för exklusivt access. Om du vill öppna databasen för delad användning i ett nätverk, utelämnar du den här växeln. Gäller endast Access-databaser.

/ ro

Inga

Öppnar den angivna Access-databasen eller Access-projekt för användning i skrivskyddat läge.

/ Runtime

Inga

Anger att starta Access med runtime Versionsalternativ.

/ Profile

användarprofil

Startar Access med hjälp av alternativen i den angivna användarprofilen i stället för de standardinställningar som skapades när du installerade Access. Detta ersätter växeln /ini används i versioner av Access än Access 95 för att ange en initieringsfil.

/ compact

måldatabasen eller mål Access-projekt

Komprimerar och reparerar Access-databasen, eller komprimerar Access-projekt som angavs innan växeln/Komprimera och stänger sedan Access. Om du utelämnar filnamnet mål efter växeln/Komprimera komprimeras filen till det ursprungliga namnet och mappen. Om du vill komprimera till ett annat namn, anger du en målfil. Om du lägger till en sökväg som innehåller blanksteg bör du omge sökvägen med citattecken.

Om du anger ett filnamn i parametern måldatabasen eller mål Access-projekt , men du inte anger en sökväg, skapas målfilen i Databaskatalog som anges i Access. Du kan ändra inställningen i dialogrutan Access-alternativ.

I ett Access-projekt komprimerar det här alternativet Access-projektfilen (ADP), men inte Microsoft SQL Server-databas.

/ x

makro

Öppnar Access-databasen som angavs innan växeln/x och kör angivet makro. Ett annat sätt att köra ett makro när du öppnar en databas är att skapa makrot Autoexec.

Makron kan innehålla virus, så att du måste vara försiktig när du kör dem. Utför följande åtgärder: kör antivirusprogram på datorn. Använd Säkerhetscenter för att inaktivera alla makron utom de som är digitalt signerade; underhålla en lista över betrodda utgivare av makron.

/ cmd

Inga

Anger att det som följer efter kommandoraden är det värde som returneras av funktionen kommandot. Det här alternativet måste vara den sista växeln på kommandoraden. Du kan använda ett semikolon (;) i stället för att/cmd.

Använd den här växeln för att ange ett kommandoradsargument som kan användas i Visual Basic for Applications (VBA)-kod.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×