Kommandoradsväxlar för InfoPath

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln visar hur du kan anpassa hur Microsoft Office InfoPath startas genom att lägga till växlar och parametrar till startkommandot. Du kan också använda dessa växlar och parametrar med startkommandot i Kommandotolken eller i en kommandofil.

Obs!: Kommandoradsväxlar kallas också kommandoradsalternativ eller parametrar.

Du kan till exempel använda dessa växlar och parametrar startar InfoPath med en viss formulärmall som accepterar indataparametrar för att starta InfoPath med en viss formulärmall eller rensa cacheminnet av alla formulärmallar. Om du vill använda en växel och alla associerade parametrar på en enda gång kan du skriva kommando i dialogrutan Kör (Start-knappen) i Microsoft Windows. Om du vill använda samma växel och parametrar varje gång du öppnar InfoPath kan du skapa en genväg på skrivbordet om du vill göra detta.

I den här artikeln

Använda en växel en gång genom att lägga till kommandot Kör

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Tillgängliga växlar och parametrar

Använda en växel en gång genom att lägga till den i kommandot Kör

För att utföra den här proceduren måste du först kontrollera var filen InfoPath.exe på din dator. Om du accepterar mapp standardplatser när du installerade InfoPath finns filen InfoPath.exe antagligen i C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Om du inte hittar filen InfoPath.exe på den platsen söker du efter filen och antecknar den fullständiga sökvägen.

 1. I Microsoft Windows klickar du på knappen Start och sedan på Kör.

 2. I dialogrutan Kör skriver du ett dubbelt citattecken, den fullständiga sökvägen till filen InfoPath.exe (inklusive filnamnet) och dubbla citattecken.

 3. Efter dubbla citattecken, skriver du ett blanksteg följt av växeln och parametrar som du vill använda. Du kan till exempel skriva: ”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters avdelning = 10 & organisation = 325.

  Obs!: Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel är /A samma som /a. Kom ihåg att inkludera ett tomt utrymme innan växeln och ett tomt utrymme före varje parameter. Om parametern innehåller blanksteg, starta och avsluta parametern med dubbla citattecken.

Nästa gång du startar InfoPath, kommer programmet tillbaka till föregående Start standardinställningarna. Om du vill göra din anpassade startinställningar upprepade användas finns i nästa avsnitt.

Överst på sidan

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Om du vill göra din anpassade startinställningar upprepade användas, kan du spara dem på ditt skrivbord som en genväg. För att utföra den här proceduren måste du först kontrollera var filen InfoPath.exe på din dator. Om du accepterar mapp standardplatser när du installerade InfoPath finns filen InfoPath.exe antagligen på. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Om du inte hittar filen InfoPath.exe på den platsen söker du efter filen och antecknar den fullständiga sökvägen.

 1. Högerklicka på Windows-skrivbordet, peka på Nytt och klicka sedan på Genväg på snabbmenyn.

 2. I guiden Skapa genväg, i rutan Ange platsen för objektet skriver du ett dubbelt citattecken, den fullständiga sökvägen till filen InfoPath.exe (inklusive filnamnet) och dubbla citattecken.

 3. Efter dubbla citattecken, skriver du ett blanksteg följt av växeln och parametrar som du vill använda. Du kan till exempel skriva: ”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters avdelning = 10 & organisation = 325.

  Obs!: Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel är /A samma som /a. Kom ihåg att inkludera ett tomt utrymme innan växeln och ett tomt utrymme före varje parameter. Om parametern innehåller blanksteg, starta och avsluta parametern med dubbla citattecken.

 4. Klicka på Nästa.

 5. Skriv ett namn för genvägen i rutan Ange ett namn för den här genvägen och klicka sedan på Slutför. Guiden skapas genvägen och placerar den på skrivbordet.

Du kan skapa en rad olika genvägar som kan koppla olika växlar och parametrar till programmet när du startar det.

Överst på sidan

Tillgängliga växlar och parametrar

Följande tabell innehåller alla växlar och parametrar som finns tillgängliga i InfoPath.

Växel och Parameter

Beskrivning

formulär

Öppnar det angivna formuläret så att du kan fylla i. Namnet på formuläret kan vara ett filnamn, ett fullständigt kvalificerade sökvägen och filnamnet eller en Uniform Resource Name (URN).

Exempel    Om du vill starta InfoPath och öppna formuläret MyForm.xml, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” ”C:\New Forms\MyForm.xml”

en formulärmall

Öppnar ett nytt formulär baserat på den angivna formulärmallen så att du kan fylla i. Namnet på formuläret kan vara ett filnamn, ett fullständigt kvalificerade sökvägen och filnamnet eller en URN.

Exempel    Om du vill starta InfoPath och öppna ett nytt formulär som baseras på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” ExpenseReportTemplate.xsn

formulär mall /InputParameters param1 = värde & param2 = värde & param3 = värde

Öppnar ett nytt formulär som baseras på formulärmallen som publicerats på en delad nätverksplats och överför parametrarna i formuläret. Formulärmallen måste ha förvaltad kod eller skript för att bearbeta parametrar i alternativet /InputParameters . Namnet på formulärmallen kan vara ett filnamn, ett fullständigt kvalificerade sökvägen och filnamnet eller en URN.

Parameterlistan startar efter InfoPath.exe med ett blanksteg och sedan följt av namnet på parametern, ett likhetstecken (=) och parameterns värde. Varje parameter avgränsas med ett et-tecken (&). Använd inte blanksteg mellan frågetecknet och varje parameter.

Namnet på en parameter utan ett värde skickas som en parameter med ett null-värde och ett värde utan motsvarande parameternamn ignoreras.

Mer information om bearbetning av indataparametrar finns i referens för InfoPath-utvecklare.

Exempel    Anta att du har en egen formulärmall, ExpenseReportTemplate.xsn, med ett skript som kan bearbeta två indataparametrar kallas avdelning och organisation. En formulärmall har publicerats till en delad nätverksmapp som heter NewForms på en server som kallas rapporter. Om du vill starta InfoPath och öppna en ny formulärmall med en avdelning parametrarna som är lika med 10 och en organisation som är lika med 325, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organisation = 325

formulär mall /InputParameters? param1 = värde & param2 = värde & param3 = värde

Öppnar ett nytt formulär som baseras på formulärmallen som publiceras på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007 och lämnar sedan vidare parametrar i formuläret. Formulärmallen måste ha förvaltad kod eller skript för att bearbeta parametrar i alternativet /InputParameters . Namnet på formulärmallen kan vara ett filnamn, ett fullständigt kvalificerade sökvägen och filnamnet eller en URN.

Parameterlistan börjar med ett frågetecken (?), följt av namnet på parametern, ett likhetstecken (=) och parameterns värde. Varje parameter avgränsas med ett et-tecken (&). Använd inte blanksteg mellan frågetecknet efter /InputParameter växlar och varje parameter.

Namnet på en parameter utan ett värde skickas som en parameter med ett null-värde och ett värde utan motsvarande parameternamn ignoreras.

Mer information om hur du skriver hanterad kod för indataparametrar finns i referens för InfoPath-utvecklare.

Exempel    Anta att du har en egen formulärmall, ExpenseReportTemplate.xsn, med förvaltad kod som kan bearbeta två indataparametrar kallas avdelning och organisation. En formulärmall har publicerats på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 med URL: en http://fabrikam. Om du vill starta InfoPath och öppna en ny formulärmall med en avdelning parametrarna som är lika med 10 och en organisation som är lika med 325, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organisation = 325

/ nytt formulär/defaultsavelocation < URL >

Alternativet / nya öppnas det befintliga formuläret och alternativet/defaultsavelocation ställer in sökvägen till dialogrutan Spara som i den angivna webbadress (URL). URL-Adressen visas i dialogrutan Spara som den första gången som formuläret har sparats.

Exempel    Om du vill starta InfoPath, öppna formuläret MyForm.xml och ange sökvägen där användaren kan spara formuläret till C:\MyForms, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” / nya MyForm.xml/defaultsavelocation C:\MyForms

mallen/defaultsavelocation < URL >-formulär

Öppnar ett nytt formulär som baseras på formulärmallen och ställer in sökvägen till dialogrutan Spara som till angiven URL. URL-Adressen visas i dialogrutan Spara som den första gången som formuläret har sparats.

Exempel    Om du vill starta InfoPath, öppna ett nytt formulär som baseras på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn och ange sedan sökvägen där du vill att användaren ska spara formuläret på Windows SharePoint Services dokumentbibliotek http://fabrikam/sites/Reports, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn” / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ sammanställa ”formulär 1 | formulär2 | form3” ”formulärmall”

Sammanfogar formulär till ett nytt formulär som baseras på formulärmallen. Formulären måste avgränsas med ett vertikalstreck (|) och alla formulär måste omges av citattecken (”).

Exempel    Anta att du vill koppla formulär MyForm1.xml och Mittformulär2.XML till ett nytt formulär som baseras på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn. Den nya formulärmallen är lagrad på datorn i mappen formulär. Om du vill starta InfoPath och slå ihop två befintliga formulär, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” / sammanställa ”MyForm1.xml| Mittformulär2.XML ”C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/ Design formulärmall

Öppnar den angivna formulärmallen i designläge. Om ingen formulärmall anges startar InfoPath i designläge utan en formulärmall.

Exempel    Om du vill starta InfoPath i designläge med formulärmall ExpenseReportTemplate.xsn, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” / design ExpenseReportTemplate.xsn

/ Designa formulär mall/ReadOnly

Öppnar den angivna formulärmallen i designläge. Du kan göra ändringar i en formulärmall, men du måste spara formulärmallen på en plats än där du öppnade formulärmallen.

Tips: Använd det här alternativet för att öppna och ändra en befintlig formulärmall har publicerats. Den här växeln kan förhindra du av misstag skriver över en formulärmall i dialogrutan Publicera plats genom att du behöver spara formulärmallen till en annan plats. Om du skriver över en publicerad formulärmall genom att spara en formulärmall på publiceringsplatsen i stället för med hjälp av Publiceringsguiden kanske användare inte kan skapa ett nytt formulär eller ändra befintliga formulär som baseras på formulärmallen. När du sparar en formulärmall till en annan plats och sedan ändra mallen kan använda du Publiceringsguiden att publicera och ersätta formulärmallen på publiceringsplatsen.

Exempel    Så här startar du InfoPath i designläge med formulärmall ExpenseReportTemplate.xsn och för att säkerställa att inte skrivs formulärmallen på den ursprungliga platsen skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” / design ExpenseReportTemplate.xsn/ReadOnly

/embedding

Startar InfoPath utan att visa fönstret Microsoft Office InfoPath. Utvecklare Använd det här alternativet när du testar anpassade program med InfoPath.

Exempel    Om du vill göra detta skriver du följande:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe ”/ bädda in

/ cache ClearAll

Startar InfoPath och Rensa cache i vilka formulär mallar som finns lagrade på datorn. Använd det här alternativet om du tar bort oanvända formulärmallar från användarnas datorer och frigör utrymme på tillgängliga diskenhet. Du kan använda det här alternativet med ett befintligt formulär eller ett nytt formulär som baseras på formulärmallen.

Exempel    Om du vill starta InfoPath, öppna formuläret MyForm.xml och avmarkerar sedan alla formulärmallar cache, Skriv följande

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe” MyForm.xml/cache ClearAll


Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×