Kommandoradsväxlar för InfoPath

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kommandot som startar Microsoft InfoPath 2010 är infopath.exe. En kommandoradsväxel innebär att du lägger till ett framåtlutande snedstreck följt av kommandonamnet och eventuella parametrar.

Artikelinnehåll

Vad är kommandon och växlar?

Använda en växel en gång genom att lägga till kommandot Kör

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Tillgängliga växlar och parametrar

Vad är kommandon och växlar?

Varje gång du startar programmet körs kommandot infopath.exe, även om du inte skriver kommandot eller ens ser det. Du kan ändra hur programmet startas genom att lägga till underkommandon som kallas för växlar för kommandot infopath.exe.

En växel visas som ett blanksteg efter huvudkommandot följt av ett snedstreck och sedan namnet på växeln, som ger mer information om hur kommandot ska köras.

Överst på sidan

Använda en växel en gång genom att lägga till kommandot Kör

Du måste först kontrollera var filen infopath.exe finns på din dator. Om du accepterat standardplatserna för mappar vid installationen av InfoPath 2010 finns filen infopath.exe på följande plats:

c:\Program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Obs!: Om du har installerat InfoPath 2010 32-bitarsversionen och din dator med ett Windows 64-bitars operativsystem, använder du c:\Program\Microsoft filer (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Om du inte kan hitta filen infopath.exe på den platsen ska du söka efter filen och notera den fullständiga sökvägen.

 1. Gör något av följande:

  • Windows 7 och Windows Vista    

   • Klicka på Start-knappen, peka på Alla program, klicka på Tillbehör och sedan på Kör.

  • Windows XP   

   • Klicka på Windows-knappen Start och sedan på Kör.

 2. I dialogrutan Kör skriver du in ett citattecken, den fullständiga sökvägen till filen infopath.exe, därefter ett citattecken till. Alternativt kan du klicka på Bläddra för att bläddra fram till och välja filen. I det senare fallet anges citattecknen automatiskt.

 3. Efter det avslutande citattecknet skriver du in ett blanksteg följt av växeln. Du kan t.ex. skriva följande:

  "c:\program\microsoft office\office14\infopath.exe" /embedding

Nästa gång du startar InfoPath 2010 öppnas programmet som vanligt. Information om hur du du kan använda dina anpassade startinställningar flera gånger finns i nästa avsnitt.

Obs!: 

 • Växlar är inte skiftlägeskänsliga. /EMBEDDING är t.ex. detsamma som /embedding.

 • Kom ihåg att skriva ett blanksteg före växeln och före varje parameter.

Överst på sidan

Återanvända en växel genom att skapa en genväg

Om du vill återanvända dina anpassade startinställningar kan du spara dem på ditt skrivbord som en genväg. Om du vill göra detta måste du först kontrollera var filen infopath.exe finns på din dator. Om du accepterat standardplatserna för mappar när du installerade filen infopath.exe antagligen i C:\Program\Microsoft Office\Office 12\. Om du inte hittar infopath.exe-filen på den platsen ska du söka efter den och anteckna den fullständiga sökvägen.

 1. Högerklicka på Windows-skrivbordet, peka på Nytt och klicka därefter på Genväg på snabbmenyn.

 2. I rutan Ange platsen för objektet du vill skapa en genväg till i guiden Skapa genväg skriver du in ett citattecken, den fullständiga sökvägen till filen infopath.exe (inklusive filnamn) och därefter ett citattecken igen.

 3. Efter citattecknet skriver du in ett blanksteg följt av växeln och eventuella parametrar som du vill använda. Du kan t.ex. skriva:"C:\Program\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Obs!: 

  • Växlar är inte skiftlägeskänsliga. /EMBEDDING är t.ex. detsamma som /embedding.

  • Kom ihåg att skriva ett blanksteg före växeln och före varje parameter.

 4. Klicka på Nästa.

 5. Skriv in ett namn på genvägen i rutan Ange namnet på den här genvägen och klicka därefter på Slutför. Guiden skapar genvägen och placerar den på skrivbordet.

Du kan skapa en mängd olika genvägar som använder olika växlar och parametrar för programmet vid start.

Överst på sidan

Tillgängliga växlar och parametrar

I följande tabell hittar du en lista över alla växlar och parametrar som är tillgängliga i InfoPath.

Växel och parameter

Beskrivning

formulär

Öppnar det angivna formuläret så att du kan fylla i. Namnet på formuläret kan vara ett filnamn, ett fullständigt kvalificerade sökvägen och filnamnet eller en Uniform Resource Name (URN).

Exempel    Du startar InfoPath och öppnar formuläret MyForm.xml genom att skriva in följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” ”C:\New Forms\MyForm.xml”

en formulärmall

Öppnar ett nytt formulär baserat på angiven formulärmall så att du kan fylla i det. Formulärets namn kan vara ett filnamn, en fullständigt kvalificerad sökväg och filnamn eller en URN.

Exempel    Du startar InfoPath och öppnar ett nytt formulär baserat på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn genom att skriva in följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” ExpenseReportTemplate.xsn

formulär mall /InputParameters param1 = värde & param2 = värde & param3 = värde

Öppnar ett nytt formulär baserat på en formulärmall som publicerats på en delad nätverksplats och skickar parametrarna till formuläret. Formulärmallen måste ha förvaltad kod eller skript för att kunna bearbeta parametrarna i alternativet /InputParameters. Formulärmallens namn kan vara ett filnamn, en fullständigt kvalificerad sökväg och filnamn eller en URN.

Parameterlistan börjar efter alternativet /InputParameters med ett blanksteg följt av parameterns namn och ett likhetstecken (=), samt parameterns värde. Varje parameter avgränsas med ett et-tecken (&). Använd inget blanksteg mellan et-tecknet och varje parameter.

Ett parameternamn utan värde skickas som en parameter med nullvärde och ett värde utan motsvarande parameternamn ignoreras.

Se Info för InfoPath-utvecklare för mer information om bearbetning av indataparametrar.

Exempel    Tänk dig att du har en formulärmall, ExpenseReportTemplate.xsn, med ett skript som kan bearbeta två indataparametrar som kallas department (avdelning ) och organization (organisation). Formulärmallen har publicerats i en delad nätverksmapp som kallas NewForms på en server som heter Reports. Du startar InfoPath och öppnar en ny formulärmall med en department-parameter som är lika med 10 och en organization-parameter som är lika med 325 genom att skriva in följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe” \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters avdelning = 10 & organisation = 325

formulär mall /InputParameters? param1 = värde & param2 = värde & param3 = värde

Öppnar ett nytt formulär baserat på en formulärmall som publicerats på en server som kör SharePoint och skickar därefter parametrarna till formuläret. Mallen måste innehålla förvaltad kod eller skript för att kunna bearbeta parametrarna i alternativet /InputParameters. Formulärmallens namn kan vara ett filnamn, en fullständigt kvalificerad sökväg och filnamn eller en URN.

Parameterlistan börjar efter formulärmallsnamnet med ett frågetecken (?) följt av parameterns namn, ett likhetstecken (=) och parameterns värde. Varje parameter avgränsas med ett et-tecken (&). Använd inget blanksteg mellan et-tecknet och parametern.

Ett parameternamn utan värde skickas som en parameter med nullvärde, och ett värde utan motsvarande parameternamn ignoreras.

Se Info för InfoPath-utvecklare för mer information om hur du skriver förvaltad kod för indataparametrar.

Exempel    Anta att du har en egen formulärmall, ExpenseReportTemplate.xsn, med förvaltad kod som kan bearbeta två indataparametrar kallas avdelning och organisation. En formulärmall har publicerats på en server som kör SharePoint med URL: en http://fabrikam. Om du vill starta InfoPath och öppna en ny formulärmall med en avdelning parametrarna som är lika med 10 och en organisation som är lika med 325, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe” http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

/ nytt formulär/defaultsavelocation < URL >

Alternativet / nya öppnas det befintliga formuläret och alternativet/defaultsavelocation ställer in sökvägen till dialogrutan Spara som i den angivna webbadress (URL). URL-Adressen visas i dialogrutan Spara som den första gången som formuläret har sparats.

Exempel    Du startar InfoPath, öppnar formuläret MyForm.xml och anger sökvägen för den plats där användaren kan spara formuläret till C:\MyForms, genom att skriva in följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” / nya MyForm.xml/defaultsavelocation C:\MyForms

mallen/defaultsavelocation < URL >-formulär

Öppnar ett nytt formulär baserat på formulärmallen och sätter sökvägen för dialogrutan Spara som till den angivna URL:en. URL:en visas i dialogrutan Spara som den första gången formuläret sparas.

Exempel    Om du vill starta InfoPath, öppna ett nytt formulär som baseras på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn och ange sedan sökvägen där du vill att användaren ska spara formuläret på Windows SharePoint Services dokumentbibliotek http://fabrikam/sites/Reports, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn” / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ sammanställa ”formulär 1 | formulär2 | form3” ”formulärmall”

Kopplar formulären i formulärlistan till ett enda formulär baserat på en formulärmall (.xsn). Enskilda formulärnamn i formulärlistan bör inte omges av citattecken. Du kan omge en hel formulärlista med citattecken. Formulärnamnen måste avgränsas med ett "|" (ett vertikalstreck). Vilken formulärmall som ska användas vid kopplingen måste också anges. Kopplingen använder till en början formulärmallens standarddata.

Exempel     Du vill koppla formulären MyForm1.xml och MyForm2.xml till ett nytt formulär baserat på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn. Den nya formulärmallen sparas på din dator i Forms-mappen. Du startar InfoPath och kopplar de två befintliga formulären genom att skriva in följande:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe/aggregate ”form1.xml” | ”form2.xml” ”formtemplate.xsn”

/ Design formulärmall

Öppnar angiven formulärmall i designläge. Om ingen formulärmall angetts startas InfoPath i designläge utan formulärmall.

Exempel    Du startar InfoPath i designläge med mallen ExpenseReportTemplate.xsn genom att skriva in följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” / design ExpenseReportTemplate.xsn

/ Designa formulär mall /forcesaveas

Öppnar angiven formulärmall i designläge. Du kan göra ändringar i mallen men du måste spara den på en annan plats än där du öppnade den.

Tips: Välj det här alternativet om du vill öppna och ändra en befintlig formulärmall som publicerats. Tack vare den här växeln kan du undvika att oavsiktligt skriva över mallen på publiceringsplatsen genom att du måste spara den på en annan plats. Om du skriver över en publicerad formulärmall genom att spara mallen på publiceringsplatsen i stället för att använda Publiceringsguiden kan det hända att användarna inte kan skapa eller ändra befintliga formulär som baseras på denna formulärmall. När du sparat mallen på en annan plats och sedan ändrar den kan du använda Publiceringsguiden för att publicera och skriva över formulärmallen på publiceringsplatsen.

Exempel    Du startar InfoPath i designläge med formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn och ser till att du inte skriver över mallen på den ursprungliga platsen, genom att skriva in följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” / design ExpenseReportTemplate.xsn /forcesaveas

/ Designa formulär mall/ReadOnly

Öppnar angiven formulärmall i designläge. Du kan göra ändringar i mallen men du måste spara den på en annan plats än där du öppnade den.

Tips: Välj det här alternativet om du vill öppna och ändra en befintlig formulärmall som publicerats. Tack vare den här växeln kan du undvika att oavsiktligt skriva över mallen på publiceringsplatsen genom att du måste spara den på en annan plats. Om du skriver över en publicerad formulärmall genom att spara mallen på publiceringsplatsen i stället för att använda Publiceringsguiden kan det hända att användarna inte kan skapa eller ändra befintliga formulär som baseras på denna formulärmall. När du sparat mallen på en annan plats och sedan ändrar den kan du använda Publiceringsguiden för att publicera och skriva över formulärmallen på publiceringsplatsen.

Exempel    Du startar InfoPath i designläge med formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn och ser till att du inte skriver över mallen på den ursprungliga platsen, genom att skriva in följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” / design ExpenseReportTemplate.xsn/ReadOnly

/embedding

Startar InfoPath utan att visa Microsoft Office InfoPath-fönstret. Detta alternativ används av utvecklare som testar anpassade program med InfoPath.

Exempel    Du gör detta genom att skriva in följande:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe ”/ bädda in

/cache ClearAll

Startar InfoPath och rensar cacheminnet där formulärmallarna lagras på datorn. Det här alternativet använder du för att ta bort oanvända mallar från användarnas datorer och för att öka det lediga utrymmet på diskenheten. Du kan använda det för befintliga formulär eller nya formulär som baseras på formulärmallen.

Exempel    Du startar InfoPath, öppnar formuläret MyForm.xml och rensar cacheminnet för alla formulärmallar genom att skriva in följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” MyForm.xml/cache ClearAll

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×