Komma igång: Webbplatsadministratörer

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Webbplatsadministratörer är de personer som konfigurerar serverinställningar Project Web App. De är ansvarig för att konfigurera en mängd olika alternativ i Project Web App, inklusive exempelvis säkerhet, hierarkiska tidsperioder, Driftsprinciper och arbetsflöden.

Är du en webbplatsadministratör? I så fall innehåll för att få ditt arbete gjort hittar på Office.com och på TechNet. Innehåll från Office.com handlar om många av de alternativ som du hittar i användargränssnittet i Project Web App. Allt annat innehåll som gäller för webbplatsadministratörer finns på TechNet.

I den här artikeln

Vad är Project Web App?

Var ska du börja?

Så här får du hjälp

Vad är Project Web App?

Project Web App är en del av en slutpunkt till slutpunkt enterprise project management lösning. Den här lösningen innehåller ett klientprogram, Project Professional och en server, Project Server. Project Web App är en del av Project Server. Det är ett robust webbprogram som används för att göra allt från analysera portföljer och hantera krav att registrera hur mycket tid i en tidrapport och uppdatera aktivitetsstatus.

Information

Project Web App-gränssnittet består av tre huvudområden: Snabbstart, menyfliksområdet och innehållet innehållsvisningsområdet.

I Snabbstart visas de huvudvyer och sidor som du kan komma åt. Du kan klicka på de här länkarna om du vill navigera till olika områden i programmet. Snabbstart visas inte på en del sidor i Project Web App. När du fyller i ett formulär måste du till exempel slutföra och spara formuläret eller avbryta för att Snabbstart ska visas.

Menyfliksområdet är det verktygsfält som visas när du utför åtgärder på det som är aktuellt i innehållsvisningsområdet. Det kan finnas flera flikar i menyfliksområdet som du använder för att byta mellan olika åtgärdsuppsättningar. Varje flik innehåller grupper med relaterade knappar som du använder för att samverka med sidinnehållet.

Innehållsvisningsområdet innehåller information om dina portföljer, projekt och åtgärder. Området är huvudfokus för varje sida, och det är här du anger och granskar information.

Överst på sidan

Var ska du börja?

Webbplatsadministratörer ska börja genom att klicka på Inställningar för Server i Snabbstart i Project Web App. Om du vill vara frank, om du är administratör för en ny Project Web App kan bli något svar på många när du ser hur många alternativ som du kan konfigurera på sidan Serverinställningar. Du kan ha en enklare tid tänka på serverinställningarna i större termer. Det finns serverinställningar för personer, data, projekt, användargränssnitt och Project Server. I följande avsnitt finns mer information om vilka inställningssidor finns i följande kategorier.

Personer

Först ska vi gå vår ansvariga runt måste du konfigurera termer personer i Project Web App. I Project Web App översätts ”personer” till ”användare”, så måste du först tänka igenom vilken typ av säkerhet du vill ska placeras på samma plats för användarna. Project Web App har flera säkerhetsnivåer, där du kan ange vem som kan se och göra vissa saker tydligt. När du har din säkerhetsmodell definieras kan du börja lägga till användarkonton och tillämpa säkerhetsnivåer till dessa konton.

Webbplatsadministratören ansvarar också för inställning av delegeringar. När en användare vet att hon eller han inte kommer att vara tillgänglig under en viss tidsperiod och att vissa saker kommer att inträffa i ett projekt under denna tidsperiod som endast den här användaren kan utföra, kan användaren begära att en annan användare blir hans eller hennes delegering under den aktuella tidsperioden. Som webbplatsadministratör kan du ställa in denna delegering och ge en användare full åtkomst till allt den andra användaren kan utföra under den här tidsperioden.

Information

Det finns flera olika vinklar som talar om data i Project Web App. Webbplatsadministratören kan ställa in alternativ för olika företagsprogram data, till exempel anpassade fält och kalendrar som används i flera projekt. Vänd sida av hur du konfigurerar data i systemet hanterar den faktiska databasen där data lagras. Webbplatsadministratören ansvarar för hur du konfigurerar säkerhetskopior, återställer databasen (om det behövs) och hantera OLAP-databaser.

Projekt

Webbplatsadministratören ställer in tre olika aspekter av projekt i Project Web App: arbetsflöden, projektinformation och hantering av tid och aktivitetsstatus.

I den här versionen av Project Web App är projekt knutna till ett arbetsflöde webbplatsadministratören ställer in med hjälp av en kombination av Microsoft Visual Studio och Project Web App. Logiken definieras av portföljval chef, som ger tillhandahåller till webbplatsadministratören att konfigurera. Du ska konfigurera faser och etapper i Project Web App och använda Visual Studio för att ordna dessa faser och stadier i ett arbetsflöde.

Webbplatsadministratören ansvarar för att konfigurera de sidor som används för att samla in projektinformation på varje fas och steg av arbetsflödet. Portfolio manager ger webbplatsadministratören information som behöver fångas, webbplatsadministratören ställer in lämpliga anpassade fält i Project Web App och sedan dessa fält läggs till detaljsidor i webbplatsadministratören.

I tid och aktivitetsstatus management området av Project Web App ansvarar webbplatsadministratören för att konfigurera rapportperioder och andra inställningar som är specifika för att spåra hur mycket arbete som görs på ett projekt och hur mycket arbete som återstår.

Användargränssnitt

Webbplatsadministratören har en stor kontroll över Project Web App-användargränssnittet. Vyer, gruppering formatering, format för Gantt-schema, Snabbstart och layout för projektinformationssidor kan ändras.

Project Server

Slutligen ansvarar webbplatsadministratören för hanteringen av vissa saker som inte är specifik för endast Project Web App. De här Project Server-aspekter som styrs av webbplatsadministratören är kön och flera Driftsprinciper.

Överst på sidan

Så här får du hjälp

Om du stöter på problem medan administrera Project Web App det finns flera resurser tillgängliga online som hjälper dig att hitta lösningar:

  • Office.com    i den här artikeln har måste i flera resurser som är tillgängliga på Office.com. Om problemet motstående är något mottagare inom serverinställningar sidor i Project Web App, söka efter innehåll som stöd för problemet på Office.com.

  • TechNet    Om problemet går förbi vad du kan du fokusera på sidan serverinställningar i Project Web App, eller om du inte kan hitta svar på Office.com, leta efter innehåll som stöd för problemet på TechNet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×