Komma igång: Nyheter i Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010 innehåller nya funktioner som gör det lättare att skapa, skriva ut och distribuera publikationer och försäljnings- och marknadsföringsmaterial med professionell kvalitet. Med ett uppdaterat användargränssnitt, en optimerad utskriftsmiljö för effektivare utskrifter, ny objektjusteringsteknik, nya verktyg för fotoplacering och -hantering, byggblock med fördefinierat innehåll och typografialternativ, t.ex. kapitäler, ligaturer och olika stilar, optimerar Publisher 2010 DTP-miljön och gör resultatet mer förutsägbart så att publikationerna blir som du vill.

Nyheter och förbättringar

  1. Nyhet! Kom snabbt i gång med det uppdaterade användargränssnittet med menyfliksområdet, Backstage-vyn och en renare arbetsyta som gör det lätt att upptäcka fler kommandon så att du får mer gjort snabbare.

  2. Förbättring! Lägg enkelt till eller ändra bilder i dina publikationerutan att dokumentets utseende påverkas. Använd visuell panorering, beskärning och zoomning för att åstadkomma fantastiska resultat.

  3. Förbättring! Få bättre kontroll över dokumentets design med den nya objektjusteringstekniken med visuell layouthjälp och behåll kontrollen över bildens, textrutans eller objektets slutliga placering i dokumentet eller mallen.

  4. Nyhet! Skriv ut enkelt och effektivt. I Publisher 2010 kombineras utskrifts- och förhandsgranskningsmiljöerna så att det blir mycket lättare att skriva ut både enkla och komplexa dokument. Du kan välja att visa båda sidorna av en sida, flera sidor, sidgränser och annan viktig utskriftsinformation som gör det lätt att åstadkomma önskat utskriftsresultat direkt.

  5. Förbättring! Enklare åtkomst till onlinemallarsom skapats av företag och av medlemmar i Publisher-communityn.

  6. Nyhet! Skapa dina publikationer snabbt med hjälp av byggblock i form av professionellt utformat innehåll, formatgallerier och teckensnitts- och färgteman som gör det lätt att åstadkomma professionella resultat.

  7. Förbättring! Nå fram till dina kunder genom att anpassa dina publikationer för distribution via tryck eller e-postmed Koppla dokument, Koppla e-post och en förbättrad Koppla katalog-funktion.

  8. Nyhet! Ta dina publikationer till nya nivåer med fin typografi, t.ex. ligaturer, kapitäler, stilalternativ och alternativa nummerformat.

Överst på sidan

Versionsjämförelse

Funktioner/fördelar

Office Publisher 2003

Office Publisher 2007

Publisher 2010

Ett uppdaterat och effektivare användargränssnitt med menyfliksområdet, Backstage-vyn och en renare arbetsyta

NYHETER I PUBLISHER 2010

Välj från ett bibliotek med hundratals anpassningsbara formgivningsmallar och tomma mallar för populära publikationer för tryckning och e-post, t.ex. broschyrer, reklamblad, kataloger, visitkort, vykort och nyhetsbrev

FUNKTIONER SOM INGÅR

FÖRBÄTTRING

FÖRBÄTTRING

Använd Koppla katalog om du vill skapa anpassat material, t.ex. datablad eller kataloger, genom att koppla text och bilder från en databas, t.ex. de i Microsoft Office Excel, Access eller Outlook

FUNKTIONER SOM INGÅR

FÖRBÄTTRING

FÖRBÄTTRING

När du är ansluten till Internet har du tillgång till hundratals Publisher-mallar på Office Online direkt från Publisher

FUNKTIONER SOM INGÅR

FUNKTIONER SOM INGÅR

FÖRBÄTTRING

Den nya objektjusteringstekniken ger hjälp, men även bra kontroll över den slutliga placeringen av nya objekt, t.ex. en bild eller textruta

NYHETER I PUBLISHER 2010

Använd den nya panorerings-, zoomnings- och beskärningstekniken för att enkelt ersätta bilder utan att dokumentets layout och utseende påverkas

FUNKTIONER SOM INGÅR

FUNKTIONER SOM INGÅR

FÖRBÄTTRING

Lägg till bildtexter. Välj från ett galleri med bildtextlayouter för dina bilder

NYHETER I PUBLISHER 2010

Använd byggblock med fördefinierat innehåll som huvudrubriker, bilder och mycket mer för resultat med professionell kvalitet

FUNKTIONER SOM INGÅR

FUNKTIONER SOM INGÅR

FÖRBÄTTRING

Publisher 2010 innehåller en kombinerad utskrifts- och förhandsgranskningsmiljö som gör det lättare att skriva ut både enkla och komplexa publikationer

NYHETER I PUBLISHER 2010

Visa båda sidorna av en publikationssida innan du skriver ut så att du är säker på att den utskrivna versionen av publikationen ser lika bra ut i utskriften som på skärmen

NYHETER I PUBLISHER 2010

Få snabbt perfekt resultat genom att visa sidgränser, sidnummer och sidlinjaler i förhandsgranskningsläge

NYHETER I PUBLISHER 2010

Underlätta delning och utskrift genom att spara en fil i PDF- eller XPS-format

NYHETER I PUBLISHER 2007

FUNKTIONER SOM INGÅR

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×