Komma igång med Visio

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln får du en genomgång av Visio. Vi börjar med att starta Visio och visar sedan hur du skapar och sparar ett enkelt diagram. Börja med att starta Visio på datorn.

Starta Visio

Visio öppnas på startsidan, där du hittar mallar för många olika diagramtyper.

Mallar är exempeldiagram som du kan använda som utgångspunkt för ett färdigt dokument. Visio-mallar innehåller former och verktyg för en särskild typ av diagram, ordnade kring en tom sida där du drar och kopplar formerna i en ritning.

Öppna en mall

Klicka på den typ av mall du vill använda, eller klicka på Enkelt diagram om du vill börja från början. Ett litet fönster öppnas med en del information och ett alternativ som låter dig välja måttenhet (meter eller amerikanska enheter). Öppna mallen genom att klicka på knappen Skapa.

Ovanför den tomma ritningssidan visas Microsoft Office-menyfliksområdet, som innehåller diagramkommandon och diagramverktyg. Om bara fliknamnen visas, men inga knappar, kan du klicka på namnet på en flik för att tillfälligt öppna menyfliksområdet på den fliken.

Tips: Om du vill att menyfliksområdet ska vara öppet hela tiden klickar du på den lilla fästikonen Ikonen Fäst menyfliksområdet längst upp i det högra hörnet.

Fönstret Former

Till vänster ser du fönstret Former. Det innehåller stenciler som i sin tur innehåller former. I vårt exempel ett diagram med flödesschemaformer.
Fönstret Former

 • Stencil – Stenciler är behållare som innehåller relaterade former. Mallar innehåller oftast mer än en stencil, som gör det lättare att ordna former i kategorier. Stencilerna har namnlister som visas nära överkanten av fönstret Former. Klicka på namnlisten för en stencil om du vill se vilka former stencilen innehåller.

 • Form – Praktiskt taget allt i en mall som du använder i ett diagram är en form, även kopplingar och till och med själva sidan. Former är mer än ikoner eller bilder eftersom de har funktioner som du kan använda för att anpassa dina diagram. Högerklicka på en form om du vill se vad du kan göra med den.

Överst i den öppna stencilen, men under stencilens namnlist, finns fliken Fler former. När du klickar på den öppnas en meny med alternativ för att hitta fler former som du kan använda i diagrammet.

 • Mina former – Om du hämtar eller skapar egna stenciler och sparar dem i Mina former, visas dessa stenciler automatiskt på den här undermenyn. En mapp med namnet Mina former skapas automatiskt i mappen Dokument.

 • Affärer, Ingenjörskonst, Flödesschema och andra kategorier – Bläddra igenom dessa kategorier och sök efter stenciler från andra mallar om du behöver former som inte finns i den mall du började med.

 • Extra – Den här stencilen innehåller särskilda former som inte finns i andra stenciler, till exempel symboler, ikoner, kopplingar, bildtexter, verktyg och rubriker för teknik och arkitektur. Välj så många av dessa som du behöver lägga till i stencillistan.

 • Öppna stencil, Ny stencil – Med kommandot Öppna kan du söka efter stencilfiler (.vss) på datorn eller i nätverket, som du sedan kan lägga till i ett diagram. Med kommandot Nytt öppnas en tom stencil som du kan lägga till former i genom att dra formerna och släppa dem i den nya stencilen. Spara den anpassade stencilen genom att högerklicka på stencilens namnlist och klicka på Spara.

 • Visa dokumentstencil – Det här är en stencil som innehåller alla former som för närvarande finns i dokumentet, och alla former som har släppts i dokumentet och sedan tagits bort från sidan.

Snabbformer är den översta namnlisten. Varje stencil har sin egen uppsättning av snabbformer, som är de former som används oftast i den stencilen. Stencilen Snabbformer innehåller snabbformerna från alla stenciler som du använder, så att populära former för den typ av diagram du skapar finns på ett och samma ställe.

Om du inte kan hitta den form du letar efter kan du söka efter den. Klicka på Sök högst upp i fönstret Former och skriv ett nyckelord.

Skapa ett enkelt diagram

Dra en form från fönstret Former och släpp den på sidan. Håll muspekaren över formen tills fyra pilar Knappbild visas på formens sidor. Pilarna är en del av funktionen Koppla ihop automatiskt, och du kan använda dem för att koppla ihop former på en rad olika sätt.

 • Om du håller muspekaren över en av pilarna visas ett miniverktygsfält med de fyra vanligaste formerna i området Snabbformer.
  Formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt
  Om du flyttar pekaren över en av dem visas en förhandsgranskning av den formen i diagrammet. Klicka på den form du vill använda, så visas den formen med en koppling mellan den och den första formen.

 • Dra en form från fönstret Former, håll den över en form på sidan tills pilarna visas och släpp formen över någon av pilarna.

  Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt
  Om du vill koppla ihop två former drar du den ena formen till den andra formens pil för automatisk ihopkoppling.
Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt
Släpp formen på pilen för automatisk ihopkoppling så visas den nya formen i diagrammet sammankopplad med den andra formen.
 • Håll pekaren över en form tills pilarna visas, ta tag i en pil, dra den till den form du vill koppla den till och släpp sedan pilen mitt på den andra formen.

Obs!: I vissa mallar går det att lägga till och koppla ihop former på andra praktiska sätt. I mallen för organisationsscheman kan du till exempel släppa formen för en underordnad person ovanpå chefens form, så skapas en rapportstruktur automatiskt.

Lägga till text i formerna

Klicka på en form en gång och börja skriva. Tryck på Esc eller klicka i ett tomt område på sidan när du har skrivit klart.
Lägga till text i en form

Lägga till text i en koppling på samma sätt. När du trycker du på ESC eller klickar på borta, markera kopplingen igen och det visas en liten ruta på texten – det här är ett handtag för att flytta textblocket. Klicka och dra den uppåt, nedåt eller bredvid kopplingen.

Flytta text i en form

Klicka på Start > Verktyg> Textblock Textblock , gå till en form som innehåller text och dra runt texten. Gå sedan tillbaka och klicka på Start > Verktyg > Pekverktyg Markera objekt när du är klar med att flytta texten.

Ändra teckensnitt, storlek och annan formatering

Markera en form som innehåller text. Klicka på Start och använd verktygen i grupperna Tecken och Stycke om du vill formatera texten.

Förbättra diagrammets design

Klicka på Design > Bakgrunder > Bakgrunder och klicka på någon av bakgrunderna.

Om du tittar längst ned i Visio-fönstret strax under ritningssidan ser du två flikar: Sida-1 och VBakgrund-1. Sida-1 är sidan som formerna finns i och VBakgrund-1 är bakgrundssidan som du precis lagt till. Klicka på VBakgrund-1 så att bara bakgrundssidan visas och gå sedan tillbaka till diagrammet genom att klicka på Sida-1.

Fliken Bakgrund i Visio

Klicka på Design > Bakgrunder > Kantlinjer och rubriker. Klicka på något av alternativen så läggs det till i diagrammet.

Lägg märke till hur kantlinjen och rubriken läggs till i bakgrundssidan, så om du vill lägga till rubriken klickar du på fliken för bakgrundssidan. Klicka sedan på Rubrik en gång och börja skriva. Rubriken ändras. När du är klar klickar du på fliken Sida-1 för att gå tillbaka till diagrammet.

Lägga till färg och annan formatering

För muspekaren långsamt över de olika teman som visas i gruppen Teman på fliken Design. Varje tema lägger till särskilda färger och effekter i diagrammet. Klicka på det tema som du vill använda.

Spara diagrammet

 1. Klicka på Arkiv > Spara. Alternativ och välj var du vill spara filen.

 2. Hitta listan Filformat precis under rutan filnamn i dialogrutan Spara som och klickar du på nedpilen om du vill öppna i listan. Det finns många olika format som du kan spara diagrammet i, inklusive ett antal bildformat och PDF.

Klicka på Arkiv och prova några av de andra flikarna i sidofältet, till exempel Dela och Exportera genom att se vilka alternativ som är tillgängliga.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×