Komma igång med SharePoint Designer 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft SharePoint Designer 2010 är en webbplats och designprogrammet används för att utforma, skapa, och anpassa webbplatser som körs på SharePoint Foundation 2010 och Microsoft SharePoint Server 2010. Med SharePoint Designer 2010 du skapa data RTF webbsidor, skapa kraftfulla arbetsflöde-aktiverade lösningar och utforma utseendet på din webbplats.

Använd länkarna nedan om du vill veta mer om SharePoint Designer 2010 igenom artiklar, videoklipp och andra utbildningsresurser. Använd följer anvisningar för att lära dig de grundläggande uppgifterna du kan utföra i SharePoint Designer 2010.

Komma igång-logotyp

Vad du ska göra

Var du ska gå

Behöver du bara veta vad har ändrats?   

Ta reda på vad som är nytt i den här versionen och hur du ska kunna utnyttja de nya funktionerna till fullo.

Vad är nytt i SharePoint Designer 2010

Letar du efter 2007 menyer och kommandon?   

Se en tabell med meny- och verktygsfältkommandon i 2007-versionen och lära dig om var de finns nu med denna arbetsbok för mappning.

Mappa guider för Microsoft Office-program

Inte använt SharePoint Designer innan?   

Lär dig vilka SharePoint Designer 2010 handlar om och hur du får ut mesta möjliga av det i din organisation.

Introduktion till SharePoint Designer 2010

Letar du efter utbildning för dig och andra i ditt team?   

Bli mer produktiv i den här versionen med utbildning på SharePoint Designer 2010.

Microsoft Office-utbildning

Grundläggande uppgifter i SharePoint Designer 2010

Öppna och skapa SharePoint-webbplatser

Skapa listor, bibliotek och anslutningar till datakällor

Skapa anpassade vyer och formulär

Skapa anpassade arbetsflöden

Designa webbsidor, huvudsidor och sidlayouter

Spara som en mall

Öppna och skapa SharePoint-webbplatser

Du kan öppna befintliga SharePoint-webbplatser på servern och börja anpassa dem i SharePoint Designer 2010, och du kan skapa nya webbplatser baserat på SharePoint-webbplatsmallar eller ny, tom webbplatser som du kan anpassa från början.

Öppna webbplatser

Du kan öppna en befintlig webbplats genom att klicka på fliken Arkiv, välja Webbplatser och göra något av följande:

 • Klicka på Öppna webbplats om du vill bläddra igenom tillgängliga webbplatser på servern.

 • Klicka på Anpassa Min webbplats om du vill öppna och anpassa din Min webbplats.

 • Välj en webbplats som du tidigare arbetat med under Webbplatser som använts nyligen.

Skapa webbplatser

Du kan skapa en ny webbplats genom att klicka på fliken Arkiv, välja Webbplatser och göra något av följande:

 • Klicka på Ny tom webbplats om du vill skapa en tom SharePoint-webbplats.

 • Klicka på Anpassa Min webbplats om du vill skapa en ny webbplats under din Min webbplats.

 • Välj en mall för att skapa en ny webbplats baserat på under Webbplatsmallar en SharePoint-mall.

Obs!: Utöver öppnar och hur du skapar webbplatser från inom SharePoint Designer 2010 du öppnar en SharePoint-webbplats med din webbläsare och öppna webbplatsen i SharePoint Designer 2010 med hjälp av tillgängliga länkar i menyn Webbplatsåtgärder, i menyfliksområdet och andra platser i SharePoint.

Överst på sidan

Skapa listor, bibliotek och anslutningar till datakällor

Du kan skapa listor och bibliotek som ofta fungerar som datakälla för SharePoint-webbplatser, och du kan skapa anslutningar till datakällor till XML-filer, externa databaser och webbtjänster i SharePoint Designer 2010.

SharePoint-listor och -bibliotek

Om du vill skapa en SharePoint-lista eller -bibliotek klickar du på Listor och bibliotek i fönstret Navigering och väljer ett av följande alternativ på fliken Listor och bibliotek:

 • Klicka på Anpassad lista om du vill skapa en tom lista från grunden.

 • Klicka på SharePoint-lista om du vill skapa en lista baserat på en SharePoint-listmall.

 • Klicka på Dokumentbibliotek om du vill skapa ett bibliotek baserat på en SharePoint-biblioteksmall.

 • Klicka på Extern lista om du vill skapa en extern lista baserat på en extern innehållstyp. (Externa innehållstyper förklaras nedan.)

 • Klicka på Lista från kalkylblad om du vill skapa en lista baserat på ett importerat kalkylblad.

Datakällanslutningar

Om du vill skapa en datakällanslutning klickar du på Datakällor i fönstret Navigering och väljer ett av följande alternativ på fliken Datakällor.

 • Klicka på Länkad datakälla om du vill skapa en datakällanslutning till flera datakällor.

 • Klicka på Databasanslutning om du vill skapa en dataanslutning till en databas med stöd för protokollet OLE DB eller ODBC.

 • Klicka på SOAP-tjänstanslutning om du vill skapa en anslutning till en XML-webbtjänst med SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Klicka på REST-tjänstanslutning om du vill skapa en anslutning till ett serverbaserat skript med REST (Representational State Transfer).

 • Klicka på XML-filanslutning om du vill skapa en anslutning till en XML-källfil.

Externa innehållstyper

Med externa innehållstyper kan du ansluta till externa affärsdatakällor och integrera de källorna med din SharePoint-webbplats och klientprogram som stöds. När du skapar en extern innehållstyp kan du skapa externa listor med vilka användare kan arbeta med data som om de var vilken som helst SharePoint-lista eller -bibliotek.

Om du vill skapa en extern innehållstyp följer du stegen nedan.

 1. Klicka på Externa innehållstyper i fönstret Navigering.

 2. Klicka på Extern innehållstyp på fliken Externa innehållstyper och designa sedan din externa innehållstyps operationer, fält, etc.

Överst på sidan

Skapa anpassade vyer och formulär

I SharePoint Designer 2010, kan du skapa anpassade vyer och formulär för dina data källor verkligen blir gränssnitt för att läsa och skriva data till de datakällorna.

Vyer

En vy är en live anpassningsbara visningen av en datakälla som kan läggas till i en SharePoint-sida. I SharePoint Designer 2010 kan du skapa listvyer (som använder XSLT-listvywebbdelen) och datavyer (som använder webbdelen formulär). Gör på något av följande steg för att skapa en lista eller ett data vy.

 • Klicka på Listor och bibliotek i fönstret Navigering, välj den lista du vill skapa en vy för, och klicka sedan på Listvy på fliken Listinställningar.

  Obs!: Detta skapar en vy som är associerad med listan eller biblioteket. Användare kommer därför att se vyn och kan anpassa vyn med gruppen Hantera vyer i SharePoint-menyfliksområdet.

 • Klicka på Webbplatssidor i fönstret Navigering, redigera den sida där du vill skapa vyn, klicka på fliken Infoga, välj Datavy och välj sedan den SharePoint-lista eller det SharePoint-bibliotek som du vill använda för den vyn.

Formulär

Ett formulär är en anpassningsbara visningen av en datakälla som du använder för att skicka eller skriva tillbaka till datakällan. I SharePoint Designer 2010 kan du skapa listformulär och dataformulär (som använder webbdelen formulär). Gör på något av följande steg för att skapa en lista eller ett data formulär.

 • Klicka på Listor och bibliotek i fönstret Navigering, välj den lista som du vill skapa ett formulär för, och klicka sedan på Listformulär på fliken Listinställningar.

 • Klicka på Webbplatssidor i fönstret Navigering, redigera den sida där du vill skapa formuläret, klicka på fliken Infoga, välj Nytt objektformulär, Redigera objektformulär eller Visa objektformulär och välj den datakälla som du vill använda för formuläret.

Obs!: Förutom att använda designverktyg formulär i SharePoint Designer 2010 kan du skapa och anpassa SharePoint formulär med Microsoft InfoPath 2010.

Överst på sidan

Skapa anpassade arbetsflöden

Du kan hantera affärsprocesser med hjälp av anpassade arbetsflöden i SharePoint Designer 2010. Arbetsflöden kan användas för att hantera processer samt människors samverkande processer. Du har ett antal alternativ när du skapar arbetsflöden.

Skapa arbetsflöden i SharePoint Designer 2010

När du skapar ett arbetsflöde kan du skapa ett baserat på en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek. Du kan skapa ett återanvändbart arbetsflöde som kan tillämpas på valfri lista eller bibliotek, och du kan skapa ett webbplatsarbetsflöde som fungerar på webbplatsnivå.

Om du vill skapa dessa arbetsflöden klickar du på Arbetsflöden i fönstret Navigering och sedan på fliken Arbetsflöden och utför något av följande steg:

 • Klicka på Listarbetsflöde och välj den lista som du vill associera arbetsflödet med.

 • Klicka på Återanvändbart arbetsflöde för att skapa ett återanvändbart arbetsflöde som kan associeras med valfri lista eller bibliotek.

 • Klicka på Webbplatsarbetsflöde om du vill skapa ett arbetsflöde som kan tillämpas på webbplatsnivå.

När du skapar arbetsflödet använder du arbetsflödesdesignern för att strukturera villkor, åtgärder och steg i arbetsflödet. Använd uppgiftsdesignern för att hantera händelser associerade med uppgifterna.

Importera arbetsflöden från Microsoft Visio 2010

Förutom att skapa arbetsflöden i SharePoint Designer 2010 kan importera du ett arbetsflöde som utformats i Microsoft Visio 2010 med hjälp av de angivna arbetsflöde stenciler och mallar.

Om du vill importera ett arbetsflöde klickar du på Arbetsflöden i fönstret Navigering och sedan på fliken Arbetsflöden och utför följande steg:

 1. Klicka på Importera från Visio och sök sedan upp VWI-filen (Visio Workflow Interchange) i filsystemet eller SharePoint-dokumentbiblioteket.

 2. Välj om du vill associera arbetsflödet med en lista eller göra den till ett återanvändbart arbetsflöde och klicka på Slutför.

 3. Börja anpassa arbetsflödet i SharePoint Designer.

Överst på sidan

Designa webbplatssidor, huvudsidor och sidlayouter

Du kan skapa och anpassa webbsidor, huvudsidor och sidlayouter i SharePoint Designer 2010. Samtidigt som var och en av dessa sidor har ett annat syfte påminner om upplevelse för sidredigering. Du kan lägga till och ta bort text, bilder, länkar, tabeller, webbdelar, serverkontroller och mycket mer. Tillämpa formatdefinitioner och CSS på huvudsidor och sidlayouter för att ändra utseendet på din webbplats eller profilera den så att det matchar dina företagets identitet.

Webbplatssidor

Om du vill skapa en webbplatssida klickar du på Webbplatssidor i fönstret Navigering och sedan på fliken Sidor och utför något av följande steg:

 • Klicka på Webbdelssida för att skapa en sida som har en sidhuvudwebbdel och en brödtextwebbdel och dessutom vara associerad med din webbplats huvudsida.

 • Klicka på Sida och välj ASPX eller HTML för att skapa en tom webbplatssida som inte är associerad med din webbplats huvudsida.

Huvudsidor

 • Klicka på Huvudsidor i fönstret Navigering och klicka sedan på Tom huvudsida på fliken Huvudsidor.

Sidlayouter

 • Klicka på Sidlayouter i fönstret Navigering och klicka sedan på Ny sidlayout på fliken Sidlayouter och välj den innehållstypgrupp och namnet som sidlayouten ska baseras på.

Obs!: Huvudsidor och sidlayouter är inaktiverad som standard för alla användare utom administratörer för webbplatssamlingar. Om du inte ser alternativet för att visa eller redigera huvudsidor och sidlayouter i SharePoint Designer 2010, kontaktar du webbplatsadministratören om hur du aktiverar de här alternativen.

Överst på sidan

Spara som mall

När du slutfört anpassningen av din webbplats kan du spara din webbplats eller delar av webbplatsen som en mall så att andra i din organisation kan använda mallen för att skapa listor, vyer, arbetsflöden, webbplatssidor, med mera.

Du kan också använda mallen för att ytterligare anpassa webbplatsen i en annan miljö eller av andra användare, till exempel i webbläsaren eller i Microsoft Visual Studio.

Leta efter alternativet Spara som mall i SharePoint Designer 2010 och dra nytta av den här funktionen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×