Komma igång med Power Query

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Viktigt!: Utfasnings meddelande
för data katalog Data katalog funktioner i Excel och Power Query slutade fungera den 4 mars 2019. Användare har kunnat använda innehåll som redan publicerats i data katalogen fram till det datumet. Från och med den 3 december 2018 kunde användarna inte publicera (dela) nya eller uppdaterade frågor i data katalogen. Med början den 1 augusti 2018 slutade vi skapa nya kunder (innehavare) att använda den här funktionen. Vi rekommenderar att du laddar ned dina delade frågor så att du kan fortsätta att använda dem utanför data katalogen efter den 4 mars 2019 från åtgärds fönstret mina data katalog frågor med alternativet Öppna för varje fråga.

Med Power Query kan du söka efter data källor, skapa anslutningar och sedan forma data (till exempel ta bort en kolumn, ändra en datatyp eller slå samman tabeller) på olika sätt som passar dina behov. När du har formaterat informationen kan du dela resultaten samt skapa rapporter utifrån den fråga du använt.

Power Query gemensamma steg

Proceduren ser vanligen ut så här, i ordningsföljd:

  • Ansluta – anslut till data som ligger i molnet, i en tjänst eller lokalt

  • Omvandla – forma informationen efter dina behov – ursprungskällan förblir oförändrad

  • Kombinera – skapa en datamodell från flera datakällor för en unik överblick över alla data

  • Dela – när frågan är klar kan du spara den, dela den och använda den i rapporter

Power Query spelar in varje steg du tar och gör att du kan ändra dessa steg på det sätt du vill. Du kan också ångra, göra om, ändra ordningen eller ändra något steg... allt så att du kan få din vy till de anslutna data precis som du vill ha den.

Med Power Query kan du skapa såväl enkla som avancerade frågor, utifrån vad du behöver för stunden. Och eftersom du i Power Query använder M-språk för att spara och genomföra alla åtgärder, kan du skapa frågor från början (eller modifiera dem manuellt) för att utnyttja kraften och flexibiliteten i dataskript – direkt i Power Query.

Du kan öppna Power Query i Power Query-menyfliksområdet i Excel.

Power Query-menyfliksområdet

Viktigt!: Om du använder Excel 2013 eller tidigare versioner av Excel kan du behöva aktivera Power Query i Excel. Du kan också Ladda ner och installera den senaste versionen av Power Query för Excel, som automatiskt aktiverar den.

Ansluta

Du kan använda Power Query för att ansluta till en data källa, till exempel en Excel-arbetsbok, eller så kan du ansluta till flera databaser, feeds eller tjänster i molnet. Med Power Query kan du sedan ta med alla de här källorna tillsammans med dina egna unika kombinationer och det går inte att Visa insikter.

Du ansluter till datakällorna i Power Query-menyfliksområdet i avsnittet Hämta externa data. Exempel på datakällor: webben, filer, databaser, Azure och andra källor – samt tabeller i Excel-arbetsböcker.

Power Query-menyfliksområdet

I den här korta videon visar vi upp vilket rikt utbud av datakällor som du kan ansluta till med Power Query. Nya dataanslutningar läggs till hela tiden, så se till att du alltid har den senaste versionen av Power Query.

Power Query – filmen Anslut till data

När du ansluter till en data källa visas förhands gransknings fönstret. Klicka på Läs in om du vill arbeta med data i Excel direkt. Men om du vill använda transformeringar eller forma data i förväg klickar du på Redigera. Power Query startar sedan Frågeredigeraren: ett dedikerat fönster som underlättar och visar dina data anslutningar och transformeringar som du använder. Nästa avsnitt, transformering, ger mer information om Frågeredigeraren.

Läs mer om att ansluta:

Omvandla

Med Power Query kan du omvandla data från dina anslutningar på olika sätt som hjälper dig att analysera den. Att omvandla data innebär att ändra den på något sätt för att passa dina behov – till exempel kan du ta bort en kolumn, ändra en datatyp eller slå samman tabeller – var och en av dem är en datatransformering. När du omformar data tar den tillsammans med den form du behöver för att analysera din analys. Att använda transformeringar i en eller flera uppsättningar data kallas ofta för att forma data.

Power Query använder ett dedikerat fönster som kallas Frågeredigeraren för att under lätta och visa data transformationer. Du kan öppna Frågeredigeraren genom att välja starta redigerare från menyfliksområdet i Power Query.

Starta redigeraren för PQ

Frågeredigeraren öppnas också när du ansluter till en datakälla, skapar en ny fråga eller läser in en befintlig fråga.

Frågeredigeraren

Allt du gör med dina data sparas i Power Query. I Frågeredigeraren sparas och kategoriseras alla omvandlingar (åtgärder) som du använder i dina data. Oavsett om omvandlingen är en dataanslutning (en datakälla), en kolumnborttagning, en sammanslagning eller en ändring av datatyp, loggas varje åtgärd i TILLÄMPADE STEG i fönstret Frågeinställningar.

Frågeredigeraren – frågeinställningar

De omvandlingar du använder i dataanslutningarna utgör som helhet själva sökfrågan.

Det är viktigt (och användbart) att inse att Power Query inte ändrar de ursprungliga källdata. I stället spelar Power Query in varje steg som du tar när du ansluter eller omvandlar data, och när du har ordnat informationen tar det en ögonblicks bild av de raffinerade data uppsättningarna och till Excel.

Det finns många olika transformeringar som du kan använda på data. Du kan också skriva egna transformationer med hjälp av M-språket (som gör att Power Query sparar stegen i bakgrunden) med hjälp av den avancerade redigerarenför Frågeredigeraren. Du kan öppna den avancerade redigeraren i Frågeverktyget för Frågeredigeraren , där du kan ändra de M-språksteg som är kopplade till den befintliga frågan. Du kan också skapa frågor från grunden med den avancerade redigeraren.

Frågeredigeraren – Avancerad redigerare

Läs mer om att omvandla:

Dela

När du sparar en Excel-arbetsbok som innehåller en fråga sparas frågan automatiskt. Du kan visa alla frågor i en Excel-arbetsbok genom att välja Visa fönster i Arbetsboksfrågor i Power Query-menyfliksområdet.

Visa fönster

Alla frågor i arbetsboken visas då i Arbetsboksfrågor.

Arbetsboksfrågor

Men varför ska du stoppa det? Med Power Query och Data Catalogkan du dela dina frågor med vem som helst i organisationen. Eller skapa en fråga som du vill använda ofta och Använd den sedan i flera arbets böcker och spara pengar. I stället för att spara och skicka e-post till Excel-arbetsböcker (och att försöka luften vilken version som är original, vad som har ändrats eller om dess data är inaktuella!), sparar du en fråga i data katalogen och undviker att countless ej spårade arbets boks versioner fyller i inkorgarna. Högerklicka bara på en fråga i fönstret arbets boks frågor så att en meny innehåller alla typer av alternativ, inklusive Skicka till data katalog.

Skicka till datakatalog

Observera de andra alternativen i snabb menyn. Du kan duplicera en fråga, som du kan använda för att ändra vissa element (eller alla element) i en fråga utan att ändra den ursprungliga frågan. Det är som att skapa en frågefil som du sedan kan ändra för att skapa anpassade data uppsättningar – till exempel en DataSet för detalj handel, en annan för grossist och en annan för lager, baserat på samma data anslutningar.

Du kan också koppla och lägga till frågor, vilket gör det möjligt att omvandla frågor till återanvändbara byggblock.

Med Power Query kan du förhålla dig kreativt till data, anslutningar och omvandlingar. Sedan kan du bygga vidare på resultaten genom att dela dem med andra (eller med dig själv, på andra enheter).

Och med datakatalogen kan du enkelt se alla delade frågor.

Visa frågor i datakatalogen

Fönstret mina data katalog frågor öppnas med alla frågor som du har delat. Därifrån kan du välja att läsa in en fråga, redigera den eller på annat sätt använda den frågan i arbets boken som du arbetar med just nu.

Fönstret Mina frågor i data-katalogen

När du har utformat frågan kan du använda den för att skapa rapporter i Excel, Power View och Power BI. I följande avsnitt får du veta mer om olika rapportresurser som du kan använda om du vill dra full nytta av allt det arbete du lagt ned på att finjustera data i Power Query.

Läs mer om att spara, dela och rapportera:

Allmän dataskyddsförordning (GDPR)

I maj 2018 blev en europeisk integritets lag, den allmänna data skydds förordningen (GDPR). GDPR har infört nya regler för företag, statliga myndigheter, ideella föreningar och andra organisationer som tillhandahåller varor och tjänster till personer i Europeiska unionen (EU), eller som samlar in och analyserar data som är kopplade till EU: s invånare. GDPR gäller oavsett var du befinner dig.

Mer information om sekretess alternativen för att uppdatera, ta bort eller exportera person uppgifter från arbets böcker i Power Query finns i: Visa och uppdatera en delad fråga (Power Query).

Du kan också kopiera frågeinställningar från Power Query-dialogrutan Redigera frågedefinition . Du kan ladda ned kombinations programmet genom att dubbelklicka på det i åtgärds fönstret Mina Data Catalog-frågor i Excel. Alla frågor läses in i Excel-arbetsboken. Om du vill se enskilda frågor kan du öppna Frågeredigeraren och bläddra igenom varje steg individuellt eller gå till fliken Visa och öppna den avancerade redigeraren.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×