Komma igång med PerformancePoint-instrumentpaneler och webbdelar

Instrumentpanelen i en bil Instrumentpanelen i en bil eller lastbil samlar information från olika källor i bilen och visar den för dig på ett sätt som hjälper dig att fatta rätt beslut när du kör, eller till och med innan du ger dig ut på vägarna.

På ett ögonblick kan du säga:

  • Hur snabbt du kör

  • Hur mycket bensin du har

  • Om oljenivån börjar bli låg

  • Om det är problem med batteriet

  • Om du har satt fast säkerhetsbältet eller inte

  • Och mycket mer…

På samma sätt kan PerformancePoint-instrumentpanelen ge dig meningsfull och uppdaterad information om din organisation. Denna information kommer från olika datakällor och du kan på ett ögonblick avgöra hur din organisation mår. Du kan utforska data extensivt om du vill titta närmare på olika aspekter av dina affärer och fatta mer välgrundade beslut.

Vad vill du veta?

Varför ska jag använda en instrumentpanel?

Vad är en webbdel?

Vad kan jag göra på en PerformancePoint-instrumentpanel?

Titta på videorna

En översikt av PerformancePoint-instrumentpaneler och webbdelar

Utforska data

Öppna rapporter i ett nytt fönster

Exportera en rapport eller ett styrkort till PowerPoint

Exportera en rapport eller ett styrkort till Excel

Använda filter för att hitta de data som du behöver

Skriva ut en instrumentpanel eller en rapport

Varför ska jag använda en instrumentpanel?

PerformancePoint-instrumentpaneler har som syfte att tillhandahålla data formaterade på ett sådant sätt att du kan visa, utforska, analysera och förstå dem. Genom att få insikt i din organisationen på det här sättet kommer du att vara bättre utrustad att forma affärsstrategier och fatta goda affärsbeslut.

Information på PerformancePoint-instrumentpaneler kan visas i sitt sammanhang så att det får en betydelse. Istället för att bara indikera att TV-försäljningen under föregående år uppgick till 500 miljoner kan instrumentpanelen visa informationen i anslutning till försäljningsmålet. Om målet var 450 miljoner går TV-försäljningen bra, men om målet var 700 miljoner så har du ett problem!

Om vi tar exemplet ett steg längre: Förmodligen vill du veta mer än bara det totala försäljningsbeloppet. Du kanske vill veta vilka märken som sålde bra och vilka märken som inte sålde bra. Du kanske också vill veta vilka försäljningsområden som hade de bästa och de sämsta försäljningssiffrorna, vilka butiker som presterade bäst respektive sämst, om försäljningen var bättre vissa tider på året samt vilka dina bästa försäljare är och var de sitter. All denna information kan du få på en instrumentpanel så att du kan söka, filtrera och utforska data och upptäcka vad som verkligen händer i din organisation.

När du har fått reda på att vissa märken säljer mycket bra och andra inte säljer bra, kanske du bestämmer dig för att ta bort eller minska de som säljer dåligt och ta in fler av de som säljer bäst. Eller så kanske du beslutar dig för att ha olika märken i olika försäljningsområden. Du kanske också väljer att rikta dina marknadsföringskampanjer olika. Det finns en hel rad av olika strategiska beslut som öppnar sig för dig när du är utrustad med rätt information.

Vad är en webbdel?

En webbdel är en modulär informationsenhet som visas på en SharePoint-webbplats. Den består av en namnlist, en ram samt innehåll. I en PerformancePoint-instrumentpanel visar webbdelarna rapporter av olika typer: analysdiagram, analysrutnät, styrkort, webbsidesrapporter och strategikartor. Nästan alla PerformancePoint-webbdelar är interaktiva, vilket betyder att du kan klicka i dem om du vill utöka eller utforska data som visas i rapporterna. Vissa instrumentpaneler har endast en webbdel på en sida medan andra har tre, fyra eller flera webbdelar.

Varje webbdel finns i en ”zon”, vilket är en definierad yta på instrumentpanelen. Den person som utformar instrumentpanelen avgör hur många zoner som ska användas och hur många sidor som ska inkluderas i instrumentpanelen.

Vad kan jag göra på en PerformancePoint-instrumentpanel?

Från en SharePoint-webbplats i din organisation kan du öppna en instrumentpanel, visa den, utforska den, exportera den till Microsoft PowerPoint eller Excel, och till och med skriva ut den. Du kan visa data mer detaljerat eller i ett nedbrytningsträd, filtrera data om du vill hitta specifik information, isolera särskild information, ändra rapporttyper och till och med skapa dina egna vyer i vissa fall.

Titta på videorna

Den här artikeln innehåller ett antal korta videoklipp som introducerar de viktigaste funktionerna i PerformancePoint-instrumentpaneler och webbdelar och visar hur du navigerar, utforskar, filtrerar och exporterar information från instrumentpanelerna.

En översikt av PerformancePoint-instrumentpaneler och webbdelar

Se en guidad visning av en PerformancePoint-instrumentpanel och dess olika element. Lär dig mer om webbdelar, filter, sidnavigering och rapporttyper. Upptäck hur du kan utföra några grundläggande åtgärder på en instrumentpanel.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Utforska data

Lär dig hur du undersöker data i PerformancePoint-rapporter och styrkort genom att använda olika menyalternativ och mer eller mindre omfattande detaljnivåer.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Öppna rapporter i ett nytt fönster

I den här videon visas hur du öppnar en PerformancePoint-webbdel i ett nytt fönster samt några av de saker som du kan göra när fönstret har öppnats, och hur du sedan stänger fönstret och återgår till instrumentpanelen.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Exportera en rapport eller ett styrkort till PowerPoint

Lär dig hur du exporterar en rapport eller ett styrkort från en PerformancePoint-instrumentpanel till Microsoft PowerPoint, samt några tips och trick för hur du arbetar med rapporter eller styrkort i en PowerPoint-bild.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Exportera en rapport eller ett styrkort till Excel

Lär dig hur du exporterar en rapport eller ett styrkort från en PerformancePoint-instrumentpanel till Microsoft Excel, samt några tips och trick för hur du arbetar med rapporter eller styrkort i Excel sedan.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Använda filter för att hitta de data som du behöver

Lär dig hur du använder filter i PerformancePoint-rapporter och styrkort. Upptäck hur användbara de kan vara när du utforskar och analyserar data på en PerformancePoint-instrumentpanel.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Skriva ut en instrumentpanel eller en rapport

Lär dig hur du skriver ut en PerformancePoint-instrumentpanel eller en webbdel, till exempel ett styrkort, ett analysrutnät eller ett cirkeldiagram. Upptäck hur du gör ändringar i förhandsgranskningsläget innan du skriver ut instrumentpanelen eller webbdelen.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×