Komma igång med Outlook Web App

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En regel är en åtgärd som Outlook Web App körs automatiskt på inkommande och utgående meddelanden. Du kan till exempel skapa en regel för att automatiskt flytta alla e-postmeddelanden som skickas till en grupp som du är medlem i en särskild mapp eller ta bort alla meddelanden som innehåller ”Köp nu” i ämnet.

Mer information om hur du skapar och hanterar regler för inkorgen i Outlook finns i Hantera e-postmeddelanden med hjälp av regler.

Den här artikeln är avsedd för Outlook Web App, som används av organisationer som hanterar e-postservrar med Exchange Server 2013 eller 2010. Om du använder Office 365 eller Exchange Server 2016 är Outlook på webben din e-postklient. Mer information om Outlook på webben finns på Få hjälp med Outlook på webben.

 1. Använd en webbläsare och logga in på Outlook Web App via webblänken du fått av den som hanterar din organisations e-post. Ange användarnamn samt lösenord och välj Logga in.

 2. Högst upp på sidan väljer du Inställningar >Alternativ.

 3. Välj Ordna e-post i Alternativ > regler för Inkorgen.

På fliken Inkorgsregler finns en översikt över alla inkorgsregler. Härifrån kan du granska vad reglerna gör, aktivera och inaktivera regler, skapa nya regler, redigera befintliga regler och ta bort regler som inte längre behövs.

Objekt

Beskrivning

ny

Klicka här för att skapa en ny inkorgsregel.

redigera Redigera

Markera en regel och välj sedan att visa eller redigera informationen för regeln.

ta bort ta bort

Markera en regel och välj sedan ta bort för att ta bort den.

flytta uppåt flytta uppåt

Klicka här för att flytta den markerade regeln uppåt i listan. Reglerna bearbetas uppifrån och ned.

Flytta nedåt Flytta nedåt

Klicka här för att flytta den markerade regeln nedåt i listan.

uppdatera uppdatera

Klicka här för att regellistan.

Klicka i kryssrutan bredvid en regel för att aktivera den (markerad ruta) eller inaktivera den (omarkerad ruta).

Regel

Namnet på regeln

Om du vill skapa en ny tom regel via sidan inkorgsregler väljer du nya.

Det nya regelfönstret innehåller tre avsnitt:

Avsnitt

Beskrivning

Namn

När meddelandet kommer in och:

Ge regeln ett namn

Använd den här rutan för att välja villkor för regeln. Med nedpilen visar och väljer du de villkor som du vill använda.

Om det finns ytterligare alternativ för villkoren anger du dem i det fönster som visas.

Gör så här:

Använd den här rutan för att välja vilken åtgärd som ska vidtas när ett meddelande som uppfyller villkoren kommer in.

Fler alternativ

Använd Fler alternativ för att:

 • Lägga till ytterligare villkor eller åtgärder i en regel.

 • Lägga till undantag till en regel genom att välja Lägg till undantag.

 • Aktivera eller inaktivera alternativet att stoppa bearbetningen av fler regler. Som standard är det här alternativet aktiverat. Det betyder att när ett meddelande som uppfyller villkoren för mer än en regel kommer in tillämpas bara den första regeln. Utan den här inställningen tillämpas alla regler som meddelandet uppfyller villkoren för.

  Om alternativet Sluta bearbeta fler regler inte är aktiverat, och du har en regel som säger att alla meddelanden som skickas till en offentlig grupp ska flyttas till en viss mapp och en annan regel som säger att allting som din chef skickar ska flyttas till en annan mapp, och din chef sedan skickar ett meddelande till den offentliga gruppen kommer du att hitta en kopia av meddelandet i bägge mapparna. Om du bara vill använda den regel som gör att meddelanden från din chef flyttas placerar du den regeln högre upp i listan än den regel som gör att meddelanden som skickas till gruppen flyttas, och sedan redigerar du den första regeln och lägger till alternativet att stoppa bearbetningen av fler regler.

 • Skapa ett eget namn för en regel.

Du kan redigera en regel genom att markera den och välja redigera Redigera. Då öppnas regeln så att du kan ändra villkoren eller åtgärderna.

Om du har en regel som du inte längre vill kan du markera den och sedan välja ta bort delete för att ta bort den. Om du vill inaktivera regeln för en stund ta du bort bockmarkeringen bredvid regeln.

 • När du skapar en ny regel i Outlook Web App kan du få en varning om att vissa regler som har skapats i Outlook och har inaktiverats ska tas bort. Innan du tar bort dessa regler kanske du vill logga in på ditt konto med Outlook och kontrollera regler om du vill se om du vill behålla dem. Aktivera alla regler som du vill behålla.

 • Uppifrån körs och ned i den ordning som de visas i fönstret regler reglerna. Markera den regel som du vill flytta om du vill ändra ordningen på regler och välj sedan flytta uppåt upp eller Flytta nedåt NEDPIL för att flytta regeln till den plats du vill ha i listan.

 • Vissa meddelandetyper utlöser inte några inkorgsregler. Det gäller bland annat följande:

  • Leveransstatusmeddelanden, inklusive rapporter om uteblivna leveranser och systemmeddelanden.

  • Läskvitton och leveranskvitton som genereras av e-postklienter.

  • Vissa automatiska svarsmeddelanden (frånvaromeddelanden).

 • Du måste inte använda fliken Inkorgsregler för att skapa regler. Du kan också skapa en regel direkt utifrån ett meddelande. Så här gör du:

  • Högerklicka på meddelandet i fönstret för meddelandelistan, och välj sedan Skapa regel.

  • Du kan också öppna den utökade menyn utökad meny medan du tittar på meddelandet i läsfönstret, och sedan välja Skapa regel i menyn.

 • Alla regler som du skapar tar upp plats i en dold del av postlådan. Utrymmet är begränsat till 64 KB. Hur stort utrymme en regel upptar beror på flera olika faktorer, som hur långt namnet är och hur många villkor du har tillämpat. Om du når gränsen på 64 KB får du ett varningsmeddelande som säger att du inte kan skapa fler regler. I sådana fall måste du ta bort eller förenkla några av de befintliga reglerna innan du kan skapa nya. Några exempel på hur du kan minska det utrymme som reglerna upptar:

  • Ta bort regler som inte längre behövs.

  • Förkorta namnen på reglerna.

  • Slå ihop regler som gör samma sak.

  • Ta bort villkor från reglerna.

 • När du har skapat en vidarebefordringsregel för kan du lägga till fler än en postadress ska vidarebefordras till. Antalet adresser som du kan vidarebefordra till kanske är begränsat, beroende på inställningarna för ditt konto. Om du lägger till fler adresser än vad som tillåts fungerar inte din vidarebefordringsregel. Om du skapar en vidarebefordringsregel för med mer än en adress ska du testa den så att det fungerar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×