Komma igång med nya OneNote

Tack vare feedback vi har fått från våra kunder har vi gjort flera uppdateringar av navigeringsgränssnittet i de senaste versionerna av OneNote. Den här artikeln innehåller tips som hjälper dig komma igång snabbt.

Obs!: De nya navigerings funktionerna som beskrivs nedan publiceras för närvarande till OneNote för Windows 10 och OneNote för Mac och kommer snart till OneNote på webben och OneNote för iPad. Om du inte har aktiverat automatiska uppdateringar för OneNote eller Office-program kan du söka manuellt efter tillgängliga uppdateringar. Om du alltid vill ha tidigast möjliga tillgång till de senaste funktionerna i OneNote kan du bli Office Insider.

En enklare layout, med mer utrymme för anteckningarna

OneNote-programfönstret i Windows- och Mac-versionerna har nu mer utrymme för anteckningar genom vi har lagt till ett enklare sätt att styra navigeringsgränssnittet. Du kan välja att visa navigeringsfönstren för anteckningsbok, avsnitt och sida när du behöver dem och sedan dölja dem igen när du är klar – du kan därmed lättare fokusera på ditt arbete, dina tankar och idéer.


Navigeringsfältet i OneNote för Windows 10

 • Med navigerings knappen växlar du till att Visa navigerings fönster ( Navigeringsknappen är aktiverad i OneNote för Windows 10 ) eller av ( Navigeringsknappen är inaktiverad i OneNote för Windows 10 ). Klicka för att visa den aktuella anteckningsbokens hierarki, för att växla mellan sidor, avsnitt och anteckningsböcker eller om du vill skapa och ordna avsnitt, sidor och anteckningsböcker. Klicka på knappen igen om du vill dölja navigeringsfönstren och återgå till den aktuella sidan.

 • Med knappen Sök kan du söka efter nyckelord och fraser på specifika ställen i dina anteckningar – eller i alla antecknings böcker. Förutom text kan du också söka efter taggar som du använt på valda anteckningar. Klicka på ett sökresultat i listan om du vill gå till den platsen i anteckningarna.

 • Med knappen Senaste anteckningar visas en kronologisk lista över sidor som du nyligen visat eller redigerat samt de avsnitt och anteckningsböcker de finns i. Det här är praktiskt när du snabbt behöver växla fram och tillbaka mellan sidor i olika avsnitt eller andra antecknings böcker, eller när du snabbt vill fortsätta att göra anteckningar på en annan dator eller enhet.

  Tips: Knappen senaste anteckningar är för närvarande endast tillgänglig i OneNote för Windows 10. Om du använder OneNote för Mac kan du enkelt bläddra och öppna senaste anteckningar genom att klicka på arkiv > Öppna senaste på Meny raden.

Kom snabbt åt dina anteckningsböcker, avsnitt och sidor

Om du tidigare har använt OneNote på din dator eller annan enhet öppnas den senaste anteckningsboken och sidan som du senast arbetade på.

Om du vill visa hierarkin för din nuvarande antecknings bok klickar du på navigerings knappen Navigeringsknappen är inaktiverad i OneNote för Windows 10 högst upp till vänster i OneNote-programfönstret. Sidor och avsnitt i den aktuella anteckningsboken visas i två navigeringsfönster – avsnitt till vänster och sidor till höger. Klicka på rubriken om du vill byta avsnitt eller sida.

Avsnitt och sidor i OneNote för Windows 10

Tips: Du kan högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac) på rubriken för en sida eller ett avsnitt och sedan välja bland fler alternativ på menyn som visas.

Om du vill växla till en annan anteckningsbok som du tidigare öppnat klickar du på listrutepilen Anteckningsböcker som visas ovanför avsnitts- och sidlistorna.

Expandera listan med anteckningsböcker i OneNote för Windows 10

Klicka på namnet på den anteckningsbok du vill öppna i listan Anteckningsböcker som visas. Om inga andra anteckningsböcker visas i listan, eller om du inte ser anteckningsboken som du vill öppna, klickar du på Fler anteckningsböcker för att öppna ytterligare anteckningsböcker som är tillgängliga på molnkontot som du är inloggad med i OneNote.

Listan med anteckningsböcker i OneNote för Windows 10

Tips: Om anteckningsboken finns på ett annat konto går du till Växla mellan hemma-, skol- och jobbkonto längre fram i den här artikeln.

Lägga till nya avsnitt, sidor och anteckningsböcker

I OneNote får du aldrig slut på papper. Du kan enkelt lägga till fler sidor och avsnitt i en anteckningsbok, och du kan lägga till nya anteckningsböcker för att dela in arbetet efter ämne och projekt eller efter plats där du för anteckningar (till exempel hemma, i skolan eller på jobbet).

Börja med att klicka på navigerings knappen Navigeringsknappen är inaktiverad i OneNote för Windows 10 för att Visa navigerings Fönstren och gör sedan något av följande:

 • Skapa ett nytt avsnitt i den aktuella anteckningsboken genom att klicka på knappen Lägg till avsnitt längst ned i avsnittslistan.

 • Om du vill skapa en ny sida i det aktuella avsnittet klickar du på knappen Lägg till sida längst ned i sidlistan.

 • Om du vill skapa en ny anteckningsbok klickar du på listrutepilen Anteckningsböcker som visas ovanför avsnitts- och sidlistorna. I listan Anteckningsböcker som visas klickar du på knappen Lägg till anteckningsbok.

Obs!: OneNote för Mac-användare kan också använda kommandona Arkiv > Nytt på menyraden för att skapa nya avsnitt, sidor och anteckningsböcker. Dessutom kan du skapa nya objekt med hjälp av kortkommandon i både OneNote för Mac och OneNote för Windows 10. Mer information finns i länkarna i slutet av den här artikeln.

Gör navigeringsfönstren så breda eller så smala som du vill

Du kan enkelt ändra storlek på navigeringsfönstren så att de blir bredare eller smalare. Det här är användbart om dina avsnitts- och sidrubriker visas avklippta eller om du vill maximera anteckningsutrymmet när navigeringsfälten visas.

Ändra storlek på navigeringsfönstret i OneNote för Windows 10

 1. Flytta muspekaren över den lodräta kanten till höger om navigeringsfönstret som du vill ändra storlek på.

 2. När en dubbelriktad pil visas klickar du på och drar kanten av fönstret åt vänster eller höger och gör det så brett du vill och släpper sedan musknappen.

Hitta anteckningar direkt, oavsett var du sparar dem

OneNotes bästa funktion är att du kan söka direkt i allt innehåll i en anteckningsbok, eller till och med i alla anteckningsböcker.

Alternativ för sökfönstret i OneNote för Windows 10

Starta genom att klicka på knappen Sök för att visa sökfönstret och gör sedan något av följande:

 • Skriv ett sökord eller en fras i sökrutan längst upp. Om du har sökt efter något liknande innan kan du få förslag på de senaste sökningarna och klicka på dem igen.

  Tips: Du kan använda citattecken runt en fras som du skriver i sökrutan i alla versioner av OneNote. Om du gör så söker programmet efter alla förekomster av den exakta frasen i stället för de enskilda orden.

 • Som standard söker OneNote efter texten som du angav i Alla anteckningsböcker som du för närvarande har öppna. Men du kan ställa in sökomfånget och välja att bara söka i Aktuell anteckningsbok, Aktuellt avsnitt eller på Aktuell sida. Klicka på listrutepilen under sökrutan för att välja sökomfång i OneNote för Windows 10. Klicka på trattikonen och välj sökomfång på menyn som visas i OneNote för Mac.

 • Under sökrutan och sökomfånget klickar du på Sidor för att visa sökresultatet i dina anteckningar. Du kan också klicka på Taggar för att endast söka i den beskrivande texten för anteckningar du har markerat med taggar (till exempel ”Viktigt” eller ”Fråga”).

 • Om söktexten hittades visas den i listan med sökresultat. Klicka på ett resultat du vill visa. Sidan visas i OneNote. När du är klar med att gå igenom sökresultaten klickar du på knappen Sök igen för att stänga navigeringen och återgå till den aktuella sidan.

Tips: Hittar du inte det du letar efter? Kontrollera att du har loggat in på rätt konto och öppna sedan de anteckningsböcker som du vill söka i för det kontot. Mer information finns i Växla mellan hemma-, skol- och jobbkonto i avsnittet direkt nedan.

Växla mellan hemma-, skol- och jobbkonto

Du måste vara inloggad på det konto som innehåller anteckningsboken för att den ska visas i listan med anteckningsböcker, och för att sidorna i den ska visas i sökresultatet måste du ha öppnat anteckningsboken minst en gång. Om anteckningsboken inte är lagrad på det molnkonto som du är inloggad på måste du antingen lägga till eller byta till ett annat konto.

Användare av OneNote för Windows 10 kan vara inloggade på flera konton samtidigt och enkelt navigera mellan de anteckningsböcker som finns i dem.

 • Om du vill visa eller ändra de konton som du använder med OneNote för Windows 10 klickar du på knappen Inställningar och mer Knappen Inställningar med mera i OneNote i det övre högra hörnet i programfönstret, klickar på Inställningaroch sedan på konton. Kontrollera att rätt konto visas i listan med konton som öppnas och klicka på Lägg till konto om du vill lägga till ett nytt konto.

 • Om du vill ta bort ett konto du inte längre vill använda med OneNote klickar du på kontot i listan och sedan på Logga ut. För att förhindra att du öppnar sådana anteckningsböcker igen rekommenderar vi att du tar bort dem från listan med anteckningsböcker. Det gör du genom att högerklicka på namnet på en anteckningsbok som du vill stänga och sedan klicka på Stäng anteckningsbok.

Tips: Om du vill växla till ett annat konto i OneNote för Mac klickar du på OneNote > Logga ut på menyraden för att logga ut från det aktuella kontot och sedan på OneNote > Logga in för att logga in på det konto du vill använda.

Anpassa OneNote med programinställningar

Oavsett om du använder OneNote på PC eller Mac kan du enkelt anpassa OneNote genom att välja bland tillgängliga programinställningar.

 • I OneNote för Windows 10 klickar du på knappen Inställningar och mer Knappen Inställningar med mera i OneNote i det övre högra hörnet i programfönstret, klickar på Inställningaroch sedan på alternativ.

 • I OneNote för Mac klickar du på OneNote på menyraden och sedan på Inställningar.

Har du några synpunkter på OneNote? Vi vill gärna ta del av dem!

Många av funktionsuppdateringarna som beskrivs i den här artikeln är ett direkt resultat av feedback vi har fått från OneNote-användare som du! När du har provat de här funktionerna får du gärna berätta för oss vad du tycker om OneNote-gränssnittet och eventuellt ge förslag på förbättringar. Produktfeedbacken skickas direkt till OneNote-teamet och den kan hjälpa oss att forma framtidens favoritprogram för anteckningar.

 • I OneNote för Windows 10 klickar du på knappen Inställningar och mer Knappen Inställningar med mera i OneNote i det övre högra hörnet i programfönstret, klickar på Inställningaroch sedan på feedback. I Windows 10-programmet Feedbackhubben som öppnas följer du anvisningarna på skärmen för att ange och skicka feedback.

 • I OneNote för Mac klickar du på uttryckssymbolen i det övre högra hörnet i programfönstret och följer anvisningarna på skärmen för att ange och skicka feedback.

Om du har synpunkter på den här hjälpartikeln får du också gärna meddela oss genom att klicka på ett svar på frågan ”Var den här informationen användbar?” som visas när du bläddrar till slutet av texten.

Tack för din feedback och tack för att du använder OneNote!

Nästa steg

Är du redo att komma igång med OneNote? Lär dig grunderna för din prioriterade version:

Mer information finns i

Vad är skillnaden mellan OneNote för Windows 10 och OneNote 2016?

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Kortkommandon i OneNote för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×