Komma igång med Mystery Skype-anteckningsboken för klassen: en genomgång för lärare

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mystery Skype-anteckningsboken för klassen är ett program för Office 365 som hjälper dig att konfigurera OneNote så att din klass kan spelas upp Mystery Skype spelet. Det här programmet skapa anteckningsbok för klass, där det finns tre typer av underordnade anteckningsböcker:

 • Samarbetsyta – en anteckningsbok som klassens elever och lärare kan använda till att dela, organisera och samarbeta kring Mystery Skype.

 • Innehållsbiblioteket – en anteckningsbok där lärare kan dela Mystery Skype-kursmaterial med eleverna. Lärarna kan lägga till och redigera materialet, men för eleverna är anteckningsboken skrivskyddad.

 • Anteckningsböcker för elever – privata anteckningsböcker som delas av läraren och de enskilda eleverna. Lärare kan komma åt anteckningsböckerna när som helst, men eleverna kan inte se de andra elevernas anteckningsböcker.

Vad du kommer att behöva

 • En Office 365 Education-prenumeration där SharePoint Online ingår. Om du är osäker på huruvida ni har detta i skolan kan du kontakta IT-administratören för mer information.

 • Ett organisationskonto för dig (lärare) med behörigheter att skapa klassanteckningsböcker med appen OneNote-anteckningsbok för klassen.

 • Eleverna måste ha ett organisationskonto för Office 365.

Internet Explorer 10 eller Internet Explorer 11 behövs för att kunna använda appen OneNote-anteckningsbok för klassen. Andra moderna webbläsare bör också fungera.

Komma igång

Installera appen Mystery Skype-anteckningsbok för klassen

 1. Gå till https://store.office.com/.

 2. Sök där efter appen ("Mystery Skype Class Notebook").

 3. När appen visas klickar du på Lägg till.

  Lägg till en Mystery Skype-anteckningsbok

 4. Klicka på Fortsätt.

  Fortsätt att lägga till Mystery Skype-anteckningsbok

 5. Om allt går som det ska uppmanas du då att logga in i Office 365 med dina inloggningsuppgifter, på https://portal.office.com/.

 6. När dialogrutan nedan visas väljer du Fortsätt.

  Logga in på Office 365

 7. Appen ska därefter finnas med på sidan Mina program.

  Startsidan i Office 365

  Tips: Det kan ta upp till 30 sekunder innan den nya Mystery Skype-anteckningsboken för klassen visas, räknat från själva installationen.

Starta Mystery Skype-anteckningsboken för klassen

 1. Klicka på ikonen för startprogrammet i det övre vänstra hörnet i Office 365.

 2. I startprogrammet väljer du Mina program.

  Starta Mystery Skype-programmet från startprogrammet

 3. Du ser Mystery Skype-anteckningsboken för klassen i listan med de appar som är tillgängliga för dig.

  Startsidan i Office 365

 4. Klicka på appen. Du landar då på välkomstsidan.

  Välkommen till Mystery Skype

Skapa en anteckningsbok för en klass

 1. Klicka på Skapa anteckningsbok för klass bland de tillgängliga alternativen.

  Välkommen till Mystery Skype

 2. Ge den nya anteckningsboken ett namn och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Varje anteckningsbok du skapar måste ha ett unikt namn och det kan inte innehålla följande tecken # / * ? " | < > : . % ' \.

  Mystery Skype-översikt

(Valfritt) Lägg till en annan lärare i din klassanteckningsbok

På den här skärmen kan du välja att lägga till ytterligare en lärare i klassanteckningsboken. Den lärare som läggs till får samma behörigheter som du. Du kan lägga till så många du vill.

 • Ange lärarens namn och klicka på Nästa.

  Lägg till en lärare i Mystery Skype

Lägga till eleverna till anteckningsboken för klassen

Du kan lägga till eleverna individuellt eller i grupp.

Obs!: Eleverna måste ha organisationskonton för Office 365 om du ska kunna göra det här. Fråga IT-administratören om du är osäker på om de har det eller inte.

Lägga till elever individuellt

 1. Skriv en students namn i textrutan och tryck sedan på Retur.

  Tips: Medan du skriver slås möjliga matchningar upp i appen. Om du till exempel skriver "Jakob" kommer alla elever med det namnet upp.

  Lägg till elever i Mystery Skype

 2. Upprepa steg 1 tills du har lagt till alla elever och klicka sedan på Nästa.

Lägga till elever i grupp

 1. Kopiera och klistra in en lista med elevernas namn avgränsade med semikolon (;) i textrutan.

  Tips: När du har klistrat in elevernas namn i textrutan slår appen upp alla namn. Det kan ta en liten stund för appen att automatiskt lösa varje namn. För de matchningar som inte hittas kan du ange namnet på nytt eller ta bort det ur textrutan.

  anteckningar
 2. Klicka på Nästa när du har lagt till alla klassens elever och namnen har lösts.

Inled varje elevs anteckningsbok med avsnitt

 1. Låt rutorna bredvid de Mystery Skype-standardavsnitt du vill skapa i varje elevs anteckningsbok vara markerade.

  Designa utrymmen i Mystery Skype

 2. Klicka på Lägg till fler om du vill lägga till fler avsnitt i varje elevs anteckningsbok.

 3. Klicka på Nästa när du är klar.

  Tips:  Vi rekommenderar att du skapar avsnittsnamn som motsvarar Mystery Skype-aktiviteter, inte enheter. Använd till exempel aktiviteter som Faktainsamling, Mystery Skype-jobb, Det här har jag lärt mig och Reflektioner.

  Obs!: När du skapat klassens anteckningsbok kan du även lägga till och ta bort avsnitt direkt i elevernas anteckningsböcker.

Slutför klassens anteckningsbok

 1. Klicka på Lärarens anteckningsbok och Elevens anteckningsbok för att verifiera hur underordnade anteckningsböcker och avsnitt skapas för klassen. Klicka på Inbyggd b bakåtpil om du vill gå tillbaka till avsnittet lägga till eller ta bort avsnitt och klicka på Skapa om du vill skapa anteckningsboken för klassen.

  Förhandsgranska Mystery Skype

 2. Öppna klassanteckningsboken i OneNote genom att klicka på anteckningsbokens namnlänk. När anteckningsboken är redo att användas av eleverna skickar du hyperlänken som visas i textrutan via e-post till eleverna. Spara en kopia av länken för framtida bruk eller hämta den senare i OneNote 2013 genom att högerklicka på klassanteckningsboken i listan med anteckningsböcker och sedan klicka på Kopiera länk till anteckningsbok.

  Tips: Alla i klassen kommer åt klassens anteckningsbok med samma länk. Om du gör anteckningsböcker för flera klasser är länkarna till dem olika.

  Nu är installationen av Mystery Skype klar

  Tips: Du kanske vill lägga till innehåll i Innehållsbiblioteket innan du bjuder in eleverna att öppna klassens anteckningsbok. Spara en kopia av länken medan du förbereder anteckningsboken, och dela den sedan med eleverna när du är klar.

Få länkar till alla dina klassanteckningsböcker

Det enda du behöver göra för att hitta en länk till en klassanteckningsbok är att öppna appen och klicka på Skaffa länkar till anteckningsboken.

Få länkar i Mystery Skype

Då visas en sida som har alla klassanteckningsböcker som du har skapat och en länk till var och en av dem. Markera länken, tryck på CTRL+C för att kopiera den och klistra in länken i ett e-postmeddelande till dina elever.

Hjälpa eleverna att hitta klassanteckningsboken

Eleverna hittar alla nya klassanteckningsböcker i mappen Delas med mig i OneDrive för företag.

Anteckningsböcker som delas med dig i Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×