Komma igång med Microsoft Service Trust Portal

På Microsoft Service Trust Portal (STP) hittar du information om Microsofts säkerhetsmetoder och även granskningsrapporter från oberoende tredje part om Microsoft-onlinetjänster. Du får också reda på hur våra onlinetjänster kan hjälpa ditt företag att följa standarder, lagar och bestämmelser i branscher, däribland:

  • Internationella standardiseringsorganisationen (ISO)

  • Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA)

  • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP).

  • Allmän dataskyddsförordning (GDPR)

  • National Institute of Standards (NIST).

Innehåll

Åtkomst till Service Trust Portal

Navigera på Service Trust Portal

Feedback

Åtkomst till Service Trust Portal

STP innehåller värdefull information om Microsofts tekniska implementering av molntjänster och regelefterlevnad som kunder kan använda, och är därmed skyddat innehåll som gjorts tillgängligt för befintliga eller nya kunder.  Om du vill komma åt materialet på Service Trust Portal måste du logga in som autentiserad användare med ditt Microsoft-konto för molntjänster (antingen ett Azure Active Directory-organisationskonto eller ett Microsoft-konto) och granska och acceptera villkoren i sekretessavtalet om efterlevnadsmaterial för Microsoft.

Befintliga kunder kan komma åt STPhttps://aka.ms/STP med någon av följande onlineprenumerationer:

  • Office 365 (aktiv utvärderingsversion och betalda prenumerationer)

  • Dynamics 365 (aktiv utvärderingsversion och betalda prenumerationer)

  • Microsoft Azure (endast Azure Active Directory-konton för utvärderingsversion eller betalda prenumerationer)

Obs!: Azure Active Directory-konton som är kopplade till organisationer har åtkomst till det fullständiga utbudet av dokument och funktioner, t.ex. Efterlevnadshanteraren. Microsoft-konton för personlig användning har begränsad åtkomst till innehåll från Service Trust Portal.

Nya kunder och kunder som utvärderar Microsofts onlinetjänster

Skapa ett nytt konto eller skapa ett utvärderingskonto med hjälp av följande registreringsformulär (används också för konton för utvärderingsversioner) om du vill få åtkomst till Service Trust Portal.

Överst på sidan

Navigera på Service Trust Portal

Funktioner och innehåll från Service Trust Portal finns tillgängliga från huvudmenyn som visas nedan:

STP-menyrad

Service Trust Portal

Service Trust Portal-länken tar dig till STP-startsidan med de senaste nyheterna och funktionsuppdateringarna.

Efterlevnadshanteraren

Använd Efterlevnadshanteraren för att uppfylla dataskydds- och regelkrav när du använder Microsofts molntjänster.  

Resurser

På Security Trust Portal har du åtkomst till en mängd information om säkerhetsimplementering och design. Syftet är att det ska bli enklare för dig att uppfylla efterlevnadsmålen när du förstår hur Microsofts molntjänster håller dina data säkra.  Välj ett alternativ på menyn om du vill visa innehållet:

Granskningsrapporter tillhandahåller oberoende gransknings- och bedömningsrapporter om hur Microsofts molntjänster efterlever dataskyddsstandarder och förordningar, däribland:

Dataskydd tillhandhåller förtroendedokument för nedladdning, information om hur Microsoft styr Azure och Dynamics 365 och Office 365. 

Azure Security and Compliance Blueprints erbjuder startklara säkerhet- och efterlevnadslösningar och support. Tjänsterna är branschanpassade för att möta behoven av övergång till och användning av molnet hos kunder med reglerade och begränsade data.

Vanliga frågor och svar ger svar på vanliga och viktiga frågor om STP och Efterlevnadshanteraren.

Överst på sidan

Söka

Klicka på förstoringsglaset i sidans övre högra hörn om du vill öppna Sök, skriv in sökorden och tryck på Enter. Sökresultaten visas och du kan filtrera resultaten baserat på kategori, bransch m.m.

Sökningen visar de dokument som innehåller sökorden och du kan lägga till eller ta bort sökresultat från vyn med hjälp av listrutorna Filtrera efter.  Du kan använda flera filterattribut samtidigt om du vill begränsa sökresultatet till specifika molntjänster, kategorier av efterlevnads- eller säkerhetsmetoder, delar av världen eller branscher.  Klicka på länken med dokumentnamnet om du vill ladda ned dokumentet.

Obs!: Rapporter och dokument från Service Trust Portal finns att ladda ned åtminstone t.o.m. tolv månader efter publicering eller tills en ny version av dokumentet blir tillgänglig.

Överst på sidan

Feedback

Vi kan hjälpa dig med frågor om Service Trust Portal eller med fel som uppstår när du använder portalen. Du kan även kontakta oss med frågor och feedback om Service Trust Portals efterlevnadsrapporter och förtroenderesurser med hjälp av länken Feedback längst ned på STP-sidorna.

Det är viktigt för oss att få din feedback.  Klicka på Feedback-knappen längst ned på sidan om du vill berätta vad du gillade eller inte gillade, eller lämna förslag som på produktförbättringar och bättre produktfunktioner.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×