Komma igång med Hämta & transformering i Excel

Komma igång med Hämta & transformering i Excel

Med hämta & transformering i Excel kan du söka efter data källor, skapa kopplingar och sedan forma data (om du till exempel vill ta bort en kolumn, ändra en datatyp eller slå samman tabeller) på olika sätt som passar dina behov. När du har formaterat informationen kan du dela resultaten samt skapa rapporter utifrån den fråga du använt.

Ansluta till och omvandla data i Excel i 4 steg: 1-Anslut, 2-omvandla, 3-kombinera och 4-hantera.

Proceduren ser vanligen ut så här, i ordningsföljd:

  • Ansluta – anslut till data som ligger i molnet, i en tjänst eller lokalt

  • Omvandla – forma informationen efter dina behov – ursprungskällan förblir oförändrad

  • Kombinera – skapa en datamodell från flera datakällor för en unik överblick över alla data

  • Hantera – när frågan är klar kan du spara den, kopiera den eller använda den för rapporter

När du ansluter till data, omformar dem eller kombinerar dem med andra data källor, kan du använda en funktion för att hämta & transformering som kallas Frågeredigeraren och som gör att du kan ändra det. Med Frågeredigeraren kan du också ångra, göra om, ändra ordningen eller ändra något steg... allt så att du kan forma din vy över de anslutna data precis som du vill ha den.

Med hämta & transformeringkan du skapa frågor som är enkla eller komplexa som du behöver. När du lägger till steg i en fråga fungerar Frågeredigeraren bakom kulisserna för att skapa en uppsättning diskreta instruktioner som utför kommandon. Dessa instruktioner skapas i M-språket. Användare som har kraft och flexibilitet i data skript kan manuellt skapa eller ändra M-språkfrågor med den avancerade redigeraren. Frågeredigeraren och den avancerade redigeraren beskrivs mer detaljerat längre fram i den här artikeln.

Du kan påbörja en ny fråga från fliken Data > Hämta data > välja en data källa. Om du inte ser knappen Hämta data väljer du knappen ny fråga på fliken data . Här är ett exempel på hur du väljer från en databas källa.

Alternativ för Från databas för Hämta och transformera

Obs!: Power Query är också tillgängligt för tidigare versioner av Excel som ett tilläggsamt i Power BI. Om du vill se hur Power Query fungerar i praktiken i tidigare versioner av Excel kan du läsa Komma igång med Power Query.

Ansluta

Du kan använda en fråga för att ansluta till en data källa, till exempel en Access -databas, eller så kan du ansluta till flera filer, databaser, OData-feeds eller webbplatser. Du kan sedan ta med alla dessa källor tillsammans med dina egna unika kombinationer och det kan hända att du inte har sett något annat.

När du väljer Hämta data från avsnittet Hämta & omvandla på fliken data (eller en ny fråga om du inte ser knappen Hämta data ) visas många data källor att välja bland, inklusive filer som Excel-arbetsböcker eller text/CSV-filer, databaser som till exempel Access, SQL Server, Oracleoch MySQL, Azure -tjänster som HDInsight -eller BLOB- lagringoch alla sorters andra källor, till exempel Webben, SharePoint-listor, Hadoop-filer, Facebook, Salesforceoch andra.

Obs!: Du kan ta reda på vilka data källor som finns tillgängliga i vilka Excel-versioner här: var får & omvandlas (Power Query).

När du ansluter till en data källa visar & Transformation en navigerings fönstret, som gör att du kan redigera data från källan. När du väljer Redigera i & fönstret navigatör startas Frågeredigeraren, som är ett dedikerat fönster som underlättar och visar dina data anslutningar och vilka transformationer du använder. Nästa avsnitt, Omvandla, innehåller mer information om Frågeredigeraren.

Omvandla

Med funktionen för att hämta & kan du omvandla data från data källor på olika sätt som hjälper dig att analysera den. Att omvandla data innebär att ändra den på något sätt för att passa dina behov – till exempel kan du ta bort en kolumn, ändra en datatyp eller slå samman tabeller – var och en av dem är en datatransformering. När du omformar data tar den tillsammans med den form du behöver för att analysera din analys. Att använda transformeringar i en eller flera uppsättningar data kallas ofta för att forma data.

En särskild Frågeredigeraren används för att under lätta och visa data transformationer. När du väljer data > Hämta datamarkerar du data källan, till exempel en arbets bok eller en databas, och sedan kan du välja vilken eller vilka tabeller som du vill använda i frågan. När du väljer en tabell visas en förhandsgranskning av dess data i rutan till höger i fönstret Navigatör.

Hämta & transformering > navigerings fönstret för Power Query

Om du väljer loadhämtas data källan direkt till Excel som den är. Om du väljer alternativet transformera data startas Frågeredigeraren.

Fönstret Power Query Editor

Allt du gör med dina data sparas i Frågeredigeraren. I Frågeredigeraren sparas och kategoriseras alla omvandlingar (åtgärder) som du använder i dina data. Om omvandlingen är en koppling till en data källa, tar bort en kolumn, en koppling eller en data typs ändring, spårar Frågeredigeraren varje åtgärd i avsnittet använda steg i fönstret frågeinställningar .

De omvandlingar du använder i dataanslutningarna utgör som helhet själva sökfrågan.

Det är viktigt att veta att de åtgärder du definierar i Frågeredigeraren inte ändrar de ursprungliga källdata. I stället spelas varje steg som du tar när du ansluter och omvandlar data in, och när du är klar med att forma dina data tas en ögonblicksbild av den förfinade datauppsättningen som sedan infogas i arbetsboken.

Det finns många transformeringar som du kan använda på data. Du kan också skriva egna transformationer med hjälp av M-språket med den avancerade redigerarenför Frågeredigeraren. Du kan öppna den avancerade redigeraren från Frågeredigeraren eller fliken Visa , där du kan ändra de M-språksteg som är kopplade till den befintliga frågan eller skapa en egen.

Fönstret avancerad redigerare i Power Query med r redigera språk

När du är klar med frågan kan du välja stäng & Ladda från fliken Start och frågeresultaten laddas i Excel och är tillgängliga på en ny arbets bok.

Läs mer om att omvandla:

Hantera

När du sparar en Excel-arbetsbok som innehåller en fråga sparas frågan automatiskt. Du kan visa alla frågor i en Excel-arbetsbok genom att välja frågor & anslutningar på fliken data .

Power Query-frågor och fönstret anslutningar

Om du högerklickar på ett frågenamn i fönstret frågor & anslutningar visas flera alternativ. Du kan till exempel duplicera en fråga som låter dig ändra vissa eller alla element i en fråga utan att ändra den ursprungliga frågan. Det är som att skapa en frågefil som du sedan kan ändra för att skapa anpassade data uppsättningar – till exempel en DataSet för detalj handel, en annan för grossist och en annan för lager, baserat på samma data anslutningar.

Du kan också koppla och lägga till frågor, vilket gör det möjligt att omvandla frågor till återanvändbara byggblock.

Frågor & meny alternativ för högerklickning

Du kan också publicera arbetsboken till Power BI och skapa onlinerapporter som kan delas med din grupp, uppdateras automatiskt och förfinas. Om du vill publicera en arbetsbok till Power BI väljer du Arkiv > Publicera > Publicera till Power BI.

Obs!: Din arbetsbok måste sparas i OneDrive för företag om du ska kunna publicera den till Power BI.

Lär dig mer om hur du hanterar frågor:

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×