Komma igång med Hämta och omvandla i Excel 2016

Komma igång med Hämta och omvandla i Excel 2016

Med Hämta och omvandla i Excel 2016 kan du söka efter datakällor, göra kopplingar och formatera informationen (till exempel ta bort en kolumn, ändra datatyper och sammanfoga tabeller) på det sätt som passar just dig. När du har formaterat informationen kan du dela resultaten samt skapa rapporter utifrån den fråga du använt.

Power Query gemensamma steg

Proceduren ser vanligen ut så här, i ordningsföljd:

  • Ansluta – anslut till data som ligger i molnet, i en tjänst eller lokalt

  • Omvandla – forma informationen efter dina behov – ursprungskällan förblir oförändrad

  • Kombinera – skapa en datamodell från flera datakällor för en unik överblick över alla data

  • Dela – när frågan är klar kan du spara den, dela den och använda den i rapporter

När du ansluter till data, transformerar dem eller kombinerar dem med andra datakällor registrerar funktionen Frågeredigeraren i Hämta och omvandla varje steg så att du kan ändra dem om det behövs. I Frågeredigeraren kan du även ångra, göra om, ändra ordningen eller ändra steg så att du kan utforma din vy över anslutna data precis som du vill.

Med Hämta och omvandla kan du skapa frågor som är så enkla eller komplexa som du behöver. När du lägger till steg i en fråga fungerar Frågeredigeraren i bakgrunden och skapar en uppsättning diskreta instruktioner som utför dina kommandon. Dessa instruktioner skapas i språket M. Användare som gillar kraften och flexibiliteten i dataskript kan skapa M-språk för att manuellt bygga (eller ändra) frågor med hjälp av den avancerad redigeraren. Den här kraften och flexibilitet, oavsett om du skapar steg automatiskt eller manuellt, är en del av funktionerna i Hämta och omvandla i Excel 2016. Frågeredigeraren och den avancerade redigeraren beskrivs mer ingående senare i den här artikeln.

Du kan påbörja en ny fråga genom att välja knappen Ny fråga från menyfliksområdet Hämta och omvandla i Excel 2016.

Ny fråga i Excel 2016

Obs!: Den här tekniken är även tillgänglig för tidigare versioner av Excel med Power Query-tillägget, som är tillgängligt som en nedladdning, samt i Power BI. Om du vill se hur Power Query fungerar i praktiken i tidigare versioner av Excel kan du läsa Komma igång med Power Query.

Ansluta

Du kan använda en fråga för att ansluta till en enskild datakälla, t.ex. en Access-databas, eller ansluta till flera filer, databaser, OData-feeds eller webbplatser som är utspridda över Internet. Med Hämta och omvandla kan du sedan sammanföra alla dessa källor med dina egna unika kombinationer och få insikter som du annars skulle ha missat.

När du väljer Ny fråga från Hämta och omvandla i menyfliksområdet på fliken Data visas de tillgängliga datakällorna på en meny. Det finns många datakällor att välja bland, inklusive filer som Excel-arbetsböcker eller CSV-filer, databaser som Access, SQL Server, Oracle och MySQL, Azure-tjänster som HDInsight eller Blob Storage och många andra källor som webben, SharePoint-listor, Hadoop-filer, Facebook, Salesforce och många fler.

Obs!: Vissa datakällor är bara tillgängliga med Professional- och Professional Plus-licenser.

Datakällor för en fråga

När du ansluter till en datakälla visar Hämta och omvandla fönstret Navigatör, där du kan redigera data från källan. När du väljer Redigera från fönstret Navigatör startar Hämta och omvandlaFrågeredigeraren, ett dedikerat fönster för dina dataanslutningar och de transformationer som du använder. Nästa avsnitt, Omvandla, innehåller mer information om Frågeredigeraren.

Omvandla

Med Hämta och omvandla kan du omvandla data från dina datakällor så att de blir lättare att analysera. Att omvandla data innebär att ändra dem efter dina behov. Du kan till exempel ta bort en kolumn, ändra datatyp eller sammanfoga tabeller. Alla dessa åtgärder betraktas som en dataomvandling. När du omvandlar data får de som helhet den utformning som du behöver för en exakt analys. Att använda omvandlingar på en eller flera uppsättningar data kallas ofta för att forma data.

I Excel används ett dedikerat fönster kallat Frågeredigeraren för att skapa och visa datatransformationer. När du väljer Ny fråga från Hämta och omvandla i menyfliksområdet på fliken Data och sedan väljer datakällan (t.ex en arbetsbok eller en databas) visas fönstret Navigatör så att du kan välja vilken tabell (eller tabeller) som du vill använda i frågan. När du väljer en tabell visas en förhandsgranskning av dess data i rutan till höger i fönstret Navigatör.

Frågenavigatorn

Om du väljer Läs in hämtas datakällan direkt till Excel. I detta fall väljer vi Redigera för att starta Frågeredigeraren.

Frågeredigeraren

Allt du gör med dina data sparas i Frågeredigeraren. I Frågeredigeraren sparas och kategoriseras alla omvandlingar (åtgärder) som du använder i dina data. Oavsett om omvandlingen är en dataanslutning (en datakälla), en kolumnborttagning, en sammanslagning eller en ändring av datatyp, loggar Frågeredigeraren varje åtgärd i avsnittet TILLÄMPADE STEG i fönstret Frågeinställningar.

De omvandlingar du använder i dataanslutningarna utgör som helhet själva sökfrågan.

Det är viktigt att veta att de åtgärder som du definierar i Frågeredigeraren inte ändrar dina ursprungliga källdata. I stället spelas varje steg som du tar när du ansluter och omvandlar data in, och när du är klar med att forma dina data tas en ögonblicksbild av den förfinade datauppsättningen som sedan infogas i arbetsboken.

Det finns en hel uppsjö av omvandlingar som du kan använda. Du kan också skriva egna omvandlingar med hjälp av M-språket (det språk som används när åtgärder loggas i bakgrunden i Frågeredigeraren). Du använder då den avancerade redigeraren i Frågeredigeraren. Du kan öppna den avancerade redigeraren från fliken Visa i Frågeredigeraren. Där kan du ange vilka M-språksteg som ska användas för den befintliga frågan. Du kan också skapa frågor från grunden med hjälp av den avancerade redigeraren.

Avancerad redigerare för fråga

När du har skapat din fråga kan du välja Stäng och läs in på fliken Start i menyfliksområdet så läser Excel in frågeresultatet som visas på en ny arbetsboksflik.

Läs mer om att omvandla:

Dela

När du sparar en Excel-arbetsbok som innehåller en fråga sparas frågan automatiskt. Du kan visa alla frågor i en Excel-arbetsbok genom att välja Visa frågor under Hämta och omvandla på fliken Data.

Visa frågor

Alla frågor i arbetsboken visas då i Arbetsboksfrågor.

Arbetsboksfrågor i Excel 2016

Men varför nöja sig med det? Med Power BI-datakatalogen kan du dela frågor med andra i organisationen. Du kan också skapa en fråga som du vet att du kommer att använda ofta. Sedan använder du helt enkelt den frågan i olika arbetsböcker, så slipper du dubbelarbete. I stället för att spara och skicka Excel-arbetsböcker via e-post (och svettas över vilken version som är originalet, vad som har ändrats och huruvida informationen är förlegad), kan du spara en fråga i datakatalogen. Då slipper användarna få in en strid ström av ospårade versioner i inkorgen. Du högerklickar helt enkelt på en fråga i Arbetsboksfrågor så öppnas en meny med en rad alternativ, bland annat Skicka till datakatalogen.

Skicka till datakatalog

Lägg också märke till alla de andra alternativen i den meny som visas när du högerklickar. Du kan duplicera frågor om du vill ändra vissa (eller alla) element utan att den ursprungliga frågan ändras. Du skapar alltså ett slags frågemall som du sedan kan ändra om du vill skapa anpassade datamängder, t.ex. en datamängd för butiksförsäljning, en för grossisthandel och en för lagret – alla dessa baseras då på samma dataanslutningar.

Du kan också koppla och lägga till frågor, vilket gör det möjligt att omvandla frågor till återanvändbara byggblock.

Du kan också publicera arbetsboken till Power BI och skapa onlinerapporter som kan delas med din grupp, uppdateras automatiskt och förfinas. Om du vill publicera en arbetsbok till Power BI väljer du Arkiv > Publicera > Publicera till Power BI. Publicera på Power BI

Obs!: Din arbetsbok måste sparas i OneDrive för företag om du ska kunna publicera den till Power BI.

När du har skapat frågan kan du använda den för att skapa rapporter i Excel, eller i Power BI. I följande avsnitt får du veta mer om olika rapportresurser som du kan använda om du vill dra full nytta av allt det arbete du lagt ned på att finjustera data i Hämta och omvandla.

Läs mer om att dela:

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×