Komma igång med Get & transformering i Excel

Komma igång med Get & transformering i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med få & transformering i Excel kan kan du söka efter datakällor, göra anslutningar, och sedan formen dessa data (till exempel ta bort en kolumn, ändra datatypen eller sammanfoga tabeller) på ett sätt som uppfyller dina behov. När du har anpassade dina data, kan du dela dina kommentarer eller använda en fråga för att skapa rapporter.

Power Query gemensamma steg

Proceduren ser vanligen ut så här, i ordningsföljd:

  • Ansluta – anslut till data som ligger i molnet, i en tjänst eller lokalt

  • Omvandla – forma informationen efter dina behov – ursprungskällan förblir oförändrad

  • Kombinera – skapa en datamodell från flera datakällor för en unik överblick över alla data

  • Dela – när frågan är klar kan du spara den, dela den och använda den i rapporter

När du ansluter till data, transformera dem eller kombinera med andra datakällor kan en funktion i komma & transformering kallas Frågeredigeraren registrerar varje steg och kan du ändra det du vill. Frågeredigeraren kan du ångra, göra om, ändra ordning eller ändra några steg... alla så att du kan utforma din vy av den anslutna informationen precis som du vill ha den.

Med få & transformering kan skapa du frågor som är mycket enkel eller komplex som du behöver. När du lägger till steg i en fråga fungerar Frågeredigeraren i bakgrunden och skapa en uppsättning separat instruktioner som utför dina kommandon. Dessa anvisningar skapas i M-språk. Användare som utnyttja kraften och flexibiliteten hos data skriptkörning kan manuellt skapa eller ändra M språk frågor med hjälp av den Avancerade redigeraren. Frågeredigeraren och den Avancerade redigeraren beskrivs mer utförligt senare i den här artikeln.

Du kan börja en ny fråga från Data på fliken > Hämta Data > Välj en datakälla. Om du inte ser knappen Hämta Data, klicka på knappen Ny fråga på fliken Data. Här är ett exempel på att välja från en databas källa.

Alternativ för Från databas för Hämta och transformera

Obs!: Power Query är också tillgängligt för tidigare versioner av Excel som ett tillägg, samt som Power BI. Om du vill se Power Query fungerar i tidigare versioner av Excel, ta en titt på Komma igång med Power Query.

Anslut

Du kan använda en fråga för att ansluta till en annan datakälla, till exempel en Access -databas eller du kan ansluta till flera filer, databaser, OData-feed eller webbplatser. Du kan sedan hämta alla de källor som tillsammans med hjälp av egna unika kombinationer och Täck insikter du inte kanske annars har sett.

När du väljer Hämta Data i avsnittet komma & omvandla på fliken Data (eller Ny fråga om du inte ser knappen Hämta Data ), ser du många datakällor att välja på, inklusive filer som Excel arbetsböcker eller CSV-filer, databaser, till exempel Access, SQL Server, Oracleoch MySQL, Azure tjänster, till exempel HDInsight eller Blob-lagringoch alla sorters andra källor, till exempel WebSharePoint-listor, Hadoop-filer, Facebook, Salesforceoch andra.

Obs!: Du kan läsa om vilka data som är tillgängliga i Excel-versioner för vilka här källor: där är Get & omvandla (Power Query).

När du ansluter till en datakälla, visar få & transformering en Navigator -fönstret där du kan redigera data från källan. När du väljer Redigera i Navigator-fönstret, startar få & transformeringFrågeredigeraren, ett dedikerat fönster som underlättar och visar din dataanslutningar och de omvandlingar du använder. I nästa avsnitt, omvandlafinns mer information om Frågeredigeraren.

Omvandla

Med Hämta och omvandla kan du omvandla data från dina datakällor så att de blir lättare att analysera. Att omvandla data innebär att ändra dem efter dina behov. Du kan till exempel ta bort en kolumn, ändra datatyp eller sammanfoga tabeller. Alla dessa åtgärder betraktas som en dataomvandling. När du omvandlar data får de som helhet den utformning som du behöver för en exakt analys. Att använda omvandlingar på en eller flera uppsättningar data kallas ofta för att forma data.

Excel använder en dedikerad Frågeredigeraren för att underlätta och visa data transformationer. När du markerar Data > Hämta Data och sedan väljer du datakälla, till exempel en arbetsbok eller en databas i Navigator-fönstret visas så att du kan välja vilken tabell (eller tabeller) som du vill använda i frågan. När du markerar en tabell visas en förhandsgranskning av data i den högra rutan i Navigator-fönstret.

Få & transformering > Power Query navigeringsfönstret.

Om du väljer Läs in hämtas datakällan direkt till Excel som är. Om du markerar Redigera kan starta som Frågeredigeraren.

Power Query-redigeraren visning

Frågeredigeraren håller reda på allt du gör med data. Frågeredigeraren poster och etiketter varje transformation eller steg, koppla till data. Om transformeringen är en anslutning till en data souce, spårar ta bort en kolumn, ett dokument eller en data, ändring av Frågeredigeraren varje funktion i avsnittet Tillämpade steg i fönstret Frågeinställningar.

De omvandlingar du använder i dataanslutningarna utgör som helhet själva sökfrågan.

Det är viktigt att veta att de åtgärder som du definierar i Frågeredigeraren inte ändra den ursprungliga källinformationen. I stället spelas varje steg du tar när du ansluter eller omvandla data, och när du är klar med steg för att forma data, det tar en ögonblicksbild av raffinerad datamängden och sammanför till arbetsboken.

Det finns många, många transformationer som du kan använda för data. Du kan också skriva en egen transformationer med M språket, med hjälp av Query Editor Avancerad redigerare. Du kan öppna den Avancerade redigeraren från Query Editor Home eller Visa flikar, där du kan ändra M språk stegen som är kopplad till befintlig fråga eller skapa en egen.

Power Query Avancerad redigerare fönstret med M språk för redigering

När du är klar skapa din fråga väljer du Stäng & inläsning från fliken Start och frågeresultaten läses in i Excel och tillgängliga i en ny Arbetsbokflik i.

Läs mer om att omvandla:

Dela

När du sparar en Excel-arbetsbok som innehåller en fråga är frågan sparas automatiskt samt. Du kan visa alla frågor i en Excel-arbetsbok genom att välja frågor & anslutningar på fliken Data .

Fönstret Power Query-frågor och anslutningar

Men varför det? Med Power BI-datakatalogenkan dela du dina frågor med alla i organisationen. Eller skapa en fråga som du kommer använder ofta, sedan använda den i flera arbetsböcker och spara fungerar. Spara en fråga till Datakatalogen i stället för att spara och skicka Excel-arbetsböcker, räkna ut vad som har ändrats eller om dess data är inaktuella. Högerklicka på en fråga i fönstret frågor & anslutningar och en meny innehåller alla sorters alternativ, till exempel Skicka till datakatalog.

Power Query > Export till alternativ

Lägg också märke andra alternativ i snabbmenyn. Du kan Kopiera en fråga där du kan ändra vissa eller alla element i en fråga utan att ändra den ursprungliga frågan. Det är som att skapa en fråga mall som du kan ändra om du vill skapa anpassade datamängder – som en datauppsättning för försäljning, en annan för grossistcentraler och ett annat för lager, samtliga baserat på samma data anslutningar.

Du kan också koppla och lägga till frågor, vilket gör det möjligt att omvandla frågor till återanvändbara byggblock.

Du kan också publicera arbetsboken på Power BI och skapar online-rapporter som kan delas med din grupp, uppdateras automatiskt och förfinat. Om du vill publicera en arbetsbok på Power BI, väljer du Arkiv > publicera > publicera på Power BI.

Obs!: Din arbetsbok måste sparas i OneDrive för företag om du ska kunna publicera den till Power BI.

När du har skapat frågan kan du använda den för att skapa rapporter i Excel, eller i Power BI. I följande avsnitt får du veta mer om olika rapportresurser som du kan använda om du vill dra full nytta av allt det arbete du lagt ned på att finjustera data i Hämta och omvandla.

Läs mer om att dela:

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×