Komma igång med Excel Services och Excel Web Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Excel Services gör det möjligt för dig att visa och interagera med Excel-arbetsböcker (.xlsx och xslb filformat) i webbläsaren, även om du inte har Excel installerat på datorn. Om Excel är installerat på datorn kan använda du Excel Services för att publicera en arbetsbok på en SharePoint-webbplats. Du kan sedan dela arbetsboken i företaget och kontrollera åtkomsten med hjälp av webbplatsbehörigheter. Arbetsboksdata är säker, oavsett om data som lagras i arbetsboken eller kommer från en extern källa, till exempel en databas. Med Excel Services kan du behålla en kopia av en viktig arbetsbok, i stället för att hantera många kopior på många olika datorer. Du kan se till att endast betrodda författare kan ändra arbetsboken.

Om du vill använda hela eller en del av arbetsboken på en instrumentpanel eller på en annan webbplatssida kan du koppla arbetsboken till webbdelen Excel Web Access. Du kan också anpassa utseendet och funktionerna i webbdelen genom att konfigurera egenskaper som storleken på området som arbetsboken ska visas i, vilka alternativ som ska visas i verktygsfältet och vilken typ av interaktion som ska tillåtas (t.ex. inmatning av indatavärden för parametrar och hämtning). Du kan dessutom koppla webbdelen Excel Web Access till andra webbdelar, t.ex. till webbdelen Aktuell användare eller filterwebbdelen.

I den här artikeln

Vad är Excel Services?

Hur samverkar Excel Services och Excel?

Interagera med en arbetsbok i Excel Services

Publicera en arbetsbok på en SharePoint-webbplats

Ansluta till externa data

Excel Services och IRM (Information Rights Management)

Vad är Excel Services?

Excel Services är en SharePoint-teknik som sträcker sig Excel med hjälp av server-tekniken. Det kan en användare få åtkomst till en arbetsbok i webbläsaren när servern hanterar säkerhet och lagringsutrymme för arbetsboken och gör eventuella beräkningar som kan vara obligatoriska. Användare kan navigera eller sortera och filtrera data i arbetsboken i webbläsaren.

Den som skapar arbetsboken kan definiera särskilda celler i källarbetsboken som parametrar, så att användarna kan infoga värden för beräkningar som utförs när arbetsboken körs. Om Excel är installerat på användarens dator och användaren har nödvändig behörighet kan han eller hon skapa och spara en ögonblicksbild av arbetsboken i webbläsaren eller hämta arbetsboken och arbeta med den i Excel.

Excel Services har tre huvudkomponenter som arbetar tillsammans för att publicera en arbetsbok på en SharePoint-webbplats:

Översikt över Excel Services

1. Excel beräkningen Services    är Microsoft SharePoint Server 2010 ”motor”. Den läser in arbetsboken, beräknar i fullständig återgivning med Microsoft Excel 2010, uppdaterar externa data och behåller sessioner. Excel beräkningen Services utför beräkningar på servern. användare kan inte komma åt funktioner och formler direkt.

2. Excel Web Access    är en webbdel. Det kan visa hela eller en del av en Excel-arbetsbok och gör att interagera med arbetsboken i en webbläsare med hjälp av dynamisk hierarkiska tagg Markup Language (DHTML) och JavaScript. Eftersom Excel Web Access är en webbdel kan du lägga till det till en webbplats, till exempel en gruppwebbplats och sedan återanvända på en annan sida när som helst med behöver inte ladda ned en ActiveX-kontroll till din dator. Dessutom kan du ansluta webbdelen Excel Web Access till andra webbdelar, till exempel filter, diagram och listor.

3. Webbtjänster för Excel ger ett programmering gränssnitt (API) som utvecklare kan använda för att skapa anpassade program baserat på Excel-arbetsboken.

Eftersom Excel Services är en SharePoint-teknik kan dra du nytta av funktioner, till exempel säkerhet och hantering av access, hantering av serverbaserade prestanda och skalbarhet.

Hur samverkar Excel Services och Excel?

När Excel och Excel Services fungerar tillsammans, Excel är utvecklingsverktyget och Excel Services är ett rapportverktyg. Det vill säga du skapar en arbetsbok i Excel och spara arbetsboken på en SharePoint-webbplats. Sedan kan du öppna arbetsboken i webbläsaren eller använda arbetsboken i en webbdel.

Hur Excel Services och Excel 2007 samverkar

1. en arbetsbokens författare använder Excel för att skapa arbetsboken. Dokumentets författare kan välja mellan många olika Excel-funktioner, till exempel tabeller eller pivottabeller, diagram och filter. Dokumentets författare kan dessutom ange namngivna objekt för selektiv visning eller ange parametrar för att ta emot användarens inmatningar från Excel Services.

2. arbetsbokens författare sparar arbetsboken i ett dokumentbibliotek (eller till ett nätverk eller webbmapp) där den hanteras och skyddat av en administratör.

3. arbetsbokens författare och andra användare kan skapa rapporter och webbdelssidor som använder arbetsboken.

4. många företagsanvändare kan komma åt arbetsboken genom att visa den i en webbläsare. Om författaren skapat externa dataanslutningar kan uppdatera användare även data. Administratörer kan styra säkerhet och åtkomst till arbetsboken.

5. med rätt behörigheter kan användare kopiera aktuell status för arbetsboken och resultaten av eventuella interaktioner (till exempel sortering och filtrering som har hänt under den aktuella sessionen med en lokal dator för vidare analys i Excel).

Interagera med en arbetsbok i Excel Services

Men du inte kan redigera data i en Excel-arbetsbok i Excel Services, kan du interagera med data i ett antal olika sätt. Följande tabell innehåller en lista över artiklar som kan hjälpa dig att börja interagera med en arbetsbok i Excel Services.

Artikel

Beskrivning

. Beräkning av formler i webbläsarbaserade arbetsböcker

Visa det senaste formelresultatet genom att beräkna om data i arbetsboken.

Uppdatera externa data i en webbläsarbaserad arbetsbok

Uppdatera realtidsdata från en extern datakälla, till exempel en databas eller en OLAP-kub (Online Analytical Processing).

Sortera data i en arbetsbok i webbläsaren

Sortera information i arbetsbokens kolumner.

Filtrera data i en arbetsbok i webbläsaren

Välj bara de värden som matchar dina villkor genom att använda filter.

Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad

Använd sökfunktionen för att hitta värden i kalkylbladet.

Använda diagram och pivotdiagramrapporter i en arbetsbok i webbläsaren

Gör arbetsboken mer användbar genom att lägga till diagram eller pivottabellrapporter.

Använda parametrar i en arbetsbok i webbläsaren

Ändra tillfälligt värdena i celler genom att ange parametervärden för att uppdatera resultatet från en formel eller för att göra en enkel vad händer om-analys.

Skriva ut en Excel-arbetsbok från webbläsaren

Kopiera arbetsboken till Excel och använd alla funktioner i Excel för att formatera arbetsboken före utskriften.

Publicera en arbetsbok på en SharePoint-webbplats

Du måste skapa arbetsboken i Excel innan du kan publicera den till en SharePoint-webbplats. Du kan använda många Excel-funktioner, t.ex. tabeller, diagram och pivottabeller.

Tips: Excel Services har stöd för de flesta funktioner i Excel, även om det finns stöd för vissa i ett lite annorlunda sätt. Mer information om funktioner som stöds och som inte stöds finns i skillnader mellan att använda en arbetsbok i webbläsaren och i Excel.

Följande tabell innehåller en lista över artiklar som kan hjälpa dig att publicera en arbetsbok på Excel Services.

Artikel

Beskrivning

Publicera en arbetsbok på Excel Services

Beskriver hur du publicerar en arbetsbok och hur du använder alternativ som parametrar och namngivna objekt.

Redigera eller ta bort en arbetsbok från Excel Services

Beskriver hur du redigerar en publicerad arbetsbok.

Ansluta till externa data

Alla data i arbetsboken kan lagras i en Excel-arbetsbok eller det kanske använda dataanslutningar åt externt lagrad information. När du publicerar en arbetsbok i Excel Services är datalagring liknande, oavsett om arbetsboken är lagrad i ett dokumentbibliotek eller används i en Excel Web Access-webbdel. Vissa arbetsböcker i Excel Services lagras alla data i arbetsboken och andra arbetsböcker har en eller flera anslutningar till externa datakällor, till exempel en databas eller OLAP-kub.

En dataanslutning innehåller information om hur du hittar, logga in, skapa en fråga och få åtkomst till den externa datakällan. Men information om anslutningen kan sparas i arbetsboken, lagras ofta i en Office (.odc) dataanslutningsfil, särskilt när många användare delar data och du kan behöva uppdatera anslutningsinformationen med jämna mellanrum. Arbetsbokens författare eller en administratör kan skapa anslutningsinformationen med hjälp av Microsoft Excel för att skapa anslutningen och exportera anslutningsinformationen till en ODC-fil. Mer information om hur du författare anslutningar till externa data i en Excel-arbetsbok finns i Översikt över anslutning till (importera) data.

Om du vill göra det enklare att lagra, säker, dela och hantera ODC-filer kan kan administratören ange en SharePoint Server 2010 dataanslutningsbibliotek som en betrodd plats bibliotek (DCL). En administratör kan sedan hantera eventuella ändringar i anslutningsinformationen från en enda central filen, till exempel en övergång från ett testserver till en webbserver. En uppdatering får om på dator-klient eller server uppdaterade ändringar av den anslutningsfilen. Du kan även konfigurera SharePoint Services och en användares klientdatorn att identifiera ändras till anslutningsfilen automatiskt. Mer information om dataanslutningsbibliotek finns dela och hantera anslutningar till externa data.

Excel Services och Information Rights Management

Information Rights Management (IRM) är en teknik som skyddar information mot obehörig åtkomst. IRM kan skydda ett dokument eller en arbetsbok och ser till att endast behöriga användare kan visa känslig information. Du kan exempelvis använda IRM för att försäkra dig om att endast utvalda medlemmar i en styrelse kan visa särskilda ekonomiska data innan uppgifterna offentliggörs.

Windows SharePoint Services Version 3.0 och senare stöder IRM i dokumentbibliotek och i alla dokument i biblioteket (oavsett om IRM har aktiverats eller inte för de enskilda dokumenten). När du överför ett dokument till ett dokumentbibliotek som skyddas med IRM, aktiveras IRM för dokumentet.

Excel Services kommer inte att läsa in en Excel-arbetsbok som har aktiverats med IRM eller kommer från ett dokumentbibliotek med IRM aktiverat. Mer information finns i Information Rights Management i Office 2010.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×