Komma åt arbetsytans data från filsystemet i SharePoint Workspace 2010

Du kan komma åt vissa data i arbetsytan direkt i filsystemet i Windows. Åtkomsten är begränsad till dokument som är lagrade i SharePoint-arbetsytor eller i dokumentverktyg i arbetsytor i Groove 2010. I det här ämnet beskrivs hur du hittar dessa data i filsystemet och funktioner och begränsningar vid användning av den här metoden för att få åtkomst till SharePoint Workspace-innehåll.

Vad vill du göra?

Söka efter arbetsytor i filsystemet

Funktioner och begränsningar vid åtkomst till SharePoint Workspace-innehåll direkt i filsystemet

Hitta dina arbetsytor i filsystemet

Om du använder Windows Vista eller Windows 7 lagras dina arbetsytor i mappen Arbetsytor i mappen Användarprofil.

I Windows Vista är mappen Användarprofil en undermapp till mappen Skrivbord.

Arbetsytor i Share Point Workspace 2010 visas i den här mappen i filsystemet

I Windows 7 måste du öppna mappen Skrivbord för att se mappen Användarprofil.

Mappen Skrivbord i Windows 7

Sedan kan du öppna mappen Användarprofil för att se mappen Arbetsytor.

Öppna mappen Användarprofil

Om du kör Windows XP lagras dina arbetsytor i mappen Den här datorn i avsnittet "Annat".

När du öppnar mappen Arbetsytor startas SharePoint Workspace automatiskt om det inte redan körs. Arbetsytor listas med samma ikoner som i startfönstret.

Obs!: Endast arbetsytor i SharePoint eller Groove 2010 visas i listan. SharePoint-arbetsytor visas dessutom endast om de innehåller minst ett dokumentbibliotek och Groove-arbetsytor visas endast om de innehåller minst ett dokumentverktyg.

Om du öppnar en mapp i arbetsytan visas en lista med alla dokumentverktyg i den arbetsytan.

Arbetsytor i SharePoint Workspace 2010

Överst på sidan

Funktioner och begränsningar vid åtkomst till SharePoint Workspace-innehåll direkt i filsystemet

Observera följande funktioner och begränsningar:

  • Endast SharePoint-arbetsytor och arbetsytor i Groove 2010 visas i mappen Arbetsytor. SharePoint-arbetsytor visas dessutom endast om de innehåller minst ett dokumentbibliotek och Groove-arbetsytor visas endast om de innehåller minst ett dokumentverktyg.

  • Du kan lägga till nya mappar i mappen Arbetsytor, men du kan inte lägga till nya datafiler.

  • Du kan inte kopiera och klistra in eller dra och släppa filer mellan mappar på arbetsytan och ditt filsystem.

  • Du kan öppna alla typer av dokument genom att dubbelklicka på dem i en arbetsytemapp i ditt filsystem. Om du använder Microsoft Office Word 2010, Excel 2010 eller PowerPoint 2010 kan du använda kommandona Spara fil som eller Öppna fil i de här programmen för att spara eller öppna dokument i arbetsytemappar i filsystemet.

  • Du kan byta namn på, redigera och ta bort dokument om din roll i arbetsytan har de behörigheter som krävs.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×