Kombinera text och tal

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Anta att du behöver för att skapa en felaktig rätt mening från flera kolumner med data att förbereda ett massutskick. Eller kanske du måste du formatera tal med text utan att påverka formler som använder dessa tal. Det finns flera sätt att kombinera text och tal i Excel.

Använda ett talformat för att visa text före eller efter ett tal i en cell

Om en kolumn som du vill sortera innehåller både tal och text, till exempel produkt #15, produkt #100, produkt #200 – kan inte sortera som förväntat. Du kan formatera celler som innehåller 15, 100 och 200 så att de visas i kalkylbladet som produkt #15, produkt #100 och produkten #200.

Använda ett anpassat talformat för att visa tal med text, utan att ändra sorteringssätt för talet. På så sätt kan ändra du hur talet visas utan att ändra värdet.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera de celler som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen på fliken Start i gruppen tal.
  Dialogruteikonen i gruppen Tal

 3. Klicka på en kategori, till exempel anpassadi listan kategori och klicka sedan på ett inbyggt format som liknar det som du vill använda.

 4. Redigera talets formatkoder för att skapa ett format som du vill använda i fältet typ.

  Om du vill visa både text och tal i en cell genom att omsluta texten med dubbla citattecken (””), eller skriva in tal med ett snedstreck (\).

  ANTECKNING: redigera ett inbyggt format tas inte bort formatet.

Om du vill visa

Använder du den här koden

Så här fungerar det

12 som Produkt #12

"Produkt # " 0

Den text som omsluts av citattecken (inklusive ett mellanslag) visas innan siffran i cellen. I koden står "0" för den siffra som cellen innehåller (t.ex. 12).

12:00 som 12:00 AM GMT

h:mm fm/em "GMT"

Den aktuella tiden visas i formatet datum/klockslag h:mm fm/em och texten "GMT" visas efter tiden.

-12 som -12,00 kr Förlust och 12 som 12,00 kr Vinst

0,00 kr "Förlust";-0,00 kr "Vinst"

Värdet visas i valutaformat. Om cellen dessutom innehåller ett positivt värde (eller 0) visas "Vinst" efter värdet. Om cellen innehåller ett negativt värde visas istället "Förlust".

Kombinera text och tal från olika celler i samma cell genom att använda en formel

När du kombinera tal och text i en cell, blir tal som text och inte längre fungerar som numeriska värden. Det innebär att du inte längre kan utföra alla matematiska operationer behörigheter.

Om du vill kombinera tal, Använd Sammanfoga eller Sammanfoga, TEXT eller TEXTJOIN funktioner och et-tecken (&) operator.

Meddelanden: 

 • Sammanfoga har ersatts med funktionen Sammanfoga i Excel 2016, Excel Mobile och Excel Online. Även om funktionen Sammanfoga är fortfarande tillgängligt för bakåtkompatibilitet, bör du använda Sammanfoga, eftersom Sammanfoga inte kanske är tillgängliga i framtida versioner av Excel.

 • TEXTJOIN kombineras texten från flera områden och/eller strängar och innehåller en avgränsare som du anger mellan varje sträng som ska kombineras. Om avgränsaren är en tom sträng, funktionen effektivt att sammanfoga rutan områden. TEXTJOIN är inte tillgänglig i Excel 2013 och tidigare versioner.

Exempel

Se olika exemplen i bilden nedan.

Titta på användningen av funktionen TEXT i det andra exemplet i figuren. När du ansluter till ett tal till en textsträng med hjälp av operatorn sammanfogning kan du använda funktionen TEXT för att styra hur talet visas. Formeln använder det underliggande värdet från den refererade cellen (.4 i detta exempel), inte det formaterade värdet som du ser i cellen (40%). Du kan använda funktionen TEXT för att återställa talformatering.

Exempel på att kombinera text och tal

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×