Kombinera text från två eller fler celler i en cell

Kombinera text från två eller fler celler i en cell

Du kan kombinera text från två eller flera celler i en cell. Om du t.ex. har en cell i kalkylbladet som innehåller en persons förnamn och en cell med efternamnet kan du kombinera dem i en annan cell. I det här avsnittet beskrivs flera olika metoder för att göra detta.

Snabbfyllning

Anta att kolumn A innehåller förnamn, kolumn B innehåller efternamn och du vill fylla kolumn C med för- och efternamn kombinerat. Om du vill skapa ett mönster genom att skriva det fullständiga namnet i kolumn C, kommer Excels funktion Snabbfyllning fylla i resten åt dig baserat på det mönster som du anger.

 1. Ange det fullständiga namnet i cell C2 och tryck på RETUR.

 2. Börja med att skriva nästa fullständiga namn i cell C3. Excel känner igen mönstret som du anger och visar en förhandsgranskning av resten av kolumnen ifylld med din kombinerade text.

 3. Tryck på Retur om du godkänner förhandsgranskningen.

  Sammanfoga data med Snabbfyllning

  Om Snabbfyllning inte genererar förhandsgranskningen kan det bero på att den inte är aktiverad. Du kan gå till Data > Snabbfyllning för att köra den manuellt. Aktivera Snabbfyllning genom att gå till Verktyg > Alternativ > Avancerat >Redigeringsalternativ > markera rutan Automatisk snabbfyllning.

Obs!: Snabbfyllning är endast tillgängligt för Excel 2013 för Windows och senare.

Att skriva ett et-tecken genom att trycka på Skift + 7 är det enklaste sättet att sammanfoga cellinnehåll. I följande exempel använder vi =A2&” ”&B2 för att sammanfoga för- och efternamn.

 1. Klicka på den cell där den sammanfogade texten ska placeras.

 2. Skriv = och klicka på den cell som innehåller den första texten du vill kombinera, till exempel en persons förnamn.

 3. Skriv &” “& (ett blanksteg inom citattecken).

 4. Klicka på nästa cell med text som du vill kombinera, till exempel personens efternamn, och tryck sedan på Retur.

  Använd =A2&" "&B2 för att sammanfoga text, t.ex. Förnamn och Efternamn

  Tips: Om du vill kombinera text från fler än två celler fortsätter du att markera celler och skriver &” “& efter varje ny cell som du markerar. Om du inte vill lägga till ett blanksteg mellan kombinerad text skriver du & i stället för &” “&. Om du vill lägga till ett komma skriver du &”, “& (ett komma efterföljt av ett blanksteg, båda inom citationstecken).

  använd =B2&", "&A2 för att sammanfoga text, t.ex. Efternamn, Förnamn

I stället för att använda et-tecknet (&) kan du använda funktionen SAMMAN.

Obs!: SAMMAN är endast tillgänglig för Excel 2016 och senare versioner. För tidigare versioner kan du använda funktionen SAMMANFOGA.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

 1. Markera texten i exemplet. Börja med ”Förnamn” och avsluta med telefonnumret på den sista raden.

 2. Kopiera texten genom att trycka på Ctrl+C.

 3. Markera cell A1 i ett tomt kalkylblad och tryck på Ctrl+V.

Förnamn

Efternamn

Telefonnummer

Michael

Lange

555 18 75 ankn. 2007

Magnus

Hedlund

555 23 06

Jim

Hance

555-1896

Wendy

Wheeler

555-2307 ank. 705

Funktion

=SAMMAN(A2," ",B2," ",C2)

Resultat:

Michael Lange 555 18 75 ankn. 2007

I formeln i kolumnen Funktion i föregående exempel används funktionen SAMMAN för att kombinera innehållet i de tre cellerna i kolumnerna A, B och C. I funktionen avgränsar du de celler eller strängar som du vill kombinera med semikolon. För att lägga till ett blanksteg mellan strängarna tar du med ett blanksteg inom citattecken (" "). Om du tittar på funktionen SAMMANFOGA i formeln ser du att innehållet i A2 är kombinerat med ett blanksteg, innehållet i B2, ännu ett blanksteg och innehållet i C2.

När du har klistrat in exemplet i ditt kalkylblad drar du formeln i D2 nedåt till cellerna D3:D5 för att kombinera innehållet i dessa celler.

Obs!: I vissa webbläsare placeras en apostrof (') framför kopierade formler, vilket gör att Excel ser dem som text. Om formeln visas som text i stället för resultatet när du har klistrat in den markerar du formelcellen, trycker på F2, tar bort apostrofen och trycker på Retur.

Det här är ett liknande exempel där funktionen TECKENKOD används för att infoga en ny rad. De här resultaten passar bättre för en adressetikett.

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Ort

Region

Postnummer

Michael

Lange

Huvudgatan 1

Storköping

SK

98052

Funktion:

= SAMMAN(”Till ”,B2,”m.fl.”,TECKENKOD(10),C2,TECKENKOD(10),D2,", ",E2," ",F2)

Beskrivning:

Efternamnet kombineras med orden ”till” och ”m.fl.” och kombinerar adressen med denna kombination. TECKENKOD(10) används för att infoga en ny rad. Du måste ange radbyte för cellerna för att den nya raden ska visas korrekt.

Resultat:

Till Lange m.fl.
Huvudgatan 1
Storköping, SK 98052

Du kan också använda funktionen TEXTJOIN, som liknar funktionen SAMMAN. Funktionen TEXTJOIN kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare som du anger mellan varje textvärde som ska kombineras. Om avgränsaren är en tom textsträng, sammanfogas i själva verket områdena med den här funktionen.

Exempel

Ort

Region

Postnummer

Land

Tulsa

OK

74133

US

Seattle

WA

98109

US

Iselin

NJ

08830

US

Fort Lauderdale

FL

33309

US

Tempe

AZ

85285

US

end

,

,

,

;

Funktion

=TEXTJOIN(A8:D8,TRUE,A2:D7)

Resultat:

Tulsa,OK,74133,US;Seattle,WA,98109,US;Iselin,NJ,08830,US;Fort Lauderdale,FL,33309,US;Tempe,AZ,85285,US;end

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

TEXTfunktioner (referens)

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×