KODAWEBBADRESS (Funktionen KODAWEBBADRESS)

Funktionen kodawebbadress returnerar en URL-kodad sträng som ersätter vissa icke-alfanumeriska tecken med procent satsen (%) och ett hexadecimalt tal.

Meddelanden: 

  • Funktionen KODAWEBBADRESS är inte tillgänglig i Excel på webben eller Excel för Mac.

  • Funktionen KODAWEBBADRESS kan visas i Excel för Macs funktions Galleri, men den använder operativ system funktioner i Windows, så den kommer inte att returnera resultat för Mac.

Syntax

KODAWEBBADRESS(text)

Syntaxen för funktionen KODAWEBBADRESS har följande argument:

Argument

Beskrivning

Text   

En sträng som ska vara URL-kodad

Exempel

Här är ett enkelt exempel som refererar till en Excel-fil på en Microsoft SharePoint-Server. 

= KODAWEBBADRESS ("http://contoso.sharepoint.com/teams/Finance/Documents/April rapporter/vinst-och förlust uttryck. xlsx")

 Vilket resulterar i:

http %3 A %2 F %2 F contoso. SharePoint. com %2 F Team %2 F ekonomi %2 F dokument %2 i april %2 0 rapporter %2 F vinst %2 0 and %2 0 förlust %2 0 utdrag. xlsx  

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×