Office
Logga in

Klientanslutning

Sammanfattning:    Förklarar hur klientdatorerna ansluter till Office 365-klientorganisationer beroende på klientdatorns plats och Office 365-klientorganisationens datacenter.

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Office 365 finns i Microsoft-datacenter runt om i världen och hjälper till att hålla tjänsten igång även om ett område drabbas att ett stort problem, som en jordbävning eller ett strömavbrott. När du ansluter till Office 365-klienten dirigeras klientanslutningen till rätt datacenter där klientorganisationen finns. Reglerna som avgör var klientorganisationen kan finnas definieras av ditt avtal med Microsoft. Reglerna som avgör hur din klient hämtar data från platsen för datacentret beror på arkitekturen för den tjänst du använder.

När du till exempel loggar in på Office 365-portalen är du vanligtvis ansluten till det datacenter som ligger närmast klienten och dirigeras sedan beroende på vilken tjänst du använder härnäst. Om du startar e-post kan den första anslutningen som visar användargränssnittet fortfarande komma från det närmaste datacentret, men en andra anslutning kan öppnas mellan det närmaste datacentret och det datacenter där klientorganisationen finns för att visa vad som finns i e-postmeddelandet du läser. Microsoft driver ett av de tio främsta nätverken i världen vilket resulterar i otroligt snabba anslutningar mellan datacenter.

När du har läst den här artikeln förstår du förmodligen varför vi inte tillhandahåller Office 365 URL:er och IP-adressintervall per datacenter – de är helt enkelt för sammankopplade och beroende av varandra för att det ska vara genomförbart.

Om du använder Azure ExpressRoute för Office 365 går anslutning i de flesta fall via en privat anslutning till Office 365 i stället för den offentliga anslutning som beskrivs här. Principerna för hur klienter ansluter gäller fortfarande. Läs mer om Azure ExpressRoute för Office 365.

Om du vill veta mer om nätverksbegäranden i Skype för företag kan du läsa artikeln Mediekvalitet och nätverksprestanda i Skype för företag – Online.

I den här artikeln är en del av nätverksplanering och prestandajustering för Office 365

Obs!: Vi ta stor omsorg att hantera kundernas data så att den är säker och privat i vår datacenter. Information om åtgärder som vi vidta för att hantera sekretess tas med i Säkerhetscenter.

Ansluta till närmaste datacenter

Det här är den vanligaste typen av anslutning och den används av både Office 365-portalen och Exchange Online. I det här fallet gäller att när klienter försöker ansluta till Office 365, avgör datorns DNS-fråga vilket område i världen som datorn kommer från, och Office 365 dirigerar då begäran till närmaste datacenter.

Anslutningar till portalen stannar vid närmaste datacenter och klientdatorn får information om klientorganisationen från den platsen.

Exchange Online går ett steg längre. När klientdatorn är ansluten till närmaste datacenter ansluter en Exchange-server i det datacentret till datacentret där klientorganisationen faktiskt finns, vilket visas i avsnittet Hur fungerar detta nedan. Exchange Online-servrarna i det närmaste datacentret förmedlar sedan begärandena från klientdatorn till e-postservern. Detta snabbar upp förfarandet för klientdatorn genom att förflytta det tunga arbetet med att hämta e-postmeddelanden och kalenderobjekt till Microsoft-nätverket.

Den här anslutningsprocessen är standard för webbprogram med hög trafik som Office 365. I det här avsnittet sammanfattar och illustrerar vi stegen i processen. När klientdatorn inte finns i samma region som klientorganisationen är anslutningen väldigt annorlunda beroende på vilken tjänst klienten ansluter till.

Diagrammet visar en kund med en vanlig Office 365-tjänst med en klientorganisation i Nordamerika. I det här scenariot har personen som skickar begäran rest till Europa och använder Office 365 från den platsen.

 1. Klientdatorn skickar en förfrågan till de lokala DNS-servrarna om den IP-adress som är kopplad till Office 365.

 2. Klientdatorns lokala DNS-servrar skickar en förfrågan till Microsofts DNS-servrar om den IP-adress som är kopplad till Office 365.

 3. Microsofts DNS-servrar returnerar namnet på den regionala servern (baserat på var klientens DNS-servrar finns), och klientdatorn upprepar steg 1 och 2 för att hämta IP-adressen för det regionala Office 365-datacentret.

 4. Klientdatorn ansluter till det regionala datacentrets IP-adress.

 5. Exchange Online-servrarna upprättar en anslutning till det aktiva datacenter där kundens klientorganisationsdata finns.

Närmaste regionala datacenter

Den här anslutningen skiljer sig något för molntjänster i en suverän region, till exempel Office 365 som drivs av 21 Vianet. Om klientorganisationen finns i en suveränitetsinstans av Office 365 är de närmaste Office 365-servrarna som accepterar portalanslutningarna de servrar som finns i den suveräna regionen där klientorganisationen finns. Kunder som använder SharePoint Online i våra suveränitetsmolntjänster eller standardtjänster dirigeras till frontservrar där klientorganisationen finns. Se Ansluta till det aktiva datacentret nedan.

 1. Klientdatorn skickar en förfrågan till de lokala DNS-servrarna om den IP-adress som är kopplad till Office 365.

 2. Klientdatorns lokala DNS-servrar skickar en förfrågan till Microsofts DNS-servrar om den IP-adress som är kopplad till Office 365.

 3. Microsofts DNS-servrar returnerar namnet på den regionala servern (baserat på var klientens DNS-servrar finns), och klientdatorn upprepar steg 1 och 2 för att hämta IP-adressen för det regionala Office 365-datacentret.

 4. Klientdatorn ansluter till det regionala datacentrets IP-adress.

 5. Exchange Online-servrarna upprättar en anslutning till det aktiva datacenter där kundens klientorganisationsdata finns.

Närmaste regionala amerikanska datacenter

Ansluta till det aktiva datacentret

Anslutning till det aktiva datacentret är avsett för högre dataöverföringsbelastningar och används för närvarande av SharePoint Online. I det här fallet gäller att när klienter försöker ansluta till Office 365 dirigeras deras webbläsare om till det aktiva datacentret för deras SharePoint Online-klientorganisation.

När klientdatorn ansluter till SharePoint Online från en annan region omdirigeras anslutningen till det aktiva SharePoint Online-datacentret. I det här scenariot använder kunden en standardtjänst, vilket gör att portalanslutningarna förblir lokala och SharePoint Online-anslutningarna dirigeras till det aktiva datacentret.

 1. Klientdatorn skickar en förfrågan till de lokala DNS-servrarna om den IP-adress som är kopplad till Office 365.

 2. Klientdatorns lokala DNS-servrar skickar en förfrågan till Microsofts DNS-servrar om den IP-adress som är kopplad till Office 365.

 3. Microsofts DNS-servrar returnerar namnet på det aktiva SharePoint Online-datacentret (baserat på var klientens Office 365-klientorganisation finns), och klientdatorn upprepar steg 1 och 2 för att hämta IP-adressen för det aktiva Office 365-datacentret.

 4. Klientdatorn ansluter till IP-adressen för det aktiva datacentret.

Aktivt amerikanskt datacenter

Ansluta via virtuellt privat nätverk (VPN)

Den här typen av anslutning gäller endast när ett virtuellt privat nätverk (VPN) används av klientdatorer. I verkligheten ändras inte Office 365-beteendet bara för att en VPN används, men VPN används ofta för att styra hur klientdatorer upprättar anslutningar till Office 365 och resulterar ofta i en försämrad funktion, och är därför viktiga att åtgärda.

När klientdatorn upprättar en VPN-anslutning till ett företagskontor i en annan region används DNS-servrarna hos det kontoret i stället för DNS-servrarna på klientdatorns plats. I de flesta fall försämras Office 365-funktionen av den extra anslutningen via VPN. Office 365-tjänsterna är optimerade för kundanslutningar så nära slutanvändaren som möjligt. Många tjänster använder Azure-gränsnätverket, nätverket för innehållsleverans och den tillförlitliga nätverkskapaciteten på Microsoft-nätverket för att ge bästa möjliga användarupplevelse när nätverksbegäranden för Office 365-tjänster görs så nära klientdatorn som möjligt.

 1. Klientdatorn skickar en förfrågan till VPN DNS-servrarna om den IP-adress som är kopplad till Office 365.

 2. Klientdatorns VPN DNS-servrar skickar en förfrågan till Microsoft DNS-servrar om den IP-adress som är kopplad till Office 365.

 3. Microsofts DNS-servrar returnerar namnet på den regionala servern (baserat på VPN DNS-servrarnas plats), och klientdatorn upprepar steg 1 och 2 för att hämta IP-adressinformationen för det regionala Office 365-datacentret.

 4. Klientdatorn ansluter till IP-adressen för det datacenter som ligger närmast det företagskontor som de upprättat VPN-anslutning till.

VPN-anslutning till datacentret

Här är en kort länk som du kan använda för att komma tillbaka: https://aka.ms/o365clientconnectivity

Mer information finns i

Hantera Office 365 slutpunkter

Nätverksanslutningen till Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×