Klassificera innehåll

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med hjälp av innehållsklassificeringar kan du hitta användbart och relevant innehåll i en lista, ett bibliotek eller på en webbplats.

I den här artikeln

Översikt

Klassificera innehåll i en lista eller ett bibliotek

Redigera egenskapen poängsättning för en lista eller ett bibliotek objekt

Klassificera en sida på en webbplats eller wiki

Ändra din aktuella klassificering

Översikt

Med klassificeringar kan du få feedback om innehåll och därmed hjälpa andra personer att identifiera användbart och relevant innehåll på webbplatsen.

Klassificeringar kan användas i en lista, i ett bibliotek eller på en webbsida om webbplatsens ägare har gjort funktionen tillgänglig. Klassificeringar visas ofta som en kolumn med stjärnor i en lista eller ett bibliotek, på sidan med egenskaper för ett listobjekt, eller som en uppsättning stjärnor på en webbsida.

Klassificering

När du har valt klassificering skickas den och jämförs med andra klassificeringar. En kort stund senare visas den uppdaterade klassificeringen på servern, grundat på ett intervall som anges av din serveradministratör.

Innehållsklassificeringar

Om medelvärdet hamnar mellan två heltal kan en del av en stjärna vara ifylld. Klassificeringar innehåller oftast fem stjärnor, där fem är den högsta klassificeringen, men företaget kan anpassa hur klassificering fungerar eller visas.

Tips: Om du inte kommer ihåg huruvida du klassificerat innehåll kan placerar du muspekaren över kolumnen klassificering eller kontrollen. Om du har tilldelat en klassificering talet visas i popup-text, till exempel Min klassificering: 5. Om du inte har klassificerat innehållet än popup-meddelandet om Min klassificering: klassificerat inte ännu.

Din aktuella klassificering

När du klassificerar innehåll din värdet genomsnitt med andra klassificeringar och som standard, andra personer ser inte enskilda klassificeringar värde. Din enskilda klassificering kan vara tillgänglig eller visas dock i ett anpassat program utifrån klassificeringar-funktionen. Hitta mer information om den information som du vill dela med klassificeringar, Mina webbplatser och liknande funktioner finns under Se även.

Överst på sidan

Klassificera innehåll i en lista eller ett bibliotek

Om du vill klassificera innehåll i en lista eller ett bibliotek måste klassificeringsfunktionen först aktiveras. I mallen Dokumentcenter är klassificeringar tillgängliga som standard.

Om funktionen är aktiverad, visas vanligtvis finns en klassificeringar kolumn, till exempel klassificering (0-5), när du visar en lista eller ett bibliotek. Om klassificeringar är aktiverade, men inte visas i den aktuella vyn av listan eller biblioteket, kan du använda proceduren Redigera egenskapen poängsättning för en lista eller ett bibliotek objekt i det här avsnittet.

Mer information om huruvida klassificeringar är aktiverade på listan eller biblioteket finns i den person som äger eller hanterar din webbplats. Få reda på mer om att aktivera och konfigurera klassificeringar i avsnittet Se även.

 1. I snabbstart klickar du på namnet på listan eller biblioteket vars innehåll du vill klassificera.
  Om listan eller biblioteket inte finns i Snabbstart klickar du på Webbplatsåtgärder, på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

 2. I kolumnen Klassificering (0-5), bredvid det objekt du vill klassificera, håller du muspekaren över antalet stjärnor som du vill tilldela objektet.

  Antalet stjärnor som associeras med klassificeringen ändrar färg. Ju fler stjärnor, desto högre blir klassificeringen.

 3. Tilldela klassificeringen genom att klicka. Ett meddelande om att klassificeringen har skickats visas. När klassificeringen har skickats och medelvärdet har beräknats med andra klassificeringar tillämpas det på den övergripande klassificeringen som är associerad med objektet.

  Meddelanden: 

  • Beroende på hur servern är konfigurerad kan det ta ett tag innan den genomsnittliga klassificeringen tillämpas. Intervallet anges av administratören.

  • I vissa listor, till exempel kalendern, kanske inte klassificeringskolumnen visas i standardvyn. Du kan använda följande procedur om du vill använda klassificeringen för egenskaperna för listobjektet.

Redigera klassificeringsegenskapen för ett list- eller biblioteksobjekt

Om klassificeringar är aktiverade för din lista eller ditt bibliotek, men kolumnen Klassificering (0-5) inte visas i någon av standardvyerna för listan eller biblioteket kan du uppdatera egenskapen Klassificering för listobjektet eller dokumentet med hjälp av den här proceduren.

Fältet Klassificeringar i egenskaper

Den här proceduren leder till samma resultat som om du lägger till klassificeringen i kolumnen Klassificering (0-5) för listobjektet, men kan vara enklare att använda om du redan visar objektets egenskaper. Den här proceduren kan även vara användbar om kolumnen Klassificering (0-5) inte visas i den aktuella vyn för listan eller biblioteket.

Om du vill klassificera innehåll i en lista eller ett bibliotek måste klassificeringsfunktionen först aktiveras. Om funktionen är aktiverad visas klassificeringskolumnen, som vanligtvis visas som Klassificering (0-5), när du visar listan eller biblioteket.

Mer information om huruvida klassificeringar är aktiverade på listan eller biblioteket finns i den person som äger eller hanterar din webbplats. Få reda på mer om att aktivera och konfigurera klassificeringar i avsnittet Se även.

 1. Klicka på namnet på listan eller biblioteket vars innehåll du vill klassificera i fältet Snabbstart. Om listan eller biblioteket inte är i Snabbstart, klicka på Webbplatsåtgärder, klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan klicka på namnet på listan eller biblioteket.

 2. Markera kryssrutan bredvid listobjektet eller dokumentet som du vill klassificera.

 3. Klicka på Redigera egenskaper i gruppen hantera i menyfliksområdet.

 4. Bredvid bedömning av sökande (0-5), håller du muspekaren över antalet stjärnor som du vill tilldela till objekt. Antal stjärnor som är associerad med klassificeringen ändrar färg. Ju fler stjärnor, Ju högre klassificering.

 5. Tilldela klassificeringen genom att klicka. Ett meddelande om att klassificeringen har skickats visas. När klassificeringen har skickats och medelvärdet har beräknats med andra klassificeringar tillämpas det på den övergripande klassificeringen som är associerad med objektet.

Obs!: Beroende på hur servern är konfigurerad kan det ta ett tag innan den genomsnittliga klassificeringen tillämpas. Intervallet anges av administratören.

Överst på sidan

Klassificera en sida på en webbplats eller wiki-sida

Du kanske kan klassificera vissa sidor, om webbsidesutvecklaren har använt en layout där klassificeringar har konfigurerats.

Klassificeringar på en SharePoint-sida

Den här proceduren påminner om när du använder klassificeringar i en lista eller ett bibliotek – du håller pekaren över det antal stjärnor som du vill använda och klickar sedan. Utseendet för klassificeringskontrollen kan anpassas av webbsidesutvecklaren.

 1. På sidan håller du muspekaren över det antal stjärnor du vill tilldela objektet. Antalet stjärnor som associeras med klassificeringen ändrar färg. Ju fler stjärnor, desto högre blir klassificeringen.

 2. Tilldela klassificeringen genom att klicka. Ett meddelande om att klassificeringen har skickats visas. När klassificeringen har skickats och medelvärdet har beräknats med andra klassificeringar tillämpas det på den övergripande klassificeringen som är associerad med objektet.

Obs!: Få reda på mer om att aktivera och konfigurera klassificeringar i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Ändra aktuell klassificering

Om du ändrar dig efter att ha tillämpat en klassificering eller råkar välja fel klassificering kan du ändra klassificeringen. Om du vill ändra en befintlig klassificering kan du använda samma procedur som du först använde för att tillämpa klassificeringen.

Du kan visa den ursprungliga klassificeringen genom att hålla muspekaren över innehållet. Om du vill ändra klassificeringen håller du muspekaren över och klickar sedan på det uppdaterade antalet stjärnor du vill ha.

Din aktuella klassificering

Obs!: Det kan ta en stund för genomsnittlig klassificering kan användas baserat på din ändrade klassificering beroende på hur din server är konfigurerad. Intervallet anges av serveradministratören.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×