Kasta bort dokument i ett dokumentbibliotek i en SharePoint-arbetsyta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs de rekommenderade gränserna för dokumentlagring på SharePoint-arbetsytor och åtgärder du kan vidta för att arbeta med dessa gränser. Begränsningar och funktioner för att arbeta med dem varierar beroende på om du har installerat Microsoft Office 2010 Service Pack 1. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen eftersom det ger betydande prestandaförbättringar.

I den här artikeln

Hämtningsgränser i SharePoint Workspace

Frigöra utrymme genom att ta bort SharePoint-arbetsytor

Frigöra utrymme genom att koppla från dokumentbibliotek

Frigöra utrymme genom att kasta dokument i dokumentbibliotek

Om hämtningsgränser i SharePoint Workspace

Du kan lagra runt 10 000 dokument i SharePoint Workspace. När den här gränsen nås hämtas bara dokumentegenskaper som rubriker och andra metadata som standard till SharePoint-arbetsytorna. Du kan fortfarande hämta innehållet för de här dokumenten direkt på arbetsytan och fortsätta med alla andra SharePoint Workspace-aktiviteter, men prestanda kan vara sämre. När den här gränsen har nåtts och du hämtar innehåll visas dessutom ett meddelande som varnar dig för att du måste frigöra utrymme.

Du kan övervaka status för dina dokumentantal i Backstage-vyn. En dokumentmätare får du veta hur många dokument håller på att synkroniseras. När du kommer till 7 500 dokument, färgen på mätare fältet ändras från blå till gul för att varna dig om att du startar du den rekommenderade gränsen. När du kommer till 10 000 dokument, ändras färgen på mätaren till rött för att varna som du behöver frigöra utrymme.

Dokumentmätare i Backstage-vyn

Om synkronisering...

Dokumentmätare i SharePoint Workspace när färre än 7 500 dokument används

Färre än 7 501 dokument

Dokumentmätare i SharePoint Workspace när mellan 7 500 och 9 999 dokument används

Mellan 7 501 och 10 000 dokument

Dokumentmätare i SharePoint Workspace när 10 000 eller fler dokument används

Fler än 10 000 dokument

Obs!: Om du inte har uppdaterat till Microsoft Office 2010 Service Pack 1 kan du bara lagra ungefär 500 dokument i SharePoint Workspace innan du ser varningsmeddelande om dokumentet gränser. När du överskrider 1800 dokument i SharePoint-arbetsytor kan dessutom visas ett varningsmeddelande att informera dig om att endast dokumentegenskaper hämtas till arbetsytan.

Frigöra utrymme genom att ta bort SharePoint-arbetsytor

Du kan snabbt frigöra utrymme genom att ta bort arbetsytor som du inte längre använder. Den tillhörande SharePoint-webbplatsen påverkas inte om du tar bort en arbetsyta. Om du vill kan du återskapa samma arbetsyta senare.

 1. Öppna startfönstret.

 2. Markera den arbetsyta som du vill ta bort.

  Tips: Om du vill gruppera alla SharePoint-arbetsytor, kan du sortera arbetsytor efter typ. På fliken Visa klickar du på menyn arbetsytor och klicka sedan på typ.

 3. På fliken Start klickar du på menyn Ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Frigöra utrymme genom att koppla från dokumentbibliotek

När du skapar en SharePoint-arbetsyta väljer du normalt att bara hämta alla tillgängliga listor och bibliotek, vilket är standardalternativet. Det betyder att en arbetsyta kan innehålla ett antal dokumentbibliotek som du inte har för avsikt att använda. Därför kanske du kan frigöra utrymme genom att koppla från valda dokumentbibliotek.

Obs!: Det tillhörande biblioteket på SharePoint-webbplatsen påverkas inte när du kopplar från ett bibliotek från SharePoint-webbplatsen.

 1. Markera biblioteket på SharePoint-arbetsytan.

 2. Klicka på Ändra synkroniseringsinställningarpå fliken synkronisera och klicka sedan på Koppla från listannamn från servern.

  Ett varningsmeddelande visas och du uppmanas att bekräfta att du vill koppla från biblioteket från servern.

Frigöra utrymme genom att kasta dokument i dokumentbibliotek

Du kan ta bort enskilda dokument som du har hämtat till ett dokumentbibliotek i SharePoint workspace. När du ta bort ett dokument visas fortfarande filnamnet (dokument ”rubrik”), men dokumentinnehållet är inte längre tillgänglig på arbetsytan. Du kan fortsätta att arbeta med dokumentet genom att öppna den i en webbläsare. Du kan också hämta dokumentet igen i arbetsytan.

Obs!: Att kasta bort ett dokument är inte samma sak som att ta bort ett dokument. När du tar bort ett dokument på en SharePoint-arbetsyta tas dokumentet också bort från servern.

 1. Markera det dokument du vill kasta bort.

 2. Klicka på Hämta innehåll på fliken Start och klicka sedan på Ta bort lokal kopia.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×