Kalenderinställningar i Outlook Web App

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kalendern integreras helt med e-post, kontakter och andra funktioner i Outlook Web App. Använd inställningarna för Kalender för att justera standardalternativen för kalenderns utseende och inställningar.

Den här artikeln är avsedd för Outlook Web App, som används av organisationer som hanterar e-postservrar med Exchange Server 2013 eller 2010. Om du använder Office 365 eller Exchange Server 2016 är Outlook på webben din e-postklient. Mer information om Outlook på webben finns på Få hjälp med Outlook på webben.

  1. Använd en webbläsare och logga in på Outlook Web App via webblänken du fått av den som hanterar din organisations e-post. Ange användarnamn samt lösenord och välj Logga in.

  2. Välj Kalender längst upp på sidan.

  3. Högst upp på sidan väljer du Inställningar Inställningar-ikon >Alternativ.

  4. Under Alternativ väljer du Inställningar och välj Kalender.

Jag vill ändra de här inställningarna:

Justera kalenderns utseende med hjälp av inställningarna för Utseende.

Inställning

Beskrivning

Visa arbetsvecka som

Välj de dagar som visas när du väljer vyn Arbetsvecka i kalendern.

Ange dina arbetstider

Ange Starttid och Sluttid för dina arbetstider. Icke-arbetstid visas i en mörkare färg än resten av kalendern. När du använder Schemaläggningsassistenten, anses arbetstider på varje deltagare i den föreslagna mötestid.

Visa veckonummer i vyn Månad

Markera den här kryssrutan om du vill visa antalet veckor när du visar kalendern i vyn månad.

Första dagen i veckan

Den dag som du väljer här visas som den första dagen i veckan i vyn Vecka.

Första veckan på året

Om du har aktiverat Visa veckonummer i vyn Månad kan du välja var numreringen ska börja: första dagen på året, första fyradagarsveckan eller första hela veckan.

Visa timmar i

Använd den här inställningen för att ställa in de steg med vilka tid visas i kalendern. Använd alternativknapparna för att välja 15- eller 30-minutersintervall.

Inställningarna för Påminnelser styr standardpåminnelserna för objekten i kalendern. Som standard är påminnelser aktiverade och ges 15 minuter innan ett kalenderobjekt inträffar.

Inställning

Beskrivning

Visa påminnelseaviseringar

Markera den här kryssrutan om du vill visa påminnelser för kalenderobjekt.

Spela upp en signal när en påminnelse förfaller

Markera den här kryssrutan om du vill att ett ljud ska spelas upp när en påminnelse ges.

Standardpåminnelse

Använd den här inställningen för att ställa in hur lång tid före händelsen som standardpåminnelser ska visas.

Använd Automatisk bearbetning för att styra hur mötesförfrågningar, svar och meddelanden ska hanteras.

Inställning

Beskrivning

Ta bort mötesförfrågningar och svar som har uppdaterats

Markera den här kryssrutan om du vill att inaktuella mötesförfrågningar och svar ska tas bort från inkorgen automatiskt.

Ta bort bekräftelser om vidarebefordrade möten

Markera den här kryssrutan om du vill att meddelanden om vidarebefordrade möten automatiskt ska läggas i mappen Borttaget. Som standard får du de här meddelandena när ett möte du ordnar vidarebefordras till en ny mottagare av en av mötesdeltagarna. Det här alternativet påverkar inte bearbetningen av svar på mötesförfrågningar.

Du kan få aviseringar om kalenderhändelser direkt till din telefon i form av SMS-meddelanden. Om du inte har konfigurerat SMS-aviseringar visas en knapp med etiketten Konfigurera aviseringar. När du har konfigurerat SMS-aviseringar kommer du att kunna hantera de här inställningarna.

Inställning

Beskrivning

Aviseringar om att min kalender uppdateras de närmaste (antal dagar) dagarna

Markera den här kryssrutan om du vill få aviseringar om uppdateringar i din kalender. När du har markerat den här kryssrutan Välj ett område med en till sju dagar. Markera kryssrutan endast under arbetstid att begränsa meddelanden om att arbetstiderna du anger i inställningarna för utseende.

Aviseringar för mötespåminnelser

Markera den här kryssrutan om du vill få SMS-aviseringar om kommande möten. Markera kryssrutan Endast under arbetstid om du bara vill ta emot aviseringar under de arbetstider som du anger via inställningarna under Utseende.

Dagliga kalenderdagordningar

Markera den här kryssrutan om du vill att dagordningar ska skickas dagligen till dig via SMS. Om du markerar kryssrutan ska du välja tidpunkt när dagordningen ska skickas.

Om du har problem med din kalender, använda länken vi hjälpa dig att felsöka kalendern du kontaktar supporten. Om du vill använda den väljer du länken och:

  1. Välj Inställningar > Alternativ > Inställningar > Kalender.

  2. Markera vi hjälpa dig att felsöka din kalender.

  3. Ange ämnet för det kalenderobjekt du har problem med i Sök efter följande ord i ämnesraden.

  4. Välj Skicka.

Supporten kommer att kontakta dig när de har gått igenom kalenderloggarna.

Mer information finns i

Kalender i Outlook Web App

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×