Office
Logga in

Kalenderinställningar i Outlook på webben

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kalendern integreras med e-post, kontakter och andra funktioner i Outlook på webben. Använd Kalenderalternativ om du vill ändra standardutseende och andra inställningar för kalendern.

Obs!: Om du vill ändra format för datum och tid i kalendern, väljer du Inställningar Inställningar > Allmänt och välj sedan Region och tidszon. Välj tidszonen i listan.

Gå till kalenderalternativen

  1. Logga in på Outlook på webben. Mer hjälp finns i hur du loggar in i Outlook på webben.

  2. Högst upp på sidan väljer du Inställningar och väljer sedan Kalender.

  3. Välj det alternativ du vill ändra i den vänstra rutan.

Anpassning

Använda anpassningsinställningar för att anpassa utseendet på din kalender och välja att visa eller dölja väder och lokala evenemang.

Justera kalenderns utseende med hjälp av inställningarna för Utseende.

Inställning

Beskrivning

Visa arbetsvecka som

Välj de dagar som visas när du väljer vyn Arbetsvecka i kalendern.

Ange dina arbetstider

Fritid visas med en mörkare färg än resten av kalendern. När du använder Schemaassistenten tas hänsyn till arbetstiderna för samtliga deltagare i de föreslagna mötestiderna.

Visa veckonummer i vyn Månad

Välj det här alternativet om du vill visa veckonummer när du visar kalendern i vyn Månad.

Börja årets första vecka med

Om du har aktiverat Visa veckonummer i vyn Månad kan du välja var numreringen ska börja: första dagen på året, första fyradagarsveckan eller första hela veckan.

Ange veckans första dag som

Den dag som du väljer här visas som den första dagen i veckan i vyn Vecka.

Standard möte längd i minuter

Ange standard lång tid för möten from15 minuten steg eller skapa en egen längd.

Visa timmar i

Ställ in intervall för tidsvisning i kalendern. Använd alternativknapparna för att välja 15- eller 30-minutersintervall.

Visa kalendern i

Välj klara eller ljusa färger för dina kalendrar.

Använd väder och lokala händelser för att lägga till information som är skräddarsydd för platserna som du väljer.

Inställning

Beskrivning

Väder

Markera alternativet Visa väder eller dölja väder.

Välja mellan Fahrenheit eller Celsius för temperaturen skala du använder.

Välj en plats där du vill visa i kalendern.

Om du vill veta om dess väder för väljer du Lägg till en annan plats.

Lokala evenemang

Välj för att visa eller dölja lokala händelser i kalendern.

Markera alternativet Visa lokala evenemang eller dölja lokala evenemang.

Välj Använd aktuell plats eller välj Välj en stad och ange plats.

Automatisk bearbetning:

Använd automatisk bearbetning för att styra hur händelser läggs till i din kalender och hur mötesförfrågningar, svar och meddelanden ska hanteras.

Använd händelser från e-post för att styra hur händelser läggs från e-post i din kalender.

Inställning

Beskrivning

Inte lägga till händelser i kalendern från e-post

Markera den här kryssrutan så att händelser som upptäckts på e-post inte läggs till i kalendern.

Automatiskt lägga till händelser i kalendern från e-post

Markera den här kryssrutan för att automatiskt lägga till händelser som upptäckts på e-post till din kalender.

Lägga till dessa händelser i kalendern från e-post

Markera kryssrutan för varje händelse som du vill använda har lagts till från e-post i din kalender

Markera händelser som privata endast jag kan se dem.

Markera den här kryssrutan för att automatiskt Markera händelser som privata.

Uppdatera tidszon

Markera det här alternativet om du vill ändra den tidszon som används av din kalender.

Använd inbjudningar för att styra hur mötesförfrågningar, svar och meddelanden ska hanteras.

Inställning

Beskrivning

Ta bort inbjudningar och svar som har uppdaterats

Markera den här kryssrutan för att automatiskt ta bort inaktuella mötesförfrågningar och svar från din inkorg. Kalender-objektet kommer att förbli i kalendern.

Ta bort bekräftelser om vidarebefordrade händelser

Markera den här kryssrutan för att automatiskt återställa händelse vidarebefordra meddelanden till mappen Borttaget. Som standard får du dessa meddelanden när en händelse som du har organiserat vidarebefordras till en ny mottagare av en händelse deltagare. Om du väljer det här alternativet påverkar inte bearbetning av händelse svar.

Aviseringar

Använda inställningar för aviseringar för att ställa in påminnelser, skicka meddelanden till din telefon och ta emot en dagordning dina händelser i kalendern.

Inställningarna för Påminnelser styr standardpåminnelserna för objekten i kalendern. Som standard är påminnelser aktiverade och ges 15 minuter innan ett kalenderobjekt inträffar.

Inställning

Beskrivning

Visa påminnelseaviseringar

Markera den här kryssrutan om du vill visa påminnelser för kalenderobjekt.

Spela upp en signal när en påminnelse förfaller

Markera den här kryssrutan om du vill att ett ljud ska spelas upp när en påminnelse ges.

Standardpåminnelse

Använd den här inställningen för att ställa in hur lång tid före händelsen som standardpåminnelser ska visas.

Få en daglig e-postagenda för kalendrar och uppgifter

Markera det här alternativet om du vill få en daglig e-postmeddelande agenda för dagen baserat på dina kalenderhändelser och de uppgifter som du har tilldelats.

Markera kryssrutan för varje kalender som du vill ta med i dina dagliga Dagordning.

Skicka inte en dagordning på dagar när jag har inga händelser och uppgifter

Markera det här alternativet om du vill inte att få en daglig agenda e-post på dagar när du har inga händelser eller uppgifter som förfaller.

Uppdatera tidszon

Markera den här länken om du vill ändra den tidszon som används av din kalender.

Uppdatera inställningarna för väder

Markera den här länken om du vill ändra inställningarna för väderinformation som visas i kalendern.

Använd SMS-aviseringar för att skicka meddelanden om händelser i kalendern till din telefon som SMS-meddelanden.

Inställning

Beskrivning

Aviseringar om ändringar av händelser som inträffar inom följande antal dagar

Markera den här kryssrutan för att få meddelanden som skickas till din telefon om ändringar av händelser som inträffar inom ett antal dagar som du anger.

Markera kryssrutan för endast under arbetstid så förhindrar du att meddelanden som skickas vid andra tillfällen.

Aviseringar för händelsen påminnelser

Markera den här kryssrutan om du vill få aviseringar av händelse påminnelser.

Markera kryssrutan för endast under arbetstid så förhindrar du att meddelanden som skickas vid andra tillfällen.

Dagliga kalenderdagordningar

Markera den här kryssrutan och sedan ange hur lång tid att skicka dina dagliga kalender Dagordning.

Ställa in aviseringar

Markera den här länken till konfigurerat SMS för ditt konto om du inte har gjort det tidigare. (Text för avisering meddelandealternativ kommer att inaktiveras tills du har konfigurerat SMS.)

Använd dagordning e-post för att välja om du vill ta emot en dagordning i e-postmeddelande varje dag som visar kalenderhändelser och aktiviteter.

Inställning

Beskrivning

Skicka inte en daglig agenda

Markera det här alternativet om du vill inte ta emot ett dagligt e-postmeddelande agenda.

Skicka mig en daglig agenda

Markera det här alternativet om du vill få en daglig e-postmeddelande agenda för dagen baserat på dina kalenderhändelser och de uppgifter som du har tilldelats.

Markera kryssrutan för varje kalender som du vill ta med i dina dagliga Dagordning.

Uppdatera tidszon

Markera den här länken om du vill ändra den tidszon som används av din kalender.

Uppdatera inställningarna för väder

Markera den här länken om du vill ändra inställningarna för väderinformation som visas i kalendern.

Delade kalendrar

Använd alternativet kalenderpublicering om du vill skapa en länk till din kalender som du kan dela med andra. Du kan till exempel publicera länken på en webbsida eller dela i sociala grupper.

Inställning

Beskrivning

Välj en kalender

Välj den kalender som du vill dela.

Välj Behörigheter.

Välj om du vill låta andra se din tillgänglig tid, bara viss information eller fullständig visning av kalendern.

Andra kalendrar

En födelsedagskalender fylls automatiskt med kända födelsedagar för alla i din kontaktlista. Du kan också lägga till födelsedagar när som helst.

Inställning

Beskrivning

Aktivera födelsedagskalendern

Lägger till en födelsedagskalendern och automatisk-fylls i med födelsedagar för dina kontakter. Om du ansluter till dina sociala nätverk i alternativen för personer visas födelsedagar för kontakterna också automatiskt i kalendern.

Stänga av födelsedagskalendern

Döljer födelsedagskalendern.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×