Kalenderinställningar i Outlook på webben

Kalendern integreras med e-post, kontakter och andra funktioner i Outlook på webben. Använd Kalenderalternativ om du vill ändra standardutseende och andra inställningar för kalendern.

Obs!: Om du vill ändra formatet för datum och tid i kalendern väljer du Inställningar > Tid och språk och väljer sedan Datum och tid. Välj din tidszon i listan.

Gå till kalenderalternativen

  1. Logga in på Outlook på webben. Om du behöver hjälp kan du läsa mer i den här artikeln.

  2. Högst upp på sidan väljer du Inställningar > Alternativ.

    Inställningsalternativ för Outlook på webben

  3. Välj KALENDER i rutan till vänster.

    Kalenderalternativ för Outlook på webben

  4. Välj det alternativ du vill ändra.

Automatisk bearbetning:

Använd inställningarna i Automatisk bearbetning för att styra hur mötesförfrågningar, svar och meddelanden ska hanteras.

Inställning

Beskrivning

Ta bort inbjudningar och svar som har uppdaterats

Markera den här kryssrutan om du vill att inaktuella mötesförfrågningar och svar ska tas bort från inkorgen automatiskt.

Ta bort bekräftelser om vidarebefordrade möten

Markera den här kryssrutan om du vill att meddelanden om vidarebefordrade möten automatiskt ska läggas i mappen Borttaget. Som standard får du de här meddelandena när ett möte du ordnar vidarebefordras till en ny mottagare av en av mötesdeltagarna. Alternativet påverkar inte bearbetningen av svar på mötesförfrågningar.

Födelsedagskalender

I Outlook på webben finns en särskild födelsedagskalender som automatiskt fylls i med de födelsedagar som är angivna för personerna i din kontaktlista. Du kan också lägga till födelsedagar när som helst.

Inställning

Beskrivning

Aktivera födelsedagskalendern

Lägger till en födelsedagskalender och fyller automatiskt i födelsedagarna för dina kontakter. Om du ansluter dina sociala nätverk i alternativen för Kontakter visas födelsedagarna för de kontakterna också automatiskt i kalendern.

Stänga av födelsedagskalendern

Döljer födelsedagskalendern.

Kalenderutseende

Justera kalenderns utseende med hjälp av inställningarna för Utseende.

Inställning

Beskrivning

Visa arbetsvecka som

Välj de dagar som visas när du väljer vyn Arbetsvecka i kalendern.

Ange dina arbetstider

Fritid visas med en mörkare färg än resten av kalendern. När du använder Schemaassistenten tas hänsyn till arbetstiderna för samtliga deltagare i de föreslagna mötestiderna.

Visa veckonummer i vyn Månad

Välj det här alternativet om du vill visa veckonummer när du visar kalendern i vyn Månad.

Ange veckans första dag som

Den dag som du väljer här visas som den första dagen i veckan i vyn Vecka.

Börja årets första vecka med

Om du har aktiverat Visa veckonummer i vyn Månad kan du välja var numreringen ska börja: första dagen på året, första fyradagarsveckan eller första hela veckan.

Visa timmar i

Ställ in intervall för tidsvisning i kalendern. Använd alternativknapparna för att välja 15- eller 30-minutersintervall.

Visa kalendern i

Välj klara eller ljusa färger för dina kalendrar.

Publicera kalendern

Med det här alternativet kan du skapa en länk till kalendern som du kan dela med andra. Du kan till exempel publicera länken på en webbsida eller dela den i sociala grupper.

Inställning

Beskrivning

Välj en kalender

Välj den kalender som du vill dela.

Välj Behörigheter.

Välj om du vill låta andra se enbart dina tillgängliga tider, bara viss information eller en fullständig visning av din kalender.

Påminnelser

Inställningarna för Påminnelser styr standardpåminnelserna för objekten i kalendern. Som standard är påminnelser aktiverade och ges 15 minuter innan ett kalenderobjekt inträffar.

Inställning

Beskrivning

Visa påminnelseaviseringar

Markera den här kryssrutan om du vill visa påminnelser för kalenderobjekt.

Spela upp en signal när en påminnelse förfaller

Markera den här kryssrutan om du vill att ett ljud ska spelas upp när en påminnelse ges.

Standardpåminnelse

Använd den här inställningen för att ställa in hur lång tid före händelsen som standardpåminnelser ska visas.

Få en daglig e-postagenda för kalendrar och uppgifter

Få ett dagligt e-postmeddelande med dagens agenda baserat på dina kalenderinbjudningar och de uppgifter som du har tilldelats.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×