Kalenderdelning i Office 365

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vi gör förbättringar i vägen delade kalendrar i Office 365 synkronisera alla dina program. I den här artikeln är avsedd för IT-administratörer som hjälper denna att förstå de ändringar som lyfter ut.

Förbättringar har planerats för kalendrar som delas mellan personer som använder Exchange Online. Det finns inga ändringar i delade kalendrar när en persons kalender finns i Exchange lokal.

När alla förbättringar är klar kan IT-administratörer och organisationens användare kan förvänta dig:

Dessa förbättringar introducera nästa år. I den här artikeln finns information om de ändringar du kan se idag och innehåller information om framtida planer. En snabb ögonblicksbild av scheman finns i tidslinjen för kalender förbättringar över klienter senare i den här artikeln.

Inte en IT-administratör? Om du inte är en IT-administratör och bara söker efter anvisningar om hur du dela eller delegera en kalender finns i följande artiklar:

Dela en kalender

Första improvement är att användare kan dela sin kalender från någon av versionerna av Outlook och har samma behörighet alternativ i alla versioner. Tabellen nedan visar aktuell status för arbetet som gör det lättare att dela kalendrar.

Outlook-programmet

Dela en kalender

Konsekventa och enkel behörigheter när du delar

Kommentarer

Outlook för PC

Tillgängligt i Version 1805.

Outlook för Mac

Lanseras

Tillgänglig för användare i Insiders snabbt.

Outlook på webben

Outlook för iOS

Outlook för Android

Outlook Kalender för Windows 10

✔ Se anteckningar

Dela en kalender är aktiverat för Windows 10 på dator och släppas inte Windows 10 Mobile.

Acceptera en delad kalender

Andra förbättringar är att användare kan enkelt acceptera delade kalendern inbjudningar från alla Outlook-program och visa de delade kalendrarna på alla enheter. Tabellen nedan visar aktuell status för arbetet som gör det lättare att acceptera en inbjudan till en delad kalender.

Outlook-programmet

Acceptera en delad kalender

Acceptera den delade kalendern synkroniseras med alla enheter

Anteckningar

Outlook för PC

T i llgängliga startar i Version 1805 av.

Outlook för Mac

Lanseras

Lanseras

Tillgänglig för användare i Insiders snabbt.

Outlook på webben 

Outlook för iOS

Outlook för Android 

Outlook Kalender för Windows 10 kalender för Windows 10

✔ Se anteckningar

Det här är inte aktiverad ännu för alla Windows 10 mobila användare.

S jnf och redigera delade kalendrar

Tredje förbättring är att användare kan visa sina kalendrar på valfri enhet eller Kalender skrivbordsprogram. Om någon ändrar en delad kalender, visas andra personer som delar kalendern ändringarna omedelbart. Användarna ser också prestandaförbättringar när du visar och redigerar delade kalendrar. Använda en delad kalender kommer att vara lika snabbt och tillförlitlig som hanterar användarens egen kalender.

När en användare delar sin kalender med personer i dag, visas förbättrade kalendern får efter att acceptera inbjudan. Men om de har delat sin kalender med personer innan ändringarna har aktiverat se de inte förbättringarna automatiskt.

Be användarna att följa anvisningarna i Uppgradera en befintlig delad kalender till den nya modellen senare i den här artikeln om du vill uppgradera befintliga delade kalendrar till den nya versionen delad kalender. När användare har uppgraderat till den nya modellen, synkronisera delade kalendrar till mobiltelefonen. I framtiden befintliga delade kalendrar kommer att uppgraderas automatiskt, men det finns inget schema ännu för automatisk uppgraderingsprocessen.

Med snabbmeddelanden synkronisering aktiverad, återspeglar en delad kalender ändringar som gjorts av andra omedelbart. Inte alla typer av delade kalendrar stöder snabbmeddelanden synkronisering. Följande avsnitt beskriver typerna av delade kalendrar och kalenderprogram som har stöd för synkronisering av snabbmeddelanden.

Snabbmeddelanden synkroniseringen aktiveras endast om båda användarna använder samma Office 365 innehavaren, eller om kalendern delas av en Outlook.com användare.

I tabellen nedan hittar du mer information om vilka typer av konfigurationer som har stöd för synkronisering av snabbmeddelanden. I framtiden ska snabbmeddelanden synkronisering vara tillgängliga för alla kalendrar som delas mellan Office 365 och Outlook.com användare.

Kalenderns ägare

Delad kalender mottagaren

Snabbmeddelanden synkronisering aktiverad

Kommentarer

Office 365

Office 365
(samma innehavare)

Office 365

Office 365
(olika innehavare)

Synkronisera händer ungefär var tredje timme.

Om extern delning inte är tillåtna för kalender ägaren innehavare, behandlas det som om kalendern delas till en tredjeparts-användare.

Office 365

Outlook.com eller
tredjeparts-tjänst som Gmail.com

Den här konfigurationen genererar för tillfället en prenumeration för Internet-kalender (ICS)-URL. Delad kalender mottagaren lägger till den delade kalendern med hjälp av ICS-URL och synkronisera tidsinställning bestäms av mottagarens kalender tjänsten.

Om mottagaren finns i Outlook.com, kommer kalendern uppdatera ungefär var tredje timme. Om mottagaren finns i Gmail.com, kanske kalendern uppdateras varje 24-48 timmar.

Outlook.com

Outlook.com 

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

Tredjeparts-tjänst som Gmail.com

Den här konfigurationen genererar för tillfället en ICS-URL. Mottagaren lägger till den delade kalendern med hjälp av ICS-URL och synkronisera tidsinställning bestäms av mottagarens kalender tjänsten.

Om mottagaren finns i Outlook.com, kommer kalendern uppdatera ungefär var tredje timme. Om mottagaren finns i Gmail.com, kanske kalendern uppdateras varje 24-48 timmar.

I tabellen nedan hittar du mer information om de program som har stöd för synkronisering av snabbmeddelanden.

En pplication

Stöder snabbmeddelanden synkronisering

Anteckningar

Outlook för PC

Inte ännu tillgängliga. Se anteckningar.

Snabbmeddelanden synkronisera troligt att introducera i Kv1 2019 för Office 365 användare på månatliga update kanalen.

Outlook för Mac

Lanseras

Tillgänglig för användare i Insiders snabbt.

Outlook på webbenOutlook för Android

Outlook Kalender för Windows 10

ÖVRIGA program

Exchange ActiveSync program

Obs!: Exchange Web Services (EWS) API stöder inte synkronisering av snabbmeddelanden.

Om du vill använda snabbmeddelanden synkronisera den delade kalendern måste vara aktiverad för synkronisering av snabbmeddelanden och programmet kalender måste uppdateras.

Om den delade kalendern har aktiverats för synkronisering av snabbmeddelanden och användaren visar det på Outlook på webben, Outlook för iOS, Outlook för Android eller Outlook för Mac, används den nya versionen synkronisering. Om användaren visar samma kalendern i Outlook för PC, de ser gammalt synkronisera upplevelse. För närvarande för samma kalendern, kan ändringar visas snabbare i Outlook på webben, Outlook för iOS, Outlook för Android och Outlook för Mac än i Outlook för PC.

Teknisk information om de delade kalendern förbättringarna

Det här avsnittet beskriver hur dessa förbättringar har göra och vad har ändrats i arkitekturen för delade kalendrar i Office 365.

Termer

Här är några sökord som vi kommer att använda diskussionen:

 • Delad kalender: En kalender som delas med visa, redigera eller behörigheter för ombud

 • Ägare: Den person som kalendern delas

 • Mottagaren: Den person som kalendern delas

 • Gammal modell: Den gamla funktionen på delade kalendrar

 • Ny modell: Den nya funktionen på delade kalendrar

Förbättringar gäller endast för kalendrar som delas mellan användare i Exchange Online. Det finns inga ändringar i delade kalendrar när en användare finns i Exchange lokal.

Attribut

Gammal modell

Ny modell

Så här lagras den delade kalendern

En post (liknar en hyperlänk) lagras i mottagarens postlåda. Posten pekar på ägarens postlåda men kan innehålla inte kalenderdata i mottagarens postlåda.

Skapas en ny kalender i mottagarens postlåda och den här kalendern innehåller en kopia av ägarens kalender (början på ett år före datum för godkännande).

Hur mottagaren har åtkomst till den delade kalendern

Läsa och skriva direkt från ägarens postlåda.

Läsa och skriva från den lokala kopian av den delade kalendern som lagras i hans eller hennes egen postlåda.

Hur ändringar synkroniseras i kalendern

Programmet söker ägarens postlåda för ändringar och synkroniserar dem med jämna mellanrum.

Tjänsten synkroniserar omedelbart ändringar till mottagarens lokal kopia. Detta utlöser en push-avisering till program som synkroniserar ändringarna omedelbart.

Program som mottagaren kan använda för att komma åt den delade kalendern

 • Outlook för PC

 • Outlook för Mac

 • Outlook på webben

 • Outlook för PC

 • Outlook för Mac

 • Outlook på webben

 • Outlook för iOS

 • Outlook för Android

 • Outlook Kalender för Windows 10

 • Alla övriga och EAS-program

Mer information finns i funktionen skillnader i nya modell delade kalendrar senare i den här artikeln.

Användare som accepterar en ny delad kalender inbjudan från Outlook på webben, Outlook för iOS eller Outlook för Android påbörjas automatiskt med den nya modellen för kalenderdelning.

Det enklaste sättet för en användare att kontrollera om de har förbättringar (vilket innebär att den nya modellen för kalenderdelning) är att kontrollera om den delade kalendern visas på sin mobiltelefon. Om det inte gör uppgraderat den delade kalendern redan till den nya modellen.

Om du föredrar att använda MFCMapi måste du bekräfta att följande villkor uppfylls:

 • En lokal mapp för den delade kalendern visas i kalendern underkatalog.

 • Det finns en post i rutan vanliga vyer > associerade innehållet tabell. Postens egenskapens namn är SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId och den pekar till ID-Numret för mappen lokala delade kalender.

För delade kalendrar att dra nytta av dessa förbättringar bör användare skapa en ny delad kalender genom att göra följande:

 1. Be ägaren kalender att dela kalendern med dem igen. De kan göra det från alla Outlook-program, inklusive Outlook för iOS eller Outlook för Android.

 2. Acceptera inbjudan delade kalendern med hjälp av Outlook på webben, Outlook för iOS eller Outlook för Android. Det är viktigt att användaren acceptera inbjudan från Outlook på webben, Outlook för iOS eller Outlook för Android. Om användaren har accepterat inbjudan med hjälp av Outlook för PC eller Outlook för Mac aktiveras inte den delade kalendern med följande förbättringar. Befintliga delade kalendrar behöver inte tas bort innan du accepterar igen.

  Användare kan acceptera delade kalendrar i ett av två sätt:

  • Ta emot ett delningsmeddelande via e-post och klickar på Acceptera. (Kom ihåg att som anges ovan, användare måste acceptera e-postinbjudan från Outlook på webben, Outlook för iOS eller Outlook för Android.)

  • Öppna kalendern genom att söka i katalogen för kalenderns ägare. Öppna en delad kalender från katalog eller adressbok, lägga till kalendern via gamla modellen med att dela.

I framtiden kommer delade kalendrar uppgraderas till den nya modellen oavsett vilken metod som användaren väljer.

Metoder för att synkronisera delade kalendrar

Det här avsnittet beskrivs när snabbmeddelanden synkronisera förekommer i aktuell status för vår arbete. I följande tabell visas typerna av synkronisering som finns för delade kalendrar i den nya modellen.

Metod för att uppdatera

Hur ändringar uppdateras

Stöds kalendrar (för närvarande)

Snabbmeddelanden uppdateringar

Ändringar synkroniseras omedelbart. Detta gäller kalendrar delat mellan användare i samma Office 365 innehavaren, eller från en Outlook.com användare.

 • Delad från en Outlook.com användare till ett Outlook.com- eller Office 365 användare.

 • Delade direkt mellan Office 365 användare i samma klientorganisation.

Periodiska uppdateringar

Synkronisera ändringar med jämna mellanrum (som börjar inom tre timmar i de flesta fall). Mottagare Se inte ändringar i en delad kalender omedelbart, men kopian kommer att uppdateras med några timmars mellanrum.

 • Delade indirekt mellan Office 365 användare i samma klientorganisation (via standard användarbehörigheter eller via en säkerhetsgrupp med mer än 100 medlemmar).

 • Delat mellan Office 365 användare i olika innehavare med extern delning aktiverad.

ICS-prenumeration

En prenumeration för Internet-kalender (ICS) URL skapas när kalendern delas. Mottagaren kan använda den här URL för att lägga till den delade kalendern i valfri kalender-posttjänst som de använder. Med ICS webbadresser väljer mottagarens kalender service när du synkroniserar kalendern för att ta emot nya uppdateringar. Om mottagaren är en Outlook.com användare synkronisera inträffar ungefär var tredje timme.

 • Delat mellan Office 365 användare i olika innehavare med extern delning inaktiveras.

 • Delad från en Office 365 användare till en Outlook.com användare.

 • Delad från en Office 365 eller en Outlook.com-användare till någon som använder en tredjeparts-kalender-tjänst, till exempel Gmail.

En användare kan få åtkomst till en delad kalender i något av följande sätt:

 • Direkt behörigheter: Kalenderns ägare delade direkt till mottagaren, och mottagaren finns individuellt i kalenderns ägare behörigheter listor.

 • Gruppera behörigheter: Kalenderns ägare delad kalender till en säkerhetsgrupp som mottagaren är medlem.

 • Standardbehörigheter: Kalenderns ägare anger en standardbehörighet för användare i samma organisation och mottagaren har åtkomst via behörighet.

För närvarande aktiveras snabbmeddelanden synkroniseringen endast för direkta behörigheter och gruppbehörigheter om gruppen är under 100. I framtiden ska snabbmeddelanden synkronisering vara tillgängliga för alla tre behörighetstyper av. Dessutom, om användaren har delat till fler än 500 mottagare (en person eller en grupp varje räknas som en mottagare), snabbmeddelanden synkronisering kommer inte att aktiveras.

Snabbmeddelanden synkronisering för att dela utanför din klient stöds inte för närvarande. När du delar i konfigurationerna inträffar synkronisera med jämna mellanrum. Det finns två typer av flera innehavare delning:

 • Office 365 till en annan Office 365 användare (om extern delning är aktiverat).

  Skapas en fullständig delad kalender, men synkronisera inträffar ungefär var tredje timme. Snabbmeddelanden synkronisera aktiveras så småningom för den här konfigurationen.

 • Office 365 till en Outlook.com användare. Om extern delning är inaktiverat faller delning till en annan Office 365 användare även i den här gruppen.

  En ICS-URL skapas när du delar, där mottagaren kan lägga till till alla kalender-tjänster. Med en ICS-prenumeration väljer mottagarens kalender service när du synkroniserar ICS-prenumeration för att ta emot nya uppdateringar. Om mottagaren är en Outlook.com eller en Office 365 användare synkronisera inträffar ungefär var tredje timme.

Dela med en användare i en extern tjänst, till exempel Gmail är en annan typ av kalenderdelning. I så fall kan skapas en prenumeration för Internet-kalender (ICS) Webbadress som leder till ägarens kalender. Mottagare kan använda den här URL: en för att visa kalendern i en webbläsare eller lägga till den i sin egen kalender-tjänsten genom att lägga till en Internetkalender med hjälp av ICS-URL. Med ICS-prenumerationer väljer mottagarens kalender service när du synkroniserar ICS-prenumeration för att ta emot nya uppdateringar. Om mottagaren är en Outlook.com användare synkronisera inträffar ungefär var tredje timme. Om mottagaren använder en annan kalender-tjänst, till exempel Gmail.com, synkronisera kanske inte händer så ofta.

Funktionen skillnader i nya modellen delade kalendrar

Delade kalendrar som använder den nya modellen skiljer sig från den gamla modellen i flera ställen i funktioner, inklusive påminnelser, behörigheter, delegerad möten och tredjeparts-klienter.

Förbättringar för kalenderdelning första fas mottagare alltid visas i ”påminnelse = ingen” för delade kalenderobjekt, oavsett värdet SANT påminnelse för ett objekt. Om en mottagare med Redigera access försöker ändra påminnelsen för en delad kalenderobjekt, det nya värdet påminnelse sparas lokalt endast för mottagaren och inte för ägaren.

Påminnelser i den gamla modellen: I den gamla modellen med att dela når mottagaren kalender ägarens postlåda direkt. Därför när en mottagare visas ett kalenderobjekt kan de har visats samma påminnelse värde som ägaren har visats. Outlook-klienter kände så att identifiera vilka kalendrar har delade kalendrar, så att de inte har visas popup-påminnelser för alla delade kalenderobjekt.

Beteende ändringen i den nya modellen: Den nya modellen med att dela lagras kalendern lokalt i mottagarens postlåda. Därför när mobilprogram synkroniserar dessa delade kalendrar, kan de inte alltid kontrollera om det är en delad kalender. I sådana fall har uppstått att mottagaren var översvämmade med påminnelser för någon annans möten när värdet SANT påminnelse synkroniserades till en mottagare som använder en tredjeparts EAS eller RESTEN klient. Vi undersöker olika sätt att förbättra upplevelsen påminnelser utan att bryta tredjeparts-klienter.

I följande tabell innehåller exempel på hur påminnelser skiljer sig i de gamla och nya modellerna på delade kalendrar.

Scenario

Påminnelse värdet som visas för ägaren

R åminnelse har värdet som visas för mottagaren i gamla modellen med att dela

Påminnelse värdet som visas för mottagaren i den nya modellen med att dela

Kalenderns ägare skapar ett möte på den delade kalendern med en påminnelse 30 minuter

30 minuter

30 minuter

Inga

Kalender mottagaren skapar ett möte på den delade kalendern med en påminnelse 30 minuter

30 minuter (och deltagarna får ett möte med en påminnelse 30 minuter)

30 minuter

Inga

Kalender mottagaren redigerar ett befintligt möte på den delade kalendern ska ha en 60 minuter påminnelse

60 minuter (om redigeras via gammal modell)

30 minuter (om redigeras via ny modell)

60 minuter

60 minuter (mottagaren får en popup-påminnelse 60 minuter innan du uppfyller start)

Tidigare var du det ingen konsekvent uppsättning behörighetsnivå alternativ i Outlook-klienter. Som en del av dessa förbättringar visar uppdaterade Outlook-klienter en förenklad och konsekvent uppsättning delning behörighetsnivåer.

Äldre behörighetsnivåer

Förenklad behörighetsnivåer

Inte delas

Inte delas

Inget

Inget

Ledig/upptagen tid

Endast tillgänglighet

Visa när jag är upptagen

Ledig/upptagen tid, ämne, plats

Begränsad information

Visa titlar och platser

Granskare

Fullständig information

Visa alla detaljer

Editor

Kan redigera

Ägare

Publicerande redaktör

Publicerande författare

Författare

Icke-redigerande författare

Deltagare

Anpassad

Anpassad

Delegera

Delegera

Om ägaren använder Outlook på webben, Outlook för iOS, Outlook för Android eller Outlook för Mac för att ändra behörigheter, synkroniseras omedelbart mottagarens kopia av kalendern igen till den nya behörighetsnivån.

Om ägaren använder ett annat program för att ändra behörigheter, kalendern synkroniseras igen någon gång under nästa några timmars mellanrum, men det händer inte omedelbart.

Om ägaren tar bort någons behörigheter i kalendern, den här åtgärden identifieras inom några timmar och en av tre saker inträffar:

 • Om mottagaren finns i samma organisation och kalenderns ägare har organisationen (standard) användaren skall vara valfri behörighet än Ingen, uppdateras även mottagarens kalender så att det speglar standard användarens behörighetsnivå. Den delade kalendern finns kvar på den nya modellen, men den kan ha olika behörighetsnivåer.

 • Om mottagaren finns i samma organisation och kalenderns ägare inte dela sin kalender till organisationen (standard) användare, tas den delade kalendern bort från mottagarens postlåda. Den delade kalendern i sina kalenderlistan visas inte längre.

 • Om mottagaren finns i en annan organisation, stoppar synkronisering av den delade kalendern men tas inte bort.

Ombud har alltid varit kunna visa delegerade mötesmeddelanden från sin mobiltelefon eftersom inbjudningarna tas emot i Inkorgen. Dock tidigare har ombud inte någon indikation om mötesinbjudan var för dem eller för alla de är ombud för.

Bättre stöd för det här scenariot, Outlook för iOS och Outlook för Android har lagts till Användargränssnittet för att avmarkera för vilka mötesinbjudan är avsedd. Observera till exempel ”har fått för Allan Deyong” i följande skärmbilder som anger att inbjudan och e-post inte är för Allan, till ombudet.

Skärmbild som visar mobilenhet skärmen med inbjudan kalenderobjekt. Skärmbild som visar mobilenhet skärmen med e-postobjekt.

Den nya modellen för kalenderdelning skiljer sig från tredje part e-postklienter i olika scenarier som beskrivs nedan.

 • I EAS klienter visas mottagare med skrivskydd alternativet att skapa ett möte eller svara på ett möte på den skrivskyddade kalendern. Om du gör det kommer spara lokalt på klientens cache, men ändringarna avvisas av servern. Mottagarens ändringar återspeglas inte i ägarens kalender eftersom de inte har behörighet att redigera. Detta problem uppstår eftersom EAS klienter inte skilja mellan skrivskyddade jämfört med läs-och skrivbehörighet på delade kalendrar och matcha alla kalendrar som redigerbara.

 • Vissa program från tredje part klienter har klientsidan logik alltid lägga till den aktuella användaren som en deltagare möten. Om användaren använder intern kalender-appar på telefonen och visa ett möte på en annan persons kalender, därför kan användaren visa personens namn i deltagarlistan. Detta sker endast om de visar kalendern på tredje parts kalenderprogram – när de visar samma mötet på Outlook för iOS eller Outlook för Android användaren inte visa deras namn i deltagarlistan.

 • Vi stöder inte de delade kalender förbättringarna EWS-baserade klienter och förbättringar är inte tillgängliga i någon kalenderprogram som använder EWS, till exempel Mac OS X.

  Meddelanden: 

  • Outlook för Mac för närvarande använder EWS och visar äldre delade kalendrar som inte har dessa förbättringar.

  • Appen Kalender i Mac OS X använder EWS och visar äldre delade kalendrar som inte har dessa förbättringar.

Vanliga frågor och svar

Jag vill inte att Mina användares kalendrar att synkronisera till mobiltelefoner. Vilka inställningar kan jag använda för att inaktivera detta?

Vi har inte alla planer på att tillåta delad kalender förbättringar inaktiveras för innehavare.

Användarna är oroliga om användningen av data när delade kalendrar synkroniserar till mobiltelefonen. Vad ska jag säga åt dem?

Om du avmarkerar alternativet delade kalender i kalenderlistan synkroniseras inte Outlook för iOS, Outlook för Android och Windows 10 Mobile de kalendrar som inte är markerad. De flesta mobila kalenderprogram bör också följa problemet.

Det här också gäller för resurskalendrar?

Alla kalendrar som kan delas är berättigad till dessa förbättringar. Om en användare delar sin kalender, en delad postlådekalender eller en postlåda resurskalendern och mottagaren har accepterat med Outlook på webben, Outlook för iOS eller Outlook för Android, börjar ser förbättringarna.

För resurspostlådor särskilt finns det emellertid vissa inkonsekvenser i sätt att behörigheter visas i listan Outlook behörigheter jämfört med administratörscenter behörighetslista. Vi arbetar med för att kontrollera behörigheten Visa konsekvent. Men den delade kalendern fungerar enligt beskrivningen ovan för postlåda resurskalendrar och mottagaren ska kunna se resurskalendern på sin mobiltelefon.

Har du nu stöd för dela en kalender till Office 365 grupper?

Inte ännu, men det är tillräckligt hög på vår lista. Du kan för närvarande bara dela kalendrar med enskilda användare eller säkerhetsgrupper.

Tidslinje med kalender förbättringar i klienter

Nedan visas Sammanfattning av aktuell status för kalender förbättringar. Tidslinjer nedan kan ändras.

Förbättring

Webb

PC *

Mac *

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Dela min kalender med förenklade behörigheter

✔ **

F4 2018

Inte planerat

Acceptera en kalender så att det blir på den nya modellen

✔ **

F4 2018

Synkronisera direkt via den nya modellen

Månatliga kanal:
KV 1 2019

KV3 2018

* Gäller endast för kunder som har köpt Microsoft Office på en månad eller ett år prenumeration basis.

** Tillgängligt i Version 1805.

Närliggande information

Dela din kalender i Outlook på webben för företag
kalenderdelegering i Outlook på webben efter företag
Hantera någon annans kalender i Outlook på webben

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×