Kalenderdelning i Office 365

Vi arbetar med förbättringar av sättet som delade kalendrar i Office 365 synkroniseras i dina program. Den här artikeln är avsedd för IT-administratörer för att hjälpa dem att förstå de ändringar som lanseras.

Förbättringarna planeras bara för kalendrar som delas mellan personer som använder Exchange Online. Det finns inga ändringar av delade kalendrar när en persons kalender finns i Exchange lokalt.

När alla förbättringar är klara kan IT-administratörer och organisationens användare förvänta sig det här:

De här förbättringarna lanseras under nästa år. I den här artikeln ligger fokus på ändringarna som du kan se idag. Artikeln innehåller också information om planerna framöver. En snabb överblick över scheman finns i avsnittet Tidslinje över förbättringar av kalendern i olika klienter senare i den här artikeln.

Är du inte IT-administratör? Om du inte är IT-administratör och bara söker efter anvisningar för hur du delar eller delegerar en kalender kan du läsa följande artiklar:

Dela en kalender

Den första förbättringen är att användare kan dela kalendrar från valfri version av Outlook och ha samma behörighetsalternativ i alla versioner. Tabellen nedan visar den aktuella statusen för arbetet med att göra det enklare att dela kalendrar.

Outlook-program

Kan dela en kalender

Konsekventa och enkla behörigheter vid delning

Kommentarer

Outlook för PC

Tillgängligt från och med version 1805.

Outlook för Mac

Tillgängligt från och med version 16.23.326.1.

Outlook på webben

Outlook för iOS

Outlook för Android

Outlook Kalender för Windows 10

✔ Se kommentarer

Delning av en kalender är endast aktiverat för Windows 10-datorer och kommer inte att släppas för Windows 10 Mobile.

Acceptera en delad kalender

Den andra förbättringen är att användare enkelt kan acceptera delade kalenderinbjudningar via valfritt Outlook-program och se de delade kalendrarna på alla enheter. Tabellen nedan visar den aktuella statusen för arbetet med att göra det enklare att acceptera en delad kalenderinbjudan.

Outlook-program

Kan acceptera en delad kalender

När den delade kalendern accepteras synkroniseras den på alla enheter

Kommentarer

Outlook för PC

Tillgängligt från och med version 1805.

Outlook för Mac

Tillgängligt från och med version 16.23.326.1.

Outlook på webben

Outlook för iOS

Outlook för Android

Outlook Kalender för Windows 10Kalender för Windows 10

✔ Se kommentarer

Det här har inte aktiverats än för alla Windows 10 Mobile-användare.

Synkronisera och redigera delade kalendrar

Den tredje förbättringen är att användare kan visa alla sina delade kalendrar på valfri enhet eller i valfritt kalenderprogram. Om någon ändrar en delad kalender ser alla andra personer som delar kalendern ändringarna direkt. Användare kommer även att märka prestandaförbättringar när de visar och redigerar delade kalendrar. Att använda en delad kalender blir lika snabbt och pålitligt som att hantera användarens egna kalender.

När användare delar sin kalender med andra i dag kan de använda de förbättrade funktionerna för delade kalendrar när de har accepterat inbjudan. Men om de delade kalendern med personer innan de här ändringarna aktiverades har de inte automatiskt de här förbättringarna.

Uppgradera befintliga delade kalendrar till de nya funktionerna för delade kalendrar genom att be användarna att följa instruktionerna i Uppgradera en befintlig delad kalender till den nya modellen senare i den här artikeln. När användare har uppgraderat till den nya modellen synkroniseras delade kalendrar till deras mobiltelefoner. I framtiden uppgraderas befintliga delade kalendrar automatiskt, men det finns inget schema än för den här automatiska uppgraderingsprocessen.

Med aktiverad direktsynkronisering återspeglar en delad kalender direkt de ändringar som andra gör. Just nu stöder inte alla typer av delade kalendrar direktsynkronisering. Följande avsnitt tar upp de typer av delade kalendrar och kalenderprogram som stöder direktsynkronisering.

Direktsynkronisering aktiveras bara om de båda användarna finns i samma Office 365-klientorganisation eller om kalendern delas av en Outlook.com-användare.

I tabellen nedan finns mer information om de konfigurationstyper som stöder direktsynkronisering. I framtiden aktiveras direktsynkronisering för alla kalendrar som delas mellan Office 365- och Outlook.com-användare.

Kalenderägare

Mottagare av delad kalender

Direktsynkronisering aktiverad

Anteckningar

Office 365

Office 365
(samma klientorganisation)

För närvarande sker direktsynkronisering bara om kalendern delas direkt med mottagaren.

Om mottagaren har behörigheter via organisationens standardanvändare får mottagaren inte uppdateringar för direktsynkronisering. Vi arbetar på att ta fram en korrigering för att ändra på det. För dessa mottagare sker synkronisering ungefär var tredje timme.

Office 365

Office 365
(annan klientorganisation)

Synkronisering sker ungefär var tredje timme.

Om extern delning inte är tillåtet för kalenderägarens klientorganisation ses det som att kalendern delas till en tredjepartsanvändare.

Office 365

Outlook.com eller
en tredjepartstjänst, till exempel Gmail.com

Den här konfigurationen genererar en URL-adress för ICS (Internet Calendar Subscription – Internetkalenderprenumeration). Mottagaren av den delade kalendern lägger till den delade kalendern med hjälp av ICS-URL:en och synkroniseringens tidsinställning bestäms av mottagarens kalendertjänst.

Om mottagaren till exempel använder Outlook.com uppdateras kalender ungefär var tredje timme. Om mottagaren använder Gmail.com kan kalendern uppdateras var 24:e till 48:e timme.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

Tredjepartstjänst, till exempel Gmail.com

Den här konfigurationen genererar en ICS-URL. Mottagaren lägger till den delade kalendern med hjälp av ICS-URL:en och synkroniseringens tidsinställning bestäms av mottagarens kalendertjänst.

Om mottagaren till exempel använder Outlook.com uppdateras kalender ungefär var tredje timme. Om mottagaren använder Gmail.com kan kalendern uppdateras var 24:e till 48:e timme.

I tabellen nedan finns mer information om de program som stöder direktsynkronisering.

Program

Stöder direktsynkronisering

Kommentarer

Outlook för PC

Inte tillgängligt än, se kommentarer.

Lanseringen av direktsynkronisering planeras till 2019 för Office 365-användare i kanalen med månadsuppdateringar.

Outlook för Mac

Tillgängligt från och med version 16.23.326.1.

Outlook på webben

Outlook för iOS

Outlook för Android

Outlook Kalender för Windows 10

REST-program

Exchange ActiveSync-program

Obs!: Exchange API för Web Services (EWS) stöder inte direktsynkronisering.

För att kunna använda direktsynkronisering måste den delade kalendern ha aktiverats för direktsynkronisering och kalenderprogrammet måste vara uppdaterat.

Om den delade kalendern har aktiverats för direktsynkronisering och användaren visar den i Outlook på webben, Outlook för iOS eller Outlook för Android används de nya synkroniseringsfunktionerna.

Om användaren visar den delade kalendern i Outlook för Mac används de nya synkroniseringsfunktionerna om kalendern lades till genom accepterande av en inbjudan. Men om användaren lade till den delade kalendern via Arkiv > Öppna en annan användares mapp eller om användaren lade till kontot som ett ombudskonto, används de gamla synkroniseringsfunktionerna. Ändringar kan visas snabbare i Outlook på webben, Outlook för iOS och Outlook för Android.

Om användaren visar den delade kalendern i Outlook för PC används de gamla synkroniseringsfunktionerna oavsett hur kalendern lades till. Just nu kan ändringarna, för samma delade kalender, visas snabbare i Outlook på webben, Outlook för iOS, Outlook för Android eller Outlook för Mac än i Outlook för PC.

Teknisk information om förbättringar för delad kalender

I det här avsnittet beskrivs hur de här förbättringarna har uppnåtts och vad som har ändrats i arkitekturen för delade kalendrar i Office 365.

Termer

Här är några termer som vi kommer att använda:

 • Delad kalender: En kalender som delas med behörigheter för visning, redigering eller ombud

 • Ägare: Personen som kalendern delas från

 • Mottagare: Personen som kalendern delas till

 • Gammal modell: De gamla funktionerna för delade kalendrar

 • Ny modell: De nya funktionerna för delade kalendrar

Förbättringarna gäller bara för kalendrar som delas mellan användare i Exchange Online. Det finns inga ändringar av delade kalendrar när en av användarnas kalender finns i Exchange lokalt.

Attribut

Gammal modell

Ny modell

Hur den delade kalendern lagras

En post (som liknar en hyperlänk) lagras i mottagarens postlåda. Posten pekar på ägarens postlåda men lagrar inte några kalenderdata i mottagarens postlåda.

En ny kalender skapas i mottagarens postlåda och den här kalendern innehåller en kopia av ägarens kalender (från ett år före godkännandedatumet).

Hur mottagaren får åtkomst till den delade kalendern

Läser och skriver direkt från ägarens postlåda.

Läser och skriver från den lokala kopian av den delade kalendern som lagras i mottagarens egen postlåda.

Hur den delade kalendern synkroniserar ändringar

Programmet frågar med jämna mellanrum efter ändringar i ägarens postlåda och synkroniserar dem.

Tjänsten synkroniserar direkt ändringar av mottagarens lokala kopia. Det här utlöser ett push-meddelande till programmet, som synkroniserar ändringarna direkt.

Program som mottagaren kan använda för åtkomst till den delade kalendern

 • Outlook för PC

 • Outlook för Mac

 • Outlook på webben

 • Outlook för PC

 • Outlook för Mac

 • Outlook på webben

 • Outlook för iOS

 • Outlook för Android

 • Outlook Kalender för Windows 10

 • Alla REST- och EAS-program

Mer information finns i Skillnader i funktioner i den nya modellens delade kalendrar senare i den här artikeln.

Användare som accepterar en ny delad kalenderinbjudan från en uppdaterad version av Outlook börjar automatiskt använda den nya modellen av kalenderdelning.

Det enklaste sättet för användare att se om de har förbättringarna (och alltså använder den nya modellen för kalenderdelning) är att se om den delade kalendern visas på mobiltelefonen. Om den visas har den delade kalendern redan uppgraderats till den nya modellen.

Om du föredrar att använda MFCMapi behöver du bekräfta att följande villkor stämmer:

 • En lokal mapp för den delade kalendern visas i underträdet för Kalender.

 • En post finns i Common Views (Allmänna vyer) > tabellen Associated Contents (Associerat innehåll). Postens namngivna egenskapsnamn är SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId och det pekar på ID:t för den lokala delade kalendermappen.

För att dessa förbättringar ska användas för delade kalendrar bör användarna skapa den delade kalendern igen med något av följande två alternativ:

 1. Be ägaren för kalendern att dela kalendern med dem igen. Användaren kan göra det här från valfritt Outlook-program, även i Outlook för iOS eller Outlook för Android. Användaren ska sedan acceptera inbjudan till den delade kalendern med hjälp av en uppdaterad version av Outlook. Det är viktigt att användaren accepterar inbjudan från en uppdaterad version av Outlook. Om användaren accepterar inbjudan med en äldre version av Outlook får den delade kalendern inte dessa förbättrade funktioner. Befintliga delade kalendrar behöver inte tas bort innan du accepterar igen.

 2. Öppna kalendern från Outlook för iOS eller Outlook för Android. Det här alternativet kräver inte att ägaren delar kalendern på nytt. Användaren behöver bara använda Outlook för iOS eller Outlook för Android för att lägga till den delade kalendern så uppgraderas kalendern automatiskt. Alternativet att lägga till en delad kalender är tillgängligt i kalendermodulen: Klicka på profilbilden överst till vänster om du vill visa listan över kalendrar, klicka på +-ikonen överst till vänster och välj Lägg till delade kalendrar.

  Obs!: Om du öppnar en delad kalender genom att söka i katalogen för kalenderägaren läggs kalendern till via den gamla modellen för delning.

I framtiden uppgraderas delade kalendrar till den nya modellen oavsett vilken metod användaren väljer. Det finns dock ingen tidsplan för det här ännu.

Metoder för synkronisering av delade kalendrar

I det här avsnittet diskuteras var och när direktsynkronisering inträffar i den aktuella statusen för vårt arbete. I den följande tabellen visas de typer av synkronisering som finns för delade kalendrar i den nya modellen.

Uppdateringsmetod

Hur ändringar synkroniseras

Kalendrar som stöds (för närvarande)

Direktuppdateringar

Ändringar synkroniseras direkt. Det här gäller kalendrar som delas mellan användare i samma Office 365-klientorganisation eller som delas av en Outlook.com-användare.

 • Kalendrar som delas av en Outlook.com-användare till en Outlook.com- eller Office 365-användare.

 • Kalendrar som delas direkt mellan Office 365-användare i samma klientorganisation.

Regelbundna uppdateringar

Ändringar synkroniseras med jämna mellanrum (inom 3 timmar i de flesta fall). Mottagarna ser inte ändringar i en delad kalender direkt, utan kopian uppdateras efter några timmar.

 • Kalendrar som delas indirekt mellan Office 365-användare i samma klientorganisation (via standardanvändarbehörigheter eller via en säkerhetsgrupp med fler än 100 medlemmar).

 • Kalendrar som delas mellan Office 365-användare i olika klientorganisationer med extern delning aktiverad.

ICS-prenumeration

En ICS-URL genereras när kalendern delas. Mottagaren kan använda URL-adressen för att lägga till den delade kalendern i valfri kalendertjänst som mottagaren använder. Med ICS-URL:er väljer mottagarens kalendertjänst när kalendern ska synkroniseras för att få nya uppdateringar. Om mottagaren är en Outlook.com-användare sker synkroniseringen ungefär var tredje timme.

 • Kalendrar som delas mellan Office 365-användare i olika klientorganisationer med extern delning inaktiverad.

 • Kalendrar som delas av en Office 365-användare till en Outlook.com-användare.

 • Kalendrar som delas av en Office 365- eller en Outlook.com-användare till någon som använder en kalendertjänst från tredje part, till exempel Gmail.

En användare kan ges åtkomst till en delad kalender på något av följande sätt:

 • Direktbehörigheter: Kalenderägaren delar direkt till mottagaren och mottagaren visas separat i kalenderägarens behörighetslista.

 • Gruppbehörigheter: Kalenderägaren delar kalendern till en säkerhetsgrupp där mottagaren är medlem.

 • Standardbehörigheter: Kalenderägaren anger en standardbehörighet för användare i samma organisation och mottagaren har åtkomst via standardbehörigheten.

För närvarande är direktsynkronisering bara aktiverad för direktbehörigheter och för gruppbehörigheter om gruppstorleken är under 100. I framtiden aktiveras direktsynkronisering för alla tre behörighetstyper. Direktsynkronisering aktiveras inte heller om användaren har delat till fler än 500 mottagare (varje grupp eller person räknas som en mottagare).

Direktsynkronisering för delning utanför klientorganisationen stöds inte för närvarande. Du kan dela i dessa konfigurationer, men synkronisering sker med jämna mellanrum. Det finns två typer av delning mellan olika klientorganisationer:

 • Office 365-användare till en annan Office 365-användare (om extern delning är aktiverad).

  En fullständig delad kalender skapas, men synkroniseringen sker ungefär var tredje timme. Direktsynkronisering kommer att aktiveras för den här konfigurationen i framtiden.

 • Office 365-användare till en Outlook.com-användare. Om extern delning har inaktiverats hör delning till en annan Office 365-användare också till den här gruppen.

  Vid delning genereras en ICS-URL som mottagaren kan använda för att lägga till valfri kalendertjänst. Med en ICS-prenumeration väljer mottagarens kalendertjänst när synkroniseringen av ICS-prenumerationen ska ske för att få nya uppdateringar. Om mottagaren är en Outlook.com-användare eller Office 365-användare sker synkroniseringen ungefär var tredje timme.

Delning med en användare av en extern tjänst som Gmail är en annan typ av kalenderdelning. I följande scenarier skapas en URL-adress för ICS (Internet Calendar Subscription – Internetkalenderprenumeration) som länkar till ägarens kalender. Mottagarna kan använda URL-adressen för att visa kalendern i en webbläsare eller lägga till den i sin egen kalendertjänst genom att lägga till en Internetkalender med ICS-URL. Med ICS-prenumerationer väljer mottagarens kalendertjänst när synkroniseringen av ICS-prenumerationen ska ske för att få nya uppdateringar. Om mottagaren är en Outlook.com-användare sker synkroniseringen ungefär var tredje timme. Om mottagaren använder en annan kalendertjänst, till exempel Gmail.com, kanske synkroniseringen inte sker så ofta.

Skillnader i funktioner i den nya modellens delade kalendrar

Funktionerna i delade kalendrar som använder den nya modellen skiljer sig från den gamla modellen på flera områden, bland annat för påminnelser, behörigheter, delegerade möten och tredjepartsklienter.

I den första fasen av kalenderdelningsförbättringarna ser mottagarna alltid ”Påminnelse=Ingen” för delade kalenderobjekt, oavsett det sanna påminnelsevärdet för ett objekt. Om en mottagare med redigeringsbehörighet försöker ändra påminnelsen för ett delat kalenderobjekt sparas det nya påminnelsevärdet lokalt bara för mottagaren och inte för ägaren.

Påminnelser i den gamla modellen: I den gamla modellen för delning fick mottagaren åtkomst till kalenderägarens postlåda direkt. När mottagaren visade ett kalenderobjekt såg mottagaren därför samma påminnelsevärde som ägaren såg. Outlook-klienter kunde identifiera vilka kalendrar som var delade kalendrar, så de visade inte popup-påminnelser för delade kalenderobjekt.

Ändring av beteendet i den nya modellen: I den nya modellen för delning lagras den delade kalendern lokalt i mottagarens postlåda. När mobilappar synkroniserar dessa delade kalendrar kanske de därför inte alltid kontrollerar om det är en delad kalender. I sådana fall fann vi att när det sanna påminnelsevärdet synkroniserades med en mottagare som använde en EAS- eller REST-klient från tredje part så översköljdes mottagaren av påminnelser för andra personers möten. Vi undersöker sätt att förbättra funktionerna för påminnelser utan att tredjepartsklienter upphör att fungera.

Följande tabell innehåller exempel på hur påminnelser skiljer sig åt i de gamla och nya modellerna för delade kalendrar.

Scenario

Påminnelsevärdet som visas för ägaren

Påminnelsevärdet som visas för mottagaren i den gamla modellen för delning

Påminnelsevärdet som visas för mottagaren i den nya modellen för delning

Kalenderägaren skapar ett möte i den delade kalendern med en 30-minuterspåminnelse

30 minuter

30 minuter

Inget

Kalendermottagaren skapar ett möte i den delade kalendern med en 30-minuterspåminnelse

30 minuter (och deltagarna får ett möte med en 30-minuterspåminnelse)

30 minuter

Inget

Kalendermottagaren redigerar ett befintligt möte i den delade kalendern så att den får en 60-minuterspåminnelse

60 minuter (vid redigering via den gamla modellen)

30 minuter (vid redigering via den nya modellen)

60 minuter

60 minuter (mottagaren får en popup-påminnelse 60 minuter innan mötet startar)

Tidigare fanns ingen enhetlig uppsättning alternativ för behörighetsnivåer i Outlook-klienter. Som en del av förbättringarna visas en förenklad och enhetlig uppsättning behörighetsnivåer för delning i uppdaterade Outlook-klienter.

Äldre behörighetsnivåer

Förenklade behörighetsnivåer

Delas inte

Delas inte

Inget

Inget

Ledig/upptagen tid

Endast tillgänglighet

Kan visa när jag är upptagen

Ledig/upptagen tid, ämne, plats

Begränsad information

Kan visa rubriker och platser

Granskare

All information

Kan visa all information

Redaktör

Kan redigera

Ägare

Publicerande redaktör

Publicerande författare

Författare

Icke-redigerande författare

Deltagare

Anpassat

Anpassat

Ombud

Ombud

Om ägaren använder Outlook på webben, Outlook för iOS, Outlook för Android eller Outlook för Mac för att ändra behörigheter synkroniseras omedelbart mottagarens kopia av kalendern om till den nya behörighetsnivån.

Om ägaren använder ett annat program för att ändra behörigheterna synkroniseras kalendern om någon gång under de kommande närmaste timmarna, men det sker inte direkt.

Om ägaren tar bort en persons behörigheter för kalendern identifieras åtgärden inom några timmar och någon av följande tre saker händer:

 • Om mottagaren finns i samma organisation, och kalenderägaren har användaren Min organisation (standard) inställt på någon annan behörighet än Ingen uppdateras mottagarens kalender så att den återspeglar standardanvändarens behörighetsnivå. Den delade kalendern visas fortfarande i den nya modellen, men den kan ha en annan behörighetsnivå.

 • Om mottagaren finns i samma organisation, och kalenderägaren inte delar kalendern med användaren Min organisation (standard), tas den delade kalendern bort från mottagarens postlåda. Mottagaren ser inte längre den delade kalendern i sin kalenderlista.

 • Om mottagaren finns i en annan organisation slutar kalendern att synkroniseras men tas inte bort.

Ombud har alltid kunnat visa delegerade mötesmeddelanden i mobiltelefonen, eftersom inbjudningarna tas emot i inkorgen. Men tidigare hade ombuden inte någon indikation på om en mötesinbjudan var avsedd för dem eller för den person de var ombud för.

För att stödja detta scenario bättre har användargränssnitt lagts till i Outlook för iOS och Outlook för Android för att göra det tydligt vilka inbjudan är avsedd för. Se till exempel hur ”Mottaget för Christian Forsberg” i följande skärmbilder anger att inbjudan och e-postmeddelandet är avsett för Christian och inte för ombudet.

Skärmbild som visar skärmen på en mobil enhet med en kalenderinbjudan. Skärmbild som visar skärmen på en mobil enhet med e-postobjekt.

Den nya modellen för kalenderdelning skiljer sig åt i e-postklienter från tredje part i några scenarier som beskrivs nedan.

 • I EAS-klienter ser mottagare med läsbehörighet alternativet att skapa ett möte eller svara på ett möte i den skrivskyddade kalendern. Görs detta sparas filen lokalt i klientens cache, men ändringarna avvisas av servern. Mottagarens ändringar återspeglas inte i ägarens kalender eftersom de inte har redigeringsbehörighet. Det här problemet uppstår eftersom EAS-klienter inte skiljer på läsbehörigheter och läs-/skrivbehörigheter för delade kalendrar, utan behandlar alla kalendrar som redigerbara.

 • Vissa tredjepartsklienter har logik på klientsidan som alltid lägger till den aktuella användaren som mötesdeltagare. Om användaren använder inbyggda kalenderappar på telefonen och visar ett möte i någon annans kalender kan användaren därför se sitt eget namn i deltagarlistan. Detta inträffar bara om de visar kalendern i kalenderprogram från tredje part. När de visar samma möte i Outlook för iOS eller Outlook för Android ser de inte sig själva i deltagarlistan.

 • De förbättrade funktionerna för delade kalendrar stöds inte för EWS-baserade klienter, så förbättringarna är inte tillgängliga i kalenderprogram som använder EWS, till exempel Mac OS X.

  Meddelanden: 

  • Outlook för Mac använder för närvarande EWS och visar äldre delade kalendrar som inte har dessa förbättringar.

  • Kalenderappen i Mac OS X använder EWS och visar äldre delade kalendrar som inte har dessa förbättringar.

Vanliga frågor och svar

Jag vill inte att användarnas kalendrar ska synkroniseras på mobiltelefoner. Vilka inställningar kan jag använda för att inaktivera det här?

Vi har inga planer på att möjliggöra inaktivering av de förbättrade funktionerna för delade kalendrar för klientorganisationer.

Mina användare är bekymrade över dataanvändning när delade kalendrar synkroniseras på mobiltelefonen. Vad ska jag säga till dem?

Om du avmarkerar alternativet för delade kalender i kalenderlistan synkroniseras inte de avmarkerade kalendrarna i Outlook för iOS, Outlook för Android och Windows 10 Mobile. De flesta mobilkalenderappar bör också ha den här funktionen.

Gäller detta även för resurskalendrar?

Alla kalendrar som kan delas är kvalificerade för dessa förbättringar. Om en användare delar en egen kalender, en delad postlådekalender eller en resurspostlådekalender, och mottagaren accepterar med Outlook på webben, Outlook för iOS eller Outlook för Android så börjar förbättringarna att visas för mottagaren.

Men det finns, särskilt för resurspostlådor, vissa inkonsekvenser i sättet som behörigheter visas i listan över Outlook-behörigheter, jämfört med behörighetslistan i administrationscentret. Vi arbetar med att få behörigheterna att visas konsekvent. Men funktionerna för delade kalendrar fungerar enligt beskrivningen ovan för resurspostlådekalendrar och mottagaren kan se resurskalendern på mobiltelefonen.

Stöds nu delning av en kalender med Office 365-grupper?

Inte än, men det är högt upp på vår lista. Du kan för närvarande bara dela kalendrar med enskilda användare eller säkerhetsgrupper.

Kommer dessa ändringar att göra det enklare för en person att ha flera kalenderombud?

Dessa förbättringar, särskilt den snabbare synkroniseringen, kommer att göra det lättare för flera personer att hantera samma kalender, men ett scenario med flera ombud är inte ett mål för dessa initiala förbättringar. För bästa resultat ska endast ett ombud hantera den delade kalendern.

Tidslinje över förbättringar av kalendern i olika klienter

Nedan finns sammanfattningen av den aktuella statusen för våra kalenderförbättringar. Tidslinjerna som anges nedan kan komma att ändras.

Förbättring

Webb

PC*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Dela min kalender med förenklade behörigheter

✔**

✔***

Inte planerat

Acceptera en kalender så att den används med den nya modellen

✔**

✔***

Synkronisera direkt via den nya modellen

Månadskanal:
2019

✔***

*Gäller endast för kunder som har köpt Microsoft Office med en månads- eller årsprenumeration.

**Tillgängligt från och med version 1805.

***Tillgängligt från och med version 16.23.326.1.

Relaterade ämnen

Dela din kalender i Outlook på webben för företag
Kalenderdelegering i Outlook på webben för företag
Hantera någon annans kalender i Outlook på webben

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×