Kaizala rapporter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Instrumentpanelen Kaizala rapporter kan du visa rapporter och telemetridata för Kaizala åtgärder. Globala och gruppen Administratörer kan visa de här rapporterna för organisation mappade grupper. Rapportering är inte tillgängligt för privata konversationer och grupper.
Information för alla rapporter visas inom 4 till 5 minuter. Det finns upp till en 4 timmar fördröjning för att återspegla rapporter när en grupp först har markerats som en organisationens grupp.

Instrumentpanel

Följande rapporter finns för närvarande på instrumentpanelen:

 • Användningen telemetriska

 • Undersökning rapport

 • Undersökningens detaljerad rapport

 • Omröstning detaljerad rapport

 • En rapport

 • Plats rapport

Obs!: Kaizala gruppen administratörer kommer att se rapporter för deras organisation grupper. Kaizala organisation administratörer kommer att kunna se rapporter för alla grupper i organisationen. Rapporter är bara tillgängliga för gruppen Administratörer. Medlemmar kan inte se rapporter för gruppen.

Användningen telemetriska

Navigera till rapporterna i navigeringsfältet om du vill visa rapporten på användningen telemetriska.  Gå till panelen Användningen telemetriskadärifrån. Den här rapporten visas följande information för organisation grupper:

 • Analys av antalet meddelanden som skickas i din spektrum tillsammans med antalet unika användare som används för varje meddelandetyp av.

 • Typer av meddelanden skickas i gruppen tillväxttrender.

Undersökning rapport

Om du vill visa undersökningen rapporter från startsidan går du till rapporter i navigeringsfältet. Välj Undersökning rapportpanel i listan med tillgängliga rapporter. Den här rapporten visas följande information för organisation grupper:

 • Totalt antal undersökningar skickas

 • Totala antalet öppna undersökningar

 • Totalt antal svar som tagits emot för undersökningar

 • Gruppera klokt undersökning status – hur många undersökningar är fortfarande öppna (aktivt), och vilka användare kan svara kontra hur många är redan stängda eller har gått ut

 • Antalet svar för varje undersökning

Följande filter är tillgängliga i en undersökning rapport:

 • Organisationsgrupp - möjlighet att markera en eller flera grupper. Som standard anges alla tillåtna organisation grupper.

 • Undersökningens status - filtrera rapporter efter undersökning status (öppen eller stängd)

 • Undersökning skapat datum - filter-rapporter baserade på när en undersökning skapades. Markera ett visst datum eller ett datumintervall.

Undersökningens detaljerad rapport

Om du vill visa undersökningen detaljerad rapport, gå till sidan rapporter från startskärmen och välja Undersökning detaljerad rapportsida vid sida. I dialogrutan väljer du gruppen och undersökning i listrutorna. Rapporten består av 5 flikar.

Detaljerad undersökning rapport

 • Flera val frågor - den här fliken Visar översiktlig och detaljerad analys av valda alternativ för MCQ typ frågor.

 • Numeriska frågor - den här fliken visas den aggregerade samt detaljerade svar för varje numeriska och fråga, inklusive summa, medel och antal.

 • Plats - om plats för undersökning är aktiverat och sedan svaren mappas till en plats.

 • Text svar - automatiskt genererade word-molnet, baserat på undersökningssvar. Organisationer kan använda undersökningar för att få feedback från sina anställda och Använd den här rapporten för att visualisera informationen.

 • Bilder - visa alla foton som samlas in via en undersökning i en enda upphöjning/nedsänkning e.

Omröstning detaljerad rapport

Om du vill visa omröstning detaljerad rapport, gå till sidan rapporter från startskärmen och välja Omröstning detaljerad rapportsida vid sida. I dialogrutan väljer du gruppen och omröstning rubrik från nedrullningsbara listor. Rapporten består endast 1 flik som visar översiktlig och detaljerad analys av val gjort under den omröstningsfråga.

En rapport

Om du vill visa jobb rapporter från startsidan går du till rapporter i navigeringsfältet. Välj panelen En rapport i listan med tillgängliga rapporter och välj en Organisationsgrupp från nedrullningsbara listrutan. Rapporten består av 3 tabbar.

 • Öppna jobb - visar det totala antalet väntande jobb, jobb tidigare förfallodatum och jobb fortfarande öppen.

 • Utvecklingen – visar hur vidare tid slutförande trend och en vecka jobb trend. Rapporten visar hur många jobb har skapats varje vecka samt deras status för slutförande för varje grupp. Jobb kan vara - klar slutfört – tidigare deadline, väntar, väntar på att – försenade

 • Gruppen klokt jobbstatus – hur många jobb är Ej påbörjad, delvis slutförda eller slutförda för varje grupp.

Plats rapport

Om du vill visa plats rapport från startsidan går du till rapporter i navigeringsfältet. Välj panelen Plats rapport i listan med tillgängliga rapporter. Den här rapporten visas följande information för organisation grupper:

 • Platser för användare som har svarat på plats åtgärder.

 • Grupper där åtgärden som har skickats.

 • Namnen på responde r.

Rapportfilter

Rapporter kan ha allmänna eller specifika filtren så att användarna ska se rapporter efter specifika kriterier. Användare kan använda gruppfilter för att se data för en viss grupp. På samma sätt kan användarna använda Datumfilter Skapa du vill visa åtgärderna för ett visst datum eller datumintervall.

Rapporten Detaljgranskning support

Vissa rapporter har detaljnivån stöd för hierarkiska grupper som visar aggregerade data och diagram. Så här aktiverar rapport detaljnivån läge:

 • Klicka eller tryck på pilikonen aktivera undernivåer enligt nedan:

  Skärmdump: Kaizala jobb nedåt. Du kan se och -Undergrupp informationen för rapporten

Exportera Kaizala rapportdata till en CSV-fil

Du kan exportera dina Kaizala rapportdata till en CSV-fil. Power BI kan du vill exportera data till CSV-fil från diagrammet. Om du vill exportera data, klicka på ... i det övre högra hörnet i diagrammet och välj Exportera.

Skärmdump: Exportera Kaizala rapport datat till en CSV-fil

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×