Köra ett makro

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns flera sätt att köra ett makro i Microsoft Excel. Ett makro är en åtgärd eller uppsättning med åtgärder som du använder när du vill automatisera uppgifter. Makron spelas in i programmeringsspråket Visual Basic for Applications. Du kan alltid köra ett makro genom att klicka på kommandot Makron på fliken Utvecklare i menyfliksområdet. Beroende på hur ett makro ska körs kan du eventuellt även köra det genom att trycka på en kortkommando-kombination, genom att klicka på en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst eller i en anpassad grupp i menyfliksområdet, eller genom att klicka på ett objekt, en bild eller en kontroll. Dessutom kan du köra ett makro automatiskt när du öppnar en arbetsbok.

Innan du kör makron

Innan du börjar arbeta med makron bör du aktivera fliken Utvecklare.

 • I Windows går du till Arkiv > Alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

 • I Mac går du till Excel > Inställningar... > Menyfliksområdet och verktygsfältet.

 • I avsnittet Anpassa menyfliksområdet under Primära flikar markerar du kryssrutan Utvecklare och trycker på OK.

 1. Öppna arbetsboken som innehåller makrot.

 2. Klicka på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

 3. I rutan Makronamn klickar du på det makro som du vill köra och klickar sedan på knappen Kör.

 4. Det finns även andra val:

  • Alternativ – Lägg till ett kortkommando eller en beskrivning av makrot.

  • Steg – Öppnar Visual Basic Editor på den första raden i makrot. Om du trycker på F8 kan du gå igenom makrokoden en rad i taget.

  • Redigera – Öppnar Visual Basic Editor så att du kan redigera makrokoden efter behov. När du har gjort ändringar trycker du på F5 för att köra makrot från redigeraren.

Du kan lägga till en tangentkombination i ett makro när du spelar in det, och du kan också lägga till en i ett befintligt makro:

 1. Gå till fliken Utvecklare i gruppen Kod och klicka på Makron.

 2. Klicka på det makro i rutan Makronamn som du vill skapa en tangentkombination för.

 3. Klicka på Alternativ.

  Dialogrutan Makroalternativ öppnas.

 4. Skriv en bokstav (gemen eller versal) som du vill använda tillsammans med kortkommandot i rutan Kortkommando.

  Meddelanden: 

  • I Windows är kortkommandot för gemener Ctrl+bokstav. För versaler är det Ctrl+Skift+bokstav.

  • I Mac är kortkommandot för gemener Alt+Kommando+bokstav, men Ctrl+bokstav fungerar också. För versaler är det Ctrl+Skift+bokstav.

  • Var försiktig när du tilldelar kortkommandon eftersom de åsidosätter alla motsvarande standardkortkommandon i Excel när arbetsboken som innehåller makrot är öppen. Om du till exempel kopplar ett makro till Ctrl+z kan du inte längre använda Ångra. På grund av detta är det oftast en bra idé att använda Ctrl+Skift+versal i stället, t.ex. Ctrl+Skift+Z, som inte har en motsvarande genväg i Excel.

  En lista med tangentkombinationer med Ctrl som redan har tilldelats i Excel finns i artikeln Kortkommandon och funktionstangenter i Excel.

 5. Ange en beskrivning av makrot i rutan Beskrivning.

 6. Klicka på OK för att spara ändringarna och klicka sedan på Avbryt för att stänga dialogrutan Makro.

Om du vill köra ett makro från en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst måste du först lägga till en knapp i verktygsfältet. Hur du gör det kan du läsa i Koppla ett makro till en knapp.

Du kan skapa en anpassad grupp som visas på en flik i menyfliksområdet, och sedan koppla ett makro till en knapp i gruppen. Du kan till exempel lägga till en anpassad grupp med namnet "Mina makron" på fliken Utvecklare och sedan lägga till ett makro (som visas som en knapp) i den nya gruppen. Hur du gör det kan du läsa i Koppla ett makro till en knapp.

Köra ett makro genom att klicka i ett område i ett bildobjekt

Du kan skapa ett klickbart område i en bild som användarna kan klicka på för att köra ett makro.

 1. Infoga ett grafiska objekt, t.ex. en bild, eller rita en form i kalkylbladet. Ett vanligt scenario är att rita en rundad rektangel och att formatera den så att den ser ut som en knapp.

  Mer information om hur du infogar ett bildobjekt finns i lägga till, ändra eller ta bort figurer.

 2. Högerklicka på det klickbara område som du skapat och klicka sedan på Koppla makro.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill koppla ett befintligt makro till bildobjektet dubbelklickar du på makrot eller skriver makrots namn i rutan Makronamn.

  • Om du vill spela in ett nytt makro som ska kopplas till det markerade bildobjektet klickar du på Spela in, skriver ett namn på makrot i dialogrutan Spela in makro och klickar sedan på OK för att börja spela in makrot. När inspelningen av makrot är klar klickar du på Stoppa inspelning Bild av knapp i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

   Tips:  Du kan också klicka på Stoppa inspelning Bild av knapp till vänster i statusfältet.

  • Om du vill redigera ett befintligt makro klickar du på namnet på makrot i rutan Makronamn och klickar sedan på Redigera.

 4. Klicka på OK.

Gå till fliken Utvecklare och klicka på Visual Basic för att starta Visual Basic Editor (VBE). Bläddra i Projektutforskaren till den modul som innehåller makrot som du vill köra och öppna det. Alla makron i modulen visas i fönstret till höger. Välj det makro du vill köra genom att placera markören någonstans i makrot och tryck på F5, eller gå till Kör > Kör makro i menyn.

Skapa en Workbook_Open-händelse.

I följande exempel används händelsen Öppna för att köra ett makro när du öppnar arbetsboken.

 1. Öppna den arbetsbok där du vill lägga till makrot eller skapa en ny arbetsbok.

 2. Klicka på Visual Basic i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

 3. Gå till fönstret Projektutforskaren, högerklicka på objektet ThisWorkbook och klicka på Visa kod.

  Tips: Om fönstret Projektutforskaren inte visas går du till menyn Visa och klickar på Projektutforskaren.

 4. Gå till listan Objekt ovanför kodfönstret och välj Arbetsbok.

  Nu skapas automatiskt en tom procedur för händelsen Öppna, som den här:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 5. Lägg till följande rader med kod i proceduren:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("Blad1").Range("A1").Value = Date
  End Sub

 6. Växla tillbaka till Excel och spara arbetsboken som en makroaktiverad arbetsbok (.xlsm).

 7. Stäng och öppna arbetsboken på nytt. Nästa gång du öppnar arbetsboken körs Workbook_Open-proceduren, som visar dagens datum i en meddelanderuta.

 8. Klicka på OK i meddelanderutan.

  Obs!: Datumet visas även i cell A1 på Blad1 när Workbook_Open-proceduren körs.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice

Överst på sidan

Mer information finns i

Köra ett makro automatiskt när du öppnar en arbetsbok

Automatisera uppgifter med inspelning av makron

Spela in ett makro för att öppna specifika arbetsböcker när Excel startar

Skapa och spara alla makron i samma arbetsbok

Spara ett makro

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×