Köra datafrågan igen eller uppdatera data

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du delar en databas i ett nätverk, uppdateras informationen med bestämda mellanrum i Microsoft Access. Uppdatera poster från datablad eller formulär går för att visa den mest aktuella informationen på den fliken Start klickar du på Uppdatera alla >Uppdatera. Uppdateringsprocessen uppdaterar befintliga data i ett datablad eller formulär, och inte ändra ordning på poster, visa nya poster, eller ta bort alla borttagna poster eller poster som inte längre uppfyller angivna villkor. Använda ett makro till den datafråga för ett mer specifikt eller en fullständig uppdatering.

Obs!: Det kan ta tid att köra frågor igen beroende på postuppsättningens storlek.

Vad vill du göra?

Ange uppdateringsintervall

En datafråga manuellt

Om en datafråga i en klientdatabas

Om en datafråga i en Access-program

Ange uppdateringsintervall

Som standard uppdateras data var 60:e sekund, men så här kan du ange med vilket intervall data ska uppdateras i Access.

 1. Klicka på Alternativ under Arkiv > Klientinställningar.

 2. Ändra inställningarna för Uppdateringsintervall (s) under Avancerat.

Överst på sidan

Köra om en datafråga manuellt

 • Tryck på SKIFT+F9.

Överst på sidan

Köra om en datafråga i en klientdatabas

Om du vill köra om en datafråga automatiskt när en händelse inträffar kan du skapa ett makro och koppla det till händelsen. Om du t.ex. vill köra om en datafråga i ett formulär så fort fokus växlar till formuläret, kan du skapa ett makro och koppla det till formulärets Vid markering-händelse genom att följa nedanstående procedur:

 1. På den fliken Skapa klickar du på makro. Om det här kommandot är inte tillgängligt, klickar du på antingen modul eller Klassmodul och klicka sedan på makro.

 2. Klicka på pilen i rutan bredvid det gröna plustecknet (+) och välj UppdateraKontroll.

 3. Spara makrot och stäng Makroverktyget.

 4. Öppna önskat formulär i Designvyn. Tryck på F4 om egenskapssidan inte visas.

 5. När du har valt formuläret på egenskapssidan klickar du på fliken Händelse.

 6. Klicka på pilen vid egenskapen Vid markering på fliken Händelse och klicka på namnet på makrot, UppdateraKontroll.

 7. Spara formuläret.

Överst på sidan

Köra om en datafråga i en Access-app

Access-appfrågor körs på servern. Du använder makrot UppdateraPoster om du vill köra om en datafråga i en Access-app. Det här makrot kräver aktuell postuppsättning.

 1. Öppna önskat formulär, klicka på Åtgärder och sedan på Vid ny post.

 2. Klicka på RequeryRecordsÅtgärdskatalogen. Om du väljer att lämna tomt den där =, ingen ytterligare filtrering utförs på sidan resultat och genom att lämna den OrderBy = som tom, inga specifika sortering utförs.

 3. Spara formuläret.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×