Kända problem och nytillkommen information i 2007 Microsoft Office System

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Produkter

Installation (klient)

Alla klienter

Access 2007

Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager

Diagram

Clip Organizer

Excel 2007

Groove 2007-klient

SmartArt

InfoPath 2007

OneNote 2007

Outlook 2007

PowerPoint 2007

Project 2007

Publisher 2007

SharePoint Designer 2007

Visio 2007

Word 2007

Övrigt

Hämtningsbara filer

Alla kända problem nedan har grupperats efter program.

Installation (klient)

Fråga eller problem

Svar

Distribution av Microsoft Office 2007-produkter per användare (publicerat eller tilldelat) med programinstallation enligt grupprincipen.

Distribution av Office 2007-produkter per användare stöds inte om du använder programdistribution enligt grupprincipen. Vi ger rådet att använda distribueringar tilldelade per maskin när du installerar Office 2007-produkter enligt grupprincipen.

 1. Installera Beta2 Office Web Components.

 2. Installera Office 2007 som släpptes 2007.

Användare får följande felmeddelande:

Installationen kunde inte genomföras på grund av följande fel:

2007 Microsoft Office system stöder inte uppgraderingar av förhandsutgåvor av 2007 Microsoft Office system. Först måste du avinstallera alla förhandsutgåvor av produkter och tillhörande teknik i 2007 Microsoft Office system.

Åtgärda problemen ovan och kör installationen igen.

Funktionen Office 2003 Web Components som installerades med Office 2007 Beta2 gör att Office 2007-produkten blockerar installationen. Ta bort Office 2003 Web Components med Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen i Windows och installera sedan den slutliga Office 2007-produkten.

Uppgradering till Office 2007-produkt på en dator med OneNote 2003.

På grund av ett autentiseringsfel söker alla Office 2007-produkter felaktigt efter OneNote 2003 och frågar om du vill ta bort det om det hittas. Det här problemet gäller bara gränssnittet – OneNote 2003 tas inte bort om Office 2007-produkten inte innehåller OneNote.

Det här påverkar användare som:

 1. Har OneNote 2003 installerat OCH

 2. installerar en Office 2007-produkt som inte innehåller OneNote.

OneNote 2003 avinstalleras inte. Installera Office 2007-produkten på vanligt sätt.

Överst på sidan

Alla klienter

Fråga eller problem

Svar

Varför tas Office Web Components bort från systemet när jag installerar Office 2007?

Microsoft Office Web Components kommer inte längre att levereras med andra program än Project Server i Microsoft Office. På grund av den här förändringen tas komponenterna bort från systemet när du installerar Office 2007 om de installerades i en tidigare version av Microsoft Office. Användare som behöver Office Web Components kan hämta dem online från Microsoft Download Center och installera dem.

Uppgradering från Office 2007 Beta 2 TR till RTM-version misslyckades på grund av följande fel: Installationen kan inte genomföras på grund av följande fel:

2007 Microsoft Office system stöder inte uppgraderingar av förhandsutgåvor av 2007 Microsoft Office system. Först måste du avinstallera alla förhandsutgåvor av produkter och tillhörande teknik i 2007 Microsoft Office system.

Det här problemet beror på Office Web Components. Användare måste avinstallera dem och installera om Office 2007.

Överst på sidan

Access 2007

Fråga eller problem

Svar

Inga problem för tillfället

Överst på sidan

Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager

Fråga eller problem

Svar

Det går inte att återställa en Business Contact Manager-databas på en dator där Windows Vista körs.

För att kunna återställa en databas på dator som kör Windows Vista måste du ingå i administrationsgruppen och köra Outlook i egenskap av administratör. Gör så här för att köra Outlook i egenskap av administratör:

 1. Stäng Outlook.

 2. Klicka på Start och sedan på Dator.

 3. Klicka på den enhet i Utforskaren där Office 2007 har installerats.

 4. Klicka på Program och sedan på Microsoft Office.

 5. Klicka på 2007 Office i Microsoft Office-fönstret.

 6. Högerklicka på Outlook-ikonen och klicka sedan på Kör som administratör.

Mottagarlistan för en marknadsföringskampanj försvinner om jag skapar listan med funktionen Koppla dokument i Word.

Mottagarlistan försvinner om kampanjtypen ändras innan marknadsföringskampanjen har sparats.

Spara marknadsföringskampanjen innan du ändrar kampanjtypen så att mottagarlistan inte försvinner.

I Business Contact Manager för Outlook finns alternativet att öppna en databas och texten är på ett annat språk än Outlook.

Outlook och Business Contact Manager för Outlook använder olika språk eftersom språkpaket för Business Contact Manager för Outlook har tagits bort.

Samma språk måste användas i Business Contact Manager för Outlook och dess databas.

Business Contact Manager för Outlook kan inte skapa en databas.

Kontrollera att Business Contact Manager för Outlook inte är installerad på en enhet som är komprimerad. Om den är det installerar du Business Contact Manager för Outlook på en okomprimerad enhet.

Om du vill ta bort Business Contact Manager från den komprimerade enheten måste du först ta bort komprimering från enheten och ta bort Business Contact Manager för Outlook.

Finansiell historik och finansiell sammanfattning visas inte om en Business Contact Manager-databas som har uppdaterats från Beta 2TR till RTM används.

Beta 2TR-versionen av Business Contact Manager-databasen har integrerats med Office Accounting 2007. Business Contact Manager-databasen har uppdaterats till RTM-version, men Accounting 2007-databasen eller vissa komponenter i Office Accounting 2007 har inte uppdaterats.

Stäng Outlook.

Försök med följande:

Installera RTM-versionen av Accounting 2007.

eller

Använd funktionen för återskapande av företagsdata i Accounting 2007 för att öppna och uppdatera SBC-filen för databasen som integrerades med Business Contact Manager-databasen.

Öppna Outlook igen och försök få tillgång till finansiella data.

Business Contact Manager importerar inte data konverterade från ACT! 8.

Konvertering av data från ACT! 8 stöds inte.

I Outlook och Business Contact Manager för Outlook används olika språk och Business Contact Manager för Outlook startar inte.

Samma språk måste användas i Outlook och Business Contact Manager för Outlook för att de ska kunna fungera ihop. Byt språk i Office eller i Business Contact Manager för Outlook så att det blir samma i båda.

2007 Office system, Business Contact Manager för Outlook och Office Accounting 2007 fungerar inte tillsammans.

2007 Office system, Business Contact Manager för Outlook och Office Accounting 2007 måste samtliga vara uppgraderade till RTM-version för att fungera tillsammans.

Word-dokumentet stängs när jag försöker markera kontakter (mottagare) i Koppla dokument.

En komponent i ACT! 7 är i konflikt med funktionen Koppla dokument. Försök med följande:

Ta bort COM-tillägget ACT! från Word.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen i Word och klicka sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Tillägg.

 3. Klicka på COM-tillägg i listan Hantera och klicka sedan på Gå till.

 4. Klicka på ACT! 7 och sedan på Ta bort.

 5. Öppna dokumentet en gång till och försök använda funktionen Koppla dokument igen.

Om föregående steg inte fungerar avinstallerar du ACT! 7-programmet från datorn med Lägg till/ta bort program i Kontrollpanelen.

Överst på sidan

Diagram

Fråga eller problem

Svar

Inga problem för tillfället

Överst på sidan

Clip Organizer

Fråga eller problem

Svar

Inga problem för tillfället

Överst på sidan

Excel 2007

Fråga eller problem

Svar

Microsoft Skriptredigeraren är inte tillgänglig längre.

Skriptredigeraren har inte längre stöd i Excel 2007.

Kan filer som skapades tidigare än i Beta2-versionen öppnas i slutversionen av Excel 2007?

På grund av ändringar i filformatet måste alla filer som skapades tidigare än i Beta2-versionen sparas antingen i Beta2- eller B2TR-format innan de kan öppnas i slutversionen av Excel 2007.

Vilka filformat finns det inte stöd för längre i Excel 2007?

Tidigare har det funnits stöd för många olika dataformat i Excel. Vi har kommit fram till att många av de äldre formaten sällan eller aldrig används. Vi tar bort stödet för vissa filtyper för att vi ska kunna koncentrera oss mer på de filformat som verkligen används. De föråldrade filformaten ersätts på två olika sätt. Den uppsättning filformat som används minst går det inte längre att öppna och spara. För en annan filuppsättning som används mycket lite finns det stöd att läsa in filerna i Excel 2007 så att du kan spara dem i ett nyare format.

Följande format kan inte öppnas eller sparas i Excel 2007:
WK1 (1-2-3)
WK4 (1-2-3)
WJ3 (1-2-3 japanska) (.wj3)
WKS (1-2-3)
WK3,(1-2-3)
WK1,FÅT(1-2-3)
WJ2 (1-2-3 japanska) (.wj2)
WJ3, FJ3 (1-2-3 japanska) (.wj3)
DBF 2 (dBASE II)
WQ1 (Quattro Pro/DOS)
WK3,FM3(1-2-3)
Microsoft Excel-diagram (.xlc)
WK1,ALL(1-2-3)
WJ1 (1-2-3 japanska) (.wj1)
WKS (Works japanska) (.wks)

Följande format går att öppna, men inte spara, i Excel 2007:
Microsoft Excel 2.1-kalkylblad
Microsoft Excel 2.1-makro
Microsoft Excel 3.0-kalkylblad
Microsoft Excel 3.0-makro
Microsoft Excel 4.0-kalkylblad
Microsoft Excel 4.0-makro
Microsoft Excel 97- Excel 2003 & 5.0/95-arbetsbok
Microsoft Excel 4.0-arbetsbok
DBF 3 (dBASE III)
DBF 4 (dBASE IV)

HTML är inte längre ett Excel-filformat med naturtrogen återgivning.

I Excel 2007 lagras inte längre innehållsinformation som bara gäller för Excel i HTML-format. Eftersom detta format alltmer sällan används som primärt filformat sparas inte Excel-specifika taggar som har kvar Excel-funktionerna när de öppnas igen.

Vi har upptäckt att funktionen "Spara som HTML" i Excel används som publiceringsformat och det finns fortfarande stöd för att skapa dokument som ska visas i en webbläsare. Även i fortsättningen går det att öppna HTML-filer och alla Excel-specifika funktioner i filen som skapades i en tidigare version kommer att finnas kvar. Filerna bör sparas i något av de nya filformaten som en primär version av dokumentet och publiceras till HTML när så önskas.

Med tidigare versioner av Excel gick det dessutom att publicera Excel-filer till interaktiva HTML-filer med Microsoft Office Web Components. I vår pågående satsning att skapa interaktiva kalkylblad i webbläsare ligger fokus på Excel Services. En del av denna fokusering ligger på att ta bort stödet för att spara interaktiva HTML-filer med Office Web Components.

När Office 2007 installeras försvinner vissa funktioner i SQL Server 2005 Business Intelligence Development Studio och Management Studio

Om du har SQL Server 2005 installerat på datorn och du använder Business Intelligence Development Studio (BIDS) eller SQL Server Management Studio (SSMS) när du arbetar med SQL Server Analysis Services (SSAS) eller SQL Server Reporting Services (SSRS) bör du vara medveten om att vissa funktioner i BIDS och SSMS inte kommer att finnas kvar när du har installerat Office 2007. Särskilt följande funktioner påverkas:

 • BIDS Cube Designero Fliken Calculations

  • Flikarna Actions och KPI (när MDX-syntaxkontroll körs)

  • Flikarna Perspectives och Translations (när det finns beräkningar i kuben)

 • Projektguiden BIDS Reporting Services (när datakällan Analysis Services används)

  • Frågeverktyget Calculated Member Buildero

 • Rapportdesignern i BIDS Report (när datakällan Analysis Services används)

  • Frågeverktyget Calculated Member Buildero

 • Rollredigeraren Analysis Services i SSMS (när MDX-syntaxkontrollen körs)

Besök webbplatsen https://support.microsoft.com/kb/926421 om du vill ha mer information om det här problemet och instruktioner för hur du får en lösning.

Diagram i Office Excel 2007 och stöd för Excel 4-makron

I Microsoft Office Excel 2007 finns en uppgradering som förbättrar diagrammotorn avsevärt. Förutom att det blir mer effektivt att skapa diagram och lägga till drastiska grafikeffekter så delas den nya motorn av flera olika Microsoft Office-program. Vare sig du arbetar i ett kalkylblad, i ett Office Word-dokument eller i ett Office PowerPoint-bildspel så fungerar diagrammet, och diagramverktygen, på samma sätt.

Som en följd av den här diagramuppgraderingen var Excel-teamet tvungna att implementera om makrospråk och granska stödstrategin för äldre makrospråk. De flesta makrostöd har blivit implementerade, men vissa makrospråksfunktioner för diagram i Excel 4 (XML) har inte blivit det. Vissa Excel 4-makron som styr diagram i Office Excel 2007 kanske inte fungerar som de ska. Detta gäller bara äldre makron (sådana som skapades i Excel 5.0 eller tidigare) som innehåller diagramfunktioner.

Kunder vars lösningar har utvecklats med Excel 4-makron mot diagram bör kontrollera att deras lösningar fungerar som de ska i Excel 2007. Diagramlösningar som innehåller felaktiga funktioner kan åtgärdas med Visual Basic for Applications, som har ersatt XML som skriptspråk sedan Excel 5.

Överst på sidan

Groove 2007-klient

Fråga eller problem

Svar

Observera följande systemkrav som gäller för att installera och köra Microsoft Office Groove 2007.

 • XP SP1 eller SP2 måste vara installerat.

 • Det bör finnas minst 800 MB ledigt diskutrymme i systemet.

 • Flera användare på samma operativsystem kan inte köra Groove.

Microsoft Office Groove 2007 SDK måste installeras efter alla andra Microsoft Office 2007-komponenter. Dessutom måste Groove 2007 SDK avinstalleras innan du uppgraderar någon annan Office 2007-komponent.

Du måste installera Microsoft Office Groove 2007 SDK EFTER att du har installerat alla andra Microsoft Office 2007-komponenter, inklusive Microsoft Office Groove 2007. När du har installerat Groove 2007 SDK måste du dessutom ta bort det innan du uppgraderar andra Office 2007-komponenter. Till sist måste du avinstallera alla befintliga betaversioner av Groove 2007 SDK eller Groove Virtual Office 3.1 GDK:er innan du installerar Groove 2007 SDK.

Flytta TeamDirection-projekt som ska användas i Microsoft Office Groove 2007.

Om du vill fortsätta använda dina Groove 3.x TeamDirection-projekt i Microsoft Office Groove 2007 måste du göra följande INNAN du uppgraderar till Groove 2007:

 1. Exportera dina projekt från TeamDirection Project i Groove 3.x.

 2. Uppgradera till Groove 2007.

 3. Installera TeamDirection Project för Groove 2007.

 4. Importera dina projekt i TeamDirection Project för Groove 2007.

Groove-kalenderverktyget visar felaktiga datum om användaren ändrar datorsystemets tidszon när kalenderverktyget inte är igång.

När du har ändrat datorsystemets tidszon avslutar du Groove och startar om det.

Överst på sidan

SmartArt

Fråga eller problem

Svar

Inga problem för tillfället

Överst på sidan

InfoPath 2007

Fråga eller problem

Svar

Inga problem för tillfället

Överst på sidan

OneNote 2007

Fråga eller problem

Svar

Vissa OneNote-funktioner är inte tillgängliga i 64-bitars operativsystem.

Skicka till OneNote 2007 skrivardrivrutinen Skicka till OneNote lägger till i för Windows Internet Explorer 64-bitars är inte tillgängligt på datorer med Windows körs på ett 64-bitars operativsystem.

Synkronisera alla anteckningsböcker innan du uppgraderar till den slutliga RTM-versionen.

Det slutliga filformatet för OneNote 2007 skiljer sig från tidigare betaversioner av OneNote 2007. Detta påverkar även offlinecacheminnet som också har ändrats. Första gången du kör OneNote 2007 tas offlinecacheminnet bort. Därför är det viktigt att du synkroniserar anteckningsböckerna innan du uppgraderar till slutversionen av OneNote 2007.

Uppgradera till den släppta versionen av Windows Skrivbordssökning 3.0.

Om du tidigare har använt tidigare versioner av Windows Desktop Search 3.0 uppgradera till den slutgiltiga versionen.

Windows Server 2003:

http://r.Office.microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=32&p2=5&p3=2

64-bitars Windows Server 2003 eller 64-bitars Windows XP:

http://r.Office.microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=64&p2=5&p3=2

Windows Vista: Windows Skrivbordssökning ingår redan i Windows Vista. Vi rekommenderar att du använder OneNote 2007 med den släppta versionen av Vista.

Obs!: I fältet Ändra språk på Download Center-sidan kan du välja språk.

Alla användare i delade anteckningsböcker måste köra samma version av OneNote. Det går inte att blanda förhandsutgåvor och den släppta 2007-versionen.

Alla användare i en delad anteckningsbok måste uppgradera samtidigt till den släppta versionen av OneNote 2007 för synkronisera anteckningsboken ska fungera korrekt. Detta omfattar alla klienter på alla datorer som har den anteckningsboken som är öppen. Om några användare som använder tidigare versioner synkroniseringen fungerar inte korrekt och kan orsaka överflödig minne och processoranvändningen.

Överst på sidan

Outlook 2007

Fråga eller problem

Svar

CDO 1.21 (Collaboration Data Objects ) är inte tillgängligt via installationsprogrammet för Office.

CDO är tillgänglig som en webbplats på https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36

Varför krävs Windows Skrivbordssökning för Outlook?

Windows Skrivbordssökning 3.0 är en originalkomponent i Vista och levereras separat som en systemkomponent för användare av Windows XP och Windows Server 2003. Skrivbordssökning är en systemtjänst som skapar index för filer, e-postmeddelande och annat innehåll för att det ska gå snabbt att genomföra sökningar i innehåll och egenskaper. Det är en uppgradering för alla tidigare 2.x-versioner av Windows Skrivbordssökning som du eventuellt använder för tillfället. Outlook 2007 innehåller en ny version av snabbsökningstekniken som är en påbyggnad av Skrivbordssökningen och kräver denna komponent för att sökningen ska fungera.

Outlook uppmanas du att hämta och installera Windows Desktop Search 3.0 om du kör på Windows XP. Detta krävs för att stödja vår nya funktioner för Snabbsökning i Outlook.

Installationsprocessen uppgraderar automatiskt 2.5 och senare versioner av Windows Skrivbordssökning. Tidigare versioner av bör avinstalleras via Lägg till/ta bort program innan den här versionen installeras.

Om du kör Vista RC1 eller senare fungerar allt som det ska utan att det behövs någon separat installation.

Ibland när jag skriver ut blir Outlook helt vitt.

När jag förhandsgranskar utskrifter i Outlook 2007 på Vista blir Outlook helt vitt (tomt) när jag skrivit ut (eller när jag klickar på stäng) på grund av ändringar i dialogrutan Utskriftsformat, som gör att fönstret återställs.

För att åtgärda problemet minimerar du Outlook och förstorar fönstret igen. Inga data har försvunnit.

Vissa RSS-feeds går inte att synkronisera och ett fel av typen OLE-objekt är inte registrerat visas i fönstret Förlopp för Skicka och ta emot.

Detta är en känd begränsning med en mycket liten uppsättning RSS-feeds om du har Internet Explorer 6 installerat på din dator. Uppgradera till Internet Explorer 7 om du vill fortsätta synkronisera dessa feeds.

Då och då går det inte att konfigurera Outlook så att uppringning sker för skicka- och ta emot-åtgärder.

Börja med att skapa en fjärranslutning utanför Outlook med en fjärranslutning i Windows eller webbläsaren.

Överst på sidan

PowerPoint 2007

Fråga eller problem

Svar

Jag får inte tillägget för Microsoft Office Producer för PowerPoint 2003 att fungera i PowerPoint 2007.

Det här tillägget fungerar inte i PowerPoint 2007. Kunder som behöver skapa innehåll med det här tillägget måste använda en licensierad installation av PowerPoint 2003.

Varför går det inte att öppna filen som skapades tidigare än i PowerPoint 97?

PowerPoint 2007 har inte längre stöd för att öppna filer som skapades i tidigare versioner än PowerPoint 97.

Överst på sidan

Project 2007

Fråga eller problem

Svar

Inga problem för tillfället

Överst på sidan

Publisher 2007

Fråga eller problem

Svar

Inga problem för tillfället

Överst på sidan

SharePoint Designer 2007

Fråga eller problem

Svar

När du använder eller placera fokus i åtgärdsfönstret webbdelar, går det att använda någon av min piltangenterna, kortkommandona (till exempel CTRL + S för Spara CTRL + Z för att ångra) eller BACKSTEG-tangenten när du redigerar min sida.

Det här är ett känt problem i åtgärdsfönstret webbdelar. Växla fokus från SharePoint Designer-program för att åtgärda situationen och växla fokus tillbaka till program.

Överst på sidan

Visio 2007

Fråga eller problem

Svar

När jag startar Visio 2007 blir jag uppmanad att hämta en fil för bästa resultat. Vad är det här för fil och varför behövs den?

Den här filen förbättrar resultatet när du sparar och läser in Visio XML-filer. Filen finns redan i Windows Vista-system och om Windows Skrivbordssökning eller Windows Internet Explorer 7 har installerats.

Överst på sidan

Word 2007

Fråga eller problem

Svar

Hur öppnar jag och sparar DOTX- och DOTM-filer med konverteraren för Word XML-format?

Word XML-konverteraren stöder endast öppnas och sparas och docx- och .docm-filer i Microsoft Office Word 2003.

Vad ska jag göra för att få en skärmläsare att fungera med e-post i Outlook eller Word?

Installera följande registernycklar:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options] "WordAlternateDisplayMethodForScreenReaders"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common] "ScreenReaderPresent"=dword:00000001

Överst på sidan

Annat

Fråga eller problem

Svar

Borttagning av knapparna Bakåt och Framåt i verktygsfältet gör att startsidan blir tom offline.

Till REPRO:

 1. Öppna valfritt program.

 2. Starta visningsprogrammet genom att trycka på F1.

 3. Ange statusen till offline.

 4. Klicka på listrutan Alternativ för verktygsfält och klicka på knapparna Bakåt och Framåt så att de tas bort från verktygsfältet.

 5. Stäng klientvisningsprogrammet.

 6. Öppna hjälpen genom att trycka på F1.

Gå till Alternativ för verktygsfält och klicka på Återställ verktygsfält eller lägg till knapparna Bakåt och Framåt i verktygsfältet igen.

Överst på sidan

Hämtningsbara filer

Fråga eller problem

Svar

Inga problem för tillfället

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×