Kända problem – Skype för företag för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Uppdaterad:    9 januari 2019

Senaste problem lagts till eller uppdaterats

Serveruppdatering

Utan Skype för företag Server 2015 CU4 (build 9319.272 eller senare) eller Lync Server 2013 CU8 HF1 (build 8309.973 eller senare)kräver Skype för företag på Mac mobilitet aktivering på serversidan. Efter uppdatering till skapar 9317.272 eller 8309.973 eller senare, mobilitet aktivering är inte längre behövs.

Du kan ladda ned uppdateringarna via Uppdateringar för Skype för företag – Server 2015 och Uppdateringar för Lync Server 2013.

Du kan också hitta mer information på vanliga frågor och svar - Skype för företag på Mac-dator.

Kända problem

Problem

Kommentar

Outlook-integrering

Krav för integrering av Skype för företag och Outlook på Mac:

 • Mac Outlook version 15.28 eller senare krävs.

 • Skype för företag måste vara igång.

 • Samma användarkonto måste vara inloggat i Outlook och Skype för företag.

Felsökning av Outlook-integrering om närvaro inte visas för kontakter, onlinemöten inte kan schemaläggas eller om det inte finns någon uppringningsinformation i mötesinbjudan:

 1. Kontrollera att samma användarkonto används i Outlook och Skype för företag.

 2. Starta om Outlook.

 3. Installera om Skype för företag på Mac.

 4. Utföra enkelt avinstallera av Lync 2011. Mer information finns i hur du utför en ren avinstallera av Lync för Mac 2011 .

 5. Se till att Skype för företag är igång och att du är inloggad.

Det går inte att se användarnas Skype för företag närvaro i Outlook 2016 för Mac

Om du har Lync för Mac 2011 installerat på samma Mac-enhet har Lync för Mac ändrat konfigurationen. Rekommendera att du installerar om Skype för företag på Mac.

Det går inte att söka i Skype-katalogen

Skype för företag på Mac användare kan inte söka i Skype-katalogen, även om du har aktiverat den här funktionen för din organisation. Dock kan Skype för företag på Mac användare kommunicera med Skype-användare om de vet Skype-användaren Microsoft-konto.  Se lägga till en kontakt i Skype för företag.

Installation sida vid sida

Det finns inte stöd för installation sida vid sida av Skype för företag och Lync för Mac. Vi rekommenderar att du gör en ren avinstallation av Lync för Mac 2011 innan du installerar Skype för företag.

Det går inte att logga in på Skype för företag

Vissa Lync profiler kan skilja sig från Skype för företag på Mac profiler och kan orsaka en avvikelse. Mer information finns i hur du utför en ren avinstallera av Lync för Mac 2011 .

Mobilitetsprincip krävs

Med versionen av Skype för företag Server 2015 CU4 och Lync Server 2013 CU8 HF1stöder vi Skype för företag på Mac som ett skrivbordsprogram. Det innebär att med en mobilitet princip som tilldelats Mac-användare är inte obligatoriska. Tills serveruppdateringarna, mobilitet aktivering på serversidan krävs.

Endast ett uppringningsnummer visas i mötesinbjudningar

Åtgärd: Uppdatering till Outlook 2016 för Mac version 15.32 eller senare.

Gränssnitt med ett enda fönster/fönster med flikar inte tillgängligt

Som standard visas alla konversationer i ett enda fönster/fönster med flikar om topologin uppfyller följande krav. Det finns dock situationer när klienten inte kan avgöra om konversationshistorik på serversidan är aktiverat. Vyn med ett enda fönster används då inte som standard. Det kan åtgärdas genom att uppdatera alternativen i Inställningar.

Krav för gränssnitt med ett enda fönster/fönster med flikar:

 • Skype för företag Online eller Skype för företag – Server 2015

 • Konversationshistorik på serversidan aktiverat.

Felsök om läget med ett enda fönster inte är tillgängligt. Kontrollera följande:

 • Inställningar > Allmänt > Visa konversation i separata fönster är avmarkerat.

Om du lägger till en distributionsgrupp med fler än 100 kontakter visas bara 100 kontakter

Lösning: Du kan visa hela medlemslistan i distributionsgruppen genom att expandera gruppen i Outlook.

Skrivbordsvisning i Skype för företag på Windows-klient

Under en peer-to-peer-session mellan en Windows Skype för företag-klient och en Mac Skype för företag-klient, där delning startas av Mac Skype för företag-klienten, kommer inte Windows Skype för företag-klienten att kunna se Mac-användarens skrivbord. Det finns för närvarande inget stöd för skrivbordsvisning i detta Skype för företag-scenario för lokala Windows-användare.

Lösning: Användare kan ansluta till ett konferenssamtal eller använda "Träffas nu."

Information om PSTN-konferens saknas i Outlook för Mac

Information om PSTN-konferens saknas när du schemalägger ett onlinemöte i Outlook för Mac.

Lösning: För att åtgärda det här problemet måste du ta bort en Outlook-inställning:

 1. Avsluta Outlook för Mac.

 2. Öppna terminalen.

 3. Skriv: standarder tar bort com.microsoft.Outlook OnlineMeeting

 4. Starta Outlook för Mac.

Det går inte att logga in i Skype för företag på Mac

(Skype för företag – Server Online, Exchange Server Online, identitet hanterad lokalt med ADFS 3.0- och WIA-autentisering aktiverad för wiasupporteduseragents-Mozilla/5.0)

Lösning:

 1. Ta bort ”Mozilla/5.0” från parametern WIASupportedUserAgents i AdfsProperties. I huvudsak behöver du göra följande:

  1. Kör Get-AdfsProperties | select wiasupporteduseragents och spara utdata.

  2. Ta sedan bort _bara_ ”Mozilla/5.0” från dessa utdata.

  3. Kör därefter Set-AdfsProperties -WIASupportedUserAgents med utdata från steg b.

 2. Gå tillbaka till att använda Lync för Mac 2011.

Obs!: Skype för företag på Mac representeras av det underliggande ADAL-biblioteket som användaragent Mozilla/5.0 (inget alternativ för att ange det från appen) och Windows-integrerad autentisering används i allmänhet bara för Windows-klienter och stöds därför inte av ADAL-bibliotek på Mac.

Kontakthantering, inklusive hantering av ombud, stöds endast på Skype för företag – Server 2015 med UCS inaktiverad

Användare på Skype för företag – Server 2015 går inte att ändra användarens kontaktlista i Skype för företag om ett användarkonto har aktiverats av Skype för företag administratören för Unified kontakt Store (UCS) för Exchange. Om användarna finns på Lync Server 2013, stöds inte kontakthantering. Användare kan göra ändringar i sina kontaktlistor i Outlook. Hantering av ombud kan göras av Lync eller Skype för företag administratören med SEFAUtil Administrationsverktyg.

Skype för företag – Server 2015 med UCS inaktiverat är den enda närvarande kontakthantering.

Stöd för utökat 911 (E-911)

Stöd för E-911 nödsamtal utifrån Skype för företag på Mac har följande krav för lokala servrar:

 • Skype för företag på Mac version 16.11 eller senare.

 • Skype för företag – Server 2015, December 2017 uppdatera eller Lync Server 2013 uppdatera November 2016 (CU8 HF1).

 • Enable911 i CsPlatformServiceSettings måste vara sanna.

 • Väst säkerhet Services kunder: Emergency Gateway Version 5.4.

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled egenskapen för användarens plats princip är aktiverad eller

 • Egenskapen EnhancedEmergencyServicesEnabled är aktiverat på plats principen tillämpas på webbplatsen network undernät som användaren är ansluten (Skype för företag – Server 2015, juli 2018 uppdatering krävs).

Snabbmeddelanden (IM) meddelande vid nödsamtal inte skickas till en distributionslista

För användare av Skype för företag – Server 2015, skicka ett Snabbmeddelande meddelande om en akuta samtals ringer från Skype för företag på Mac till en distributionslista (som anges av den meddelandet URI i plats-princip) kräver juli 2018 uppdatera.

Det går inte att ansluta till ett möte från en icke-federerad organisation i Outlook

Användare kan inte ansluta till ett möte från en annan organisation som inte med din organisation när användaren klickar på länken Anslut till i Outlook.

Lösning: Anslut till mötet från fliken möten inifrån programmet (version 16.11.149 och senare).

Stora PowerPoint-filer kan inte delas i ett möte

PowerPoint-filer som är större än 30 MB kan inte delas i ett möte från Skype för företag på Mac.

Lösning: Öppna PowerPoint-fil på datorn och dela skärmen i mötet.

Funktioner som inte finns tillgängliga i denna version

Om du har Skype för företag – Server 2015, se kolumnen Skype för företag på Mac i Tabeller med klientjämförelser för Skype för företag – Server 2015.

Om du har Lync Server 2013, se kolumnen Skype för företag på Mac i Tabeller med klientjämförelser för Lync Server 2013.

Närliggande avsnitt

Vad är nytt i Skype för företag på Mac?
Office Insider släpper för Skype för företag på Mac
Hjälp om Skype för företag

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×