Kända problem – Skype för företag för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Uppdaterades:    4 april 2019

Senaste problem har lagts till eller uppdaterats

Serveruppdatering

Utan Skype för företag – Server 2015 CU4 (version 9319,272 eller senare) eller Lync Server 2013 CU8 HF1 (version 8309,973 eller senare)kräver Skype för företag på Mac mobilitets aktivering på Server sidan. Efter uppdatering till version 9317.272 eller 8309.973 eller senare krävs detta inte längre.

Du kan ladda ned uppdateringarna via Uppdateringar för Skype för företag – Server 2015 och Uppdateringar för Lync Server 2013.

Du hittar mer information på vanliga frågor och svar – Skype för företag för Mac.

Kända problem

Problem

Kommentar

Outlook-integrering

Krav för integrering av Skype för företag och Outlook på Mac:

 • Mac Outlook version 15.28 eller senare krävs.

 • Skype för företag måste vara igång.

 • Samma användarkonto måste vara inloggat i Outlook och Skype för företag.

Felsökning av Outlook-integrering om närvaro inte visas för kontakter, onlinemöten inte kan schemaläggas eller om det inte finns någon uppringningsinformation i mötesinbjudan:

 1. Kontrollera att samma användarkonto används i Outlook och Skype för företag.

 2. Starta om Outlook.

 3. Installera om Skype för företag på Mac.

 4. Gör en ren avinstallation av Lync 2011. Se Hur du utför en ren avinstallation av Lync för Mac 2011 om du vill ha information.

 5. Se till att Skype för företag är igång och att du är inloggad.

Kan inte se användarnas närvaro i Skype för företag i Outlook 2016 för Mac

Om du har Lync för Mac 2011 installerat på samma Mac-enhet kan Lync för Mac ha ändrat konfigurationen. Rekommendationen är att installera om Skype för företag på Mac.

Det går inte att söka i Skype-katalogen

Skype för företag på Mac användarna kan inte söka i Skype-katalogen, trots att du har aktiverat funktionen för organisationen. Däremot kan Skype för företag på Mac-användare kommunicera med Skype-användare om de känner till Skype-användarens Microsoft-konto.  Se lägga till en kontakt i Skype för företag.

Installation sida vid sida

Det finns inte stöd för installation sida vid sida av Skype för företag och Lync för Mac. Vi rekommenderar att du gör en ren avinstallation av Lync för Mac 2011 innan du installerar Skype för företag.

Det går inte att logga in på Skype för företag

Vissa Lync-profiler kan skilja sig från profiler i Skype för företag på Mac och kan orsaka avvikelser. Se Hur du utför en ren avinstallation av Lync för Mac 2011 om du vill ha information.

Mobilitetsprincip krävs

Med utgivningen av Skype för företag – server 2015 CU4 och Lync Server 2013 CU8 HF1, har vi stöd för Skype för företag på Mac som ett Skriv bords program. Detta innebär att det inte kommer att krävas någon tilldelad mobilitetsprincip för Mac-användare. Fram till dessa serveruppdateringar krävs aktivering av mobilitet på serversidan.

Endast ett uppringningsnummer visas i mötesinbjudningar

Åtgärd: Uppdatering till Outlook 2016 för Mac version 15.32 eller senare.

Gränssnitt med ett enda fönster/fönster med flikar inte tillgängligt

Om din topologi uppfyller följande krav kommer alla konversationer att visas i ett fönster med flikar. Det finns emellertid fall då klienten inte kan avgöra om konversations historik på Server sidan är aktive rad och den inte är inställd på enkel fönster visning. Detta kan lösas genom att uppdatera inställningar i inställningar.

Krav för gränssnitt med ett enda fönster/fönster med flikar:

 • Skype för företag Online eller Skype för företag – Server 2015

 • Konversationshistorik på serversidan aktiverat.

Felsök om läget med ett enda fönster inte är tillgängligt. Kontrollera följande:

 • Inställningar > allmänna > Visa chattar i separata popup-fönster är avmarkerat. (I program versioner före 16,25 heter den här inställningen Visa konversation i separata fönster.)

Om du lägger till en distributionsgrupp med fler än 100 kontakter visas bara 100 kontakter

Lösning: Du kan visa hela medlemslistan i distributionsgruppen genom att expandera gruppen i Outlook.

Det går inte att logga in i Skype för företag på Mac

(Skype för företag – Server Online, Exchange Server Online, identitet hanterad lokalt med ADFS 3.0- och WIA-autentisering aktiverad för wiasupporteduseragents-Mozilla/5.0)

Lösning:

 1. Ta bort ”Mozilla/5.0” från parametern WIASupportedUserAgents i AdfsProperties. I huvudsak behöver du göra följande:

  1. Kör Get-AdfsProperties | select wiasupporteduseragents och spara utdata.

  2. Ta sedan bort _bara_ ”Mozilla/5.0” från dessa utdata.

  3. Kör därefter Set-AdfsProperties -WIASupportedUserAgents med utdata från steg b.

 2. Gå tillbaka till att använda Lync för Mac 2011.

Obs!: Skype för företag på Mac representeras av det underliggande ADAL-biblioteket som användaragent Mozilla/5.0 (inget alternativ för att ange det från appen) och Windows-integrerad autentisering används i allmänhet bara för Windows-klienter och stöds därför inte av ADAL-bibliotek på Mac.

Kontakt hantering, inklusive ombuds hantering, stöds bara på Skype för företag – Server 2015 med UCS inaktiverat

Användare på Skype för företag – Server 2015 kan inte ändra sin kontakt lista i Skype för företag om ett användar konto har Aktiver ATS av Skype för företag-administratören för den enhetliga kontakt butiken (UCS) för Exchange. Om användarna finns på Lync Server 2013 stöds inte kontakt hantering. Användarna kan göra ändringar i sin kontakt lista i Outlook. Ombuds hanteringen kan göras av Lync-eller Skype för företag-administratören med hjälp av SEFAUtil-administratörs verktyget.

Skype för företag – Server 2015 med UCS inaktiverat är den enda tillgängliga kontakt hanteringen just nu.

När du befinner dig i en peer-to-peer-session mellan en Windows Skype för företag-klient och en Mac Skype för företag-klient och delning startas av Mac Skype för företag-klienten, kan Windows Skype för företag-klienten inte se Mac-användarens skriv bord om VBSS är Disa Bled i miljön.

Skriv bords visning stöds för närvarande inte i det här scenariot för Skype för företag för Windows lokala användare.

Lösning:

 • Alternativ 1: Aktivera VBSS i miljön.

 • Alternativ 2: användarna kan ansluta till ett konferens samtal eller använda "möte nu".

Förbättrat stöd för 911 (E-911)

Stöd för E-911 nödsamtal från Skype för företag på Mac har följande krav för lokala servrar:

 • Skype för företag på Mac version 16,11 eller senare.

 • Skype för företag – Server 2015, december 2017 uppdatering eller Lync Server 2013, november 2016 Update (CU8 HF1).

 • Enable911 i CsPlatformServiceSettings måste vara true.

 • Västra säkerhets tjänster kunder: version 5,4 för nödsamtal.

 • Egenskapen EnhancedEmergencyServicesEnabled för användarens plats princip är aktive rad eller

 • Egenskapen EnhancedEmergencyServicesEnabled är aktive rad för den plats princip som tillämpas på nätverks webbplatsen för det undernät som användaren är ansluten till (Skype för företag – Server 2015, uppdatering för juli 2018 krävs).

Snabb meddelande avisering (IM) för nödsamtal som inte skickas till en distributions lista

För användare av Skype för företag – Server 2015 krävs uppdateringen för juli 2018för att skicka ett snabb meddelande om ett nödsamtal från Skype för företag på Mac till en distributions lista (som anges i meddelande-URI: n).

I Outlook kan du inte ansluta till ett möte från en icke-federerad organisation

Användare kan inte ansluta till ett möte från en annan organisation som inte är federerad med din organisation när användare klickar på länken Anslut i Outlook.

Lösning: Anslut till mötet från fliken möten i appen (version 16.11.149 och senare).

Det går inte att dela stora PowerPoint-filer under ett möte

PowerPoint-filer som är större än 30 MB kan inte delas i ett möte från Skype för företag på Mac.

Lösning: öppna PowerPoint-filen på datorn och dela skärmen i mötet.

Kontakt korts informationen för den inloggade användaren är inaktuell

När kontakt uppgifter för den inloggade användaren ändras kanske inte den aktuella informationen visas i kontakt kortet i Skype för företag för Mac.  

För Skype för företag – Online-användare: 

 • Vänta i minst 24 timmar från den tidpunkt då den nya kontakt informationen publicerades i Active Directory.

 • Logga ut från alla Skype för företag-appar på alla enheter.

 • Logga ut från eller koppla bort Skriv bords telefoner eller program som tillhandahålls av kring utrustning (till exempel headset) med Skype för företag-anslutning.

 • Logga in på Skype för företag-appen på Mac, iOS eller Android.

 • Vänta fem minuter och kontrol lera kontakt informationen.

För Skype för företag – Server 2015 och 2019: Logga in från Skype för företag i Windows.  En korrigering kommer att vara tillgänglig i en framtida Server uppdatering som inte kräver Windows-appen.

Funktioner som inte finns tillgängliga i denna version

Om du har Skype för företag – Server 2015, se kolumnen Skype för företag på Mac i Tabeller med klientjämförelser för Skype för företag – Server 2015.

Om du har Lync Server 2013, se kolumnen Skype för företag på Mac i Tabeller med klientjämförelser för Lync Server 2013.

Närliggande avsnitt

Nyheter i Skype för företag för Mac
Office Insider-versioner för Skype för företag på Mac
Skype för företag – hjälp

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×