Justera placering och avstånd automatiskt och ändra layout för former i ett diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Visio innehåller flera verktyg som hjälper dig att placera ut former och kopplingar snyggt och jämnt. Du kan använda olika verktyg på olika tider när du skapar diagram. Vissa kan göra små justeringar form positioner och hjälp med att ordna om hela diagram. Verktygen är ordnade i följande fyra viktiga områden:

 • Justering och avstånd automatiskt knappen: Använd Justering och avstånd automatiskt om du är nöjd med layouten i diagrammet, men bara vill göra den snyggare och räta ut kopplingar utan att flytta saker mycket.

 • Position kommandon: använda kommandona under knappen Position om du vill åtgärda endast justering eller endast avstånd för markerade former, eller om du vill rotera eller vända diagrammet.

 • Ny Layout för sidan galleri: Använd galleriet Ny Layout för sidan om du vill prova en ny layout i diagrammet, utan att du behöver nödvändigtvis att behålla de ursprungliga placeringarna av formerna.

 • Mall-specifika layout kommandon: vissa diagrammallar medföljer sin egen layout-kommandon som är utformade för den typ av diagram, inklusive mallar Organisationsschema och kreativitetsdiagram.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Knappen automatisk justering och avstånd

Det här alternativet är utformad för att lämna formerna så nära som möjligt att de aktuella placeringarna, men justerad mot varandra och jämnt fördelade.

 1. Markera de former som du vill justera och avstånd eller klicka utanför diagrammet om du vill ta bort en markerad. Om inget är markerat, påverkas alla figurer.

 2. Klicka på fliken Start och sedan klicka på placering (i gruppen Ordna ) och välj Justering och avstånd automatiskt.

Position kommandon

Knappen Position finns på fliken Start i gruppen Ordna. Klicka på pilen om du vill visa kommandon för att justera, avstånd och orienting markerade former.

Justera former

Kommandon i det här avsnittet Justera former utan att ändra deras avstånd. Du kan placera muspekaren över ett kommando för att se en förhandsgranskning av effekten kommer att ha innan du sparar ändringen.

Så här använder du Justera automatiskt
 1. Markera de former som du vill justera.

 2. Klicka på Justera på fliken Start i gruppen Ordna och klicka sedan på Justera automatiskt.

Så här anger du justeringsriktningen
 1. Markera den form som du vill justera de andra formerna håller du ned SKIFT och klickar på formerna som du vill justera den.

 2. Klicka på Justera på fliken Start i gruppen Ordna och välj ett alternativ för justering.

Obs!: Med kommandona för Justera justeras de markerade formerna med den primära formen. Med kommandot Justera automatiskt justeras emellertid inte formerna mot en primär form.

Utrymme-former

Kommandon i det här avsnittet även upp avståndet mellan former utan att ändra deras justering. Du kan placera muspekaren över ett kommando för att se en förhandsgranskning av effekten kommer att ha innan du sparar ändringen.

Använda Autoavstånd
 1. Markera de former du vill blanksteg eller klickar utanför diagrammet om du vill ta bort en markerad. Om inget är markerat, påverkas alla figurer.

 2. Klicka på placering på fliken Start i gruppen Ordna och klicka sedan på Ändra avstånd.

  Alla markerade former flyttas till ett angivet avstånd från närliggande former.

 3. Om du vill ändra avståndet avstånd, klicka på placering och klicka sedan på Alternativ för radavstånd och anger avståndet.

Använda alternativet fördela

Avståndskommandona från tidigare versioner av Visio är fortfarande tillgängliga, och erbjuder olika avståndsalternativ.

 1. Markera tre eller flera former genom att hålla ned SKIFT eller CTRL medan du klickar på formerna.

  Obs!: Kommandon för att distribuera former är inaktiverade om du inte markera tre eller flera former.

 2. Klicka på placering på fliken Start i gruppen Ordna och peka sedan på Blanksteg former.

 3. Välj ett distributionsalternativ. Klicka på Distribuera fler alternativ om du vill öppna dialogrutan Distribuera former.

  • För Lodrät distribution definieras gränserna av den översta och nedersta formen i markeringen.

  • För Vågrät distribution definieras gränserna av formerna längst till vänster och längst till höger i markeringen.

  • Om du vill lägga till layoutstöd och limma former till layoutstödlinjer markerar du kryssrutan Skapa layoutstöd och limma former. Om du väljer det här alternativet kan du flytta en yttre stödlinje och fördela om alla formerna.

Flytta former av sidbrytningar

Om ett diagram kommer att skrivas ut, kan du kontrollera att inga former är indelade i sidbrytningar.

 1. Markera former som du vill flytta från sidbrytningar eller klicka utanför diagrammet om du vill ta bort en markerad. Om inget är markerat, påverkas alla figurer.

 2. Klicka på placering på fliken Start i gruppen Ordna och klicka sedan på Flytta av sidbrytningar.

Ett annat alternativ är att ange alternativ för automatisk justering och avstånd automatiskt så att de här kommandona hindras placerar former på sidbrytningar.

 • Klicka på placering och kontrollera om Undvika sidbrytningar är markerat på fliken Start i gruppen Ordna. Om du inte klicka för att markera den.

Orientera former

Alternativen på undermenyn Rotera former rotera eller vända en markerad form.

 • Markera en form och klicka sedan på lämpligt kommando.

 • På fliken Start i gruppen Ordna och klicka på placering, klicka på Rotera former och väljer du ett alternativ.

Om fler än en figur är markerad kommandona Rotera eller vända dem samtidigt som du bevarar deras relativa positioner till varandra, som om sidan har stängt.

Däremot kommandon på undermenyn Rotera diagrammet rotera eller vända orienteringen diagram, men lämna figuren orientering som den såg ut.

Galleriet Ny layout för sidan

Ny Layout för sidan finns på fliken Design i gruppen Layout. Om du har ett enkelt diagram och du inte vet om det bästa sättet att ordna den, markera formerna som vill du ordna om eller klicka utanför diagrammet om du vill ta bort en markerad och påverkar alla figurer. Sedan försök att hålla muspekaren över de olika formaten i galleriet att se vad effekt de har. Du kan förhandsgranska utan införs i en layout, förrän du klickar på den.

Mall-specifika layout kommandon

Om den mall som du använder för ett diagram har en flik ägnas åt den specifika diagramtypen som mallar för organisationsschema och kreativitetsdiagram gör kan du kontrollera om det finns en layout kommandot utformat för diagrammet. Om så är fallet, testa och se om du är nöjd med resultatet.

Knappen automatisk justering och avstånd

Knappen Justering och avstånd automatiskt finns på fliken Start i gruppen Ordna. Det här verktyget är utformad för att lämna formerna så nära som möjligt till deras aktuella plats men justerad mot varandra och har ett jämnt intervall.

 1. Markera de former som du vill justera och avstånd eller klicka utanför diagrammet om du vill ta bort en markerad. Om inget är markerat, påverkas alla figurer.

 2. Klicka på automatisk justering och avstånd.

Position kommandon

Knappen Position finns på fliken Start i gruppen Ordna. Klicka på pilen om du vill visa kommandon för att justera, avstånd och orienting markerade former.

Justera former

Kommandon i det här avsnittet Justera former utan att ändra deras avstånd. Du kan placera muspekaren över ett kommando för att se en förhandsgranskning av effekten kommer att ha innan du sparar ändringen.

Så här använder du Justera automatiskt
 1. Markera de former som du vill justera.

 2. Klicka på plats på fliken Start i gruppen Ordna.

 3. Klicka på Justera automatiskt.

Så här anger du justeringsriktningen
 1. Markera den form som du vill justera de andra formerna håller du ned SKIFT och klickar på formerna som du vill justera den.

  Den primära formen har en tjock, rosa kontur.

 2. Klicka på plats på fliken Start i gruppen Ordna.

 3. Klicka på det justeringsalternativ du vill använda.

Med kommandona för Justera justeras de markerade formerna med den primära formen. Med kommandot Justera automatiskt justeras emellertid inte formerna mot en primär form.

Utrymme-former

Kommandon i det här avsnittet även upp avståndet mellan former utan att ändra deras justering. Du kan placera muspekaren över ett kommando för att se en förhandsgranskning av effekten kommer att ha innan du sparar ändringen.

Använda Autoavstånd
 1. Markera de former du vill blanksteg eller klickar utanför diagrammet om du vill ta bort en markerad. Om inget är markerat, påverkas alla figurer.

 2. Klicka på plats på fliken Start i gruppen Ordna.

 3. Klicka på Ändra avstånd för att flytta alla markerade former till ett angivet avstånd från närliggande former.

  Om du vill ändra storlek på avstånd klickar du på Alternativ för avstånd och anger avståndet.

Använda alternativet fördela

Avståndskommandona från tidigare versioner av Visio är fortfarande tillgängliga, och erbjuder olika avståndsalternativ.

 1. Markera tre eller flera former genom att hålla ned SKIFT eller CTRL medan du klickar på formerna. Kommandon för att distribuera former är inaktiverade om du inte markera tre eller flera former.

 2. Klicka på placering på fliken Start i gruppen Ordna och peka sedan på Blanksteg former.

 3. Välj ett distributionsalternativ. Klicka på Distribuera fler alternativ om du vill öppna dialogrutan Distribuera former.

  • För Lodrät distribution definieras gränserna av den översta och nedersta formen i markeringen.

  • För Vågrät distribution definieras gränserna av formerna längst till vänster och längst till höger i markeringen.

  • Om du vill lägga till layoutstöd och limma former till layoutstödlinjer markerar du kryssrutan Skapa layoutstöd och limma former. Om du väljer det här alternativet kan du flytta en yttre stödlinje och fördela om alla formerna.

Flytta former av sidbrytningar

Om ett diagram kommer att skrivas ut, kan du kontrollera att inga former är indelade i sidbrytningar.

 1. Markera former som du vill flytta från sidbrytningar eller klicka utanför diagrammet om du vill ta bort en markerad. Om inget är markerat, påverkas alla figurer.

 2. Klicka på plats på fliken Start i gruppen Ordna.

 3. Peka på Utrymmesformer och klicka sedan på Flytta av sidbrytningar.

Ett annat alternativ är att ställa in automatisk justering och avstånd automatiskt beteende så att de här kommandona hindras placerar former på sidbrytningar.

 1. Klicka på plats på fliken Start i gruppen Ordna.

 2. Peka på Utrymmesformer och kontrollera om Undvika sidbrytningar är markerat. Om du inte klicka för att markera den.

Orientera former

Kommandon på undermenyn Rotera former rotera eller vända en markerad form.

 • Markera en form och klicka sedan på lämpligt kommando.

Om fler än en figur är markerad kommandona Rotera eller vända dem samtidigt som du bevarar deras relativa positioner till varandra, som om sidan har stängt.

Däremot kommandon på undermenyn Rotera diagrammet rotera eller vända orienteringen diagram, men lämna figuren orientering som den såg ut.

Galleriet Ny layout för sidan

Ny Layout för sidan finns på fliken Design i gruppen Layout. Om du har ett enkelt diagram och du inte vet om det bästa sättet att ordna den, markera formerna som vill du ordna om eller klicka utanför diagrammet om du vill ta bort en markerad och påverkar alla figurer. Sedan försök att hålla muspekaren över de olika formaten i galleriet att se vad effekt de har. Du kan förhandsgranska utan införs i en layout, förrän du klickar på den.

Mall-specifika layout kommandon

Om den mall som du använder för ett diagram har en flik ägnas åt den specifika diagramtypen som mallar för organisationsschema och kreativitetsdiagram gör kan du kontrollera om det finns en layout kommandot utformat för diagrammet. Om så är fallet, testa och se om du är nöjd med resultatet.

Ändra layout för former

 • Klicka på Ändra layout för formerform-menyn.

Kommandot Ändra layout för former fungerar bäst med kopplade ritningar som flödesscheman, nätverksdiagram, organisationsscheman och träddiagram.

Kommandot Ändra layout för former fungerar också bäst när former är kopplade i rätt ordning. För exemplet i högsta till lägsta ritningens, kopplingen börjar punkt Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i ska kopplas till den översta formen och kopplingens ändpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ska kopplas till den nedersta formen.

Konfigurera form-layout

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra layouten i en hel sida, kontrollerar du att inga former är markerade.

  • Markera de formerna om du vill ändra layouten i en del av en sida.

 2. Klicka på Konfigurera Layoutform-menyn.

 3. Klicka på markeringen eller aktuell sida under Använd inställningarna för.

 4. Klicka på placeringsalternativ som du vill använda under placering:

  • Format     Klicka på det här alternativet om du vill ställa in stil för hur formerna placeras. Titta på förhandsgranskningen för att se om vad du väljer är vad du vill använda. Klicka på cirkelformad för ritningar som saknar riktning, till exempel nätverksritningar.

  • Riktning     Klicka på det här alternativet om du vill ange den riktning som används för att placera former. Titta på förhandsgranskningen för att se om vad du väljer är vad du vill använda.

  • Justering     Klicka på det här alternativet om du vill ange hur formerna justeras. Det här alternativet aktiveras endast om du väljer formatet hierarki placering.

  • Avstånd     Klicka på det här alternativet om du vill ange avståndet mellan former.

 5. Klicka på koppling alternativ som du vill använda under kopplingar:

  • Format     Klicka på det här alternativet om du vill ange vilken typ av ritning sökväg eller vägen som används för att koppla ihop former. Titta på förhandsgranskningen för att se om vad du väljer är vad du vill använda.

  • Utseende     Klicka på det här alternativet om du vill ange om att kopplingarna är raka eller böjda. Titta på förhandsgranskningen för att se om vad du väljer är vad du vill använda.

 6. Om du vill använda alternativen koppling som du har valt, markerar du kryssrutan Använd linjedragningsstil för kopplingar.

 7. Om du vill förstora ritningssidan när former är placerade, markerar du kryssrutan förstora sidan så att den passar ritningen.

 8. Klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×