Justera placering och avstånd automatiskt och ändra layout för former i ett diagram

I Visio finns flera verktyg som hjälper dig att placera ut former och kopplingar jämnt och snyggt. Du kan använda olika verktyg vid olika tidpunkter när du skapar diagram. Vissa underlättar små justeringar vid placeringen av former och andra gör det lättare att ordna om hela diagram. Verktygen är organiserade i följande fyra områden:

 • Knappen Ändra justering och avstånd automatiskt

  Använd Ändra justering och avstånd automatiskt om du är nöjd med diagrammets layout, men vill förbättra utseendet och räta ut kopplingarna utan att flytta objekten så mycket.

 • Placeringskommandon

  Använd kommandona under knappen Placering om du vill förbättra bara justeringen eller bara avstånden mellan markerade former, eller om du vill rotera eller vända diagrammet.

 • Galleriet Ny layout för sidan

  Använd galleriet Ny layout för sidan om du vill prova en ny layout i diagrammet, utan att nödvändigtvis behålla den initiala placeringen av formerna.

 • Mallspecifika layoutkommandon

  Vissa diagrammallar har egna layoutkommandon som har utformats specifikt för den diagramtypen, till exempel mallarna Organisationsschema och Kreativitetsdiagram.

Knappen Ändra justering och avstånd automatiskt

Knappen Ändra justering och avstånd automatiskt finns i gruppen Ordna på fliken Start. Med detta verktyg kan du behålla formerna så nära de aktuella positionerna som möjligt, men jämnt justerade och med samma avstånd mellan dem.

 1. Markera de former vars placering och avstånd du vill justera, eller klicka utanför diagrammet för att ta bort en markering. Om inget är markerat påverkas alla formerna.

 2. Klicka på Ändra justering och avstånd automatiskt.

Överst på sidan

Placeringskommandon

Knappen Placering finns i gruppen Ordna på fliken Start. Klicka på pilen om du vill visa kommandon för att justera placering, avstånd och orientering för markerade former.

Justera former

Kommandona i det här avsnittet justerar formerna utan att ändra avstånden. Du kan hålla pekaren över ett kommando om du vill visa en förhandsgranskning av vilken effekt det blir innan du genomför ändringen.

Så här använder du Justera automatiskt

 1. Markera de former som du vill justera.

 2. Klicka på Placering i gruppen Ordna på fliken Start.

 3. Klicka på Justera automatiskt.

Så här anger du en justeringsriktning

 1. Markera den form som du vill justera de andra formerna mot och klicka sedan på de former du vill justera medan du håller ned SKIFT.

  Den primära formen har en tjock magentafärgad kantlinje.

 2. Klicka på Placering i gruppen Ordna på fliken Start.

 3. Klicka på önskat justeringsalternativ.

Med de specifika kommandona för Justera justeras de markerade formerna mot den primära formen. Kommandot Justera automatiskt justerar dem däremot inte mot den primära formen.

Definiera avstånd mellan former

Kommandona i det här avsnittet jämnar ut avstånden mellan formerna utan att ändra deras justering. Du kan hålla pekaren över ett kommando om du vill visa en förhandsgranskning av vilken effekt det blir innan du genomför ändringen.

Så här använder du Ändra avstånd automatiskt

 1. Markera de former vars avstånd du vill justera, eller klicka utanför diagrammet för att ta bort en markering. Om inget är markerat påverkas alla formerna.

 2. Klicka på Placering i gruppen Ordna på fliken Start.

 3. Klicka på Ändra avstånd automatiskt om du vill flytta alla markerade former så att avståndet mellan dem blir ett angivet avstånd.

  Om du vill ändra avståndet mellan formerna klickar du på Alternativ för avstånd och anger sedan avståndet.

Så här använder du alternativen för Distribuera

Avståndskommandona från tidigare versioner av Visio är fortfarande tillgängliga och erbjuder olika avståndsalternativ.

 1. Markera tre eller fler former genom att hålla ned SKIFT eller CTRL samtidigt som du klickar på formerna. Kommandona för att distribuera former inaktiveras om du inte markerar tre eller fler former.

 2. Klicka på Placering i gruppen Ordna på fliken Start och peka sedan på Definiera avstånd mellan former.

 3. Välj ett distributionsalternativ. Klicka på Fler distributionsalternativ för att öppna dialogrutan Distribuera former.

  • För Lodrät distribution anges gränserna av den översta och nedersta formen i markeringen.

  • För Vågrät distribution anges gränserna av formerna längst till vänster och längst till höger i markeringen.

  • Om du vill lägga till layoutstöd och fästa former vid dem markerar du kryssrutan Skapa layoutstöd och limma former. Om du väljer det här alternativet kan du flytta det yttersta layoutstödet och ändra distributionen för formerna.

Flytta former från sidbrytningar

Om ett diagram ska skrivas ut kan du se till att inga former delas vid sidbrytningar.

 1. Markera de former du vill flytta från sidbrytningar, eller klicka utanför diagrammet för att ta bort en markering. Om inget är markerat påverkas alla formerna.

 2. Klicka på Placering i gruppen Ordna på fliken Start.

 3. Peka på Definiera avstånd mellan former och klicka sedan på Flytta bort från sidbrytningar.

Ett annat alternativ är att ange att kommandona Justera automatiskt och Ändra avstånd automatiskt inte ska placera former på sidbrytningar.

 1. Klicka på Placering i gruppen Ordna på fliken Start.

 2. Peka på Definiera avstånd mellan former och kontrollera om Undvik sidbrytningar är markerat. Om det inte är det kan du klicka på det så att det markeras.

Orientera former

Med kommandona på undermenyn Rotera former kan du rotera och vända en markerad form.

 • Markera en form och klicka sedan på lämpligt kommando.

Om fler än en form markeras roteras eller vänds de med bibehållna avstånd till varandra, som om sidan vändes.

Med kommandona på undermenyn Rotera diagram roteras eller vänds däremot diagrammets orientering, men formernas orientering ändras inte.

Överst på sidan

Galleriet Ny layout för sidan

Alternativet Ny layout för sidan finns på fliken Design i gruppen Layout. Om du har ett enkelt diagram och du inte är säker på hur du ska utforma det, markerar du de former som du vill ordna om eller klickar utanför diagrammet för att ta bort alla markeringar och påverka alla former. Sedan kan du prova olika varianter genom att hålla muspekaren över alternativen i galleriet och se vilken effekten blir. Du kan visa förhandsgranskningar utan att göra någon ändring. Layouten genomförs när du klickar på den.

Överst på sidan

Mallspecifika layoutkommandon

Om mallen du använder för ett diagram har en särskild flik för den typen av diagram, precis som mallarna Organisationsschema och Kreativitetsdiagram har, kan du se efter om den har ett layoutkommando som är utformat för det diagrammet. I så fall kan du prova layouten och se om du tycker resultatet blir bra.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×