Justera objekt i Publisher

Publisher för Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ordna text rutor, bilder, figurer och rit objekt så att de visas med marginal stöd linjer, linjalstödlinjer och stöd linjer. Eller så kan du justera objekt i förhållande till varandra så att placeringen av objekten baseras på placeringen av ett annat objekt, en grupp objekt eller marginalerna. Du kan även justera objekt mot marginaler, stödlinjer och andra objekt genom att dra objekten. Mer information om layoutstödlinjer finns i Strukturera sidor med layoutstödlinjer.

Automatiskt justera/fördela objekt styrs genom den nedrullningsbara List rutan Justera i gruppen ordna , tabellverktyg , bild verktygeller format för rit verktyg .

Obs!: I Publisher 2010 finns justerings listan på fliken Design under tabellverk tyg .

Du kan fördela objekt antingen i förhållande till varandra eller i förhållande till marginalstödlinjerna.

Om du automatiskt vill justera relativa till en grupp med markerade objekt:

 1. Markera de objekt du vill justera.

 2. Peka på Justera i gruppen ordna på fliken Start, tabellverktyg, bild verktyg format eller rit verktyg .

  Alternativ för objektjustering Publisher 2010

 3. Välj det alternativ du vill ha:

  • Vänsterjustera – med den här markeringen justeras vänster sida av objekten med vänsterkanten på det objekt längst till vänster.

  • Centrera lodrätt – detta justerar mittpunkten på varje markerat objekt mot den lodräta mittpunkten för samtliga markerade objekt.

  • Högerjustera – detta justerar objektens högerkant mot högra kanten på det objekt som ligger längst till höger.

  • Justera mot överkant – detta justerar objektens övre kant mot övre kanten på det objekt som ligger högst upp.

  • Centrera vågrätt – detta justerar mittpunkten på varje markerat objekt mot den vågräta mittpunkten för samtliga markerade objekt.

  • Justera mot nederkant – detta justerar objektens nedre kant mot nedre kanten på det objekt som ligger längst ned.

  • Fördela vågrätt – detta flyttar de markerade objekten så att de ligger jämnt fördelade i vågrät riktning.

  • Fördela lodrätt - detta flyttar de markerade objekten så att de ligger jämnt fördelade i lodrät riktning.

För att automatiskt justera i förhållande till marginal stöd linjerna:

 1. Markera de objekt du vill justera.

 2. Peka på Justerai gruppen ordna på fliken Start, tabellverktyg, bild verktyg eller format för rit verktyg och välj sedan relativt marginal stöd linjer.
  Justeringsalternativ i förhållande till marginalstödlinjer i Publisher 2010

 3. Välj det alternativ du vill ha:

  • Vänsterjustera – med den här markeringen justeras vänster sida av objekten med den vänstra marginal stöd linjen på sidan.

  • Centrera lodrätt – detta justerar mittpunkten på varje markerat objekt mot den lodräta mittpunkten på sidan.

  • Högerjustera – detta justerar objektens högerkant mot den marginalstödlinje som ligger längst till höger på sidan.

  • Justera mot överkant – detta justerar objektens övre kant mot den marginalstödlinje som ligger högst upp på sidan.

  • Centrera vågrätt – detta justerar mittpunkten på varje markerat objekt mot den vågräta mittpunkten på sidan.

  • Fördela vågrätt – detta flyttar de markerade objekten så att de ligger jämnt fördelade i vågrät riktning.

  • Fördela lodrätt - detta flyttar de markerade objekten så att de ligger jämnt fördelade i lodrät riktning.

  Tips: Om du vill justera objekt på sidans mitt, klickar du på Relativt marginalstödlinjer och sedan på Centrera vågrätt.

Överst på sidan

Objekt kan justeras efter deras kanter eller deras mitt linje. Fästern i tidigare versioner av Publisher har ersatts med en ny mekanism: när du drar ett objekt till ett annat objekts kant eller mitt linje, eller mot en stöd linje, känns det objekt som du drar tycker om att det blir trögt när det justeras och sedan släpps När du flyttar förbi justeringen.

Genom att dra med musen kan du justera följande:

 • Ett objekts kant med alla stöd linjer, andra objekt kanter och text Rute kolumner

 • Ett objekts mitt punkt med alla stöd linjer och andra objekt i mitten

 • En text rutas kolumn kant med alla stöd linjer och andra kolumn kanter för text rutor

 • Tabellens rad-och kolumn kanter med alla stöd linjer och andra rad-och kolumn kanter i tabeller

 • En linjalstödlinje med alla ovanstående

Obs!: Grupper behandlas som ett enskilt objekt: kanterna på själva gruppen används för justering, inte kanterna/centrerarna/kolumnerna med objekt i gruppen.

Justera ett objekt manuellt:

 1. Placera mus pekaren över objektet tills du ser flytt pekaren pekaren Flytta .

 2. Dra objektet tills det visas som justerat mot den stödlinje eller det objekt som du vill justera objektet efter.

  Exempel på hur du justerar ett objekt med stödlinjer eller andra objekt i Publisher 2010

  Obs!: Om stödlinjerna är dolda justeras objekt fortfarande mot stödlinjerna, och stödlinjerna visas när objekt håller på att bli justerade.

 3. Du kan aktivera och inaktivera uppträdandet för manuell justering med kryssrutorna Stödlinjer och Objekt kryssrutor i gruppen Layout fliken Sidlayout.

Överst på sidan

 1. Markera de objekt du vill justera.

 2. Peka på Justera eller fördelapå menyn ordna och välj sedan önskat alternativ.

  Tips: Om du vill justera objekt på sidans mitt, klickar du på Relativt marginalstödlinjer och sedan på Centrera vågrätt.

Med Snap -kommandon ställer du in objekt så att de utövar en magnet som att hämta närliggande objekt.

 1. Peka på Fästpå menyn ordna och välj sedan ett alternativ.

 2. Markera objektet som du vill flytta.

  Markerings handtag visas runt objektet.

  Bild av en ros med det gröna rotationshandtaget

 3. Placera mus pekaren över objektet tills du ser flytt pekaren pekaren Flytta .

 4. Dra objektet tills kanten fästs mot den stöd linje, det objekt eller den linjalmarkering som du vill att objektet ska justeras mot.

Meddelanden: 

 • Om stöd linjerna är dolda fästs objekten mot stöd linjerna.

 • Om du har aktiverat alla Fäst alternativ försöker Microsoft Publisher fästa objekt först i en närliggande guide. Om det inte finns någon stöd linje nära kommer Publisher att fästas mot det närmaste objektet. Om det inte finns några objekt nära varandra fästs det på den närmaste linjalen.

 1. Markera de objekt du vill justera.

 2. Peka på Justera eller fördelapå menyn ordna och klicka sedan på relativt marginal stöd linjer Bild av knapp .

 3. Välj ett annat alternativ för Justera eller fördela .

  Tips: Om du vill justera objekt i mitten av en sida markerar du både relativt marginal stöd linjer och centrera.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×