Justera objekt i Publisher

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ordna textrutor, bilder, figurer och ritade objekt så att de justeras mot marginalstödlinjer, stödlinjer och rutnät stödlinjer. Eller du kan ordna objekt i förhållande till varandra så att placeringen av objekten baserat på placeringen av ett annat objekt, grupp med objekt eller marginalerna. Du kan också justera objekt mot marginaler, stödlinjer och andra objekt genom att dra objekten. Mer information om stödlinjer finns struktur sidan med stödlinjer.

Automatiskt justera/distribuera objekt styrs listrutan Justera i gruppen OrdnaStart, Layout under Tabellverktyg, Fliken Format under Bildverktyg eller ritverktyg på fliken Format.

Obs!: I Publisher 2010 finns listan Justera på fliken Design under Tabellverktyg.

Du kan fördela objekt antingen i förhållande till varandra eller i förhållande till marginalstödlinjerna.

Du vill justera automatiskt i förhållande till en grupp med markerade objekt:

 1. Markera de objekt du vill justera.

 2. Peka på fliken Start, Tabellverktygslayout, Format för Bildverktyg eller Format under ritverktyg på fliken i gruppen OrdnaJustera.

  Alternativ för objektjustering Publisher 2010

 3. Välj det alternativ du vill ha:

  • Vänsterjustera – det här alternativet Justera objekt med den vänstra kanten av objektet vänster vänster.

  • Centrera vågrätt – det här kommer Justera mitten av de markerade objekten med lodräta mitten av de markerade objekten.

  • Högerjustera – det här alternativet justerar till höger om objekt med den högra kanten av höger-objekt.

  • Justera överkant – det här justeras den översta sidan av de markerade objekten med överkanten av det översta objektet.

  • Centrera lodrätt – det här justerar de markerade objekten i vågrät mitten markerade objekt.

  • Justera nederkant – detta justeras undersidan av de markerade objekten med den nedre kanten av det nedersta objektet.

  • Fördela vågrätt – den här markeringen kommer att flytta de markerade objekten att fördela dem vågrätt.

  • Distribuera vertikalt – den här markeringen kommer att flytta de markerade objekten att fördela dem lodrätt.

Att automatiskt justera förhållande marginalstödlinjerna:

 1. Markera de objekt du vill justera.

 2. Peka på JusteraStart, Layout under Tabellverktyg, Fliken Format under Bildverktyg eller ritverktyg på fliken Format, i gruppen Ordna och välj sedan Relativt marginalstödlinjer.
  Justeringsalternativ i förhållande till marginalstödlinjer i Publisher 2010

 3. Välj sedan det alternativ du vill ha:

  • Vänsterjustera – det här alternativet justeras till vänster i objekt med vänster marginalstödlinjen på sidan.

  • Centrera vågrätt – det här kommer Justera mitten av de markerade objekten med lodräta mitten av sidan.

  • Högerjustera – det här alternativet justerar till höger om objekt med höger marginalstödlinjen på sidan.

  • Justera överkant – det här justeras den översta sidan av de markerade objekten med den övre marginalstödlinjen på sidan.

  • Centrera lodrätt – det här justerar de markerade objekten vågrätt mitt på sidan.

  • Fördela vågrätt – den här markeringen kommer att flytta de markerade objekten att fördela dem vågrätt på sidan.

  • Distribuera vertikalt – den här markeringen kommer att flytta de markerade objekten att fördela dem lodrätt på sidan.

  Tips: Om du vill justera objekt på sidans mitt, klickar du på Relativt marginalstödlinjer och sedan på Centrera vågrätt.

Överst på sidan

Objekt kan justera baserat på deras kanter eller deras midlines. Koppla beteendet i tidigare versioner av Publisher har ersatts med en ny funktion: när du drar ett objekt mot andra objekt kant eller mittlinjen eller mot en stödlinje på objektet som du drar kommer tycker att det blir Tröga när den justerar och släpp När du flyttar tidigare justering.

Genom att dra med musen kan du justera följande:

 • Ett objekt kant med alla stödlinjer, andra objektkanter och rutan textkolumner

 • Ett objekt mitten med alla stödlinjer och andra objekt mitten

 • En textruta kolumn kant med alla stödlinjer och andra text rutan kolumn kanter

 • En tabell rad/kolumn kanter med alla stödlinjer och andra tabellkanter rad/kolumn

 • En linjal guide med alla ovanstående

Obs!: Grupper behandlas som ett enda objekt: kanter och mitten av själva gruppen används för justering, inte kanter/centrerat/kolumnerna för objekt i gruppen.

Att manuellt justera ett objekt:

 1. Placera muspekaren över objektet tills pekaren Flytta visas pekaren Flytta .

 2. Dra objektet tills den visar justering till stödlinje eller objekt som du vill justera med objektet.

  Exempel på hur du justerar ett objekt med stödlinjer eller andra objekt i Publisher 2010

  Obs!: Om stödlinjerna är dolda justeras objekt fortfarande mot stödlinjerna, och stödlinjerna visas när objekt håller på att bli justerade.

 3. Du kan aktivera och inaktivera uppträdandet för manuell justering med kryssrutorna Stödlinjer och Objekt kryssrutor i gruppen Layout fliken Sidlayout.

Överst på sidan

 1. Markera de objekt du vill justera.

 2. Peka på Justera eller fördelaOrdna-menyn och välj sedan det alternativ du vill ha.

  Tips: Om du vill justera objekt i mitten av en sida, klickar du på Relativt marginalstödlinjeroch klicka på Centrera.

Kommandona Fäst Ange objekt så att de påverkar ett magnet sätt närliggande objekt.

 1. Peka på FästOrdna-menyn och sedan välja ett alternativ.

 2. Markera det objekt som du vill flytta.

  Markeringshandtag visas runt objektet.

  Bild av en ros med det gröna rotationshandtaget

 3. Placera muspekaren över objektet tills pekaren Flytta pekaren Flytta .

 4. Dra objektet tills dess kant fästs mot stödlinjen, objekt eller linjalmarkering som du vill att objektet ska justeras mot.

Meddelanden: 

 • Om stödlinjerna är dolda fästs objekt mot stödlinjerna.

 • Om du har aktiverat något av alternativen Fäst , försöker Microsoft Publisher först Fäst objekt mot en närliggande stödlinje. Om det inte finns någon stödlinje i närheten fäster objektet mot det närmaste objektet. Om det finns några objekt i närheten fäster objektet till närmaste linjalen märket.

 1. Markera de objekt du vill justera.

 2. Peka på Justera eller fördelaOrdna-menyn och klicka sedan på Relativt marginalstödlinjer Knappbild .

 3. Välj ett annat Justera eller fördela alternativ.

  Tips: Om du vill justera objekt i mitten av en sida, väljer du Relativt marginalstödlinjer och Centrera.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×