Justera kontroller automatiskt i ett formulär

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som standard när du skapar ett nytt formulär med hjälp av något av formulärverktygen på fliken Skapa, eller när du lägger till fält i ett formulär som är öppen i layoutvyn, placerar Access 2007 textrutor och andra kontroller i stödlinjer kallas layouter. En layout visas med en orange rutnät runt kontroller, kan du justera kontroller vågrätt och lodrätt för att ge formuläret ett enhetligt utseende. I den här artikeln visar hur du kan lägga till, ta bort eller ordna om kontroller i layouter.

Artikelinnehåll

Om layouter

Skapa en ny layout

Växla en layout i tabellform till staplade, eller vice versa

Dela upp en layout i två layouter

Ordna kontroller i en layout

Lägga till kontroller i en layout

Ta bort kontroller från en layout

Om layouter

Layouter finns i två varianter: tabellform och staplade.

 • I tabellform layouter ordnade kontroller i rader och kolumner som ett kalkylblad, med etiketter längs överkanten. Tabellformat layouter omfattar alltid två delar av ett formulär. oavsett vilket avsnitt kontrollerna finns i, finns etiketterna i avsnittet ovan.

  Kontrollayout för grundtabellform

 • I staplade layouter ordnas kontrollerna lodrätt på det sätt som du kan se i ett pappersformulär, med en etikett till vänster om respektive kontroll. Staplade layouter ryms alltid inom ett enskilt formuläravsnitt.

  Enkel staplad kontrollayout

Du kan ha flera layouter av båda typerna i ett formulär. Du kan till exempel ha tabellform att skapa en rad med data för varje post och sedan en eller flera Staplad layout under som innehåller ytterligare data från samma post.

Överst på sidan

Skapa en ny layout

Staplad layouter skapas automatiskt i något av följande omständigheter:

 • Du skapar ett formulär genom att klicka på Formulär i gruppen Formulär på fliken Skapa.

 • Du skapar ett nytt formulär genom att klicka på Tomt formulär i gruppen Formulär på fliken Skapa och drar sedan ett fält i fönstret Fältlista till formuläret.

Du kan skapa en ny layout på ett befintligt formulär genom att göra följande:

 1. Markera en kontroll som du vill lägga till i layouten.

 2. Om du vill lägga till andra kontroller i samma layout håller du ned SKIFT och markerar även dessa kontroller.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på tabell Bild av knapp eller Staplad Bild av knapp på fliken Ordna i gruppen Kontrollayout.

  • Högerklicka på den markerade kontrollen eller kontroller, peka på Layout och klicka sedan på tabell Bild av knapp eller Staplad Bild av knapp .

Layouten skapas och de markerade kontrollerna läggs till i den.

Överst på sidan

Växla en layout i tabellform till staplade, eller vice versa

Så här byter du en hel layout från en typ till en annan:

 • Välj önskad layout genom att klicka på den orange layoutväljaren i det övre vänstra hörnet av layouten. Alla celler i layouten är markerade.

 • Gör något av följande:

  • Layouttyp du vill använda (tabell Bild av knapp eller Staplad Bild av knapp ) på fliken Ordna i gruppen Kontrollayout.

  • Högerklickar du på layouten, peka på Layout och klicka sedan på den layout du vill använda.

Kontrollerna ordnas om efter den layouttyp som du vill ha.

Överst på sidan

Dela upp en layout i två layouter

Du kan dela en layout i två layouter genom att göra följande:

 1. Håll ned SKIFT-tangenten och klickar på kontrollerna som du vill flytta till den nya layouten.

 2. Gör något av följande:

  • Layouttyp du vill använda för den nya layouten (tabell Bild av knapp eller Staplad Bild av knapp ) på fliken Ordna i gruppen Kontrollayout.

  • Högerklicka på de markerade kontrollerna, peka på Layout och klicka på den layouttyp som du vill ha för den nya layouten.

En ny layout skapas och den markerade kontrollen läggs till i den.

Överst på sidan

Ordna om kontroller i en layout

 • Du kan flytta en kontroll i en layout genom att dra den till önskad plats. När du drar fältet anger en vågrät eller lodrät stapel där den ska placeras när du släpper upp musknappen.

 • Du kan flytta en kontroll från en layout till en annan layout av samma typ. Du kan exempelvis dra en kontroll från en staplad layout till en annan Staplad layout, men inte i tabellform.

Överst på sidan

Lägga till kontroller i en layout

Lägga till ett nytt fält i en befintlig layout från fönstret Fältlista   

 • Dra fältet från fönstret Fältlista till layouten. Ett vågrätt eller lodrätt streck anger var fältet kommer att placeras när du släpper upp musknappen.

Lägga till befintliga kontroller till en befintlig layout   

 1. Markera den första kontrollen som du vill lägga till i layouten.

 2. Om du vill lägga till andra kontroller på samma layout håller du ned SKIFT-tangenten och markera även dessa kontroller. Du kan välja kontroller i andra layouter.

 3. Gör något av följande:

  • Om formuläret är öppet i designvyn drar du de markerade fälten till layouten. Ett vågrätt eller lodrätt streck anger var fältet kommer att placeras när du släpper upp musknappen.

  • Om formuläret är öppet i layoutvyn:

   1. Klicka på typ av den layout som du vill lägga till kontrollerna på fliken Ordna i gruppen Kontrollayout. Om du lägger till kontroller i tabellform klickar du på tabell Bild av knapp . Om du lägger till kontroller i en staplad layout klickar du på Staplad Bild av knapp .

    En ny layout skapas och den markerade kontrollen läggs till i den.

   2. Dra den nya layouten till den befintliga layouten. Ett vågrätt eller lodrätt streck anger var fältet kommer att placeras när du släpper upp musknappen.

Överst på sidan

Ta bort kontroller från en layout

Ta bort en kontroll från en layout kan du placera den var som helst i formuläret utan att påverka placeringen av andra kontroller.

 • Markera kontrollen som du vill ta bort från layouten. Om du vill markera flera kontroller håller du ned SKIFT och klickar på kontrollerna som du vill ta bort. Om du vill ta bort alla kontroller i layouten klickar du på layoutväljaren i det övre vänstra hörnet i layouten.

 • Gör något av följande:

  • Klicka på Ta bort Bild av knapp på fliken Ordna i gruppen Kontrollayout.

  • Högerklicka på en av de markerade kontrollerna, peka på Layout och klicka sedan på Ta bort Bild av knapp .

   De markerade kontrollerna tas bort från layouten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×