Justera kontroller automatiskt i ett formulär

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som standard när du skapar ett nytt formulär med hjälp av något av formulärverktygen på fliken Skapa , eller när du lägger till fält i ett formulär som är öppen i layoutvyn, placeras textrutor och andra kontroller i stödlinjer kallas layouter. En layout visas med en orange rutnät runt kontroller, kan du justera kontroller vågrätt och lodrätt för att ge formuläret ett enhetligt utseende. I den här artikeln visar hur du kan lägga till, ta bort eller ordna om kontroller i layouter.

Artikelinnehåll

Om layouter

Skapa en ny layout

Växla en layout i tabellform till staplade, eller vice versa

Dela upp en layout i två layouter

Ordna kontroller i en layout

Lägga till kontroller i en layout

Ta bort kontroller från en layout

Om layouter

Layouter finns i två varianter: tabellform och staplade.

 • I tabellform layouter ordnade kontroller i rader och kolumner som ett kalkylblad, med etiketter längs överkanten. Tabellformat layouter omfattar alltid två delar av ett formulär. oavsett vilket avsnitt kontrollerna finns i, finns etiketterna i avsnittet ovan.

  Kontrollayout för grundtabellform

 • I staplade layouter ordnade kontroller lodrätt som du kan se på ett pappersformulär, med en etikett till vänster om varje kontroll. Staplad layouter finns alltid i avsnitt i ett enda formulär.

  Enkel Staplad Kontrollayout

Du kan ha flera layouter av båda typerna i ett formulär. Du kan till exempel ha tabellform att skapa en rad med data för varje post och sedan en eller flera Staplad layout under som innehåller ytterligare data från samma post.

Överst på sidan

Skapa en ny layout

Staplad layouter skapas automatiskt i något av följande omständigheter:

 • Du skapar ett nytt formulär genom att klicka på formulär i gruppen formulär på fliken Skapa .

 • Du skapar ett nytt formulär genom att klicka på Tomt formulär i gruppen formulär på fliken Skapa och sedan dra ett fält från fönstret Fältlista till formuläret.

Du kan skapa en ny layout på ett befintligt formulär genom att göra följande:

 1. Välj en kontroll som du vill lägga till i layouten.

 2. Om du vill lägga till andra kontroller på samma layout håller du ned SKIFT-tangenten och markera även dessa kontroller.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på tabell eller Stapladpå fliken Ordna i gruppen tabell .

  • Högerklicka på den markerade kontrollen eller kontroller, peka på Layoutoch klicka sedan på tabell eller Staplad.

Access skapar layouten och lägger till de markerade kontrollerna.

Överst på sidan

Växla en layout i tabellform till staplade, eller vice versa

Så här växlar hela layouten från en layout till en annan:

 • Välj önskad layout genom att klicka på den orange layoutväljaren i det övre vänstra hörnet av layouten. Alla celler i layouten är markerade.

  Tips: Du kan också välja alla kontroller i en layout genom att välja en kontroll och sedan på Välj Layout i gruppen rader & kolumner på fliken Ordna .

 • Gör något av följande:

  • Layouttyp du vill använda (tabell eller Staplad) på fliken Ordna i gruppen tabell .

  • Högerklickar du på layouten, peka på Layoutoch klicka sedan på den layout du vill använda.

Access ordnar om kontrollerna till layouttyp du vill använda.

Överst på sidan

Dela upp en layout i två layouter

Du kan dela en layout i två layouter genom att göra följande:

 1. Håll ned SKIFT-tangenten och klickar på kontrollerna som du vill flytta till den nya layouten.

 2. Gör något av följande:

  • Layouttyp du vill använda för den nya layouten (tabell eller Staplad) på fliken Ordna i gruppen tabell .

  • Högerklicka på de markerade kontrollerna, peka på Layoutoch klicka sedan på den layout du vill använda för den nya layouten.

Access skapar en ny layout och lägger till de markerade kontrollerna.

Överst på sidan

Ordna kontroller i en layout

 • Du kan flytta en kontroll i en layout genom att dra den till önskad plats. När du drar fältet anger en vågrät eller lodrät stapel där den ska placeras när du släpper upp musknappen.

 • Du kan flytta en kontroll från en layout till en annan layout av samma typ. Du kan exempelvis dra en kontroll från en staplad layout till en annan Staplad layout, men inte i tabellform.

Överst på sidan

Lägga till kontroller i en layout

Lägga till ett nytt fält i en befintlig layout från fönstret Fältlista    

 • Dra fältet från fönstret Fältlista layout. En vågrät eller lodrät stapel visar där fältet ska placeras när du släpper upp musknappen.

Lägga till befintliga kontroller till en befintlig layout    

 1. Markera den första kontrollen som du vill lägga till i layouten.

 2. Om du vill lägga till andra kontroller på samma layout håller du ned SKIFT-tangenten och markera även dessa kontroller. Du kan välja kontroller i andra layouter.

 3. Gör något av följande:

  • Dra de markerade fälten layout om formuläret är öppen i designvyn. En vågrät eller lodrät stapel visar var fälten placeras när du släpper upp musknappen.

  • Om formuläret är öppet i layoutvyn:

   1. Klicka på typ av den layout som du vill lägga till kontrollerna på fliken Ordna i gruppen tabell . Om du lägger till kontroller i tabellform på tabeller. Om du lägger till kontroller i en staplad layout klickar du på Staplad.

    Access skapar en ny layout och lägger till de markerade kontrollerna.

   2. Dra den nya layouten till befintlig layout. En vågrät eller lodrät stapel visar var fälten placeras när du släpper upp musknappen.

Överst på sidan

Ta bort kontroller från en layout

Ta bort en kontroll från en layout kan du placera den var som helst i formuläret utan att påverka placeringen av andra kontroller.

 1. Markera den kontroll som du vill ta bort från layouten. Om du vill markera flera kontroller håller du ned SKIFT-tangenten och klicka sedan på de kontroller som du vill ta bort. Klicka på layout dataväljare rutan i det övre vänstra hörnet av layouten om du vill markera alla kontroller i layouten.

 2. Högerklicka på en av de markerade kontrollerna, peka på Layoutoch klicka sedan på Ta bort Layout.

  De markerade kontrollerna tas bort från layouten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×