Justera indrag och avstånd i Word

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du vill göra exakta justeringar av indrag och avstånd mellan stycken i ett Word-dokument kan du använda inställningarna i dialogrutan Stycke på fliken Indrag och avstånd.

 1. Markera den text du vill justera.

 2. Öppna fliken Start. Klicka på Mellanrum för rad och stycke och sedan på Alternativ för radavstånd längst ned på menyn.

  Radavstånd är markerat på fliken Start

  Dialogrutan Stycke öppnas.

  Dialogrutan Stycke

 3. På fliken Indrag och avstånd markerar du de alternativ du vill använda och klickar på OK.

  Dialogrutan Stycke beskrivs i detalj i följande avsnitt.

Alternativ för dialogrutan Stycke

Välj mellan följande alternativ i dialogrutan stycke. Längst ned i dialogrutan för den Pre ”visa i rutan visas hur alternativen för att se ut innan du använder dem.

Allmänt

Justering

Välj Vänster för att justera texten till vänster med ojämn högerkant (eller använd tangentbordsgenvägen KOMMANDO +L).

Välj Centrerad för att centrera texten med ojämn vänster- och högerkant ( KOMMANDO +E).

Välj Höger för att justera texten med ojämn vänsterkant ( KOMMANDO +R).

Välj Justerad för att justera texten både till vänster och höger genom att lägga till avstånd mellan ord ( KOMMANDO +J).

Dispositionsnivå

Välj den nivå som stycket visas på i vyn Disposition.

Indrag

Vänster

Flytta styckets vänstra sida med angivet värde.

Höger

Flytta styckets högra sida med angivet värde.

Special

Markera Första raden för att dra in första raden i ett stycke och ange sedan storleken på indraget i Vid.

Markera Hängande att skapa ett hängande indrag och ange sedan storleken på indraget i Vid.

Justera automatiskt

När du väljer Justera höger indrag automatiskt när dokumentrutnätet har definierats justeras höger indrag automatiskt för stycket när ett dokumentrutnät har definierats.

Avstånd

Före

Justera avståndet före ett stycke.

Efter

Justera avståndet efter ett stycke.

Radavstånd

Välj Enkelt om texten ska ha enkelt radavstånd.

Välj 1,5 rader om radavståndet ska vara en och en halv gång enkelt radavstånd.

Välj Dubbelt om texten ska ha dubbelt radavstånd.

Välj Minst > Vid för att ställa in ett minsta nödvändiga radavstånd för att passa det största teckensnittet eller grafikobjektet på raden.

Välj Exakt > Vid för att ange fast radavstånd uttryckt i punkter. Om texten till exempel har ett teckensnitt på 10 punkter kan du ange 12 punkter som radavstånd.

Välj Flera > Vid för att ange radavstånd som en multipel uttryckt i tal större än 1. Om du till exempel anger radavståndet 1,15 ökar avståndet med 15 procent, och om du anger radavståndet 3 ökar avståndet med 300 procent (tredubblat avstånd).

Lägg inte till

Markera Lägg inte till mellanrum mellan stycken med samma format när du vill undanta vissa stycken, t.ex. stycken i en punktlista, från de avstånd som konfigurerats i Innan och Efter.

Fäst mot

Markera Fäst mot rutnät när dokumentrutnätet har definierats för att enklare justera texten efter dokumentrutnätet.

Obs!: Klicka på knappen Tabbar när du vill ställa in exakt tabbavstånd.

 1. Stycket indraget avgör hur långt in från vänstermarginalen ett stycke ska vara.

 2. Format-menyn klickar du på Stycke och klickar sedan på fliken Indrag och avstånd.

 3. Gör något av följande under Indrag:

Så här infogar du

Exempel

Gör följande

Indrag av första raden

Indrag av första raden

På popup-menyn Special klickar du på Första raden.

Hängande indrag

Hängande indrag

På popup-menyn Special klickar du på Hängande.

Negativt indrag

Negativt indrag

I rutan Vänsterkant eller Högerkant anger du ett negativt tal och på popup-menyn Special klickar du sedan på Hängande.

Tips: Om du snabbt vill ha indrag på ett helt stycke klickar du i stycket och går sedan till fliken Start. Under Stycke klickar du på Öka indrag Knappen Öka indrag .

Se även

Ändra radavståndet i Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×