Justera en tidrapport

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vissa personer i din organisation har beviljats behörighet att justera tidrapporter. Om en resurs läggs timmar till fel aktivitet, kan du justera tidrapport om du vill tilldela korrekt timmar.

Du måste ha justeringsbehörigheter för att kunna ändra informationen i tidrapporter. administratör definierar behörigheter som anger om du kan ändra informationen i tidrapporter. Om du inte har rätt behörigheter kan du inte ändra fälten i tidrapporter.

Tips: Om du inte har justeringsbehörigheter och behöver ändra informationen i en tidrapport innan den kan godkännas, kan du avvisa tidrapporten så att den skickas tillbaka till resursen. Resursen kan sedan göra nödvändiga ändringar och skicka om tidrapporten för godkännande.

 1. Klicka på Tidrapport under Godkännanden i Snabbstart.

 2. Leta upp den tidrapport som du vill ändra.

  Om du har justeringsbehörigheter kan du komma åt alla tidrapporter inom företaget. Du kan ändra tidrapporter som har statusen Avvisad, Accepterad eller Godkänd.

  Varning!: Du bör inte ändra tidrapporter med statusen Behandlad. Dessa tidrapporter har redan exporterats till ett tredjepartssystem. Inga ändringar bör göras i tidrapporter som har exporterats. Kontakta administratören för tredjepartssystemet för att se hur ändringen bör göras. Om du inte vet vem som är administratör för tredjepartssystemet kontaktar du din chef eller administratören.

 3. Klicka på namnet i kolumnen Namn på tidrapport för den tidrapport som du vill ändra.

 4. Ändra tidrapporten efter behov:

  • Om du vill ändra befintlig information i tidrapporten klickar du i en kolumn och rad för att redigera informationen i cellen. Du kan ändra värdena på befintliga rader. Du kan till exempel ersätta alla värden på en rad med en nolla. Du kan inte ange negativa värden.

  • Om du vill lägga till en ny rad i tidrapporten klickar du på Lägg till rader och skriver den nya informationen.

Meddelanden: 

 • Om informationen har skickats till fel aktivitet kan du inte ändra aktivitetens namn eller ta bort den tidrapportrad som skickats. Skriv i stället en nolla i rutnätet för den befintliga posten och lägg sedan till en ny rad för de timmar som tagits bort.

 • Användare med justeringsbehörigheter som har behörighet att acceptera eller godkänna tidrapporter kan göra ändringar under godkännandeprocessen. Ändringar som görs under godkännandeprocessen behandlas emellertid på samma sätt som ändringar som görs av en gruppmedlem och markeras inte som justeringar.

 • Om du vill justera det återstående arbetet för en aktivitet på aktivitetsnamnet i vyn tidrapport och ändra sedan värdet i rutan Återstående arbete.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access ?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×