Justera eller ordna bilder, figurer, textrutor eller WordArt

Justera eller ordna bilder, figurer, textrutor eller WordArt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan justera objekt som bilder, figurer, textrutor, SmartArt-grafik och WordArt i Microsoft Office-program på följande sätt:

 • Med andra objekt, till exempel när du justerar sidokanter, mittpunkter, övre eller nedre kanter för objekt.

  Objekt justerade mot nederkant
  Objekt justerade mot nederkant
 • I relation till hela dokumentet, till exempel längs dokumentets övre eller vänstra kant.

  Objekt justerade mot överkant
  Objekt justerade mot överkant
 • Med hjälp av en stödlinje.

  Objekt justerade mot en stödlinje
  Objekt justerade mot en stödlinje
 • Med hjälp av ett rutnät.

  Objekt justerade mot ett rutnät
  Objekt justerade mot hörnet i ett rutnät
 • Genom att fördela objekt så att har samma avstånd till varandra, antingen lodrätt, vågrätt eller i förhållande till hela dokumentet.

  Objekt jämnt fördelade
  Objekt ordnade på samma avstånd från varandra

Artikelinnehåll

Justera en bild, figur, textruta, SmartArt-grafik eller WordArt

Ordna objekt på lika avstånd från varandra

Justera en bild, figur, textruta, SmartArt-grafik eller WordArt

 1. Välj de bilder, figurer, textrutor eller den WordArt du vill justera.

  Om du vill markera flera objekt klickar du på det första objekt, trycker på och håller ned Ctrl och klickar på de övriga objekten.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill justera en bild klickar du på fliken Format under Bildverktyg.

  • Om du vill justera en figur, textruta eller ett WordArt-objekt klickar du på fliken Format under Ritverktyg.

 3. Klicka på Justera i gruppen Ordna och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  Viktigt!: Om Justera alternativen är inte tillgängliga, kan du bara har ett enda objekt valt. Välj ett eller fler, ytterligare objekt och du ska nu kunna fortsätta.

  • Om du vill justera objektens kanter åt vänster klickar du på Vänsterjustera.

  • Om du vill justera objekten lodrätt genom deras mittpunkt klickar du på Centrera.

  • Om du vill justera objektens kanter åt höger klickar du på Högerjustera.

  • Om du vill justera objektens överkant klickar du på Justera mot överkant.

  • Om du vill justera objekten vågrätt genom mitten klickar du på Centrera lodrätt.

  • Om du vill justera objektens nederkant klickar du på Justera mot nederkant.

   Meddelanden: 

   • När du justerar objekt i förhållande till varandra längs deras kanter förblir något av objekten stilla. Med Vänsterjustera justerar du till exempel vänsterkanten för alla markerade objekt mot vänsterkanten hos objektet längst till vänster, så objektet längst till vänster förblir stilla och de andra objekten justeras i relation till det. Om du justerar ett objekt mot SmartArt-grafik så justeras objektet mot SmartArt-grafikens vänstra kant, inte mot figuren längst till vänster i SmartArt-grafiken.

   • Med Centrera lodrätt justeras objekten vågrätt genom objektens mittpunkt och med Centrera justeras objekten lodrätt genom objektens mittpunkt. När du justerar objekt i förhållande till varandra längs deras mittpunkt justeras objekten längs en vågrät eller lodrät linje som representerar medelvärdet av de ursprungliga positionerna. Inget objekt förblir nödvändigtvis stilla och alla objekt kan flyttas.

   • Beroende på vilket justeringsalternativ du klickar på så kommer objekten att flyttas uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger, och de kan då täcka över objekt som redan finns där. Om du justerar objekt och märker att de staplas ovanpå varandra kan du ångra justeringen och flytta objekten till nya positioner innan du justerar dem igen.

Ordna objekt på lika avstånd från varandra

 1. Markera minst tre objekt som du vill ordna på lika avstånd från varandra. Om du vill markera flera objekt klickar du på det första objekt, trycker på och håller ned Ctrl och klickar på de övriga objekten.

  Så här markerar du objekt som är dolda, staplade eller ligger bakom text:

  • Öppna fliken Start och gå till gruppen Redigering. Klicka på Hitta och välj, klicka på Markera objekt och rita en ruta över objekten.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ordna bilder jämnt klickar du på fliken Format under Bildverktyg.

  • Om du vill ordna en grupp med figurer, textrutor och WordArt jämnt klickar du på fliken Format under Ritverktyg.

 3. Klicka på Justera i gruppen Ordna och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under Ritverktyg
  • Om du vill centrera objekt vågrätt klickar du på Fördela vågrätt.

  • Om du vill centrera objekt lodrätt klickar du på Fördela lodrätt.

Mer information finns i

Ändra marginalerna mellan text och textrutans eller figurens kant

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×