Justera det lokala cacheminnet för dina projekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Project Professional 2007 använder en lokal cache så att du kan arbeta med projekt som om de har sparats lokalt, att spara och öppna åtgärder mycket snabbare än i tidigare versioner. Du kan justera cachestorlek och placering och välja specifika projekt att ta bort från cachen.

Vad vill du göra?

Mer information om det lokala cacheminnet

Visa status för cache

Justera cacheinställningarna

Ta bort projekt från cachen

Mer information om det lokala cacheminnet

Det lokala cacheminnet hjälper dig att arbeta mer effektivt genom att synkronisera en lokal version av projektet med den version som lagras på Project Server.

När du checkar ut ett projekt har den lokala versionen uppdaterats med ändringar i serverversionen. När du gör ändringar i projektet utcheckat sparas ändringarna i den lokala versionen av projektet.

När du checka in projektet igen till Project Server, dessa ändringar som gjorts när projektet har checkats ut synkroniseras till serverversionen av projektet.

När du arbetar med ett utcheckat projekt, kanske du vill ibland spara projektet till Project Server utan att kontrollera den igen. När du sparar projektet synkroniserar ändringar, ungefär på samma sätt checka in. När du har sparat ett projekt kan du fortsätta att arbeta i projektet medan synkroniseras dina ändringar med servern. Lokal cachelagring fungerar i bakgrunden. Ett meddelande visas längst ned i fönstret projekt som indikerar procent att synkroniseringen är slutförd, och ungefär hur lång tid det tar innan projektet synkroniseras.

Meddelanden: 

 • Om cache för ditt projekt lagras i en delad plats i nätverket, se till att du har en snabb anslutning till den platsen där du vill undvika synkroniseringsproblem.

 • När projektinformation i det lokala cacheminnet inte är för närvarande synkroniseras med servern, visas en indikator för Bild av knapp längst ned i fönstret projekt oavsett vilken projekt är öppet. Det lokala cacheminnet kanske är synkroniserat med servern när flera synkroniseringsjobb står i kö för bearbetning, om anslutningen till servern avbryts eller när en synkronisering jobbet misslyckas.

 • Det lokala cacheminnet skapas i profilen för den användare som för närvarande är inloggad i Windows som standard, och endast denna användare har tillgång till den. Om du vill behålla säkerheten för cachelagrade projektfiler på en delad dator ska varje användare logga in på Windows separat. Om du använder en enda Windows-konto för flera användare på en delad dator (till exempel om din organisation har enskilda Project Server-konton för varje användare) underhålls säkerheten för cachelagrade projektfiler endast när du är ansluten till Project Server. När du arbetar offline kan kan alla användare som loggat in med det delade Windows-kontot visa och ändra cachelagrade projektfiler.

Överst på sidan

Visa status för cache

Du kan visa dina senaste cache aktiviteter, till exempel markera ett projekt i eller spara ändringar i Project Server i dialogrutan Aktiv Cache Status . Du kan visa de här felmeddelandena Aktiv Cache Status i dialogrutan, samt om du får ett felmeddelande när du synkroniserar ett projekt med Project Server.

 1. Peka på Lokala cacheminnetVerktyg -menyn och klicka sedan på Visa Status.

 2. Gå igenom dina senaste cache aktiviteter, inklusive datum och tid då varje aktivitet inträffade och status för aktiviteten på fliken Status .

 3. På fliken fel granska eventuella fel som du har fått vid synkronisering av dina projekt med Project Server.

  Obs!: Kontakta serveradministratören för mer information om felen som visas på fliken fel .

Överst på sidan

Justera cacheinställningarna

 1. Peka på Lokala cacheminnetVerktyg -menyn och klicka sedan på Cacheinställningar.

 2. Ange längsta minne i megabyte om du vill använda cache ska omfatta på hårddisken i rutan Cache storleksgränsen .

 3. Skriv sökvägen till den plats där du vill använda för cachen i rutan cacheplats .

  Tips: Du kan också klicka på Bläddra för att navigera till cacheplats.

Överst på sidan

Ta bort projekt från cachen

Ta bort projekt från cachen kan vara bra att minska antalet projekt som du ser i dialogrutan Öppna eller minska mängden minne som används när du närmar dig storleksgränsen i cachen.

 1. Peka på Lokala cacheminnetVerktyg -menyn och klicka sedan på Rensa Cache.

 2. Klicka på projekt inte utcheckade till dig eller projekt som utcheckade till dig om du vill visa motsvarande lista med projekt i rutnätet i avsnittet Ta bort projekt från cachen för automatiskt i Project filterlistan.

 3. Klicka på projekt i rutnätet som du vill ta bort från cachen och klicka sedan på Ta bort från cachen.

  Om du vill markera flera projekt som inte visas i följd, håller ned CTRL och klicka på varje aktivitet. Om du vill markera flera uppgifter som listas i följd klickar du på den första aktiviteten som finns med i listan och håller du ned SKIFT och klicka på den sista aktivitet i listan om du vill markera hela serien av uppgifter.

  Tips: Rutan Cache information visas information om cachestorlek, inklusive total cachestorlek när du öppnade dialogrutan Rensa Cache och cache storleksgränsen. I kolumnen storlek visar i avsnittet Ta bort projekt från cachen individuellt storleken på varje projekt. När du markerar flera aktiviteter visas den totala storleken på de markerade projekten bredvid totala storlek på markerade projekt. Använda dessa storlek summor för att avgöra om du rensar tillräckligt med utrymme i cachen efter dina behov.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×