Justera det lokala cacheminnet för dina projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office Project Professional 2007 används ett lokalt cacheminne för att du ska kunna arbeta med projekt som om de var lagrade lokalt, vilket gör att det går mycket snabbare att spara och öppna än i tidigare versioner. Du kan ändra cacheminnets storlek och lagringsplats, och välja att ta bort särskilda projekt från cacheminnet.

Vad vill du göra?

Mer information om det lokala cacheminnet

Visa status för cache

Justera cacheinställningarna

Ta bort projekt från cachen

Lära mig mer om det lokala cacheminnet

Det lokala cacheminnet gör att du kan arbeta effektivare genom att en lokal version av ditt projekt synkroniseras med den version som lagra på Project Server.

När du checkar ut ett projekt uppdateras den lokala versionen med de ändringar som gjorts i serverversionen. När du gör ändringar i det utcheckade projektet, sparas de ändringarna i den lokala versionen av projektet.

När du checkar in projektet på Project Server igen synkroniseras bara de ändringar som gjorts när projektet var utcheckat med serverversionen av projektet.

När du arbetar med ett utcheckat projekt kan det hända att du vill spara projektet på Project Server utan att checka in det igen. När du sparar projektet synkroniseras ändringarna, på liknande sätt som vid incheckningen. När du har sparat ett projekt kan du fortsätta att arbeta med projektet medan dina ändringar synkroniseras med servern. Den lokala cachelagringen fungerar i bakgrunden. Ett meddelande visas längst ned i Project-fönstret och anger hur långt synkroniseringen kommit i procent, och ungefär hur lång tid det tar innan projektet synkroniserats.

Obs!: 

  • Om projektets cacheminne lagras på en delad nätverksplats, måste du se till att du har en fast anslutning till den platsen så att du undviker problem med synkroniseringen.

  • När projektinformation i det lokala cacheminnet inte är för närvarande synkroniseras med servern, visas en indikator för Bild av knapp längst ned i fönstret projekt oavsett vilken projekt är öppet. Det lokala cacheminnet kanske är synkroniserat med servern när flera synkroniseringsjobb står i kö för bearbetning, om anslutningen till servern avbryts eller när en synkronisering jobbet misslyckas.

  • Det lokala cacheminnet skapas som standard i profilen för den användare som är inloggad i Windows, och bara den användaren kommer åt det. För att skydda de cachelagrade Project-filerna på en delad dator, ska varje användare logga in individuellt till Windows. Om ett enda Windows-konto används för flera användare på en delad dator (till exempel om företaget har enskilda Project Server-konton för varje användare), skyddas de cachelagrade Project-filerna bara vid anslutning till Project Server. Vid arbete offline kan alla användare som loggar in via det delade Windows-kontot visa och ändra de cachelagrade Project-filerna.

Överst på sidan

Visa cacheminnets status

Du kan visa de senaste cacheminnesrelaterade aktiviteterna, t.ex. incheckning av ett projekt eller lagring av ändringar på Project Server, i dialogrutan Status för aktivt cacheminne. Om ett felmeddelande visas när du synkroniserar ett projekt med Project Server, kan du granska felmeddelandena i dialogrutan Status för aktivt cacheminne.

  1. Öppna Verktyg-menyn, peka på Lokal projektcache och klicka på Visa status.

  2. De senaste cacheminnesrelaterade aktiviteterna visas på fliken Status, jämte det datum och klockslag då varje aktivitet utfördes, samt aktiviteternas status.

  3. Eventuella fel som visades när du synkroniserade projekten med Project Server visas på fliken Fel.

    Obs!: Kontakta serveradministratören om du vill ha mer information om felen som visas på fliken Fel.

Överst på sidan

Justera inställningarna för cacheminnet

  1. Öppna Verktyg-menyn, peka på Lokal projektcache och klicka på Cacheinställningar.

  2. Ange maximal minnesmängd i MB som cacheminnet kan ta i anspråk på hårddisken i rutan Storleksgräns för cache.

  3. Skriv sökvägen till den plats som du vill använda för cacheminnet i rutan Plats för cache.

    Tips: Du kan också klicka på Bläddra och gå till sökvägen för cacheminnet.

Överst på sidan

Ta bort projekt från cacheminnet

Ta bort projekt från cacheminnet om du vill visa färre antal projekt i dialogrutan Öppna eller om du vill minska mängden minne som används när du närmar dig storleksgränsen för cacheminnet.

  1. Öppna Verktyg-menyn, peka på Lokal projektcache och klicka på Rensa cache.

  2. Klicka på Projekt som inte är utcheckade till dig eller Projekt som är utcheckade till dig i listan Projektfilter under Ta bort projekt från cachen för att visa motsvarande projektlista i rutnätet.

  3. Klicka på det projekt i rutnätet som du vill ta bort från cacheminnet och klicka sedan på Ta bort från cachen.

    Om du vill markera flera projekt som inte är placerade intill varandra trycker du på och håller ned CTRL och klickar på varje aktivitet. Om du vill markera flera aktiviteter som visas i följd klickar du på den första aktiviteten, trycker på och håller ned SKIFT och klickar på den sista aktiviteten som visas för att markera hela aktivitetsföljden.

    Tips: Rutan Information om cache innehåller information om cacheminnets storlek, inklusive den totala cachestorleken när du öppnade dialogrutan Rensa cachen och cacheminnets storleksgräns. I kolumnen Storlek under Ta bort projekt från cachen visas storleken för varje projekt. Om du markerar flera aktiviteter visas den sammanlagda storleken för de markerade projekten bredvid Total storlek på markerade projekt. Använd dessa storleksangivelser för att försäkra dig om att du rensat tillräckligt mycket utrymme i cacheminnet beroende på dina behov.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×