Jag kan inte ta emot e-post eller andra objekt i mitt Exchange-konto i Outlook för Mac

Orsak: Outlook är offline.

Lösning:    Kontrollera att Outlook är online.

 • Outlook-menyn kontrollerar du att Arbeta offline är avmarkerat.

  Visar alternativet Arbeta offline markerat på Outlook-menyn

Orsak: Outlook inte är anslutet till servern där Microsoft Exchange Server körs.

Lösning:    Kontrollera Microsoft Exchange Server-anslutningen.

 1. Gå till menyfliken Verktyg och välj Konton.

  Visar knappen Konton på Verktyg-menyn

 2. Titta på Exchange-kontot i den vänstra rutan. Om det är problem med anslutningen blir indikatorikonen orange.

Om du kunde ansluta till kontot tidigare kan du försöka ansluta till det från ett annat Exchange-program, till exempel Outlook på webben. Du kan också kontrollera status för Exchange-servern genom att kontakta din Exchange-serveradministratör.

Orsak: Objekt från ett Exchange-konto lagras i Outlook-cachen. Om cacheminnet skadas kan det bli problem med synkronisering med Exchange-servern.

Lösning:    Töm cachen i Outlook så att Outlook kan hämta alla objekt från ditt Microsoft Exchange-konto igen.

Varning!: Så här tar du bort all information som inte synkroniseras med Exchange-servern, inklusive dina kontakters e-postcertifikat. När cachen töms ersätts innehållet i mappen med de senaste objekten från Exchange-servern. Innan du tömmer cacheminnet kan det vara bra att säkerhetskopiera Outlook-informationen.

 1. Se till att datorn är ansluten till Exchange-servern.

 2. I navigeringsfönster Ctrl+klickar eller högerklickar du på Exchange-mappen för den mapp som du vill tömma cacheminnet för. Välj sedan Egenskaper.

  Visar snabbmenyn för en Exchange-mapp med Egenskaper markerat

 3. På fliken Allmänt väljer du Töm cache-minnet.

  Visar knappen Töm cache-minnet och varningen på fliken Allmänt

  När mappen är tom laddar Outlook automatiskt ned objekten från Exchange-servern.

Relaterad information

Jag kan inte skicka eller ta emot meddelanden med Outlook för Mac

Orsak: Outlook är offline.

Lösning:    Kontrollera att Outlook är online.

 • Outlook-menyn kontrollerar du att Arbeta offline är avmarkerat.

Orsak: Outlook inte är anslutet till servern där Microsoft Exchange Server körs.

Lösning:    Kontrollera Microsoft Exchange Server-anslutningen.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

 2. Titta på Exchange-kontot i den vänstra rutan. Om det är problem med anslutningen blir indikatorikonen orange.

Indikator för Ej ansluten

Om du har anslutit till kontot tidigare kan du försöka ansluta till det från ett annat Exchange-program, till exempel Outlook Web App. Du kan också kontrollera status för Exchange-servern genom att kontakta din Exchange-serveradministratör.

Orsak: Objekt från ett Exchange-konto lagras i Outlook-cachen. Om cacheminnet skadas kan det bli problem med synkronisering med Exchange-servern.

Lösning:    Töm cachen i Outlook så att Outlook kan hämta alla objekt från ditt Microsoft Exchange-konto igen.

Varning!: Så här tar du bort all information som inte synkroniseras med Exchange-servern, inklusive dina kontakters e-postcertifikat. Innan du tömmer cachen kan det vara bra att säkerhetskopiera den Outlook-information som bara lagras lokalt på din dator. Mer information finns i Exportera eller arkivera Outlook-objekt manuellt.

 1. Se till datorn är ansluten till Exchange-servern.

 2. I navigeringsfönster trycker du på CTRL och klickar på den mapp som du vill tömma cachen för. Klicka sedan på Mappegenskaper.

 3. Gå till fliken Allmänt. Under Töm cache klickar du på Töm.

  När mappen är tom hämtar Outlook automatiskt objekten från Exchange-servern.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×