Jag kan inte hitta knappen Skicka

Om du inte ser kommandot Skicka betyder det att du inte har konfigurerat något e-postkonto. Du kan visa tidigare mottagna meddelanden, och använda kommandona Svara, Vidarebefordra eller Nytt om du vill öppna ett nytt meddelandefönster. Men utan ett konfigurerat e-postkonto kan du inte skicka något e-postmeddelande.

När ett e-postkonto har konfigurerats korrekt visas kommandot Skicka bredvid rutorna rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia.

När Outlook körs utan att ett e-postkonto har konfigurerats visas inte kommandot Skicka.

Att ett e-postkonto inte har konfigurerats kan bero på att:

  • Microsoft Outlook har konfigurerats utan e-postfunktioner     Det är inte vanligt, men det går att konfigurera Outlook för bara kontakter, uppgifter eller kalendrar, utan e-postfunktion.

  • Konfigurationen av e-postkontot blev avbruten     Första gången Outlook kördes blev konfigurationsprocessen för e-postkontot avbruten eller slutfördes inte. Det kan vara nödvändigt att slutföra processen eller börja om från början. Mer information finns i Lägga till eller ta bort ett e-postkonto.

  • Kontots konfigurationsfil är skadad     Skador på den fil som används för att lagra konfigurationsinformationen för e-postkontot kan leda till att ett tidigare konfigurerat e-postkonto inte visas.

Kontrollera att ett e-postkonto är konfigurerat

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

    Kontoinställningar i Backstage-vyn

  3. Det finns inga konfigurerade e-postkonton i din Outlook-profil om det inte finns några poster på fliken E-post i dialogrutan Kontoinställningar.

Överst på sidan

Ett e-postkonto är konfigurerat men knappen Skicka saknas fortfarande

Om ett e-postkonto visas kan du försöka med att ta bort det och sedan lägga till kontot igen. Mer information finns i avsnittet Lägga till eller ta bort ett e-postkonto.

Om knappen Skicka fortfarande inte visas när du skapar ett nytt meddelande eller när du svarar på eller vidarebefordrar ett meddelande, kan du försöka med att skapa en ny Outlook-profil och sedan lägga till e-postkontot. Mer information finns i avsnittet Skapa en ny e-postprofil.

Överst på sidan

Be någon om hjälp

Om du har följt stegen ovan och knappen Skicka fortfarande inte visas går du till Microsoft Answers för Microsoft Office, en community-baserad supportwebbplats där du kan ställa och besvara frågor eller läsa andra användares svar.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×